Filosofia.fi öppnad


Pressmeddelande

25.9.2007

 

Den nationella finländska filosofiportalen Filosofia.fi lanseras och presenteras onsdagen den 26.9 i Vetenskapernas hus; Helsingfors kl. 16-18. Pressen är välkommen att delta.

Portalen blir tillgänglig på Internet torsdagen den 27.9 på adressen www.filosofia.fi.

 

Internetportalen Filosofia.fi är Nordens största filosofisatsning på Internet enligt Open Access-principen. Den kommer att betjäna alla som intresserar sig för ämnet, både gymnasieelever, filosofistudenter, forskare.

 

Filosofia.fi är som en ny basar inom sitt fält: den för samman filosofin som hobby och forskning i ämnet och öppnar nya vägar in till filosofiskt material överallt på Internet.
– Den aktuellare delen av portalen, med aktualitetsspalt, och kalender mm kommer säkert att komma väl till pass för forskarsamfundet genom att informera om filosofiskt intressanta händelser och nyheter.

 

– Vi har ett rätt omfattande arkiv med material som berör filosofins historia i Finland, berättar projektledaren och redaktören Tuukka Tomperi. Bland annat har vi i samarbete med Åbo Akademis bibliotek digitaliserat närmare tvåhundra dissertationer från den Kungliga Akademien i Åbo 1640-1828. De här rariteterna blir nu tillgängliga för alla via Internet, helt gratis. Ett 40-tal av dem är redan transkriberade till mer lättläsliga textfiler.

Dissertationerna är på latin, men några är också på svenska.
 – Så småningom hoppas vi att kunna översätta åtminstone en del av dem. Nu finns det redan korta beskrivningar på dissertationerna på finska, svenska och engelska. Jag kan tänka mig att de kommer att intressera också andra än  finländska latinister och forskare.

 

Andra digitaliseringsprojekt som är på gång handlar om Finsk Tidskrift och Westermarcks samlingar vid Åbo Akademis bibliotek. Bland annat kan en del av korrespondensen mellan Rolf Lagerborg och Edvard Westermarck läsas i portalens ”Arkiv”. Därtill har de första filosofiska dissertationerna som skrivits på finska digitaliserats, som Karl Lindroos’ verk om Platons Timaios och J. A. Lylys Plootinos sielun substantsiaalisuudesta, liksom verk av Th. Rein, W. Bolin, J. J. F. Perander och Z. J. Cleve. Digitaliseringen av tidskriftsartiklar fortsätter efter att portalen öppnats.

 

Den svenska delen av portalen innehåller bland annat en filosofisk ordbok av Martin Nybom och Göran Torrkulla från Åbo Akademi.
– Vi har tänkt utöka den ännu, men den består just nu av ett 300-tal  uppslagsord.

 

På finska har också ett riktigt encyklopediprojekt startats. ”Ensyklopedia Logos”, med Sami Syrjämäki som huvudredaktör, kommer att bli väldigt omfattande och består redan vid öppningen av ca 40 omfattande artiklar, skrivna av sakkunniga. Det finns inget ordentligt filosofiskt uppslagsverk på finska än så länge, och vi hoppas att Ensyklopedia Logos och hela portalen också kan stöda filosofins utövning på finska.

 

Liksom ordboken kommer hela portalen att växa till sig med tiden. Den svenska redaktören Yrsa Neuman, vid ämnet filosofi, Åbo Akademi, anser att arbetet ingalunda är slutfört ännu
– Vi har mycket material som ännu ska korrekturläsas och transkriberas m.m. som kommer att dyka upp i portalen efterhand. Vi hoppas också på allmänhetens hjälp och publicerar gärna t.ex. mera audio-visuellt material, som har filosofisk relevans.
– Mycket av arbetet har gått ut på att kartlägga och samla in material. Vi har blivit vänligt mottagna av filosofers familjer och fått lov att bland annat publicera en del av familjernas bilder i bildarkivet. Vi hoppas att det fortsätter på samma sätt, och att de som har relevant material kan hjälpa oss att göra det tillgängligt, men också att konservera det.

 

Internet är ett fantastiskt medium för en informationscentral för filosofi – texter kan korrigeras och ändras och de resurser som kan göras tillgängliga är enorma. Portalen innehåller också en ”e-klassikersamling” med länkar till filosofiska klassiker som redan finns digitaliserade på Internet och alltså kan läsas i sin helhet där.”
– Många filosofiska verk ges ut i rätt liten upplaga och kan därför vara svåra att få tag på. Vi digitaliserar inte själva klassiker men med e-klassikerkatalogen hjälper vi andra att hitta dem genom att ordna upp resurserna och presentera dem i lättillgänglig form, säger Tomperi.
– En Internetportal kan utökas i all oändlighet! Här är det bara finansieringen som kan begränsa projektet.

 

Huvudkrafterna bakom portalen är Eurooppalaisen Filosofian Seura rf och den filosofiska tidskriften niin&näin. För den svenska delen av portalen står ämnet filosofi vid Åbo Akademi. Projektet påbörjades redan 2004, och 2006 gick ÅA med i samarbetet.

 

Produktionen av portalen har hittills understötts av Jenny och Antti Wihuris fond, Suomen kulttuurirahasto, Undervisningsministeriets satsning på kulturinformationssamhället. Den svenska delen har fått stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi, Svenska Kulturfonden och Otto A. Malms donationsfond. Personliga arbetsstipendier har beviljats av Delegationen för informationsspridning (UM) och Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Mera information:
Tuukka Tomperi (suomeksi): / 040 568 2118
Yrsa Neumann (på svenska): / 044 5968967
Sami Syrjämäki: / 044 5400 268

 

Filosofia.fi
Eurooppalaisen filosofian seura ry / niin & näin -lehti
PL 730
330101 Tampere

 

niin & näin – den filosofiska tidskriften

 

Tidskriften som står för portalen, niin & näin, är den enda finländska filosofiska tidskriften som utkommer fyra gånger per år. Den har funnits sedan 1994 och har vuxit och blivit en av de viktigare finska kulturtidskrifterna. niin & näin förenar akademisk publikation och forskningsartiklar med kulturellt och allmänintellektuellt innehåll. niin & näins egna hemsidor är stängda för renovering men öppnar igen under hösten på www.netn.fi

 

Chefredaktörer:

Jarkko S. Tuusvuori 040 735 87 68 och

Tere Vadén, paatoimittaja@netn.fi
Redaktionssekreterare:

Tuukka Tomperi,

 

Ämnet filosofi vid Åbo Akademi
är aktuellt bland annat genom tf. professor Olli Lagerspetz’ bok Smuts – en bok om världen, vårt hem, 2006. http://www.abo.fi/fak/hf/filosofi