Jyväskylä

Väitös: Essays concerning Hume's Natural Philosophy, Matias Slavov - Jyväskylän yliopisto


Alkamisaika: lauantai 17. syyskuuta 2016, 12.00

Paikka: Seminaarinmäki, Ruusupuisto, D 104 (Helena-sali)


Matias Slavovin filosofian väitöskirjan ”Essays concerning Hume's Natural Philosophy” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä Associate Professor Miren Boehm (University of Wisconsin-Milwaukee) ja kustoksena professori Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


Väitöstiedote: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/08/tiedote-2016-09-08-14-57-39-413058


Finnish Workshop in Medieval Philosophy

 

University of Jyväskylä, 20 November 2015

Main campus, lecture hall D 209.

The Finnish Workshop in Medieval Philosophy provides a chance for young and advanced scholars alike to present and test the results of their latest research. It welcomes contributions from any area of philosophy in the broad and long Middle Ages, including Arabic/Islamic, Byzantine, Jewish and Latin philosophy, and encompassing the transitions from antiquity and to early modernity. This inaugural meeting is intended to launch a series of annual events.

The workshop is open for all interested.

 

Program

9.00 Opening words

9.15 Fedor Benevich (Munich): The Analytic/Synthetic Distinction in Avicenna

10.40 Andreas Lammer (Munich): A Troubled Account of Place: Everyone against Aristotle and Avicenna against Everyone

13.00 Anselm Oelze (Berlin): Do Animals Grasp Universals? Some Medieval Views on Universal Cognition in Nonhuman Animals

14.25 Véronique Decaix (Paris): On Categorical Constitution: Dietrich of Freiberg

16.15 Sonja Schierbaum (Hamburg): Varieties of Voluntarism: Ockham and Crusius

                              

Organisers:

Jari Kaukua & Juhana Toivanen


Väitös: 5.9. YTM Saana Jukola (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, filosofia)

Alkamisaika: lauantai 05. syyskuuta 2015, 12.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

 

YTM Saana Jukolan filosofian väitöskirjan ”On the conditions for objectivity: How to avoid bias in socially relevant research” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä PhD, apulaisprofessori Endla Lohkivi (Tarton yliopisto) ja kustoksena akatemiatutkija Miira Tuominen(Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


Mitä lääketieteellisen tutkimuksen, ravitsemustieteen tai ilmastotieteen objektiivisuus oikeastaan on ja mitkä ovat sen saavuttamisen ehdot? Näitä kysymyksiä Jukola tarkastelee tieteenfilosofian alan väitöskirjassaan.


Lisätietoa: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/08/tapahtuma-2015-08-07-11-00-38-655815

 

"The Good, the One, and the Many" 1st Conference of the Nordic Network for the History of Philosophy,

University of Jyväskylä, 5-7 June 2015

 

The conference pertains to the relationship between the common good and the private good; to metaphysical unity and plurality; and to the metaphysical underpinnings that affect the discussions concerning the good of an individual and the good of social, political, or religious communities.


The program can be found here: https://nhpnordic.wordpress.com/events/conferences-and-workshops/

 

Organizers: Nordic Network for the History of Philosophy; On the Conceptual History of the Good (NOS-HS); Department of Social Sciences and Philosophy (University of Jyväskylä); and Centre of Excellence in Reason and Religious Recognition (Academy of Finland).


Organizing Committee: Juhana Toivanen, Miira Tuominen, Mikko Yrjönsuuri.


For more information, please contact juhana.toivanen[at]jyu.fi


Väitös: Jussi A. Saarinen, "A Conceptual Analysis of the Oceanic Feeling - With a Special Note on Painterly Aesthetics", 7.3. Jyväskylä

 

Lauantaina 7. maaliskuuta 2015 kello 12 esitetään Jyväskylän yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi PsM Jussi A. Saarisen filosofian väitöskirja "A Conceptual Analysis of the Oceanic Feeling - With a Special Note on Painterly Aesthetics" (Valtamerellisen tunnetilan käsite ja sen soveltaminen estetiikassa). Virallisena vastaväittäjänä toimii FT, dosentti Joona Taipale (University of Copenhagen) ja kustoksena professori Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto).


Lisätietoja osoitteesta:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/02/tiedote-2015-02-25-08-20-05-770421

 

12.01.2015 - 13.01.2015

Suomen Filosofinen Yhdistys ry järjestää Jyväskylän yliopiston filosofia-oppiaineen kanssa 12.–13.1.2015 Jyväskylän yliopistossa perinteisen "yhden sanan kollokvion". Teemana on tällä kertaa SUKUPUOLI.


