Brev till Lagerborg den 2.3.1927


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1927
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 2.3.1927.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref.nr. 2917

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

           Tanger
                   2. III. 1927.

 

Broder Lagerborg,

    För några dagar
sedan redan skrev
jag Dej till och nu
fortsätter jag för att
besvära Dej med
en anhållan. På en
av mina bokhyllor
befinna sig mina
opera omnia och
bland dem den sven-
ska boken ”Moralens

[2]

uppkomst och utveckling”
(de 13 första kapit-
len av min ’Moral
Ideas’) oinbunden.
Jag vore Dej mycket
tacksam om Du ville
be Mari packa in
den som korsband
och Du själv skriva
på den adressen:
”Professor Ed. Westermarck
Burpham, Guildford,
Surrey, England. “ Sedan
skall Mari föra den
till posten och re-
kommendera den.
Det är nog menin-
gen att den från

[3]

England skall sändas
vidare till mig i
Tanger, men därom
skall jag själv draga
försorg. Om den icke
sändes över England
kommer den hit till
franska postkontoret,
och detta skulle vålla
mig mycket bråk och
stor förargelse. Jag
skulle vänligen skickas
till tullkammaren för
att få ut boken,
skulle plundras på
4 franc 50 cent bara för
att få ut den, och
sedan tullpengar för
boken själv. Detta är
den berömda franska civili-
sationen! Den engelska

[4]

posten i Tanger under-
kasta sig lyckligtvis
inte dessa trakasserier.
      Jag behöver boken
för ett litet häfte i
”Die Philosophie der
Gegenwart etc.” Jag minns
att Du talade därom
på ångbåten i Hangö
och antar därför att
Du är anstiftaren. Upp-
giften intresserar mig
och jag tackar Dej
hjärtligt för Din vänlighet.
Jag är inte tillräckligt
stark i tyskan för att
skriva på detta språk och
förläggaren meddelade mig
att jag kan skriva på
engelska eller svenska, och
då är svenskan bättre eme-
dan det är lättare att
översätta termer från svens-
ska till tyska än från
engelska. Hälsa Mari och var
själv hälsad. Din vän
            Edv. Wck.

 

Liitetiedostot: