Tekijät


Tekijäluetteloon on koottu tiedot kaikista portaalin tekemiseen ja toimittamiseen osallistuneista, myös portaalia varten tuotettujen erillisartikkelien (esim. Ensyklopedia Logos) kirjoittajista. Henkilötiedot ovat pääsääntöisesti ajalta, jolloin työskentely on tapahtunut.
 

Jonas Ahlskog, FM (hist., fil.), Åbo Akademi. Redaktör Filosofia.fi på svenska 1.11-31.12.2011, praktikant 1.5-31.7.2008. 
Mauritz Ahokas, fil.yo., teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto. Harjoittelija filosofia.fi-hankkeessa 1.6.2006–30.8.2006 sekä 1.8.–31.12.2007.
Mervi Ahonen, FM (filosofia), toimittaja, Tampere. 
Valtteri Arstila, FT, tutkija, Turun yliopisto.
Jussi Backman, tutkija, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto.
Kim Berts, FM, doktorand i filosofi, Åbo Akademi. Översättning.
Michael von Boguslawski, FM, doktorand vid ämnet filosofi, Helsingfors universitet.
Teppo Eskelinen, tutkija, filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.
Jarkko Halkonen, FM, Filosofia.fi-portaalin vastaava toimittaja 2020–; toimittaja, niin & näin -lehti.
Erik Hallstensson, fil. stud., Åbo Akademi. Praktikant för Filosofia.fi på svenska 1-31.7.2007, 1-30.6.2008, 21.10.2009-20.1.2010.
Elina Halttunen-Riikonen, fil. yo., filosofia, Tampereen yliopisto, toimittaja, niin&näin-lehti
Martta Heikkilä, FT, tutkija, Helsingin yliopisto
Lars Hertzberg, professor emeritus i filosofi, Åbo Akademi.
Juha Himanka, FT, Tutkijankoulutuksen tutkimuksen ja kehittämisen yliopistonlehtori, teoreettisen filosofian dosentti, Helsingin yliopisto.
Ville Hopponen, fil. stud., Åbo Akademi. Praktikant för Filosofia.fi på svenska 15.10-30.11.2012 & 9.12.2012-24.1.2013.
Simo Horto, YTM, valtio-oppi, Tampereen yliopisto. Harjoittelija filosofia.fi-hankkeessa 1.6.2006–30.8.2006.
Rauno Huttunen, dosentti, yliassistentti, Joensuun yliopisto.
Catherine af Hällström, bibliotekarie, FM, Åbo Akademis bildsamlingar, hjälp och konsultationer om bilderna.
Juhani Ihanus, dos., yliopistolehtori, Helsingin yliopisto. Digitointisuunnitelma Westermarck -kokoelmaa varten.
Marja Jalava, tutkija/forskare, Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet (Rolf Lagerborgin aineistojen digitointisuunnitelma/sakkunnig för digitaliseringsplanen för materialet av Rolf Lagerborg).
Ilmari Jauhiainen, tutkija, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto.
Lauri Järvilehto, FM, jatko-opiskelija, tutkija, Jyväskylän yliopisto.
Toni Kannisto, FM, jatko-opiskelija, tutkija, Tampereen yliopisto ja Oslon yliopisto.
Sanna Karkulehto, FT, kirjallisuus, Oulun yliopisto, naistutkimus, Lapin yliopisto
Antti Keskinen, FM, tutkija, Tampereen yliopisto.
Petri Koikkalainen, YTT, lehtori, Valtio-oppi, Lapin yliopisto.
Tapio Koski, FT, Tampereen yliopisto. 
Heikki J. Koskinen, FT, tutkijatohtori, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto.
Ismo Koskinen, FL, tutkija, filosofia, Tampereen yliopisto.
Heikki Kovalainen, tutkija, filosofia, Tampereen yliopisto.
Camilla Kronqvist, FT, ruotsinkielisen osion päätoimittaja, tutkija, filosofia, Åbo Akademi
Jaakko Kuosmanen, tutkija, filosofia, Tampereen yliopisto.
Janne Kurki, estetiikan tuntiopettaja, Helsingin yliopisto.
Oskari Kuusela, FT, tutkijatohtori, lecturer, University of East Anglia.
Olli Lagerspetz, tf prof. i filosofi, Åbo Akademi.
Tommy Lahtinen, bibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek (digitaliseringsurval för material ur Edvard Westermarcks samling och Lagerborgs brev, bilder).
Veikka Lahtinen, fil. stud. Åbo Universitet (digitalisering vid Åbo Akademis bibliotek).
Hemmo Laiho, VTM, jatko-opiskelija, tutkija, Turun yliopisto.
