Turku

Tiedollinen auktoriteetti. FiloCafe – ilta 13.2.2018 Turussa

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani, filosofian professori Juha Räikkä johdattelee lyhyellä alustuksellaan keskusteluihin teemasta tiedollinen auktoriteetti FiloCafe illassa Pienessä Kirjapuodissa (Yliopistonkatu 28) 13.2.2018 kello 17.00 – 18.30.

 

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

 

Oviraha 5 euroa sisältäen kahvin tai teen.

 

 

Lisätiedot:

http://koroinen.fi/filocafe/

https://vuorila.wordpress.com/filocafe/


FM Heikki Vuorila alustaa keskusteluja FiloCafe -illassa tiistaina 9.1.2018 kello 17.00 - 18.30 Pienessä Kirjapuodissa (Yliopistonkatu 28) otsikolla Filosofinen keskustelu sokraattisena käytäntönä?

 

Heikki Vuorila kertoo alustuksestaan:

"Tarkastelen alustuksessani muun muassa sitä, mikä tekee keskustelusta filosofisen eikä esimerkiksi psykologisen taikka sosiologisen?

 

Otsikon toisessa osassa tarkastelen sitä, miksi puhutaan sokraattisesta keskustelusta eikä esimerkiksi platonisesta dialogista, vaikka Platon kirjoitti ”Platonin teokset”, joissa käydään filosofista dialogia muun muassa Sokrateen suulla.

 

Näiden kahden otsikossa mainitun näkökulman lisäksi nostan omat henkilökohtaiset kokemukseni filosofisesta praktiikasta, mukaan lukien sokraattinen dialogi ja filosofin vastaanotto, joita olen harjoittanut käytännössä lähes 20 vuotta."

 

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja sitä kautta löytämään uusia ajatuksia!

 

Oviraha 5 euroa, sisältää kahvin tai teen.

 

Lisätietoja löytyy osoitteista:

 

http://koroinen.fi/filocafe/

 

tai fb-tapahtumasivulta https://www.facebook.com/events/1164686620332924/

 

Aristoteles ihmisenä ja ajattelijana. FiloCafe -ilta 14.11.2017 Pienessä Kirjapuodissa Turussa

 

FM, terveydenhuollon lehtori Kaisa Pakkala on koko työuransa ja eläkkeellä olonsa ajan liikkunut mielenterveystyön, filosofian, psykologian ja Kirjeopisto Vian ajatusjoogan välimaastossa.

 

Tällä kertaa hän alustaa keskusteluja FiloCafe -illassa Pienessä Kirjapuodissa (Yliopistonkatu 28) 14.11.2017 kello 17.00 – 18.30 kertomalla Aristoteleesta, hänen elämästään ja ajattelustaan.

 

Alustuksen teemoja:

-        Aristoteleen (384 -322 e.kr.)  elämänkulkua: Lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja loppuelämä

-        Kaksi antiikin suurinta ajattelijaa: Platon ja Aristoteles ja heidän keskinäinen suhteensa

-        Ihmiselämän tarkoitus on elää onnellinen elämä ja tulla hyväksi ja onnelliseksi ihmiseksi

-         Ihmisen potentiat hamuavat kohti aktualisoitumistaan

-         Ihminen on luonnostaan sosiaalinen, mutta yhteisössä eläminen edellyttää eettisiä ja sosiaalisia pelisääntöjä

-         Luonteen ja järjen hyveiden kehittäminen

-         Aristoteleen etiikkaa

-         Tieteellinen tieto ja kokemukseen perustuva käytännöllinen järki

-         Aristoteleen keskitien oppi käytännön elämässä

-         Praktinen syllogismi ajatuksesta, arvostuksesta ja aikomuksesta toimintaan ja itse tekoon

-         Aristoteleen oppi neljästä syystä: muotosyy, päämääräsyy, vaikuttava syy ja ainesyy

-         Aristoteleen teologiaa ja metafysiikkaa: Liikkumaton liikuttaja, Jumala kaiken takana ja käynnistäjänä

-         Tuomas Akvinolainen (1225-1274) toi Aristoteleen opit katoliseen kirkkoon keskiajalla

-         Aristoteleen runousoppi

-         Aristoteleen merkitys ja henkinen perintö

 

Oviraha 5 euroa sisältäen kahvin tai teen

 

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!


