Brev till Lagerborg 9.10.1920


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1920
Kuvaus: 
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, 9.10.1920.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2909
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

[1]
 

Woodman´s Cottage
Boxhill
Dorking
9. x. [20?].

Broder Lagerborg,
  
   Tusen tack för
Ditt brev! Det gjorde
mig så glad. Det var
verkligen hyggligt av
Dig att mottaga
min anhållan så
välvilligt. Nu vet
jag att mina studen-
ter är i goda
händer, och det gläder
mig att Du valt ett

[2]

sådant ämne för
Dina föreläsningar
som lämpar sig
för en sluttentamen.
När jag återvänder,
kan jag ännu inte
säga. Jag har icke
fått något som
helst svar på mina
ansökningar om Tjänst-
ledighet – inte ens
på den som var
ställd på den 8.
dennes. Och jag skrev
dock därom för mycket
länge sedan. Varför
jag sedan bad om

[3]

tjänstledighet till den
5. november berodde
därpå att man ansåg
det nödigt att jag
skulle vara med om
        konseljmötet
i Bryssel i slutet av
oktober, och dessförinnan
kunna lämna munt-
liga upplysningar åt
tremannakommissionen.
Men den tyckes taga
god tid på sig. I
morgon reser jag åter
till Paris för att taga
reda på huru sakerna
stå och inlämna på Svenska
Folktingets vägnar vår
inlaga. Förlåt dessa

[4]

slarviga rader. Jag
har f. n. händerna
fulla.
   Med hjärtliga
hälsningar och i hopp
om att Du trivs i
Åbo
    Din alltid tillgivne
    Edv. Westermarck

Liitetiedostot: