Esittely


Suomalainen filosofinen verkkoportaali

Filosofia.fi-portaalin ovat tuottaneet Eurooppalaisen filosofian seura ry, filosofinen niin & näin -lehti sekä Åbo Akademin filosofian oppiaine.

Portaalin tavoitteena on välittää ajankohtaista ja ajatonta tietoa filosofiasta ja sen harrastamisesta sekä arkistoida suomalaisen filosofian historian aineistoja ja tutkimusta verkossa.
 

Rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Verkkoportaalin tuottamiseen ja sen eri osioiden perustamiseen sekä myöhempiin portaalin hankkeisiin suomalaisen filosofian historian aineistojen digitoimisessa ja tallentamisessa ovat myöntäneet rahoitusta Jenny ja Antti Wihurin rahasto (2005, 2006, 2007, 2012, 2013), Suomen kulttuurirahasto (2005, 2006), Opetusministeriön kulttuurin tietoyhteiskuntaohjelma (2006, 2007), Koneen Säätiö (2007) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin verkkopalvelujen kehittämishanke (2012). Verkkoensyklopedia Logoksen laajentamista on tukenut Koneen Säätiö (2018). Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt rahoitusta (2020) portaalin laajentamiseen uudella pääosiolla Kritikos.fi, joka tukee filosofian ja kriittisen ajattelun opettamista ja opiskelua. Suomen Tiedekustantajien liitto on tukenut (2020) verkkosivujen teknisen toteutuksen kehittämistä. Portaalin ruotsinkielistä osiota ovat rahoittaneet Stiftelsen för Åbo Akademi (2007), Svenska Kulturfonden (2007, 2008-10, 2017) sekä Otto A. Malms donationsfond (2007). 
 
Tärkeitä yhteistyötahoja ovat olleet muun muassa Åbo Akademin kirjasto, Suomen filosofinen yhdistys (SFY) sekä suomalaisten yliopistojen filosofian laitokset.
 

Suomalaisen filosofian historian aineistot

Yhtenä Filosofia.fi-verkkoportaalin tavoitteena on johdattaa suomalaisen filosofian historiaan. Sivustoon kootaan muun muassa henkilögalleriana toteutettavia filosofiesittelyjä sekä aineistoarkistoa, johon tallennetaan kaikkien saataville aineistoja suomalaisen filosofian historiasta. Hankkeeseen sisältyy useita erillisiä digitointiprojekteja. Niistä tähän asti laajin on vanhojen suomalaisten filosofian väitöskirjojen digitointi Turun Akatemian ajalta. Muita digitointeja on tehty erillisteoksista ja lehtiartikkeleista, suomalaisten filosofien tuotannosta, valokuva-arkistoista, haastatteluista ja av-aineistoista.
 
Etsimme jatkuvasti suomalaisen filosofian historiaan liittyviä aineistoja: esimerkiksi valokuvia, ääni- ja kuvatallenteita, haastatteluita, merkittäviä julkaisuvapaita tekstejä, aiemmin julkaisemattomia tekstejä ja tekstiharvinaisuuksista sekä muita vastaavia aineistoja. Jos hallussasi on tämänkaltaisia aineistoja ja olet kiinnostunut saattamaan ne julkisuuteen, ota yhteyttä. Annamme tarkemmat ohjeet muun muassa postituksesta, aineistoihin liitettävistä tiedoista ja tekijänoikeuksista. Aineistot digitoidaan ja alkuperäinen aineisto palautetaan lähettäjälle. Voit ottaa yhteyttä joko portaalin toimituksen yleisiin osoitteisiin tai lähettää s-postia osoitteella arkisto (at) filosofia.fi.
 

Portaalin tekijät

Nykyisen Filosofia.fi-toimituksen muodostavat suomenkielisellä puolella Jarkko Halkonen (vastuutoimittaja), Juho Rantala ja Tuukka Tomperi sekä ruotsinkielisellä puolella Camilla Kronqvist Yrsa Neumanin avustamana. Logos-ensyklopedialla on erillinen toimituksensa ja sen nykyinen päätoimittaja on Sanna Tirkkonen. Portaalin toimittamista tukee myös filosofisen niin & näin -aikakauslehden toimituskunta, joka on osallistunut myös portaalin perustamisvaiheessa sen suunnitteluun ja ideointiin.

Portaalin alkuperäinen suunnittelija, projektipäällikkö ja päätoimittaja oli Tuukka Tomperi ja ruotsinkielisen osion suunnittelija ja päätoimittaja Yrsa Neuman. Logos-ensyklopedian alkuperäinen suunnittelija ja ensimmäinen päätoimittaja oli Sami Syrjämäki. Logoksen päätoimittajana on toiminut myös Kalle Puolakka. Portaalin vastaavana toimittajana on aiemmin toiminut Elina Halttunen-Riikonen.

Portaalin teknisestä toteutuksesta vastasi alun perin Osuuskunta Viestintäverso, projektipäällikkönään Ville Aho ja vastaavana ohjelmoijana Sami Sieranoja. Portaalin 2020 joulukuussa avatun uudistetun version teknisestä puolesta ovat vastanneet Vaiste, Ville Aho ja graafikko Pasi Romppanen, joka suunnitteli alkuperäisen portaalin ulkoasun ja logot. 

Luettelo kaikista portaalin tekemiseen osallistuneista löytyy tekijäluettelosta.