Kierkegaard ja uskon hyppy. FiloCafe -ilta 10.10.2017 Pienessä Kirjapuodissa Turussa

 

KT, FM, TM Matti Taneli johdattelee keskusteluja Kierkegaardin maailmaan Pienessä Kirjapuodissa(Yliopistonkatu 28) Aleksis Kiven päivänä 10.10. 2017 kello 17.00 – 18.30.

 

Hän käsittelee alustuksessaan tanskalaisen teologi-filosofin Sören Kierkegaardin (1813-1855)  näkemystä uskonnollisesta uskosta.

 

Kierkegaard alleviivaa, että uskonnollinen usko on tiedollista epävarmuutta. Se edellyttää ennen muuta voimakasta tunnetta ja kokemusta.  Usko todellistuu ihmisen omakohtaisen valinnan kautta. Tämän valinnan tehdessään hän on aivan yksin.

 

Kierkegaard sanoo:

”Edessäni on rotko ja minun on hypättävä ja luotettava siihen, että rotkon toisella puolella on Jumala. Kun ihmisen henkilökohtainen valinta kohdistuu ehdottomaan paradoksiin, so. kristinuskon keskeisimpään sisältöön, jumalalliseen inkarnaation eli ihmiseksi tulemisen hetkeen, on kristillinen usko aidoimmillaan. Näin ollen ihminen on autenttisesti olemassa.”


Tervetuloa pohtimaan Kierkegaardin eksistentialistista filosofiaa sekä paradoksista teologiaa että mystiikkaa.

 

Oviraha 5 euroa sisältäen kahvin tai teen.

 

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!

 

Lisätietoja:

http://koroinen.fi/filocafe/

https://www.facebook.com/events/716471525210354/?fref=ts


12.9.2017 FiloCafe-ilta Turussa

 

Alustaja: Filosofi, FM Heikki Vuorila

Aihe: Mihin filosofinen elämäntapa on hävinnyt?”

 

Kuvaus:

Vuorila tarkastelee illan aihetta kahdesta eri näkökulmasta. Ranskalaisen Pierre Hadotin (21.2.1922 - 24.4.2010) ajatusta siitä, että filosofia oli antiikin Kreikassa ja Roomassa elämäntapa, mutta vuosien saatossa filosofian merkitys elämäntapana on hävinnyt. Israelilais-amerikkalaisen filosofin Ran Lahavin näkemystä, jossa filosofian harjoittaminen voidaan ymmärtää filosofin itsensä kontemplatiivisena prosessina. Vuorila peilaa Hadotin ja Lahavin käsityksiä filosofisesta elämäntavasta ja filosofian harjoittamisesta omiin vuosien saatossa muotoutuneisiin näkemyksiin.

 

Aika: Tiistai 12.9. kello 17-18.30

Paikka: Pieni Kirjapuoti, Yliopistonkatu 26, Turku

 

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja hakemaan uusia ajatuksia!   


WORKSHOP ON DESCARTES’S ETHICAL THOUGHT

 

University of Turku

Monday 6 June 2016

Publicum (Assistentinkatu 7), Seminar Room 149 (Sh 149)

 

10:15 Frans Svensson (Stockholm/Umeå)

The Possibility of Living Well: Value and Virtue in Descartes’s Ethical Thought

11:45 Lunch

13:00 Lilli Alanen (Uppsala)

Descartes and Spinoza on the Love of God

14:30 Coffee break

15:00 Valtteri Viljanen (Turku)

Descartes’s Two-Component View of Moral Agency

 

For more information, please contact Peter Myrdal (peenmy at utu.fi) or Valtteri Viljanen (valvil at utu.fi).


The workshop program is available for download at http://users.utu.fi/valvil/WDET.pdf

Ordinary Language and Metaphysics

Workshop at Åbo Akademi University, May 12-13 2016
Location: Auditorium Westermarck, C 101, Department of Philosophy, Fabriksgatan 2

Participation is free, but those who are interested should send Prof. Martin Gustafsson margust (a) abo.fi an e-mail before May 5 to register.

