Tiedotteet syyskuulle 2017

Filosoficafé i Åbo 24.9.2017

Inledare: Filosof och skribent Mio Lindman, Åbo
Tema: Bildning i det gemenskapande samhället

Synopsis

Kopplingen mellan demokrati och bildning beskrivs ofta i termer av information och upplysning – som om demokrati enbart handlar om att väljare ska ha tillräcklig kunskap om sina politiska representanter och de befintliga politiska institutionerna. Det finns en betydligt djupare dimension av bildning som handlar om våra gemensamma angelägenheter – eller vad som kunde vara gemensamma angelägenheter, men inte är det i vårt samhälle. Jag vill i mitt föredrag fundera över bildning i anslutning till demokrati genom att utgå från en kritisk diskussion om hur människor engageras i sitt närsamhälle, i sitt boende, sin mat, sin energiförbrukning, sina arbetsplatser o.s.v. Om bildning förstås som den kunskap vi har om vårt eget samhälle öppnar detta också upp för att diskutera demokrati som en kamp om gemensamma angelägenheter i bred mening, där kunskap hjälper oss att staka ut nya möjligheter för hur vi lever tillsammans.

Inträdet till filosoficafét är fritt och alla är välkomna! Under filosoficafét ger de inbjudna talarna först en inledning om sitt tema (30-60 min) och därefter följer öppen diskussion med publiken.

Tid: 24.9.2017, kl .17-19.

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo


Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 50 5147297
E-post FBF (at) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

VTM Sanna Karhu väittelee lauantaina 23.9 kello 10 Helsingin yliopistossa Judith Butlerin normikritiikistä ja väkivallan vastustamisen teoretisoinnista.

Vastaväittäjänä toimii prof. Catherine Mills Monashin yliopistosta ja kustoksena prof. Tuija Pulkkinen. 


Lisätietoja: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/kalenteri/suomi.aspx#.Wb6d7Yy0P...

Millainen on luova ja kriittinen kansalainen? Mistä niin kansalainen kuin kansalaistaitokin juontavat juurensa? Kuinka voi edistää valistunutta poliittista toimijuutta kansanvallan nykyoloissa?

 

Kuluvana syksynä Filosofian illoissa tartutaan kansalaistaitoihin ja kansalaisen käsitteeseen. Kansalaisuus on politiikantutkimuksen teoreettisia avaintermejä, mutta siihen sisältyy myös kasvatuksellinen ja yhteiskunnallista osallistumista tukeva taidollinen ja käytännöllinen ulottuvuus. Kysymys kansalaisten toimintakyvyistä ja -valmiuksista on elävän demokratian kohtalonkysymys.

 

Syksyn ensimmäisessä istunnossa keskiviikkona 13.9. klo 18 Tampereen pääkirjasto Metson Lehmus-salissa FT Mona Mannevuo ja YTT Hanna Ylöstalo johdattavat teemaan otsikolla ”Kansalaistaito – kriittisyyttä vai alamaisuutta?”.

 

Valtapolitiikkaa talouskurioppeineen leimaa asioiden esitteleminen välttämättömyyksinä. Kriittisille kysymyksille ei näytä jäävän tilaa, vaan kansalaiselle tarjotaan kuuliaisen talkoolaisen osaa. Tilannetta hämmentää harhaanjohtava puhe valinnanvapauden lisääntymisestä. Näissä olosuhteissa on kysyttävä: mistä tulee päätöksentekoa ohjaileva tieto? Ja miten se yksioikoistuu ainoaksi totuudeksi? Kansalaisten on opittava osallistumaan ja kyettävä vaatimaan päättäjiltä perusteluja – ja sitten parempia perusteluja.

 

Illan juontaa niin & näin -päätoimittaja Jaakko Belt.

 

Toisessa Filosofian illassa keskiviikkona 11.10. klo 18 ääneen pääsee FT Jarkko S. Tuusvuori aiheella ”Kansalaisen ja kansalaistaitojen käsitehistoriasta ja nykykeskustelusta”.

 

Kolmannen kerran kokoonnutaan asian äärelle keskiviikkona 8.11. klo 18, jolloin KT Leena Lestinen alustaa otsikolla ”Kansalais- ja demokratiakasvatuksesta koulussa”.

 

Filosofian iltoja järjestää niin & näin -lehti yhdessä Tampereen kaupungin ja Tampereen seudun työväenopiston kanssa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!