18.11 Helsingfors: Seminarium om slöseri, Ikaros


Ikaros i Helsingfors torsdagen den 18.11: Seminarium om Slöseri

Torsdagen den 18 november arrangerar Folkets bildningsförbund och tidskriften Ikaros ett seminarium i Helsingfors kring temat Slöseri. Talare är historiker Johanna Wassholm och filosof Olli Lagerspetz.
 
Johanna Wassholm, docent, historiker, Åbo Akademi
Fåfängt slöseri eller aktiva konsumtionsval?

Synopsis: Vad är lyx – och hur hänger lyxkonsumtion samman med slöseri? Vilka värderingar har historiskt kopplats till konsumtion och vem har haft tolkningsföreträde när det gäller att definiera vad som är att betrakta som slöseri? Dessa frågor behandlas utifrån erfarenheter av forskningsprojektet Kommunicerande konsumtion: kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940.
 
Olli Lagerspetz, docent, akademilektor i filosofi, Åbo Akademi
Slösa, ödsla, bruka och bevara

Synopsis: Att slänga är fel, inte bara ekonomiskt utan moraliskt. Det har varit en utgångspunkt för hushållningen i traditionella samhällen. Att göra bästa möjliga bruk av resurser ingick i människans bestämmelse som förvaltare av Skapelsen. Det kan vi se bland annat i språkhistoriska data. Begreppet avfall existerade inte i nutida mening före den industriella framställningens tidevarv. Ord och begrepp är inte statiska. Också begreppet avfall kanske i framtiden försvinner och löser upp sig i material för återvinning.
 
Datum: 18.11
kl. 18-20
Plats: Arbis, Helsingfors, Dagmarsgatan 3, rum 13
Varmt välkomna!
 
Arrangörer:
Ikaros, om människan och vetenskapen
Epost: ikarostidskrift(at)outlook.com
 
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
E-post: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: http://www.fbf.fi