Filosofiska Föreningen i Finland r.f. arrangerar i sammarbete med filosofiämnet vid Jyväskylä universitet sitt traditionella ”ett ords –kollokvium” 12.-13.1.2015. Temat är denna gång KÖN.


Ohjelma:
http://users.utu.fi/rakahu/SFY_sukupoli_ohjelma.pdf


 

Poimintoja ohjelmasta


Maanantai

Historica-rakennuksen sali H320

11.00 Avaussanat,

Ilkka Niiniluoto


11.15-12.45 Plenary 1 “Financial Capitalism as Debt-Economy – From Contractarianism to Ethics of Generosity”

Sigridur Thorgeirsdottir

pj. Miira Tuominen


Ks. rinnakkaissessioiden Psykoanalyysi, Sukupuolen käsite, Etiikka ja Sukupuoli ja professiot aikataulut ja paikat pdf-tiedostosta.

 

Tiistai

9.15-10.45 (H320)

Plenary 2 “Annette Baier, David Hume and the Gender of Philosophy”

Lilli Alanen

pj. Martina Reuter

 

Ks. rinnakkaissessioiden Subjektin sukupuoli, Hegel ja Nietzsche, Sukupuoli ja tunnustus, Huoli ja oikeus, Ruumiillisuus ja seksuaalisuus ja Tieteenfilosofia aikataulut ja paikat pdf-tiedostosta.

 

17-18.15 (H320)

Loppupaneeli: Sukupuolen metafysiikasta

pj. Kristina Rolin, Malin Grahn-Wilder, Sara Heinämaa ja Arto Laitinen


The Second Finnish-Hungarian Seminar in Early Modern Philosophy

11th–12th October 2014

University of Jyväskylä, Finland


Saturday 11th October, Historica 320

9.10  Vili Lähteenmäki (Jyväskylä): Opening Words

9.15  Alison Simmons (Harvard): Mind-Body Union: Descartes and the Limits of Metaphysics

10.30  Coffee break

10.45  Michael Griffin (CEU): Descartes and Modal Creationism (TBD)

11.45  Olivier Dubouclez (Liège/Paris IV-Sorbonne): On the Importance of Being (More) Attentive. Another Look at Descartes’ Practice of Meditation

12.45  Lunch

14.00  Han Thomas Adriaenssen and Sander de Boer (Groningen): Disentangling the Blackloists: Sir Kenelm Digby and John Sergeant on Common Notions, Metaphysics, and the Soul

15.00  Jennifer Marušic (Brandeis/HU Berlin): Locke’s Simple Account of Sensitive Knowledge

16.00  Coffee break

16.15  Jessica Gordon-Roth (CUNY): Catharine Trotter Cockburn’s Defense of Locke

17.15  Aino Lahdenranta (Jyväskylä): Francis Hutcheson on Selfish and Benevolent Desires

 

 

Sunday 12th October, Historica 320

9.30  Daniel Schneider (Ghent): Spinoza’s Epistemic Methodism

10.30  Coffee break

10.45  Oliver Istvan Toth (CEU): Spinoza’s Theory of Consciousness – an Epistemic Interpretation

11.45  Adam Harmer (UC Riverside): Leibniz and Descartes on Plurality and the Independence of Substances

12.45  Lunch

14.00  Sarah Tropper (King’s College London): Corporeal Substances in a World of Monads. To which Conception of Substantiality is Leibniz Committed?

15.00  Peter Myrdal (Turku/Uppsala): Leibniz on Perception as Activity

16.00  Coffee break

16.15  Sebastian Bender (HU Berlin): Localizing Violations of the Principle of Sufficient Reason in Leibniz


Contact: vili.lahteenmaki at jyu.fi


Nordic Network for the History of Philosophy (NHP) järjestää Jyväskylässä 10.-11.4. tapaamisen ja työpajan otsikolla "What is history of philosophy (and how should it be done)?"

Tilaisuuden ohjelma löytyy osoitteesta: https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/research/clusters/itep/Current/itepnhp

Lisätietoa:
juhana.toivanen at jyu.fi

We are happy to announce a meeting and a workshop of a newly established Nordic Network for the History of Philosophy. The occasion will take place at the Department of Social Sciences and Philosophy of the University of Jyväskylä 10-11 April.

