Biografiat


Biografioiden kokoelma sisältää lyhyitä elämäkertoja suomalaisista filosofeista kautta historian. Henkilöesittelyjen lisäksi sivuilta johdatetaan kuhunkin filosofiin liittyviin Filosofia.fi-arkiston aineistoihin sekä verkkolinkkeihin. Biografioiden valikoimaa täydennetään vähitellen.

Turun Kuninkaallisen Akatemian opettaja, filosofian apulainen, kaunopuheisuuden professori vuodesta 1679 lähtien, rehtori 1687–1688.
Filosofi, FT 1916, Filosofian professori Helsingissä ja Jyväskylässä.
Suomalainen filosofi ja filosofian professori Keisarillisessa Aleksanterin–Yliopistossa Helsingissä.
Turun Akatemian ylimääräinen filosofian apulainen, historian ja käytännöllisen filosofian professori, rehtori.
Kirjastonhoitaja, filosofian professori ja kirjailija, FT 1864.
Kirkonmies, poliittinen ajattelija
Astronomi, kirjailija, kirkkoherra, luonnonfilosofi
Filosofi, orientalisti ja luontotutkija.
Runoilija, kirkonmies, kantilainen, Turun Akatemian käytännöllisen filosofian ja historian professori, Ruotsin akatemian jäsen.
Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori, FT 1888.
Filosofian professori, akatemian kirjastonhoitaja, pedagogi, Kunskapsläran kirjoittaja.
Filosofi ja pedagogi, FT 1935, professori.
Kaunopuheisuuden professori, kanslianeuvos.
Psykologi ja filosofian professori, FT 1919.
Sosiaaliantropologi ja uskontotutkija, FT 1907, käytännölisen filosofian professori, Helsingin Yliopisto.
Filosofi ja loogikko, fil.tri 1961, Leibniz-tutkija, filosofian professori, Tampereen yliopisto.
Helsingin yliopiston teoreettisen filosofian professori, FT 1946.
Filosofi ja runoilija, filosofian professori, FT 1950.
Filosofi, kirjailija, Åbo Akademin filosofian professori.
Logiikan ja metafysiikan professori (1805–1812), käytännöllisen filosofian professori (1812–1824), teologian (neljäs) professori (1824–1829), siveysopin professori (1829–1831).
Filosofian professori ja kriitikko, FT 1887.
Filosofi, matemaatikko ja teoreettisen filosofian professori Turun Kuninkaallisessa Akatemiassa 1814-1821
Historioitsija, ylikirjastonhoitaja, yliopisto-opettaja.
Filosofi ja yliopistomies, FT 1869.
Kirjailija ja filosofi, FT 1923.
Helsingin yliopiston pedagogiikan ja didaktiikan professori, filosofi, FT 1886.
Turun yliopiston filosofian professori, FT 1919.
Pappi ja uskonnonfilosofi.
Lehtimies, filosofi ja valtiomies.
Filosofian professori, Åbo Akademi ja Helsingin yliopisto.
Historioitsija ja filosofian professori.
Filosofian professori, FT 1956.
Filosofian professori Helsingissä ja Cambridgessa, Suomen akatemian jäsen, aikalaiskriitikko.
Filosofi ja matemaatikko.
Filosofi, antropologi, sosiologi; Helsingin yliopiston, Åbo Akademin sekä University of Londonin professori.
Käytännöllisen filosofian professori, juristi, dekaani.