Tiedotteet vuodelle 2011

Arvoisat opettajat,
 
Punainen Risti on tuottanut yläkouluihin ja lukioihin oppimateriaalivihkon, jossa on valmiita opetuskokonaisuuksia, tehtäviä ja keskustelunaiheita, jotka soveltuvat erinomaisesti elämänkatsomustiedon ja filosofian opetukseen sekä  yhteiskuntaopin, historian, uskonnon ja äidinkielen tai maantiedon oppiaineiden tueksi ja täydennykseksi.
 
Oppimateriaalin avulla opiskelija oppii ymmärtämään henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen. Lisäksi oppimateriaali tukee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskusteluja ja ajattelutaitoja. Oppimateriaali tukee myös opiskelijan kykyä sisäistää ihmisoikeuksien, monikulttuurisuuden ja globaalin oikeudenmukaisuuden periaatteita.
 
Sivustollamme www.sodassakinonsaannot.fi, josta oppimateriaali on ladattavissa, on nyt kysely johon vastanneille opettajille lähetämme maksutta kolme uutta humanitaarisen oikeuden lautapeliä "Sodassakin on säännöt.
 
"Sodassakin on säännöt" -peliä voidaan pelata mukavasti kuuden hengen ryhmissä ja auttaa nuoria pohtimaan nykypäivän aseellisiin selkkauksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tarjoaa tietoa avustustyöstä ja sodan oikeussäännöistä.
 

www.sodassakinonsaannot.fi

 
Mukavia pelihetkiä toivottavat,
  
Punaisen Ristin keskustoimiston väki
 
 
Maarit Pimiä
Humanitaarisen oikeuden harjoittelija/Praktikant i humanitär rätt
Suomen Punainen Risti/Finlands Röda Kors
spr.humanitaarinenoikeus (at) redcross.fi
+ 358 20 701 2160
Laivanvarustajankatu 6/Skeppsredaregatan 6, 00140 Helsinki/Helsingfors
 

Call for Papers til Slagmark nr. 65

Temaet for dette nummer er ”Helte og skurke”. Hvordan har begreberne ”helt” og ”skurk” historisk formet og reflekteret menneskets selvforståelse? Hvilken rolle spiller disse begreber i og for nutidens samfund? Hvorfor er mennesket så fascineret af helte- og skurkeskikkelser? Disse spørgsmål kan bl.a. diskuteres litterært, filosofisk, idéhistorisk, sociologisk, antropologisk og psykologisk, men bidrag fra alle faglige perspektiver og metoder er velkomne.

Deadline for indsendelse af artikler er 1. maj 2012. Forespørgsler, idéudkast og generelle spørgsmål rettes til Carsten Fogh Nielsen (filoffen1(a)hum.au.dk) eller Carla Birgitte Nielsen (cn(a)teo.au.dk). Artikelforslag sendes til helteogskurke(a)gmail.com.

Slagmark accepterer artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk.

Læs det fulde call for papers på forlagets hjemmeside:
http://www.slagmark.dk/sider/CFP/65.pdf

***

Tidsskriftet Slagmark har eksisteret siden 1983. Det opstod i miljøet omkring Afdeling for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor det stadig har hjemme.

Slagmark dækker hovedområderne indenfor den vestlige idéhistorie: Den filosofiske tænknings historie, de æstetiske ideers historie, de politiske, økonomiske og sociale ideers historie samt naturvidenskabernes idéhistorie. 

Indenfor dette felt har tidsskriftet en ambition om både at kaste nyt lys over klassikere og at introducere et dansk publikum for danske og internationale emner og teoridannelser. Igennem tiden har Slagmark således aktualiseret gamle såvel som introduceret nye tanker og intellektuelle strømninger.

I hvert nummer ligger hovedvægten på temaartikler af førende forskere i ind- og udland, mens der midtvejs er et intermezzo med interviews og artikler udenfor tema. Hvert nummer indeholder til slut en fyldig anmeldelsessektion. Tidsskriftet henvender sig til idéhistorikere, filosoffer, sociologer, politologer, litterater og andre med interesse for den vestlige idéhistorie. Slagmark udkommer 3 gange om året.