Program
Thursday, May 12
9.30-9.45    Opening words
9.45-11.00    Wolfram Gobsch (University of Leipzig): Hegel’s Conception of Philosophy’s Relation to Life
11.15-12.30    Oskari Kuusela (University of East Anglia):   Misunderstanding the Role of the Ideal in Our Language
12.30-14.00    Lunch
14.00-15.15    Stefan Giesewetter (University of Potsdam/Åbo Akademi University): Later Wittgenstein’s ‘Piecemeal’ Approach to Philosophy
15.30-17.00    Anne-Marie Søndergaard Christensen (University of Southern Denmark) : Wittgenstein on ‘Metaphysics as a Kind of Magic’
19.00    Dinner

Friday, May 13
10.00-11.15    Martin Gustafsson (Åbo Akademi University):  Categories, Reality, and Ordinary Language
11.45-13.00    Jean-Philippe Narboux (University of Bordeaux III):
    The Indirect Significance of the Philosophical Appeal to Ordinary Language
13.00 -    Lunch, and continuing informal discussion at a suitable venue

The workshop is organized within the Academy of Finland research project, “The Philosophical Import of Ordinary Language: Austin, Ryle, Wittgenstein, and their Contemporary Significance”.
Contact: Martin Gustafsson, martgust@abo.fi

Overall Themes and Questions
Wittgenstein – early and late – sometimes talks of metaphysics as if it were one single project resting on one fundamental sort of error. As in Zettel 458: “Philosophical investigations: conceptual investigations. The essential thing about metaphysics: it obliterates the distinction between factual and conceptual investigations.”
Here and at other places, Wittgenstein seems to ignore the Kantian distinction between critical and dogmatic metaphysics. Critical metaphysics proceeds from the notion that the metaphysical order of reality is the same as the logical order of thought and language, and that metaphysics can therefore be meaningfully pursued only by investigating this shared logical order. Dogmatic metaphysics, on the other hand, conceives of reality’s order as separate from what it sees as our merely subjective or conventional means of representation. Consequently, whereas the critical metaphysician will reject dogmatic metaphysics as a confused attempt to investigate the world “from sideways on,” the dogmatic metaphysician will conceive critical metaphysics as a subjectivist form of idealism.

Dogmatic metaphysics was always one of Wittgenstein’s central targets. His relation to critical metaphysics is less clear. The Tractatus is often read as a work of critical metaphysics, and it is fairly easy to see why. But what about his later philosophy? Interpreters who emphasize the independence and arbitrariness of Wittgensteinian grammar will deny that his later project can sensibly be conceived as a form of critical metaphysics. Other readers, including Anscombe, McDowell and Putnam, seem much more open to a critical-metaphysical way of inheriting Wittgenstein’s later thought.
Central here is later Wittgenstein’s view of the philosophical import of ordinary language. What is the exact significance of his stated aim to “bring words back from the metaphysical to their everyday use” (PI 116)? It has often been said that later Wittgenstein’s emphasis on ordinary language goes hand in hand with a deep criticism of philosophy’s traditional aspiration towards system-building. Now, a systematic aspiration of the sort Wittgenstein seems to reject is present not only among dogmatic but also among critical metaphysicians. Indeed, as Kant’s own work aptly illustrates, systematicity is often seen as absolutely central to the critical-metaphysical endeavor. So, does Wittgenstein’s rejection of system-building in philosophy show that he is not doing any sort of metaphysics at all? Or, is his point that critical metaphysics can somehow be done in a non-systematic fashion? Or, is there a deep tension at the heart of Wittgenstein’s philosophy, between his attack on system-building and an aspiration to do critical metaphysics? Or, is Wittgenstein a systematic philosopher in the relevant sense, after all?

Similar questions arise not only with regard to Wittgenstein, but also with regard to other 20th century thinkers who have emphasized the philosophical significance of ordinary language, including J. L. Austin, Gilbert Ryle, and Stanley Cavell. The overall aim of the workshop is to discuss this tangle of issues, exegetically and systematically. Individual papers need not engage in exegesis, but can well look more systematically at one or several of the difficulties involved.

Filosoficafé i Åbo hösten 2015


29.11 Författare, historiker och kulturskribent Åsa Linderborg, kulturchef för tidningen Aftonbladet (Stockholm)

Tema: "Negerboll och nättroll."

Synopsis: Identitetspolitiken ritar om det offentliga samtalet. Maktstrukturer kring kön, ras och sexualitet avslöjas och friläggs när underordande grupper får en egen ideologi och terminologi – och energi! Men vad är egentligen identitetspolitik? Är den ett vänsterprojekt eller splittrar den de kulturradikala krafterna? Vad skiljer HBTQ-rörelsens identitetspolitiska projekt från högerextremisternas nationalism? Åsa Linderborg delar med sig av sina svenska erfarenheter av den svenska debatten om Tintin, svenskheten och rätten att älska vem man vill.

 

13.12 Historiker och författare Rasmus Fleischer, Stockholm

Tema: Meddelas senare. Läs Fleischers blogg här.

OBS!! Start kl. 17.30 denna gång!

 

Plats: Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Kl. 17-19.

 

Fritt inträde & alla välkomna!


Filosoficafé i Åbo hösten 2015


22.11 Teolog Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi vid Lunds universitet

Tema: "Drömmen om en annan värld: Teologiska motiv inom samtida politisk filosofi."

Synopsis: Ett av de mer remarkabla dragen i det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets filosofi är det förnyade intresset för teologiska tankefigurer. Detta gäller i synnerhet den politiska filosofin som hämtar näring ur den visionär potential som ibland annat det bibliska arvet rymmer. Men utgångspunkt i sin nyligen publicerade studie Den gudomliga historien: Om profetism, messianism och andens utveckling diskuterar Jayne Svenungsson några av dessa utvecklingar. Med anknytning till tänkare som Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben och Alain Badiou belyser hon en debatt som återaktualiserar det bibliska arvets spann mellan utopiska risker och profetiska möjligheter – en debatt som också speglar filosofernas sinsemellan olika syn på lag, rättvisa och parlamentarismens möjligheter.

 

29.11 Författare, historiker och kulturskribent Åsa Linderborg, kulturchef för tidningen Aftonbladet (Stockholm)

Tema: "Negerboll och nättroll."

Synopsis: Identitetspolitiken ritar om det offentliga samtalet. Maktstrukturer kring kön, ras och sexualitet avslöjas och friläggs när underordande grupper får en egen ideologi och terminologi – och energi! Men vad är egentligen identitetspolitik? Är den ett vänsterprojekt eller splittrar den de kulturradikala krafterna? Vad skiljer HBTQ-rörelsens identitetspolitiska projekt från högerextremisternas nationalism? Åsa Linderborg delar med sig av sina svenska erfarenheter av den svenska debatten om Tintin, svenskheten och rätten att älska vem man vill.

 

13.12 Historiker och författare Rasmus Fleischer, Stockholm

Tema: Meddelas senare. Läs Fleischers blogg här.

OBS!! Start kl. 17.30 denna gång!

 

Plats: Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Kl. 17-19.

 

Fritt inträde & alla välkomna!


Filosoficafé i Åbo hösten 2015


25.10 Journalist Fredrik Edin, kulturredatör på tidningen Arbetaren (Malmö)

Tema: "En partisk journalists bekännelser." 

 

22.11 Teolog Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi vid Lunds universitet

Tema: "Drömmen om en annan värld: Teologiska motiv inom samtida politisk filosofi."

Synopsis: Ett av de mer remarkabla dragen i det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets filosofi är det förnyade intresset för teologiska tankefigurer. Detta gäller i synnerhet den politiska filosofin som hämtar näring ur den visionär potential som ibland annat det bibliska arvet rymmer. Men utgångspunkt i sin nyligen publicerade studie Den gudomliga historien: Om profetism, messianism och andens utveckling diskuterar Jayne Svenungsson några av dessa utvecklingar. Med anknytning till tänkare som Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben och Alain Badiou belyser hon en debatt som återaktualiserar det bibliska arvets spann mellan utopiska risker och profetiska möjligheter – en debatt som också speglar filosofernas sinsemellan olika syn på lag, rättvisa och parlamentarismens möjligheter.

 

29.11 Författare, historiker och kulturskribent Åsa Linderborg, kulturchef för tidningen Aftonbladet (Stockholm)

Tema: "Negerboll och nättroll."

Synopsis: Identitetspolitiken ritar om det offentliga samtalet. Maktstrukturer kring kön, ras och sexualitet avslöjas och friläggs när underordande grupper får en egen ideologi och terminologi – och energi! Men vad är egentligen identitetspolitik? Är den ett vänsterprojekt eller splittrar den de kulturradikala krafterna? Vad skiljer HBTQ-rörelsens identitetspolitiska projekt från högerextremisternas nationalism? Åsa Linderborg delar med sig av sina svenska erfarenheter av den svenska debatten om Tintin, svenskheten och rätten att älska vem man vill.

 

13.12 Historiker och författare Rasmus Fleischer, Stockholm

Tema: Meddelas senare. Läs Fleischers blogg här.

OBS!! Start kl. 17.30 denna gång!

 

Plats: Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Kl. 17-19.

 

Fritt inträde & alla välkomna!


Syndicate content