Juhana Lemetti, VTT, tutkijatohtori, käytännöllisen filosofian laitos, Helsinki.
Joonas Leppänen, fil. stud., Läroämnet filosofi, Helsingfors Universitet. Deltidspraktikant 1.6–31.8.2007.
Tommi Lindfors, Master de philosophie, jatko-opiskelija, käytännöllinen filosofia, Helsingin yliopisto.
Hanna Lukkari, fil. yo., teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto. Harjoittelija Filosofia.fi-hankkeessa 1.6.2007–30.8.2007 sekä 1.9.–31.10.2007.
Miika Luoto, FL, tutkijatohtori, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto.
Ville Lähde, toimittaja, niin&näin -lehti, filosofian tutkija, Tampereen yliopisto.
Fanny Malmberg, fil.stud., Åbo Akademi. Praktikant för Filosofia.fi på svenska januari-mars 2011.
Jukka Mikkonen, tutkija, filosofia, Tampereen yliopisto.
Harri Mäkelä, fil.stud., Konstvetenskap, Åbo Akademi. Deltidspraktikant 1.3-9.5.2008, (filredigering, transkribering).
Yrsa Neuman, ruotsinkielisen osion päätoimittaja/chefredaktör för den svenska delen 2005-2017, Filosofia.fi, tutkija/doktorand i filosofi, Åbo Akademi.
Barbro Nordling, fil.stud., Åbo Akademi. Praktikant för Filosofia.fi på svenska april-september 2007, juli 2008.
Martin Nybom, FM, forskare/lärare Åbo Akademi (filosofisk ordbok).
Stefan Nygård, FD, forskare, Helsingfors Universitet (sakkunnig för digitaliseringsplan för Finsk tidskrift).
Antti Oikarinen, FM, Tampere (latinankielisten dissertaatioiden litterointi).
Anna Ovaska, FT, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto; päätoimittaja, niin & näin -lehti. Harjoittelija Filosofia.fi-portaalissa 2011.
Tommi Palosaari, fil. yo., filosofia, Helsingin yliopisto. Harjoittelija Filosofia.fi-hankkeessa 1.10.–31.12.2008.
Mikko Pelttari, fil. yo., filosofia, Tampereen yliopisto. Harjoittelija Filosofia.fi-hankkeessa 1.4.–30.4.2007.
Ahti Pietarinen, FT, teoreettisen filosofian dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto.
Sami Pihlström, FT, käytännöllisen filosofian professori, Jyväskylän yliopisto.
Panu Raatikainen, FT, akatemiatutkija, dosentti, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto.
Juuso Rahkola, tutkija, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto. 
Marita Rajalin, ansvarig för dissertationssamlingen vid Åbo Akademis bibliotek.
Markku Roinila, FT, tutkija, Helsingin yliopisto.
Pasi Romppanen, graafikko, Lappeenranta. 
Mikko Salmela, VTT, dosentti, käytännöllisen filosofian laitos, Helsingin yliopisto.
Joachim Stolpe, FM, doktorand i filosofi, Åbo Akademi, praktikant och översättare 1.12.2006-31.1.2007.
Heikki Suominen, Filosofia.fi-portaalin toimittaja (av-aineistot), taloudenhoitaja, Eurooppalaisen filosofian seura ry. 
Sami Syrjämäki, Filosofia.fi-portaalin toimittaja, Logos-ensyklopedian päätoimittaja, tutkija, filosofia, Tampereen yliopisto.
Tuomo Tiisala, FM, jatko-opiskelija, filosofian laitos, University of Chicago.
Sanna Tirkkonen, FT, tutkijatohtori, Jyväskylän ja Helsingin yliopisto; Logos-ensyklopedian päätoimittaja 2019–
Tuukka Tomperi, KT, Filosofia.fi-portaalin suunnittelija ja projektipäällikkö, päätoimittaja (2005–2017); toimittaja, niin & näin -lehti; tutkija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. 
Göran Torrkulla, konstnär, filosof, timlärare, Åbo Akademi (filosofisk ordbok).
Jarkko S. Tuusvuori, päätoimittaja, niin & näin -lehti.
Susanne Uusitalo, FM, VTM, jatko-opiskelija, tutkija, Turun yliopisto.
Tere Vadén, päätoimittaja, niin & näin -lehti, yliassistentti, Hypermedialaboratorio, Tampereen yliopisto.
Risto Vilkko, FT, teoreettisen filosofian dosentti, tiedeasiantuntija,  Suomen akatemia.
Timo Vuorio, tutkija, filosofia, Tampereen yliopisto. 
Tommi Wallenius, filosofian doktorandi, Tampereen yliopisto.
Petri Ylikoski, VTT, filosofian professori, Tampereen yliopisto.