Slagmark anser peer review for at være en vigtig del af arbejdet med at sikre tidsskriftets fortsat høje kvalitet. Alle artikler indsendt til Slagmark indgår i denne sammenhæng i en peer review-proces, hvor Slagmark både trækker på et panel af anerkendte danske og internationale forskere.

http://www.slagmark.dk

Tutkijaliitolta on juuri ilmestynyt suomennos eksistentialistisen etiikan klassikkoteoksesta vuodelta 1947:

Simone de Beauvoir: Moniselitteisyyden etiikka

Moniselitteisyyden etiikka on ensimmäinen eksistentialistinen teos, jonka pääkysymyksenä on etiikka. Se ravistelee lukijan pohtimaan ihmisenä olemisen peruskysymyksiä: Miten toimia? Miten oikeutan toimintani? Mikä on suhteeni toisiin ihmisiin?

Teoksen lähtökohta on ihmisen osan moniselitteisyys: ihminen niin subjekti kuin objektikin, maailman tiedostaja ja osa maailmaa, ainutkertainen, vapaa yksilö ja osa yhteisöä. Ihminen kykenee hirveyksiin, mutta myös moraalisuuteen. Moraalisuus edellyttää kuitenkin sitä, että toiminnan eettisyyttä ja päämäärien ja keinojen suhdetta arvioidaan jatkuvasti. Etiikan tehtävänä ei Beauvoirin katsannossa olekaan antaa selviä toimintaohjeita.

Inhimillinen toiminta pitää sisällään moraalisen epäonnistumisen mahdollisuuden, mutta etiikan kannalta tämä tilanne onkin väistämätön. Jos ihminen ei voisi erehtyä, hän olisi jumalallinen eikä tarvitsisi etiikkaa. Etiikan tehtävänä on tarjota menetelmä, joka auttaa ihmistä pohtimaan sitä, mikä tekee hänen hankkeistaan toteuttamisen arvoisia.

Beauvoirin analyysit arkisten asenteiden ja filosofisten ongelmien suhteesta ovat kaikessa selkeydessään ja terävyydessään kiehtovaa, mukaansatempaavaa luettavaa. Beauvoirin subjekti ei ole koskaan abstraktiin maailmaan vetäytyvä ajattelija, vaan lihaa ja verta – ja silti myös ajatusta.

Sara Heinämaa ja teoksen suomentaja Erika Ruonakoski ovat kirjoittaneet teokselle sen taustoja valaisevan johdannon.

 

Suomennos Erika Ruonakoski. Tutkijaliitto. Paradeigma-sarja. ISBN 978-952-5169-81-2. Nid., 173 s. 28  €.

Lisätiedot ja tilaukset , www.tutkijaliitto.fi tai puh. (09) 633209 ja 045-3590810.
Tutkijaliitto ry

 

 

Early Modern Metaphysics of Causality and Representation
University of Turku, Department of Philosophy
16-17 December 2011
Publicum, Lecture Hall 4 (Pub4)


Friday 16 December 2011

9:30 Valtteri Viljanen: Opening words

9:35 Helen Hattab (University of Houston): Suarez and Descartes: A priori Arguments Against Substantial Forms and the Decline of the Formal Cause

10:35 Coffee

11:00 Frédéric Manzini (Catholic University of Paris): Spinoza?s Intuition as Opposed to Abstraction Rather Than to Deduction

Chair/Commentator: Mika Perälä (University of Jyväskylä

12:00 Lunch

13:15 Raffaella De Rosa (Rutgers University, Newark): Descartes? Causal Principle and the Case of Body-to-Mind Causation

14:15 Juhana Lemetti (University of Helsinki): Passive and Active Imagination in the Sixth Meditation

Chair/Commentator: Lilli Alanen (Uppsala University)