All interested are welcome to attend the workshop and discuss about potential avenues for collaboration among Nordic historians of philosophy.

A more detailed program can be found from: https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/yfi/en/research/clusters/itep/Current/itepnhp

For more information, please contact:
juhana.toivanen at jyu.fi
VÄITÖSTILAISUUS

FM Tuomo Lankila väittelee 17.10.2012 klo 12:00 Jyväskylän yliopistossa aiheesta "Proclus, Erototokos and 'the Great Confusion'. Neoplatonist Defense of Polytheistic Piety in Early Byzantine Athens". Väitöstilaisuus järjestetään Historica-rakennuksessa (Seminaarinmäki), salissa H320.

Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Dominic O'Meara (Université de Fribourg) ja kustoksena Taneli Kukkonen (Jyväskylän yliopisto).

Lankila tarkasteli kuinka Prokloksen (412-485) johtama uusplatonistikoulu puolusti monijumalaista perinteistä kreikkalaista uskontoa. Lankila analysoi kristinuskon nousua valta-asemaan varhaisbysanttilaisessa yhteiskunnassa ja korostaa universaalin, pakollisen valtiouskonnon syntyä radikaalina historiallisena katkoksena. Ateenan koulun pakanalliset filosofit kokivat murroksen jyrkkänä ja kuvasivat tilannetta "suureksi sekaannukseksi". Myöhäisantiikissa uskonnollisten arvojen muutokseen liittyi asketismin ihannointi. Seksuaalisuus työnnettiin pyhitetyltä alueelta kielteiseen. Afroditen hahmo nousi näin väistämättä aikakauden uskonnollis-poliittisten kiistojen keskiöön. Osa askeettisesta liikkeestä tähtäsi seksuaalisuuden kaikenpuoliseen tukahduttamiseen ja julisti Afroditen suurimmaksi vihollisekseen.

Proklos torjui helleeniseen uskontoon kohdistuvan moralistisen arvostelun. Hänen systemaattisessa teologiassaan Afrodite esitetään elämän yhdenmukaisimpana ja puhtaimpana "kukkana". Afroditen kultti merkitse hänelle elämän pyhyyden kunnioittamista. Lankila osoittaa, että Proklos omisti jumalattarelle määreitä, jotka muokkasivat Rakkaudensynnyttäjän (Erototokos) verrannolliseksi samaan aikaan kirkon piirissä muotoutuvalle opille Jumalansynnyttäjästä (Theotokos).

Lankila päättelee, että Proklos ja hänen aateveljensä ja -sisarensa jakoivat kuitenkin joiltakin osin vastapuolen arvot. Vaikka Proklos näin sijoittuu aikakauden maltillisen ajattelun piiriin, jossa ymmärretään ruumiillistuneen sielun intohimoja ja pyrkimyksiä, tietty arvojen yhtenäisyys asketismia idealisoivan virtauksen kanssa johti siihen, ettei myöhempi pakanallinen uusplatonismi voinut hyväksyä ja puolustaa kreikkalaisen uskonnon ja mytologian eroottista perinnettä sen täydessä mitassa.

Lankila esittää provokatiivisesti, että Prokloksen seuraajat onnistuivat tuottamaan näennäiskristillisen tekstikorpuksen tarkoituksenaan suojella Prokloksen ajattelun perintöä helleenisen uskonnon uudelleen heräämistä silmällä pitäen, mitä uusplatonistit pitivät syklisen historiakäsityksensä perusteella varmana

Lisätietoja:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/10/tiedote-2012-10-08-12-39-04-132015

tuomo.lankila -at- gmail.com

http://users.jyu.fi/~tukalank/

Lauri Järvilehdon väitöskirjan "Pragmatic A Priori Knowledge" väitöstilaisuus Jyväskylän yliopistossa 16.12.2011

FM Lauri Järvilehto väittelee 16.12.2011 klo 14:15 Jyväksylän yliopistossa aiheesta "Pragmatic A Priori Knowledge: A Pragmatic Approach to the Nature and Object of What Can Be Known Independently of Experience". Väitöstilaisuus järjestetään Historica-rakennuksessa (Seminaarinmäki), salissa H320.

Vastaväittäjänä toimii professori Robert Sinclair (Brooklyn College) ja kustoksena Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto).

Väittelijän yhteystiedot:

Lauri Järvilehto, lauri.jarvilehto -at- filosofianakatemia.fi
 
Syndicate content