Aristoteleen runousoppi


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1870
Kuvaus: 

Aristoteleen runousoppi

kreikan kielestä kääntänyt ja selittävillä muistutuksilla sekä tiedesanain luetteloilla varustanut J. W. Calamnius

1871