Korppoo

Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 29-30.7.2015

Tema: Farväl till demokratin?


Alla är eniga om att demokrati är viktigt. Vi diskuterar inte längre om demokrati är bra för samhället, utan olika samhällen utvärderas på basis av hur demokratiska de är. Samtidigt som vi är anhängare av demokrati dalar intresset för vårt demokratiska samhällssystem. Valdeltagandet är lågt, allt färre engagerar sig i politiska partier och riksdagens arbete intresserar enbart ett fåtal. Med andra ord: vi hyllar demokratin men är samtidigt ointresserade av den. Demokratin riskerar därmed att bli en tom form – prisad i festtal men irrelevant eftersom den inte engagerar oss.


Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vårt ointresse för den hyllade demokratin. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: varför är demokratin så ointressant för så många? Kan demokratin bli gammalmodig? Har vår demokrati blivit en formalitet? Kan man göra demokratin lika intressant som den är hyllad?

 

Fritt inträde & alla välkomna!

 

Program

Onsdagen den 29.7

kl. 16-18 Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm

Tema: "Är ryktet om demokratins undergång förhastat? Frågan om folkstyrelsens förändring och urgröpning "

kl. 18-20 Filosof Henrik Jøker Bjerre, Aalborgs universitet, Danmark

Tema: "But the Greatest of These is the Freedom of Expression - on the relation between means and ends in the contemporary debates on the freedom of expression"

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former.

Kl. 22 Musik: Viktor Granö

 

Torsdagen den 30.7

kl. 12-14 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo

Tema: "Den ekonomiska demokratins nedgång och fall"

Kl. 14 Kaffepaus

kl. 14.15 Poet Yulya Tsimafeyeva, Vitryssland

Tema: "No Market, No Fame: Being a Writer in Belarus"

 

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

 

Tid: 29-30.7.2015

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

 

Korpo filosofidagar på Facebook: https://www.facebook.com/events/410232232511254/


 

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://www.sunnan.fi/se/korpostrom/korpostrom.html

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

 

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.

Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo

tel. +358 50 5147297

E-post FBF (at) kaapeli.fi

Hemsida: www.fbf.fi


Korpo filosofidagar 2-3.8.2014

Tema: Övervakningssamhället

Under senare år har olika statsmakters omfattande avlyssnings- och övervakningsverksamhet avslöjats i media. Samtidigt har internetanvändningens utveckling gjort att många frivilligt lägger ut stora mängder information om sig själva i sociala medier. Vi tycks därmed stå inför en situation som innefattar både viljan och möjligheten att övervaka samhällsmedborgarna i större omfattningen är någonsin tidigare. Går utvecklingen mot ett ’övervakningssamhälle’?

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera övervakningens roll i vårt samhälle. Hotar eller tryggar övervakningen demokratins fortlevnad? Kränker övervakningen individens integritet? Är det möjligt att undvika övervakningen? Staters och företags möjligheter att övervaka tycks öka, men ökar även individens möjligheter att övervaka dem? Bland annat dessa frågor får publiken diskutera tillsammans med filosofer och samhällsvetare som deltagit i samtidens debatter om övervakning. Filosofidagarna avslutas med pjäsen ’Gyges Ring’ där den filosofiska dialogen och scenkonsten samverkar för att gestalta moraliska och existentiella frågor om övervakning.

Fritt inträde & alla välkomna!

 

Program

Lördagen den 2.8

kl. 16-18 Mikael Brunila, grävande journalist och amatör-internaut, Helsingfors

Tema: "Internet efter NSA: cybernetisk kapitalism och tunnelkommunism"

kl. 18-20 Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik, Försvarshögskolan, Stockholm

Tema: ”Strategins väsen och övervakningens ande”

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former

 

Söndagen den 3.8

kl. 12-14 Filosof Göran Torrkulla, Åbo

Tema: ”Vad kan vi idag lära oss av Platons dialog Staten? Några synpunkter på förhållandet mellan filosofi, moral och politik”

kl. 14-16 Filosofiteatern ’Gyges Ring’. Pjäsen är inspirerad av ett avsnitt med samma namn i Platons dialog Staten. I pjäsen behandlas bland annat moraliska och existentiella frågor om statsmaktens övervakning. Manus har skrivits av filosofen Göran Torrkulla och författaren Marcus Prest. Pjäsen framförs av skådespelarna Mats Holmqvist och Håkan Omars.

 

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)


Tid: 2-3.8.2014

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

 

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: +358 400 104 309, Postadress: Korpoströmsvägen 832, 21710 Korpo.

http://www.sunnan.fi/se/korpostrom/korpostrom.html

 

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

 

Arrangör för Korpo Filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.

Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo

tel. +358 50 5147297

E-post FBF (at) kaapeli.fi

Hemsida: www.fbf.fi


Korpo filosofidagar 24-25.7 ordnas av Folkets Bildningsförbund.
Tema 2009: ”Demokratin och dess fiender”
Plats: Restaurang Rumar Strand, Korpo
Fritt inträde | Alla intresserade välkomna!

Program
Fredagen den 24.7
kl. 17-19 Inledare: filosof Fredrika Spindler, Södertörns Högskola
Tema: Spinoza, multituden och den omöjliga demokratin.
kl. 19-21  Inledare: journalist Nils Torvalds, H:fors
Tema: Ekonomiska kriser, marknadens val och demokratins villkor                                
kl. 21-   samtalen fortsätter under fria former

Lördagen den 25.7
kl. 11-13 Inledare: filosof Arvi Särkelä, J.W. Goethe-Universität Frankfurt am Main
Tema: Demokratisk förändring - John Deweys demokratiteori och den samtida vänstern
kl. 13-15 Inledare: filosof Thomas Wallgren, H:fors
Tema: Icke-våld, förnuft, demokrati
[IFALL Wallgren fått förhinder blir det Nikolai Enckell, filosof, Åbo, som inleder på temat: Språkförbistring och penningmagi i den moderna demokratin.]

Möjlighet till övernattning i Rumarstrands gäststugor
Beställningar: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200
www.rumarstrand.com
Vid eventuella spörsmål kan ni även vända er till Christina Joelsson tel. 02-4631464
 
Korpo filosofidagar 2009: "Demokratin och dess fiender"
De flesta av oss är anhängare av demokratin. Blir vi tillfrågade vad demokrati egentligen är kan det ändå vara synnerligen svårt att ge något tillfredställande svar på frågan.

På årets filosofidagar skall vi ställa oss den frågan och tillsammans försöka undersöka saken. En sak är säker, demokratin inte tar hand om sig själv. Vi bör alltså också fråga vad den kräver av oss, vilka svårigheter som finns för att upprätthålla en vital demokrati och hur dess fiender ser ut? 

Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068  el. +358 40 757 9159
E-mail    FBF (a) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi
OBS! Programändring (insatt här 22.7.2008)!

Folkets Bildningsförbund arrangerar
Korpo Filosofidag den 1.8.2008
Plats: Restaurang Rumar Strand, Korpo

Tema: ”Människovärdet”

Program
Fredag 1.8.08

kl. 16 – 17.30
Inledare: Jurist Leo Hertzberg, Helsingfors
Tema: Med-lidande

kl.17.45 – 19.15
Inledare: Professor emeritus, Lars D. Eriksson, Helsingfors
Tema: Tortyr, terroristbekämpning, humanitär intervention – och människorättigheter

kl. 19.30 – 21.00
Inledare: filosof Kate Larson, Uppsala universitet
Tema: "Det finns något heligt i varje människa"

 Kl. 21 – samtalen fortsätter under fria former

Med hänvisning till undersökningar för sin nya bok ”Rogue Economics – Capitalism’s New Reality” påstår den italienska författarinnan Loretta Napoleoni att det existerar en perfekt korrelation mellan spridningen av demokrati och ökningen av slaveri. Enligt henne har den globala poolen av slavar ökat i takt med att nya demokratier uppstått. Det visar sig också att en slav i dag bara kostar en bråkdel av vad slavar kostade under Romarrikets dagar. Man frågar sig om det handlar om en minskning av människovärdet. Åtminstone verkar det monetära värdet ha fallit drastiskt.

Hur skall vi förstå detta faktum och vårt sätt att beskriva eller förtiga den brutalitet som en rad olika maktkonstellationer härbärgerar. Det finns många frågor här. Sådana som handlar om det nakna våldet och sådana som handlar om det till synes osynliga, bakom rökridåer och självbedrägerier fördolda förhållanden.

Det finns också frågan om vad det egentligen är som förtrampas när människor på olika sätt ödelägger varandras liv? Vad är det vi skall se för att se människovärdet hos en människa? Och när vi ser det, vad innebär det – i vilken relation till den andre ställer det oss? De här frågorna är givetvis också förknippade med frågan om vad det överhuvudtaget innebär att vara människa? Hur återspeglar sig vår tillhörighet till människosläktet i vår erfarenhet och i våra förhållningssätt?
 
Fritt inträde!               
Alla intresserade välkomma!
 
Möjlighet till övernattning i Rumarstrands gäststugor  - Beställningar: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645 200 www.rumarstrand.com
På förfrågningar svarar Christina Joelsson tel.+442 779 798, Ulla Lundqvist +358 50 466 2474 eller Nikolai Enckell +358 40 757 9159, email: fbf @ kaapeli.fi

Bekanta er gärna med vår hemsida www.fbf.kaapeli.fi!
Syndicate content