Brev till Lagerborg den 12.12.1937


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1937
Kuvaus: 
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 12.12.1937.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2968
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2008
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

                    Lönnrotsgatan 7
                         Helsingfors
[1]                               den 12. dec. 1937.

Käre vän,

    Ett hjärtligt tack för Ditt
vänliga brev, och förlåt att
det så länge fått ligga
obesvarat! Det var innerligt
vänligt av Dig att besvära
Dig hit till min födelsedag
och att föra med Dig den vackra
adressen, som hugfäster minnet
av många lyckliga stunder.
    Jag hörde att avtäckningen
av porträttet skall ske idag.
Inbjudningen till den högtidliga
akten kunde jag inte efter-
komma. Det hade blivit tårta
på tårta och ytterligare besvär
för Akademien.
     Fröken Arrhenius har med
delat mig att enligt prostin-
nan Grönstrands uppgift födelse-
dagsartikeln i Å.U. var skrivna
av Dig. Jag anade att så
var fallet. Vem annan hade
kunnat skriva så förtjusande

[2]

vackert? Den rörde mig djupt
och gladde mig, ehuru jag vet
att det är lika farligt att
skämma bort en gubbe som
ett barn.
     I förgår spelade vi kort hos
Matti. Vi voro endast Hugo,
Hasselblatt och värden. När
soberten var slut kom Ragnar
Dahlberg. Du var mycket saknad.
Med ens hörde jag om den
operation Du skall undergå,
men det var en tröst att höra
att den var lätt. Stråhle, som
utfört många operationer av
liknande slag sade att de i
allmänhet äro de tacksammaste
och göra att patienten känner
sig tio år yngre. Jag hoppas
att detta blir fallet även nu.
     Jag sitter som bäst och
väntar på elva gäster till
middag - Hirns och Nummelins
bland andra. På onsdagen går
Acturus [sic]. Jag kommer att ha
till resesällskap både Din
moral och Din fromhet.
     Med alla goda önskningar
        Din till tillgivna
            Edv. Wck

Liitetiedostot: