Brev till Lagerborg den 12.2.1932


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1932
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 12.2.1932.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Ref.nr. 2946
 

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Villa Tusculum
12. febr. 1932.

Käre Vän,

    Hjärtlig tack för
Ditt vänliga brev och
för kortet av den 1. dennes.
Det gläder mig att Du
befinner Dig väl i min
enkla boning.
    Resan från Southampton
till Tanger var lika
lugn som den mellan
Hangö och Hull, och
därtill solig och utan ett
spår av dimma. Sista

[2]

aftonen satt jag i bara
rocken på däck ända
till solnedgången. Det är
tur att denna tid på
året finna havet all-
deles lugnt hela vägen
mellan Finland och
Marocko. Här har också
varit det härligaste
väder så när som på
två dagar, då vi haft
ett mycket efterlängtat
regn.
   Jag har varit flitigt
sysselsatt med att uppgöra
register och detaljerad innehållsförteck-
ning till min ”Ethical

[3]

Relativity” – dessa viktiga
saker som så skandalöst
negligeras av våra och
Sveriges bokförläggare. Dr.
Hansson av ”natur och kultur”
besökte i går Tanger
som passagerare på ”Grips-
holm;” han hade gjort
ett försök att träffa mig
efter vad svenska general-
konsulen just meddelat mig
men det misslyckades, då
jag icke i tid fått
höra om hans närvaro.
jag har slagit ur hågen
tanken på en svensk
översättning av min bok,
då arbetet därpå blevo
mödosamt och även ganska

[4]

svårt och ersättningen ganska
ringa. jag har full syssel-
sättning med mina två före-
läsningskurser som jag gav
i London senaste vår och
att skriva min ”Oidious-
komplex” och tre andra
”essays on sex.”
   Herrskapet Järnefelt
torde ha anlänt i dag
med sin stora automobil,
och jag skall söka upp
dem i morgon. Det måtte
vara ett mäkta rikt
herrskap, då utgifterna
beräknas till ettusen
francs om dagen och deras
resa skall räcka flera

[5]

månader.
   Fröken Aminoff har
också skolkat för mig,
men jag har funnit henne
ganska kunnig och klok.
Jag skolkade själv så
mycket under min student-
tid då det var fråga om
föreläsningar, att jag inte
kan vara sträng med
andra som göra detsamma.
    Numelin var mig till
mötes i Köpenhamn, som
Du vet, och ehuru han
ville ha mig på frukost
hos sig förmådde jag
honom att frukostera med
mig på ångbåten. Han är

[6]

allvarsamt betänkt på
att lämna diplomatien
och har andra utsikter
att bli lärare i geografi
vid Handelsläroverket med
samma ställning som
Hugo E.
     Hälsa Mari och säg
henne att jag lever på
rapphöns, släpärter, nya
potäter från egen träd-
gård, räkor, krabbor,
gröt och mjölk och en
liter vitt vin om dagen.
Skada att jag inte har
henne att tillreda maten
och ge omväxling åt dieten.
    För resten är här gott

[7]

att vara. Mandelträd och
mimosor blomma, praktfulla
rosor finnes även ehuru
deras andra blomningstid
skall börja i april, och
mina hundratals cinerarior
och andra växter lova
det bästa.
     Med bästa önskningar
till fortsatt arbetsro och
hälsa och allt annat gott,
       Din tillgivna
               Edv. Wck.

Liitetiedostot: