Brev till Lagerborg den 16.2.1937


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1937
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 16.2.1937.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/

Ref.nr. 2966

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Villa Tusculum
16. februari 1937.

Käre Vän,

      Nu får jag på det
hjärtligaste tacka Dig
för två brev och Jesus.
I dag har jag avslu-
tat mina kapitel om
min egen dito. Desto
längre har jag ännu inte
kommit, men vad jag
skrivit på min bok tills-
vidare blir ändå betyd-
ligt mer än 100 sidor i
tryck. Ämnet har fascinerat
mig. Grönbecks bok, som
jag ännu endast läst
till hälften, innehåller
ju flere riktiga anmärk-
ningar, men den är en

[2]

karikatyr skriven till
judendomens ära, och
förefaller mej ganska
”råddig”. Då jag ser
Du läst den till slut,
behöver du den kanske
inte för tillfället. I
morgon skall jag ta ihop
med den förskräcklige
Paulus. Han är ju den
egentliga skaparen av den
s.k. kristendomen, som
alltså är uppbyggd på
en hallucination!
    Min flyttning till
Helsingfors är nog
definitivt besluten. Den
närmaste anledningen där
till var att min hyres-
gäst flyttar bort, till
landet, och det är inte
så lätt att få en
våning utan värmeled-
ning uthyrd. Det är ju

[3]

betydligt angenämare och
förmånligare att värma med
brasa, men det fodrar
naturligtvis mera betjäning.
jag har nu en präktig
och prydlig petroleumkanna
som jag rekvirerat från
London och som håller mina
rum så varma som jag
vill ha dem.
     Det var besynnerligt
att det finns så många
filosofer som tävla om
priset, och lika besynner-
ligt att tiden för pris-
tävlingen blivit förlängd.
Det intresserar dig kanske
att höra att boken om
”Value and Ethical
Objectivity”  av G. V.
Jury nu kommit ut
på Allen and Unwins
förlag – jag tror att
priset är 7 schill. 6 pence.

[4]

Om du rekvirera den
får jag väl läsa den i
sommar i Lappvik.
       Det härliga vädret av-
bröts av en veckas storm-
och regnperiod, som var
ytterst intensiv. Men nu
har solskenet kommit
tillbaka igen. Ehuru
stormen, som var den häft-
igaste i mannaminne,
sandpanerat landbryggan,
har den inte gjort skada
åt min trädgård.
    Jag kommer antagligen
hem i början av juni,
då allt mig bohag
flyttats till Helsingfors;
men jag måste arbeta
ett par tre veckor i British
Museum på hemresan.
     Jag önskar Dig all fram-
gång med Din bok och
sända Dig mina hjärtligaste
hälsning. Hav måtta i ar-
betet!         Din tillgivna
             Edv. Westermarck.

Liitetiedostot: