Tekijänoikeudet ja Filosofia.fi


Filosofia.fi-sivusto sisältää tekijänoikeuksien kannalta katsottuna kolmentyyppistä aineistoa. Tapaukset luetellaan alla.
On huomattava, että tekijänoikeustietoja ei ole yleensä merkitty erikseen jokaiseen aineistoon, vaan kaikkiin portaalin aineistoihin pätevät alla luetellut tekijänoikeudet.

(1) Tekijänoikeusvapaat digitoidut aineistot.
Alkuperäisen tekijän kuolemasta on kulunut vähintään 70 vuotta.
Tässä tapauksessa aineiston sisällön myöhempi käyttö on vapaata.
Jos aineistoa julkaistaan muussa yhteydessä, on suositeltavaa, että Filosofia.fi-portaali mainitaan lähteenä.

(2) Tekijänoikeuden piirissä olevat digitoidut aineistot.
Alkuperäisellä tekijällä on itsellään oikeudet aineistoon tai hänen kuolemastaan on kulunut alle 70 vuotta, jolloin oikeudet ovat oikeudenhaltijoilla, esimerkiksi perikunnalla.
Näissä tapauksissa tekijänoikeuden haltija on sopimuksella luovuttanut Filosofia.fi-portaalille oikeuden digitoida ja julkaista aineisto.
Muusta julkaisemisesta on sovittava tekijänoikeuden haltijan kanssa.

(3) Tekijänoikeuden piirissä olevat portaalia varten tuotetut aineistot.
Alkuperäinen tekijä on tuottanut (esimerkiksi kirjoittanut tekstin, tehnyt tai antanut haastattelun, ottanut valokuvan jne.) aineiston Filosofia.fi-portaalia varten. Tällöin tekijänoikeus on alkuperäisellä tekijällä, joka on luovuttanut Filosofia.fi-portaalille luvan kertajulkaisuun.
Muusta julkaisemisesta on sovittava tekijän kanssa.

Joissain tapauksissa tekijänoikeuden haltija on merkitty myös aineistoon, jos oikeus kuuluu tietylle toiselle instituutiolle tai henkilölle, joka on antanut Filosofia.fi-portaalille oikeuden aineiston kertajulkaisuun verkossa.

Hyvän viittaustavan mukaisesti on suositeltavaa, että käytettäessä ja lainattaessa Filosofia.fi-portaalin aineistoja, mainitaan tekijän ja mahdollisen alkuperäisen julkaisijan ohella myös Filosofia.fi-portaali lähteenä.
Viitattaessa portaaliin kokonaisuudessaan voi käyttää esimerkiksi seuraavaa merkitsemistapaa:
- Filosofia.fi. Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere. Verkossa: filosofia.fi [päivämäärä]
Viitattaessa tiettyyn portaalissa julkaistuun aineistoon tai tekstiin voi lähteen merkitä esimerkiksi seuraavasti: 
- Mikkonen, Jukka. Philosophy of literature by Finnish researchers: A bibliography 1968-2008. Filosofia.fi. Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere 2008. Verkossa:
filosofia.fi/fi/arkisto/philosophy-literature-finnish-researchers-bibliography-1968-2008 [päivämäärä]
tai
- Rundgren, Heta. Feministinen teoria. Logos-ensyklopedia. Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tampere 2019. Verkossa:
filosofia.fi/fi/ensyklopedia/feministinen-teoria