Brev till Lagerborg den 12.12.1935


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1935
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 12.12.1935.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref. nr. 2957

Transkribering/Litterointi/ Transcription: Filosofia.fi 2010.

 The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Villa Tusculum
12. december 1935.

Käre Vän,

    Tack för Ditt brev
som jag mottagit i går och
skyndar att besvara
innan jag för en ny
störtsjö av korrektur.
Hela boken är nu uppsatt
i spalter, såsom bruk-
ligt är med engelska
böcker, och korrekturen äro
lästa och återsända,
men nu skola de komma
tillbaka rättade och av-
brutna i sidor. Och sedan
kommer turen till re-
gistret, som alltid är en
besvärlig sak och mycket

[2]

nyttig, fastän våra
och Sveriges smulgrå-
tande förläggare inte
vilja veta av något så-
dant. Boken blir, såsom
jag från början berä-
knat, omkring 300 sidor.
    Utgivaren av American
Journal of Sociology var
nöjd med min artikel:
fastän den överskred den
vanliga lägden intages
den oförkortad, och han
gav den vitsordet ”splendid
refutation.”
    Jag är övertygad om
att Huldéns bok sprider
mycken glädje omkring
sig. Det finns ingenting
som massor av människor
tycka så mycket om som
att höra elakheter om
andra. Det höjer deras

[3]

självkänsla, kommer den
att pösa i sin litenhet.
Mottagandet i pressen
tycks ha varit mycket
uppskattande och ha haft
avsedd verkan – ”stats-
mannagärning,” ”riksbyggar-
storhet,” ”övermänsklig
prestation,” ”grundmurade
Åbo Akademi, ” ” uppbyggde
ett svenskt universitet,”
- en förlust svårare än
på årtionden,” ”kungs-
sorg.” Svante Dahlström
skrev till mig att författa-
ren är ”intellektuellt oredlig,
perfid, skvalleraktig,” och att
de akademiska uppgifterna
innehålla ”så pass hård fel-
procent att man väl måste
säga något i korrigerings-
och rehabiliteringssyfte.” Han
säger också att han är högst

[4]

upprörd över det sätt på
vilket mitt rektorat har
skrivits. Jag måste nog
ta notis om vad förf.
säger, för att eventuellt
kunna korrigera oriktiga
uppgifter. Du talar om
Huldéns stil är ”av Guds
nåde.” På mig har den
alltid verkat irriterande,
tillkrånglad, elak, djävulsk;
men min uppfattning av
stilen är kanske för mycket
påverkad av vad jag anser
vara den vetenskapliga stilens
huvudvillkor: klarhet och ärlighet.
   Trädgården lovar gott efter
regnet. Jag har på mitt bord,
förutom narcisser, två skålar
fyllda med rosor. Men det
är så kallt; 8 grader var det
i dag morse ute och 10 eller 11
inomhus. men man sover
bra i kyla; jag måste alltid
ha fönstret öppet på glänt.
   Med hjärtliga hälsningar och
önskan om god jul och gott nytt
år för Dig och de Dina, Din tillgivne
               Edv. Wck

Liitetiedostot: