seminaarit

Vuoden 2016 Etiikan päivä järjestetään keskiviikkona 9.3. Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6). Ohjelma ja ilmoittautuminen osoitteessa: www.etiikanpaiva.fi/2016

 

OHJELMA

Klo 9.00 Tutkimusryhmät ja tutkimusaineistojen käyttöoikeus -työpaja

Kuka omistaa tutkimushankkeessa tuotetun aineiston ja saavutetut tulokset? Kuka niitä saa käyttää ja millä ehdoilla? Tarvitaanko tähän kansallista ohjeistusta? Toivotamme kaikkien tieteenalojen edustajat tervetulleiksi keskustelemaan tutkimusaineistojen käytöstä aamukahvin äärelle.

Työpaja liittyy Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ”Vastuullinen tiedeviestintä ja tekijyys” -hankkeeseen. Työskentelyyn johdattelevat hankkeen projektipäällikkö, TaT Iina Kohonen, TENKin pääsihteeri, dos. Sanna Kaisa Spoof ja TJNKn pääsihteeri, FT Reetta Kettunen.

Paikkoja työpajaan on rajoitetusti.


Klo 11.00  Kuka omistaa tiedon?

- Seminaarin avaus, puheenjohtaja, kansleri emerita Krista Varantola, TENK

- Näkökulmia tutkimusaineistojen avoimuuteen: tehokkuus, toistettavuus ja vaikuttavuus, opetusneuvos Juha Haataja, Opetus- ja kulttuuriministeriö

- Datapolitiikka, lakimies Peter Hänninen, Helsingin yliopisto


Klo 12.00 - 13.00  Lounastauko (omakustanteinen)


Klo 13.00  Geneettisen tutkimustiedon omistaminen

- Avaus, puheenjohtaja Tapani Keränen, TUKIJA

- Geenitutkijan näkökulma, professori Katriina Aalto-Setälä, TaY

- Lääketeollisuuden näkökulma, johtaja Tarja Jalava, Bayer Oy

- Juristin näkökulma, hallintolakimies Sirpa Soini, Helsingin Biopankki

- Filosofin näkökulma, yliopistonlehtori Markku Oksanen, Itä-Suomen yliopisto

- Keskustelua


Klo 15.00 Seminaari päättyy

 

Ohjelma ja ilmoittautuminen osoitteessa: www.etiikanpaiva.fi/2016

 

Etiikan päivän järjestävät: Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Biotekniikan neuvottelukunta (BTNK), Geenitekniikan lautakunta (GTLK), Tiedeakatemiain neuvottelukunta (TANK), Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK), Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE, Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJASkall konsten tjäna det goda? Seminarium om konst och moral i Helsingfors 31.1

Program

Kl. 15.00 Hannes Nykänen, filosof

Kl. 16.30 Ulrika Nielsen, författare och kritiker

KL. 17.45 Paus

Kl. 18.15 Ebba Witt-Brattström,
professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet

Tema

Konstens och litteraturens relation till moral och politik har diskuteras flitigt under senare tid. En central fråga har varit vilket sorts ansvar konstnärer har för de idéer och förhållningssätt som deras verk uttrycker. I detta sammanhang ställs ofta två idéer mot varandra: 1) idén om konsten som en sanningssägare som blottlägger både beundransvärda eller förkastliga delar av den mänskliga tillvaron, och 2) idén om konsten som det godas tjänare som skall utvärderas i relation till våra moraliska och politiska ideal. I kulturdebatten relateras denna dikotomi ofta till frågor om konstens frihet - vilka möjligheter finns överhuvudtaget för fritt skapande om den goda konsten skall bekräfta våra värderingar?

Under seminariet skall vi diskutera konstens och framför allt litteraturens relation till moral och politik. Handlar moral om att följa färdigt fastställda normer? Eller handlar moral mer om att försöka nå insikt och klarhet i frågor som är oss angelägna? Om det senare alternativet skulle vara mer i linje med människors moraliska strävanden, hur skulle vi i så fall ställa frågan om konstens relation till moral? Tänk om just frågan om frihet är en central moralisk fråga? Våra tankar om konst och moral kan inte vara mer belysande än våra tankar om hur vi ska förstå moral. Bör vi inte vara öppna för att lära oss att bättre förstå moralens innebörd? Och borde inte konstens relation till moralen vara öppen av samma skäl?

