Brev till Lagerborg den 18.4.1939


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1939
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 18.4.1939.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref.nr. 2970

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Villa Tusculum
18. April 1939

Käre Vän,                           

Tack för ditt brev
av den 28. februari och
förlåt att jag inte förr
besvarat det! Orsaken
till mitt långa dröjsmål
är det att jag varit tvun-
gen att inskränka min
korrespondens till det
minsta möjliga, emedan
min förläggare önskat
att min bok skall kunna
komma ut med det allra
snaraste. Jag har varit
oförtrutet sysselsatt med
korrekturläsningen och
det mödosamma uppgör
andet av det alfabe
tiska registret. Nu är
jag äntligen lös och ledig.

[2]

Jag antar att bröllopet
gick av stapeln som
beräknat var, och att det
skedde utan men för
Din hälsa. Nu vare
jag tacksam för ett
meddelande huruvida
de nygifta ämna stanna
i våningen till terminens
slut, såvida detta redan
nu kan bestämmas.
Ditt brev gav mig en
idé! Jag har beslutat att
ge ut på svenska en
bok om den etiska
relativiteten. Holmbergs
påstående att jag har
en böjelse att reservera
ordet moral för det jag
inte gillar är alltför
barockt för att behöva
bemötas. Andra pris taga,
hans uppgift att enligt
relativisten ”det som är
rätt för mig att göra blir

[3]

 orätt, om någon annan
gör det, - är lika häpnads
väckande. Jag skulle gärna
läsa Larssons artikel,
som Du erbjudit mig.
Jag har redan börjat
skriva på boken om
relativiteten i stället för
att sitta med händerna
i kors.
    Du har också givit
mig en annan idé!
I din bok om ”Sanningen
i religion refererar
du till Ottos’ bok om
heligheten. Hans ”Auf-
sätze das Numinose be-
treffend” har jag inte
läst. Då både Otto och
Söderblom inte tagit
någon befattning med
den i socialt hänseende
viktigaste egenskapen hos
det heliga – dess utomor
dentliga känslighet för
yttre inflytelser, som bl.a.
förklaras av kristendomens

[4]

könsmoral, åtminstone
till stor del, - har jag
funderat på att själv
skriva en liten bok
om heligheten. Jag
har ett gott underlag
i min – Ritual and
Belief in Morocco,
som innehåller ett par
hundra sidor i ämnet,
men är obekant för
den stora allmänheten
Ottos arbeten finnas
väl i vårt bibliotek.
För bekvämlighetens skull
skall jag skaffa mig
den engelska översätt
ningen, men naturligtvis
kontrollera den med
originalet.
    Jag hoppas av allt
hjärta att Du blivit
kryare, och även att
vi skola träffas i Lapp-
vik i januari.
    Din tillgivne vän
        E. Wck.

Liitetiedostot: