Filosoficafé i Åbo den 7.11 - Merete Mazzarella - En sjuttiplussares reflexioner kring förhållandet mellan generationerna


filosoficafé

Inledare: Merete Mazzarella, författare och professor emeritus i litteraturvetenskap

Tema: En sjuttiplussares reflexioner kring förhållandet mellan generationerna

Synopsis:
Om man som jag hör till den generation som var ung på sextiotalet har man haft svårare än tidigare generationer att acceptera att man blivit gammal och man talar ogärna om generationsskillnader. Men kanske vi borde tala mer än vi gör? Generationsskillnader finns i arbetslivet, de finns i familjen, de kan vara existentiella, de kan skapa motsättningar av olika slag.  Hur väl kommunicerar de olika generationerna egentligen med varandra?
Det här är ett anförande som snarare  vill väcka frågor och stimulera till diskussion än leverera  färdiga svar.

Datum: 7.11
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Tid: kl.17.15-19

OBS! Denna gång arrangeras filosoficafét på plats i Restaurang Skolan. Vi zoomar inte evenemanget. Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF's websida: www.fbf.fi

Filosoficafét är ett samarbete med Pensionärerna r.f. och Folkets bildningsförbund.

Varmt välkomna!

Arrangör för filosoficaféet:
Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
E-post: bildningfbf(at)gmail.com
Hemsida: www.fbf.fi

Pensionärerna r.f.
tel. 0207433610
Epost: elakelaiset(at)elakelaiset.fi
Hemsida: https://elakelaiset.fi/svenska/