15:15 Coffee

15:45 Mogens Laerke (University of Aberdeen/ENS de Lyon): Spinoza and the Cosmological Argument According to Letter 12

16:45 Break

17:00 Valtteri Viljanen (University of Turku): The Architecture of Spinoza’s Ontology Geometrically Illustrated

Chair/Commentator: Juhani Pietarinen (University of Turku)

18:45 Dinner


Saturday 17 December 2011

9:30 Jon Miller (Queen’s University): Spinoza and the Stoics on Happiness

Chair/Commentator: Valtteri Viljanen (University of Turku)

10:30 Coffee

10:45 Justin Steinberg (Brooklyn College, CUNY): Spinoza on Mental Causation

Chair/Commentator: Olli Koistinen (University of Turku)

11:45 Lunch

13:30 Peter Myrdal (Uppsala University): Leibniz on Powers, Faculties, and Laws

Chair/Commentator: Markku Roinila (University of Helsinki)

14:30 Coffee

15:00 Jani Hakkarainen (University of Tampere): Hume?s Refutation of the Principle of Sufficient Reason

Chair/Commentator: Arto Repo (University of Turku)

16:00 Break

16:15 Andreas Schmidt (University of Tübingen): Kant and the Notion of Existence

17:15 Olli Koistinen (University of Turku): Kant on Representing Causality

Chair/Commentator: Hemmo Laiho (University of Turku)

19:00 Dinner


For more information, see http://users.utu.fi/valvil/EMMCR.htm
 
 08-12-2011 
 Dnr LiU-2011-01870

VACANT POSITION,  LINKÖPING UNIVERSITY

Postdoc in Applied Ethics (60%) at the Centre for Applied Ethics, Linköping University, Sweden.

The successful candidate will be expected to conduct research within ethics of technology and social ethics, analyzing ethical implications of surveillance technology and electronic identification documents such as e-passports. He or she will also be expected to do some teaching. This position is part of an emerging research environment with focus on Ethics, migration and surveillance technology.


Duties: A Postdoctor will essentially carry out research. The position may also involve teaching.

Qualifications: The position requires a doctorate or an equivalent degree in Moral philosophy or Ethics. The doctorate shall have been obtained no longer than three years before the expiration date of the application.

Equal opportunities: Linköping University shall continue to develop as an attractive and creative work place characterized by equal opportunities, and therefore works actively to promote diversity and gender equality.

Appointment time: A Postdoctor is appointed until further notice, but for no longer than two years.

Starting date: 2012-04-01

Salary: The University applies individual salary scales. Please specify the expected salary level in your application.

Information: For questions or an informal discussion about this position please contact Professor Göran Collste +46(0)13-281826 (goran.collste(a)liu.se), or Post doctoral research fellow Elin Palm , +46(0)13-28 5636 (elin.palm(a)liu.se).
Union representatative: Örjan Lönnevik (SACO), +46 (0)13-28 6634 (orjlo(a)ifm.liu.se, Gabriel Thott (OFR/S), +46 (0)11-36 3171 (gabriel.thott(a)isak.liu.se). Human Resources: Mats Tholander, tel + 46 (0)10-103 8496 (mats.tholander(a)liu.se) provide information on remuneration and other conditions.

 Application procedure: Your application marked with the Registration number LiU-2011-01870, accompanied by your Curriculum Vitae and other documents you may wish to refer to, must reach the University Registrar no later than 2012-01-31 at the following address:
e-mail: registrator(a)liu.se
or
Linköpings Universitet
Registrator
SE-581 83 Linköping
SWEDEN

Documents that are sent electronically shall be in the formats MS Word or pdf.