Hannes Nykänen är bosatt i Helsingfors. Han är docent i filosofi vid Åbo Akademi och undervisar i filosofi vid Helsingfors universitet. Nykänen har bland annat givit ut böckerna Öppningar och labyrinter (Schildts, 2006) och Samvetet och det dolda – om kärlek och kollektivitet (Dualis, 2009). Nykänen är även redaktör för tidskriften European Journal of Psychoanalysis.

Ulrika Nielsen är filosofie magister, författare och kritiker. Hon studerade litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, Litterär gestaltning på Göteborgs Universitet och har deltagit i det nordiska kritikernätverket Fria seminariet i litterär kritik (FSL). Hon är för närvarande bosatt i Stockholm. Nielsen fick i år Svenska Yles litteraturpris för diktverket Undergången. För Nielsens böcker se: http://www.sets.fi/
forfattare/ulrika-nielsen/

Ebba Witt-Brattström är professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon är en ledande röst inom den svenska kultur- och litteraturdebatten. Sedan 1970-talet har Witt-Brattström varit aktiv för feminismen i Sverige. Inom sin akademiska gärning har Witt-Brattström fokuserat på genusperspektiv inom litteraturen. Senast utkom "Stå i bredd: 70-talets kvinnor, män och litteratur" och i februari 2016 utkommer "Kulturmannen och andra texter". För Witt-Brattströms omfattande verksamhet både som forskare och opinionsbildare, se:

http://375humanistia.helsinki.fi/sv/humanisterna/ebba-witt-brattstrom

sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_Witt-Brattström

https://
tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/persons/ebba-wittbrattstroem%285da5ef98-05bc-42a1-af5a-5ebd1834552a%29.html

Tid: 31.1.2016 kl. 15-19.30

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/468928636612027/

Anmälan

www.sfvbildning.fi/evenemang

Arrangörer:

Folkets Bildningsförbund och SFV-bildning.
www.fbf.fi
www.sfvbildning.f

Paperittomien terveydenhuollon etiikka -seminaari

3.2.2016 klo 13.00-17.00, seminaarisali  368, Publicum, Turun yliopisto

 

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö järjestää yhteistyössä Turun yliopiston filosofian oppiaineen kanssa yhden iltapäivän mittaisen seminaarin, jonka aiheena on paperittomien terveydenhuolto Suomessa.

 

Seminaari on jatkoa yhden päivän seminaarien sarjallemme. Tämänkertaisen tapahtuman taustalla on ajatus bioetiikan ja ihmisoikeuksien liitoskohtien tarkastelemisesta etenkin terveydenhuollon kontekstissa. Paperittomien terveydenhuolto on sekä ajankohtainen ihmisoikeuskysymys että kiinnostava moraalifilosofinen aihe.

 

Paperittomalla viitataan ihmiseen, joka elää maassa ilman virallista olekeluoikeutta tai henkilöä, jolla ei ole vakuutusturvaa sairaanhoidon ja sairastumisen varalle maassa, jossa hän oleskelee. Muun muassa ihmisoikeusjärjestöt ja Suomen lääkäriliitto ovat vedonneet päättäjiin ainakin perustason terveydenhuollon takaamiseksi jokaiselle Suomessa oleskelevalle. Toisaalta tätä ehdotusta on myös kritisoitu voimakkaasti. Seminaari keskittyy pohtimaan paperittomien terveydenhuollon problematiikkaa erityisesti etiikan näkökulmasta. Kenellä on oikeus terveydenhuoltoon? Millä perustein sitä voidaan rajoittaa tai laajentaa? Kenellä on vastuu paperittomien hoidon järjestämisestä? Minkälaisiin eettisiin ongelmiin lääketieteen ammattilainen törmää paperittomia hoitaessaan?

 

Puhujina seminaarissa ovat Heli Aali (Pakolaisneuvonta), Jemina Heinonen (Helsingin Global Clinic), Mari Kangasniemi (hoitotiede, Itä-Suomen yliopisto) sekä Helena Siipi (filosofia, Turun yliopisto, UNESCO Chair in Biotehics Suomen yksikön johtaja).

 

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Seminaari sopii erityisesti aiheesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille, kolmannen sektorin toimijoille ja muille terveys- sekä sosiaalialan ammattilaisille.

 

Ennakkoilmoittautumiset 1.2.2016 mennessä ja muut yhteydenotot: Rosa Rantanen, rprant at utu.fi


Skall konsten tjäna det goda? Seminarium om konst och moral i Helsingfors 31.1.2016

Föredragshållare:

Hannes Nykänen
Ulrika Nielsen
Ebba Witt-Brattström

Tema

Konstens och litteraturens relation till moral och politik har diskuteras flitigt under senare tid. En central fråga har varit vilket sorts ansvar konstnärer har för de idéer och förhållningssätt som deras verk uttrycker. I detta sammanhang ställs ofta två idéer mot varandra: 1) idén om konsten som en sanningssägare som blottlägger både beundransvärda eller förkastliga delar av den mänskliga tillvaron, och 2) idén om konsten som det godas tjänare som skall utvärderas i relation till våra moraliska och politiska ideal. I kulturdebatten relateras denna dikotomi ofta till frågor om konstens frihet - vilka möjligheter finns överhuvudtaget för fritt skapande om den goda konsten skall bekräfta våra värderingar?

Under seminariet skall vi diskutera konstens och framför allt litteraturens relation till moral och politik. Handlar moral om att följa färdigt fastställda normer? Eller handlar moral mer om att försöka nå insikt och klarhet i frågor som är oss angelägna? Om det senare alternativet skulle vara mer i linje med människors moraliska strävanden, hur skulle vi i så fall ställa frågan om konstens relation till moral? Tänk om just frågan om frihet är en central moralisk fråga? Våra tankar om konst och moral kan inte vara mer belysande än våra tankar om hur vi ska förstå moral. Bör vi inte vara öppna för att lära oss att bättre förstå moralens innebörd? Och borde inte konstens relation till moralen vara öppen av samma skäl?

Hannes Nykänen är bosatt i Helsingfors. Han är docent i filosofi vid Åbo Akademi och undervisar i filosofi vid Helsingfors universitet. Nykänen har bland annat givit ut böckerna Öppningar och labyrinter (Schildts, 2006) och Samvetet och det dolda – om kärlek och kollektivitet (Dualis, 2009). Nykänen är även redaktör för tidskriften European Journal of Psychoanalysis.

Ulrika Nielsen är filosofie magister, författare och kritiker. Hon är bosatt i Sverige och har gått författarutbildningen Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet. Nielsen fick i år Svenska Yles litteraturpris för diktverket Undergång. För Nielsens böcker se: http://www.sets.fi/
forfattare/ulrika-nielsen/

Ebba Witt-Brattström är professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon är en ledande röst inom den svenska kultur- och litteraturdebatten. Sedan 1970-talet har Witt-Brattström varit aktiv för feminismen i Sverige. Inom sin akademiska gärning har Witt-Brattström fokuserat på genusperspektiv inom litteraturen. Senast utkom "Stå i bredd: 70-talets kvinnor, män och litteratur" och i februari 2016 utkommer "Kulturmannen och andra texter". För Witt-Brattströms omfattande verksamhet både som forskare och opinionsbildare, se:

sv.wikipedia.org/wiki/Ebba_Witt-Brattström

https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/sv/persons/ebba-wittbrattstroem%285da5ef98-05bc-42a1-af5a-5ebd1834552a%29.html


Tid: 31.1.2016 kl. 15-19.30

Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/468928636612027/

Anmälan

www.sfvbildning.fi/evenemang

Arrangörer:

Folkets Bildningsförbund i samarbete med SFV-bildning.

 

Nykysuomen seura ry:n, Kopula ry:n sekä tutkimuskeskus Pluralin järjestävät pienimuotoisen esitelmä- ja keskustelutilaisuuden ymmärtämisestä.

