Göteborg

WORKSHOP OM DEN MOTIVATIONELLA INTERNALISMENS RELEVANS

Göteborgs universitet, 17-18:e augusti 2011

Relationen mellan moraliska omdömen och motivation är ett centralt forskningsområde i metaetik, och har länge antagits ha implikationer för moraliska omdömens natur, innebörden hos normativa termer och möjligheten av objektiv sanning i moraliska frågor. Enligt en stark form av s k motivationell internalism är kopplingen mellan moraliska omdömen och motivation både intrinsikal och nödvändig: att uppfatta en handling som moraliskt fel är i sig att vara motiverad att inte utföra den. Tillsammans med en humeansk syn på motivation så har denna form av internalism ofta setts som oförenlig med former av moralisk kognitivism eller objektivism.

På senare tid har emellertid olika svagare former av internalism föreslagits. Målet med den här workshopen är att diskutera den motivationella internalismens relevans i ljuset av denna utveckling. Bland de inbjudna talarna finns både förespråkare av olika former av internalism och kritiker. Stort utrymme kommer lämnas till både formell och informell diskussion.

Presentationer av:

*        Jon Tresan (Chapel Hill)
*        Nick Zangwill (Durham)
*        Michael Ridge (Edinburgh)
*        James Lenman (Sheffield)
*        Gunnar Björnsson (Linköping, Göteborg)
*        Caj Strandberg (Göteborg)
*        John Eriksson (Göteborg)
*        Ragnar Francén (Stockholm)

Ytterligare information om schema och lokal kommer anslås på
http://www.phil.gu.se/mmer/MMER/workshop2.html.

Deltagande är kostnadsfritt men vi uppskattar anmälan per e-post till
gunnar.bjornsson(at)gu.se före den 10:e augusti för att kunna anpassa lokalen.

Workshopen organiseras av VR-projektet MMER och Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.
 
Secularisation and secularism: International multidisciplinary perspectives
Conference 20-21 October 2008:
http://maya.phil.gu.se/secularism/

SPEAKERS
Abdullahi An-Na'im (Human Rights Law, Emory University)
Kent Greenawalt (Law, Columbia University)
Brian Palmer (Anthropology & Religion, Uppsala University & University of Gothenburg)
Paul Weithman (Philosophy, University of Notre Dame)
Linda Woodhead (Religious Studies, Lancaster University)

VENUE
Stora hörsalen • Faculty of Arts • University of Gothenburg • October 20-21st 2008

You can find an interactive map of the campus here.

INFORMATION
Download a PDF with more information about the conference and the speakers here.

Download the conference poster here.

REGISTRATION
The conference is open to the public and free of charge. Registration is required for attendance.

CONTACT
For registration and questions please do not hesitate to send an email to: secularism (at) filosofi.gu.se
 
 
FILOSOFI OCH BOTANIK
12-13 september 2008

Ett symposium till minne av Ivar Segelberg

Lokal: T302, Olof Wijksgatan 6 ("Gamla hovrätten"), Göteborg

Ivar Segelberg, professor i filosofi vid Göteborgs Universitet 1951-1979, var en originell och inflytelserik tänkare med fenomenologi, ontologi och medvetandefilosofi som sina främsta intresseområden. Han var också en internationellt erkänd botanist, specialist på Medelhavsländernas flora. Nu anordnas ett symposium kring Segelbergs filosofiska och botaniska gärning. Det bjuder på intressanta föredrag av flera av Ivars kollegor och elever och många tillfällen till diskussion av filosofiska och andra vetenskapliga frågor.

Fredag 12/9  12.00-18.00        Session 1: Ontologi
Lördag 13/9  10.00-12.45        Session 2: Botanik
Lördag 13/9  13.45-17.45        Session 3: Medvetandefilosofi

Deltagande kostar 250:- inklusive moms (session 2 är dock kostnadsfri). Deltagarantalet är begränsat och förhandsanmälan rekommenderas.
För detaljprogram, registering etc. se http://phil.gu.se/segelberg

Konferensen sponsras av Vetenskapsrådet (Dnr: 426-2008-5990/TAU)
 
 
Syndicate content