luennot

26.5.2015 18:15 – 20:00. Heikki Mäntylä, Olemassaolosta arkiajattelulla. Fenomenologinen näkökulma todellisuuden ilmenemisestä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.

 

Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, yleensä salissa 505.

 

http://www.lfs.fi/

 

28.4.2015 18.15 – 20:00. Tarja Kallio-Tamminen, Meditaation vaikutus mitattaviin aivotoimintoihin. FT Tarja Kallio-Tamminen kertoo EEG-avusteisen meditaation projektistaan, jossa ihmisen sisäistä todellisuutta hahmotetaan sekä subjektiivisen että objektiivisen metodin kautta. Suoritetuissa aivomittauksissa on käytetty Andrew ja Alexander Fingelkurtsin kehittämää, qEEG-analytiikkaa hyödyntävää BrainMind Audit™ mittausta.

 

28.4.2015 17:00 – 17:45. Väitöskirjaesittely. Tuomas Pernu: Kausaalinen selittäminen naturalistisessa mielenfilosofiassa, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42035

 

12.5.2015 16:15 – 20:00 Teemailta: Filosofian ja empiirisen tieteen kohtaaminen.

16:15    Tervetuloa

Jaakko Hintikka: Luonnonfilosofia kvanttiteoriassa ja kvanttiteoria luonnonfilosofiassa.

Juha Himanka: Edmund Husserlin tieteen kriisistä.

Avril Styrman: Suhteellisuusperiaate ja absoluuttinen samanaikaisuus.

17:50   Kahvitauko 20 min

Ari Lehto: Periodin kahdentuminen: Metafysiikkaa vai empirismiä?

Tuomo Suntola: Voidaanko fysikaalista todellisuutta kuvata ymmärrettävästi?

Keskustelua illan teemasta

 

26.5.2015 18:15 – 20:00. Heikki Mäntylä, Olemassaolosta arkiajattelulla. Fenomenologinen näkökulma todellisuuden ilmenemisestä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.

 

Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, yleensä salissa 505.

 

http://www.lfs.fi/

14.4.2015 18:15 – 20:00. Teologian tohtori Aku Visala: tieteen ja uskontojen suhteesta.


28.4.2015 18.15 – 20:00. Tarja Kallio-Tamminen, Meditaation vaikutus mitattaviin aivotoimintoihin. FT Tarja Kallio-Tamminen kertoo EEG-avusteisen meditaation projektistaan, jossa ihmisen sisäistä todellisuutta hahmotetaan sekä subjektiivisen että objektiivisen metodin kautta. Suoritetuissa aivomittauksissa on käytetty Andrew ja Alexander Fingelkurtsin kehittämää, qEEG-analytiikkaa hyödyntävää BrainMind Audit™ mittausta.

 

28.4.2015 17:00 – 17:45. Väitöskirjaesittely. Tuomas Pernu: Kausaalinen selittäminen naturalistisessa mielenfilosofiassa, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42035

 

12.5.2015 16:15 – 20:00 Teemailta: Filosofian ja empiirisen tieteen kohtaaminen.

16:15    Tervetuloa

Jaakko Hintikka: Luonnonfilosofia kvanttiteoriassa ja kvanttiteoria luonnonfilosofiassa.

Juha Himanka: Edmund Husserlin tieteen kriisistä.

Avril Styrman: Suhteellisuusperiaate ja absoluuttinen samanaikaisuus.

17:50   Kahvitauko 20 min

Ari Lehto: Periodin kahdentuminen: Metafysiikkaa vai empirismiä?

Tuomo Suntola: Voidaanko fysikaalista todellisuutta kuvata ymmärrettävästi?

Keskustelua illan teemasta

 

26.5.2015 18:15 – 20:00. Heikki Mäntylä, Olemassaolosta arkiajattelulla. Fenomenologinen näkökulma todellisuuden ilmenemisestä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.

 

Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, yleensä salissa 505.

 

http://www.lfs.fi/

 

HELSINKI SEMINAR FOR GOVERNANCE AND INSTITUTIONS

Dr. Oliver Belcher (University of Oulu)

"Objective Violence: War and the World Viewed"

 

On Wednesday, 25 March 2015, 15:00-16:30

Metsätalo (Unioninkatu 40), Sali 13

The discussant is Dr. Sergei Prozorov (Department of Political and Economic Studies).


Abstract:

This paper examines how U.S. military visual epistemologies shifted when computational maps were introduced in the Vietnam War. Computational mapping enabled not only a movement away from traditional forms of manual cartography, but marked the emergence of novel forms of interpretation into the U.S. military due to the "higher resolution" images, namely a reifying discourse of "precision," as well as ontological claims that Vietnamese and military social space was "networked." I look closely at the U.S. military's Hamlet Evaluation System (HES), an ambitious automated data collection system launched in January 1967 that was used to geographically survey, catalogue, calculate, and measure population patterns and trends in the villages and hamlets of South Vietnam. During its time (1967-1975), the HES was the largest geographical information systems (GIS) database ever compiled. My focus in the presentation is on the techno-material practices that made the HES and its attendant ways of seeing possible, specifically the rise of new post-war disciplines of the body that became integral for automation machine use (e.g., anthropometrics, ergonomics, and human factors research). Following the work of philosopher Theodore Schatzki, the operating principle in the paper is that techno-material practices are the site where understanding is structured and intelligibility articulated. Thus, the paper concludes with the claim that it is impossible to understand late-modern modes of violence and biopolitics without accounting for the paradigmatic shifts inaugurated by mid-century computation, as well as its accompanying machine-body arrangements.


Oliver Belcher (PhD, University of British Columbia, 2013) is a postdoctoral researcher at the RELATE Center of Excellence, Department of Geography, University of Oulu. His research examines the interrelationships between late-modern war, experience, aesthetics, and technology. He has written widely on the U.S. wars in Iraq, Afghanistan, and Vietnam, as well as contemporary conflicts in the Middle East. He is currently writing a book manuscript titled “Contortions: Designing the Military Body for Machine Use, 1945-1971”.


For further information on this seminar series, please refer to the seminar website: http://blogs.helsinki.fi/governanceandinstitutions/

 

If you would like to be added to the seminar mailing list, please contact the seminar coordinator: Caroline Werner, caroline.werner at helsinki.fi


17.3.2015

18:15 Dos. Tuomas Tahko alustaa aiheesta ”Naturalistisen metafysiikan mahdollisuudesta”. Metafysiikan metodologia ja ns. 'metametafysiikka' ovat viime aikoina olleet analyyttisen metafysiikan keskiössä. Erityisen polttava on kysymys metafysiikan ja luonnontieteiden suhteesta. Esityksessä tarkastellaan metafysiikkaa todellisuuden rakennetta koskevana tieteenä, antaen erityistä huomiota tieteen ja metafysiikan yhtymäkohdille.

 

Esitelmät pidetään Tieteiden talossa, klo. 18.15-20.00, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki, yleensä salissa 505.

 

http://www.lfs.fi/


HELSINKI SEMINAR FOR GOVERNANCE AND INSTITUTIONS


You are cordially invited to attend our next seminar session with


Professor Jan Klabbers (Faculty of Law)


"Global Governance and the Virtues"


On Wednesday, 15 October 2014, 14:15-15:45 (refreshments from 14:00) Porthania (Yliopistonkatu 3), Faculty room (Room 545) 


Since 2013, Jan Klabbers holds the first Martti Ahtisaari Academy Professorship, during which he works on the project 'Towards a Credible Ethics for Global Governance'. Between 2006 and 2011, he was Director of the Academy of Finland’s Centre of Excellence in Global Governance Research.


As refreshments will be served, we kindly ask you to confirm your participation by Friday, 10 October by sending an email to the seminar coordinator: Caroline Werner, caroline.werner at helsinki.fi

 

If you would like to be added to the seminar mailing list, please contact the coordinator as well.


http://blogs.helsinki.fi/governanceandinstitutions/


XVIII Platonin Akatemia kokoontuu Kallio-Kuninkalan kartanossa Järvenpäässä perjantaina 9.5. alkaen klo 9.

Teemana Suuret tunteet. Ohjelmassa on mm. Jukka Laajarinteen luento Tove Janssonista, Kimmo Kiljusen alustus suurista tunteista Euroopassa ja Sampsa Laurisen luento Pasolinista.

Erityisesti filosofian opettajille voi suositella FT Eero Salmenkiven demonstraatiota Philosothon-menetelmästä. Koko ohjelma, katso: www.platoninakatemia.net

 

Professori Arto Laitinen pitää juhlaluennon Linnan K103-salissa, Kalevantie 5, torstaina 21. marraskuuta 2013 klo 14 alkavassa tilaisuudessa aiheesta NÄKÖKULMIA YHTEISKUNTAFILOSOFIAAN.

 

Tätä esitelmää kuulemaan kutsun kunnioittavasti Tampereen yliopiston henkilökunnan ja opiskelijat sekä muut tieteen harjoittajat, ystävät ja suosijat.

 

Risto Kunelius,

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtaja


Westermarck-muistoluento 15.5.2013 / The Westermarck Memorial Lecture 15.5.2013

EDVARD WESTERMARCK -MUISTOLUENTO 15.5.2013 KLO 18

Professori Tim Ingold (University of Aberdeen) pitää 31. Edvard Westermarck -muistoluennon keskiviikkona 15.5. klo 18 Helsingissä. Luennon otsikko on "Anthropology Beyond Humanity".

Aika: keskiviikko 15. toukokuuta klo 18.00
Paikka: Tieteiden talo, sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Tervetuloa!


THE EDVARD WESTERMARCK MEMORIAL LECTURE 15.5.2013 AT 6 PM

Professor Tim Ingold (University of Aberdeen) will give the 31st annual Westermarck Memorial Lecture on Wednesday, May 15 at 6 pm in Helsinki. His lecture is titled "Anthropology Beyond Humanity".

Time: Wednesday, May 15 at 6 pm

Location: Tieteiden talo, room 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki)

The event is free of charge.

Welcome!

Tim Ingold is Professor of Social Anthropology at the University of Aberdeen, and a Fellow of both the British Academy and the Royal Society of Edinburgh. Following 25 years at the University of Manchester, Ingold moved in 1999 to Aberdeen, where he went on to establish the UK's newest Department of Anthropology. Ingold has carried out ethnographic fieldwork among Saami and Finnish people in Lapland, and has written on comparative questions of environment, technology and social organisation in the circumpolar North, as well as on the role of animals in human society, on issues in human ecology, and on evolutionary theory in anthropology, biology and history.

More recently, he has been exploring the links between environmental perception and skilled practice, with a view to replacing traditional models of genetic and cultural transmission with a relational approach focusing on the growth of skills of perception and action within socio-environmental contexts of development. These ideas are presented in his book The Perception of the Environment (2000). Ingold's latest research pursues three lines of inquiry that emerged from his earlier work, concerning the dynamics of pedestrian movement, the creativity of practice, and the linearity of writing. These all came together in his book Lines (2007), along with three edited collections: Creativity and Cultural Improvisation (with Elizabeth Hallam, 2007), Ways of Walking (with Jo Lee Vergunst, 2008) and Redrawing Anthropology (2011), and in his collected essays, Being Alive (2011). Ingold is currently writing and teaching on issues on the interface between anthropology, archaeology, art and architecture. His latest book, Making, was published by Routledge in March 2013.

Luonnonfilosofian seuran seminaarisarja tieteen historiasta.

Seminaaritilaisuudet pidetään Tieteiden talolla klo 16.15 – 17.45. Tilaisuudet ovat avoimet ja maksuttomat kaikille asiasta kiinnostuneille. TkT (Dos.) Tuomo Suntolan seminaarisarjassa jäljitetään fysiikan ja kosmologian nykyisiin teorioihin johtanutta kehitystä ja arvioidaan tehtyjä valintoja tämän päivän tietämyksen, havaintojen ja tieteen filosofian valossa.

Alustava ohjelma.

Ti 5.3. Sali 309.  Antiikista keskiaikaan. Metafysiikan periaatteet ja empirismi. Mikä kuihdutti antiikin filosofian? Antiikin perintö Eurooppalaiselle tieteelle.

Ti 19.3. Sali 401.  Kopernikuksesta Newtoniin. Matemaattisen fysiikan ja empirismin läpimurto. Matematiikan vuosisata ja mekaniikan jatkokehitys.

Ti 2.4. Sali 309.  Sähkömagnetismin hahmottuminen ja haasteet Newtonilaiseen fysiikkaan. Liikkeen kuvaamisen kehityksestä. Tilaus suhteellisuusteorialle. Suhteellinen vai absoluuttinen aika, etäisyys ja lepotila.

Ti 16.4. Sali 309. Aineen kuvaamisen kehityksestä. Atomin hahmottaminen ja kuvaaminen. Voima vai energia perussuureena. Planckin yhtälöstä kvanttimekaniikkaan. Kvantin käsitteestä. Paikallisen suhde kokonaisuuteen.

Ti 14.5. Sali 309. Tähtitieteestä kosmologiaan, suppeasta yleiseen suhteellisuusteoriaan ja Friedman–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) kosmologiaan. Todellisuuskuvan muodostuminen.

Kirjallisuutta: Tuomo Suntola ”Tieteen lyhyt historia – vai pitkä tie
luonnonfilosofian ja empirismin kohtaamiseen”,
http://www.physicsfoundations.org/books/HISTORIA_2012_FI.html

Verkossa:
www.lfs.fi


Syndicate content