 

Aika: lauantai 10.10.2015 klo 13.00-15.00

Paikka: Tampereen yliopisto, Linna-rakennus, luentosali K103 (Kalevantie 5, Tampere)

 

Ymmärtämistä käsitellään tavallisesti eri kielten välisenä ilmiönä, vieraan kielen oppimisen tai kääntämisen ja tulkkauksen näkökulmasta. Tässä tilaisuudessa ymmärtämistä ja ymmärtämättömyyttä tarkastellaan ihan äidinkielisten kesken. Kuinka paljon ihmiset ymmärtävät toisiaan väärin, vaikka puhuvat samaa äidinkieltä? Miksi kielenkäyttö on joskus niin vaikeaa, vaikka ihminen oppii oman äidinkielensä jo parivuotiaana? Mitä ymmärtäminen edellyttää? Mikä sitä estää? Missä määrin yhteisymmärrys äidinkielisten kesken on illuusio? Tässä tilaisuudessa kolme asiantuntijaa valottaa ymmärtämisen problematiikkaa eri näkökulmista.

 

OHJELMA

 

Klo 13.00

Tervetuliaissanat

Minna Vanhasalo, Nykysuomen seuran puheenjohtaja

 

Klo 13.15

Väärinymmärrysten syitä ja seurauksia

Venäjän kielen professori Arto Mustajoki, Helsingin yliopisto

 

Klo 13.45

Kielen ymmärtäminen kieliteknologian näkökulmasta

Kieliteknologian professori emeritus Kimmo Koskenniemi, Helsingin yliopisto

 

Klo 14.15

Väärinymmärrysten hyödyntäminen komiikassa

Koomikko, HM, YTM Tuure Pitkänen

 

Klo 14.40-15.00

Keskustelua

 

Tilaisuuden jälkeen vapaa keskustelu jatkuu aiheesta ja aiheen vierestä Kielipiirissä myöhemmin ilmoitettavassa paikallisessa pubissa.


Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille.


Tapahtuman sivu Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1479217835738588/


Tervetuloa!


RETHINKING REVOLUTION An International Symposium

September 25, 2015, University of Helsinki Tutkijakollegium (Fabianinkatu 24), room 136


The aim of the symposium is to investigate whether the idea of ‘revolution’ is still politically and theoretically useful today, and if so, what we should understand by it. By combining philosophical, historical and political perspectives on the topic, we aim to generate a broad discussion on the possibilities of social transformation in contemporary societies.

 

10.15:    Welcome (Johanna Oksala)

10.30- 12.30:  The Revolutionary Legacies of Kant and Arendt

Omri Boehm (New School for Social Research): ‘Kant on Enlightenment as Revolution’

Ulrika Björk (Södertörn University): ‘Hanna Arendt and the Revolutionary Moment’

12.30-14.00:  Lunch

14.00-16.00:  The Revolutionary Promises of Marxism, Feminism and Ecology

Cinzia Arruzza (New School for Social Research): ‘Conflictual Universality: A Feminist Perspective on Revolution’

Jason W. Moore (University of Umeå): ‘Revolutions: Social, Ecological or World-Ecological?’

16.00-16.30: Coffee

16.30-18.15:  Revolutionary Time

Kristian Klockars (University of Helsinki): ‘The Democratic Revolution, its Presence and Future’

Ari-Elmeri Hyvönen (University of Jyväskylä): ‘Revolutionary Spirit, Worldlessness, and Violence: Arendt, Badiou, and Zizek’

Juuso Tervo (Aalto University): ‘Corrosive Temporalities: Art and the Time of Revolution

 

Contact: Johanna Oksala (johanna.oksala at helsinki.fi) & Ulrika Björk (ulrika.bjork at sh.se)*** Filosoficafé i Åbo hösten 2015 ***

13.9 Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi
Tema:
"Vad är en kropp? Tankar om kroppens filosofi."

11.10 Filosof Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola (Stockholm)
Tema: ”Livet efter döden: Patocka, Derrida, Heidegger”

Synopsis:  Mot slutet av sitt liv skisserar den tjeckiske fenomenologen och människorättsaktivisten Jan Patocka på en text om ”Livet efter döden”. Han ställer sig där frågan om hur vi som sekulära filosofer kan tala om de dödas efter- eller kvarlevnad. Utifrån hans fråga visar jag hur tematiken har både en föregångare och en efterföljare i Heidegger och Derrida. Den förre talade om ett särskilt sätt att ”vara-med-de-döda” och den senare skisserade möjligheten av ”det spektralas/spökligas fenomenologi”. Framställningen är en del av en större studie under arbete, med den preliminära titeln: Being with the dead: burial, ancestrality, and the origin of historical consciousness”. Under måndagen presenteras ytterligare ett delkapitel, som berör anfäderskult vid ämnet filosofi vid Åbo Akademi (Arken) kl. 18.

25.10 Journalist Fredrik Edin, kulturredatör på tidningen Arbetaren (Malmö)
Tema: "En partisk journalists bekännelser." Läs Edins blogg här.

22.11 Teolog Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi vid Lunds universitet
Tema: "Drömmen om en annan värld: Teologiska motiv inom samtida politisk filosofi."

Synopsis: Ett av de mer remarkabla dragen i det sena 1900-talets och tidiga 2000-talets filosofi är det förnyade intresset för teologiska tankefigurer. Detta gäller i synnerhet den politiska filosofin som hämtar näring ur den visionär potential som ibland annat det bibliska arvet rymmer. Men utgångspunkt i sin nyligen publicerade studie Den gudomliga historien: Om profetism, messianism och andens utveckling diskuterar Jayne Svenungsson några av dessa utvecklingar. Med anknytning till tänkare som Jacques Derrida, Gianni Vattimo, Giorgio Agamben och Alain Badiou belyser hon en debatt som återaktualiserar det bibliska arvets spann mellan utopiska risker och profetiska möjligheter – en debatt som också speglar filosofernas sinsemellan olika syn på lag, rättvisa och parlamentarismens möjligheter.

29.11 Författare, historiker och kulturskribent Åsa Linderborg, kulturchef för tidningen Aftonbladet (Stockholm)
Tema: "Negerboll och nättroll."

Synopsis: Identitetspolitiken ritar om det offentliga samtalet. Maktstrukturer kring kön, ras och sexualitet avslöjas och friläggs när underordande grupper får en egen ideologi och terminologi – och energi! Men vad är egentligen identitetspolitik? Är den ett vänsterprojekt eller splittrar den de kulturradikala krafterna? Vad skiljer HBTQ-rörelsens identitetspolitiska projekt från högerextremisternas nationalism? Åsa Linderborg delar med sig av sina svenska erfarenheter av den svenska debatten om Tintin, svenskheten och rätten att älska vem man vill.

13.12 Historiker och författare Rasmus Fleischer, Stockholm
Tema: Meddelas senare. Läs Fleischers blogg här.
OBS!! Start kl. 17.30 denna gång!

Plats: Varje filosoficafé ordnas vid restaurang Skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo. Kl. 17-19.


Fritt inträde & alla välkomna!

Arrangör:
--  Folkets Bildningsförbund rf Hagsgatan 12 20540 Åbo tel 050 5147297 e-mail fbf (@) kaapeli.fi www.fbf.fi  

EPISTEMOLOGY WORKSHOP

University of Helsinki

August, 11 -12, 2015

Venue: Unioninkatu 40, room 4

 

Program

 

Tuesday 11/8

9:15 - 10:15 Jennifer Lackey (Northwestern University), TBA

10:15  - 11:15 Alan Millar (University of Stirling),  "Social Dimensions of Knowledge"

11:15  - 12:30 Lunch break

12:30 - 13:30 Ram Neta (University of North Carolina, Chapel Hill), TBA

13:30 - 14:30 Michael Hannon (Fordham University), "Knowledge Ascriptions: A User's Guide"

14:30 - 14:45 Coffee break

14:45 - 15:45 Markus Lammenranta (University of Helsinki), "How to Be a Disjunctivist?

 

Wednesday 12/8

9:15 - 10:15 Baron Reed (Northwestern University),  "Norms of Doubt"

10:15 - 11:15 Benoit Gaultier (University of Helsinki), "There Are No Authoritative Epistemic Reasons to Believe"

11:15 - 12:30 Lunch break

12:30 - 13:30 Jonathan Jenkins Ichikawa (University of British Columbia), "Basic Knowledge First"

13:30 - 14:30 Maria Lasonen-Aarnio (University of Michigan, Ann Arbor), “Victims of deceit and the virtue of reasonableness"

14:30 - 14:45 Coffee break

14:45 - 15:45 Jaakko Hirvelä (University of Helsinki), "Knowledge, Virtue and Safety"

 

Organized by Markus Lammenranta’s Academy Project The Sociality of Knowledge.


Symposiumissa käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä: Miten luonto, ihminen ja yhteiskunta ovat muuttumassa? Minkälaisia ovat aikamme ihmiskuvat ja –käsitykset? Miten koulutus, työ ja tutkimus ottavat huomioon ihmisen ja muutokset? Minkälaisia ovat tulevaisuudenkuvamme luonnosta ja yhteiskunnasta?

Symposiumin alustajina muun muassa professorit Markku Wilenius, Veli-Matti Värri, Göte Nyman, Maija Könönen, Lääketieteen tohtori Seija Zimmermann ja psykologi Tony Dunderfelt sekä taiteilijat Paavo Westerberg ja Osmo Rauhala.


Tutkijat ja taiteilijat tuovat omasta tutkimuksestaan ja työstään ajankohtaiset puheenvuorot ihmiskäsityskeskusteluun. Yhteisen arvopohjan muodostaa luonto, ihminen ja yhteiskunta –kokonaisuus, mutta alustajat painottavat omaa näkökulmaansa. Näiden eri näkökulmien pohjalta pyrimme luonnostamaan uutta kokonaiskäsitystä yhdessä alustajien ja symposiumiin osallistuvien kanssa.

 

Tarkemmat tiedot:

http://gyllenbergs.fi/fi/signe-och-ane-gyllenbergs-stiftelse-fi/symposium-2015/


Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 29-30.7.2015

Tema: Farväl till demokratin?

Alla är eniga om att demokrati är viktigt. Vi diskuterar inte längre om demokrati är bra för samhället, utan olika samhällen utvärderas på basis av hur demokratiska de är. Samtidigt som vi är anhängare av demokrati dalar intresset för vårt demokratiska samhällssystem. Valdeltagandet är lågt, allt färre engagerar sig i politiska partier och riksdagens arbete intresserar enbart ett fåtal. Med andra ord: vi hyllar demokratin men är samtidigt ointresserade av den. Demokratin riskerar därmed att bli en tom form – prisad i festtal men irrelevant eftersom den inte engagerar oss.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vårt ointresse för den hyllade demokratin. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: varför är demokratin så ointressant för så många? Kan demokratin bli gammalmodig? Har vår demokrati blivit en formalitet? Kan man göra demokratin lika intressant som den är hyllad?

Fritt inträde & alla välkomna!

Program

Onsdagen den 29.7

kl. 16-18 Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm
Tema: "Är ryktet om demokratins undergång förhastat? Frågan om folkstyrelsens förändring och urgröpning "

kl. 18-20 Filosof Henrik Jøker Bjerre, Aalborgs universitet, Danmark
Tema: "But the Greatest of These is the Freedom of Expression - on the relation between means and ends in the contemporary debates on the freedom of expression"

kl. 20 –> samtalen fortsätter under fria former.

Kl. 22 Musik: Viktor Granö

Torsdagen den 30.7

kl. 12-14 Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
Tema: "Den ekonomiska demokratins nedgång och fall"

Kl. 14 Kaffepaus

kl. 14.15 Poet Yulya Tsimafeyeva, Vitryssland
Tema: "No Market, No Fame: Being a Writer in Belarus"

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 29-30.7.2015
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Korpo filosofidagar på Facebook: https://www.facebook.com/events/410232232511254/

Övernattning i Korpoström:

Skärgårdscentrum Korpoström: http://www.sunnan.fi/se/korpostrom/korpostrom.html

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Arrangör för Korpo filosofidagar:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi
Syndicate content