väitökset

Sanna Karhu, VTM will defend the doctoral dissertation entitled "From Violence to Resistance: Judith Butler's Critique of Norms" in the Faculty of Arts, University of Helsinki, on 23 September 2017 at 10:00. The public examination will take place at the following address: Helsingin yliopiston päärakennus, auditorio XII.


Professor Catherine Mills, Monash University, will serve as the opponent, and Professor Tuija Pulkkinen as the custos.


More info: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/kalenteri/suomi.aspx#.Wb6d7Yy0PIV


Väitös: Essays concerning Hume's Natural Philosophy, Matias Slavov - Jyväskylän yliopisto


Alkamisaika: lauantai 17. syyskuuta 2016, 12.00

Paikka: Seminaarinmäki, Ruusupuisto, D 104 (Helena-sali)


Matias Slavovin filosofian väitöskirjan ”Essays concerning Hume's Natural Philosophy” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Miren Boehm (University of Wisconsin-Milwaukee) ja kustoksena professori Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


Väitöstiedote: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/08/tiedote-2016-09-08-14-57-39-413058


Julian Honkasalo väittelee lauantaina 23.1.2016 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Sisterhood, Natality, Queer - Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt". Väitöstilaisuus järjestetään Päärakennuksen Auditorium XII:ssa. Tilaisuuden jälkeen seuraa kahvitarjoilu.


Vastaväittäjänä toimii Professor Eleni Varikas (Université Paris 8) ja kustoksena professori Tuija Pulkkinen.


Väitöskirja on saatavissa myös elektronisena julkaisuna ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

 

Julian Honkasalo will defend the doctoral dissertation entitled "Sisterhood, Natality, Queer - Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt" in the Faculty of Arts, University of Helsinki, on 23 January 2016 at 12:00. The public examination will take place at the following address: Auditorium XII, University Main Building. Coffee reception follows.


Professor Eleni Varikas, Université Paris 8, will serve as the opponent, and Professor Tuija Pulkkinen as the custos. The dissertation is also available in electronic form through the E-thesis service.

 

ABSTRACT in English:

 

Hannah Arendt (1906-1975) did not theorize gender as a political question. None of her major works deal with women s liberation, women s rights, or with gendered aspects of power. In her public life, she neither participated nor spoke up in favor of any feminist group. Yet, her works have generated a rich and polyphonic tradition of feminist scholarship. This dissertation provides the first monograph length, systematic examination of four decades of feminist responses to Arendt's political thought.

 

In this study I ask how and for what purposes have feminist interpreters of Arendt singled out concepts and topics for scrutiny and debate in their efforts to understand the absence of a theory of gender in Arendt's oeuvre. Why has precisely Hannah Arendt been so widely and passionately read by feminist theorists, despite the fact that she did not engage in this field of inquiry at all?

 

By analyzing and contextualizing how each text in feminist secondary literature on Arendt constitutes a distinct response to her silence on gender, and by then grouping these responses, this study finds that feminist efforts to make sense of the absence of a theory of gender in Arendt s political thinking can best be understood through a threefold categorization. First, Anglophone, early second wave sisterhood-interpretations approach Arendt through the conceptual pairs of the public and the private, and the social and the political, arriving at the conclusion that Arendt is a masculine anti-feminist. Second, Continental, French and Italian interpretations operate with Arendt s concept of natality and regard Arendt as a female genius. Finally, postmodern and queer readings highlight concepts such as unique distinctness, speech and action and pariahdom, establishing Arendt as a precursor to feminist elaborations on performativity as well as critiques of identity politics. I contend that taken together, these three feminist perspectives form a prism through which Arendt's enigmatic silence on gender becomes meaningful. At the same time, the history of contemporary feminist political theorizing emerges as a highly polyphonic tradition. Hence, there is no single, univocal feminist theory or feminism that can be applied to Arendt s texts in order to answer the question of how and why she left questions related to gender and sexuality unanswered. Instead, Arendt s account on gender and sexuality can only be grasped through multiple perspectives and multiple feminist voices.