Applications submitted too late will not be considered.
Prof. Samuel Weber vierailee Helsingissä 13.–17.12 2011


Samuel Weber, yksi keskeisistä amerikkalaisista nykyajattelijoista kirjallisuustieteen, psykoanalyysin ja filosofian aloilla vierailee Helsingissä 13.-17.12. 2011 "Kosketuksen figuurit" -tutkimushankkeen kutsumana. Weber pitää kolme avointa yleisöluentoa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa (entinen Taideteollinen korkeakoulu). Luentojen teemana on singulaarisuus ja sen implikaatiot taiteen, median ja politiikan suhteen.

Ensimmäinen luento tiistaina 13.12., klo 10-12 on otsikoitu “Aesthetics, Media and Terror—Clouds”, ja se käsittelee Leni Riefensthalin elokuvan Tahdon riemuvoitto, New Yorkin WTC:n terrori-iskun kuvaston sekä tietoisen subjektin asemaa purkavan ajattelun pohjalta terrorismin ja länsimaiden suhdetta.

Toinen luento on torstaina 15.12., klo 10-12. Sen otsikkona on "Money is time" ja se käsittelee suvereenin velan kriisiä länsimaisissa yhteiskunnissa erilaisten instituutioiden ja rahatalouden kannalta. Luento luotaa nykyisen eurokriisin taustoja ja yksilökeskeisen arvomaailmamme perustoja.

Kolmas luento perjantaina 16.12., klo 10-12 käsittelee kirjallisuudelle ominaisen tiedon singulaarista luonnetta. Luennon otsikko on “On the Singularity of Poetic Knowledge”. Tarkasteltavana on muun muassa kerronnallisuuden painoarvo kommunikaation muotojen määrittäjänä sekä erilaisten katkosten rooli muodonannossa ja merkityksenmuodstuksessa.

Kaikki luennot pidetään Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tiloissa Arabianrannassa. Osoite: Hämeentie 135 C, 8.krs [Helsinki]. Luentokieli on englanti. Vapaa pääsy,

Tervetuloa!

Lauantaina 17.12., klo 10-16 "Kosketuksen figuurit" -tutkimushanke järjestää yhteistyössä Teatterikorkeakoulun kanssa poikkitieteellisen Hölderlin tutkimuspäivän, jonka teemana ovat mitta ja rytmi esteettis-poliittis-ekologisina kategorioina. Samuel Weberin ohella seminaarin "MaІnahmen/Measures taken – Hölderlin and the politics of rhythm" puhujina ovat Antonia Birnbaum (Ranska), Artemy Magun (Venäjä), Nikolaus Müller-Scholl (Saksa), Marcia Cavalcante-Schuback (Ruotsi), Susanna Lindberg (Suomi) ja Esa Kirkkopelto (Suomi). Seminaarikieli on englanti. Paikka: Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, Helsinki.


Lisätietoja Weberin vierailusta ja Hölderlin-tutkimuspäivästä: figuresoftouch.com

Tiedustelut: noora.arvola [at] helsinki.fi tai mika.elo [at] aalto.fi
 
PLATON-KLUBILLA 13.12. klo 18-20 Dosentti Janne Kurki & Lacanin diskurssiteoria
http://kirja.lasipalatsi.fi/

Kirjakauppa Kirjan Platon-illassa keskustellaan ranskalaisen psykoanalyytikon Jacques Lacanin diskurssiteoriasta. Janne Kurki alustaa aiheesta, minkä jälkeen sana on vapaa. Varoitus: Lacan aiheuttaa ajattelua.

Lacanin diskurssiteoria: Lähiluenta Lacanin Seminaarista XVII ja Heideggerin luennosta Was ist das – die Philosophie? esittelee ranskalaisen psykoanalyytikon Jacques Lacanin vuosina 1969–1970 pitämässään seminaarissa L’envers de la psychanalyse, Psykoanalyysin kääntöpuoli, artikuloimaa diskurssiteoriaa.