Väitöstilaisuus/Disputation 18.9, 12:15
Åbo Akademi
Arken, Armfelt
Tehtaankatu 2/Fabriksgatan 2

FL Yrsa Neuman: Standing Before a Sentence. Moore's paradox and a perspective from within language
http://www.doria.fi/handle/10024/113681

Vastaväittelijä/Opponent: Kevin Cahill, Universitetet i Bergen
Kustos: Prof. Martin Gustafsson, Åbo Akademi

Väitös: 5.9. YTM Saana Jukola (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, filosofia)

Alkamisaika: lauantai 05. syyskuuta 2015, 12.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

 

YTM Saana Jukolan filosofian väitöskirjan ”On the conditions for objectivity: How to avoid bias in socially relevant research” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä PhD, apulaisprofessori Endla Lohkivi (Tarton yliopisto) ja kustoksena akatemiatutkija Miira Tuominen(Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


Mitä lääketieteellisen tutkimuksen, ravitsemustieteen tai ilmastotieteen objektiivisuus oikeastaan on ja mitkä ovat sen saavuttamisen ehdot? Näitä kysymyksiä Jukola tarkastelee tieteenfilosofian alan väitöskirjassaan.


Lisätietoa: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/08/tapahtuma-2015-08-07-11-00-38-655815

 

Väitös: Beyond Germany Fragmented. The Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel’s Early Romantic Philosophy of History

Turku, Kaivokatu 12

28.3.2015 klo 12:00


Lauantaina 28. maaliskuuta 2015 kello 12 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi FM Asko Nivalan väitöskirja ”Beyond Germany Fragmented. The Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel’s Early Romantic Philosophy of History” (Hajanaisen Saksan tuolla puolla. Kulta-ajan idea Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa  historianfilosofiassa).Virallisena vastaväittäjänä toimii Associate Professor Robert S. Leventhal The College of William & Mary -yliopistosta Virginiasta Yhdysvalloista ja kustoksena professori Hannu Salmi Turun yliopistosta.


Väitös: Jussi A. Saarinen, "A Conceptual Analysis of the Oceanic Feeling - With a Special Note on Painterly Aesthetics", 7.3. Jyväskylä

 

Lauantaina 7. maaliskuuta 2015 kello 12 esitetään Jyväskylän yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi PsM Jussi A. Saarisen filosofian väitöskirja "A Conceptual Analysis of the Oceanic Feeling - With a Special Note on Painterly Aesthetics" (Valtamerellisen tunnetilan käsite ja sen soveltaminen estetiikassa). Virallisena vastaväittäjänä toimii FT, dosentti Joona Taipale (University of Copenhagen) ja kustoksena professori Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto).


Lisätietoja osoitteesta:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/02/tiedote-2015-02-25-08-20-05-770421

 

Väitös: Virtues of Man, Woman - or Human Being?

Helsinki, Unioninkatu 34

10.9.2014 klo 12:15


FL Liisa Tuomela väittelee 10.9.2014 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Virtues of Man, Woman - or Human Being? - An Intellectual Historical Study on the Views of the Later Stoics Seneca the Younger, Musonius Rufus, Epictetus, Hierocles and Marcus Aurelius on the Sameness of the Virtues of Man and Woman" (Naisten, miesten - vai ihmisten hyveitä? Aatehistoriallinen tutkimus myöhäisstoalaisten Seneca nuoremman, Musonius Rufuksen , Epiktetoksen, Hierokleen ja Marcus Aureliuksen näkemyksistä naisten ja miesten hyveitten samuudesta ). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on dosentti Marja-Leena Hänninen, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Olli Salomies.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa.


FM Malin Grahn väittelee 25.10.2013 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Gender and Sexuality in Ancient Stoic Philosophy". Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston Päärakennuksessa, Auditorium XIV (käyntiosoite Unioninkatu 34, 3. krs.).

Vastaväittäjänä on professori Julia Annas, University of Arizona, ja kustoksena on professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta. Väitöskirjaa myy kirjoittaja.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa<http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9309-8>.

Väittelijän yhteystiedot:
Malin Grahn
malin.grahn at helsinki.fi

Väitöstilaisuus: Interpretation and Analysis. Conceptions of the Philosophical Method in Paul Ricoeur’s Hermeneutics


FM Ilmari Kortelaisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja "Interpretation and Analysis. Conceptions of the Philosophical Method in Paul Ricoeur's Hermeneutics" tarkastetaan julkisesti perjantaina 27.9.2013 kello 13.00  Tampereen yliopiston PinniB -rakennuksen salissa 1096 (Kanslerinrinne 1).


Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Leila Haaparanta. Vastaväittäjänä on dosentti, TT Björn Vikström (Åbo Akademi). 

 


Syndicate content