Kirjassa lähestytään useita keskeisiä, yhä tänään polttavia kysymyksiä: Mitä on psykoanalyysi? Mitä on filosofia? Entä yliopisto? Minkälaisia diskurssimuotoja on olemassa, ja miten ne eroavat tosistaan? Mikä on psykoanalyysin ja yliopiston suhde? Entä filosofian ja yliopiston, tai filosofian ja psykoanalyysin? Kenellä on valtaa ja miten? Kenen pussiin pelaamme, kun osallistumme arkeamme strukturoiviin diskursseihin? Mitä on totuus ja missä ja miten se tapahtuu? Mitä tekemistä totuudella on psykoanalyysin, filosofian tai yliopistojen kanssa? Entä kuka on herra, ja missä ja miten hän lymyää? Kenen käskyjä seuraamme, kenen joukoissa seisomme?

Janne Kurki (dosentti, FT, LL) työskentelee lastenpsykiatriaan erikoistuvana lääkärinä. Hän on aikaisemmin julkaissut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhteisöttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia, Intellektuellin muotokuva, Hylättyjen salonki ja Lapsi - Toinen. Hän on kirjoittanut artikkeleita ja esittelyjä mm. Heideggerista, Lacanista, Badiousta, Žižekistä ja Blanchot’sta sekä kääntänyt mm. Badioun, Žižekin, Rancièren ja Blanchot’n kirjoituksia. Hänen artikkelejaan on julkaistu englanniksi, ranskaksi ja kiinaksi.

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilaiseen tutkimuskenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
 
Lauri Järvilehdon väitöskirjan "Pragmatic A Priori Knowledge" väitöstilaisuus Jyväskylän yliopistossa 16.12.2011

FM Lauri Järvilehto väittelee 16.12.2011 klo 14:15 Jyväksylän yliopistossa aiheesta "Pragmatic A Priori Knowledge: A Pragmatic Approach to the Nature and Object of What Can Be Known Independently of Experience". Väitöstilaisuus järjestetään Historica-rakennuksessa (Seminaarinmäki), salissa H320.

Vastaväittäjänä toimii professori Robert Sinclair (Brooklyn College) ja kustoksena Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto).

Väittelijän yhteystiedot:

Lauri Järvilehto, lauri.jarvilehto -at- filosofianakatemia.fi
 
Nuoret haastavat vallanpitäjät Nuorten filosofiatapahtumassa

Nuorten filosofiatapahtuma 2012 Helsingin Paasitornissa 13.-14.1.2012

Nuorten filosofiatapahtuma tarjoaa tammikuussa areenan nuorten kriittiselle ja luovalle filosofiselle ja yhteiskunnalliselle pohdinnalle. Kaksipäiväisessä tapahtumassa nuoret haastavat filosofian, tieteen, yhteiskunnan ja taiteen huippuja keskusteluun peruskysymyksistä.

Tapahtuman teemana on tällä kertaa KAUNEUS. Paasitorniin saapuu nuoria kohtamaan nimekkäitä vaikuttajia, muun muassa ohjaajat Dome Karukoski ja Susanna Kuparinen, professori Matti Sintonen, politiikan ikiliikkuja Paavo Väyrynen, kosmologi Syksy Räsänen sekä mediapersoona Tiina-Rakel Liekki.

Viikonlopun aikana järjestetään keskustelujen ja alustusten lisäksi Sokrates-väittelykilpailu lukiolaisille sekä filosofisia teehetkiä, joissa keskustellaan vapaamuotoisesti teekupin ääressä filosofisista kysymyksistä.

Tapahtuma on suunnattu pääasiassa 15–25-vuotiaille, mutta tätä vanhemmatkin ovat tervetulleita kuuntelemaan alustuksia ja keskusteluja. Tapahtuma järjestetään kokonaan vapaaehtoisvoimin.

Tapahtuman tavoitteena on luoda foorumi nuorten ja eri alojen vaikuttajien väliselle dialogille. Nuorten filosofiatapahtuma kerää vuosittain 600-1000 hengen innostuneen yleisön, ja alustajina on kuultu valtakunnan keskeisiä vaikuttajia tasavallan presidentti Tarja Halosesta ja syväekologi Pentti Linkolasta alkaen. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2001.

Ohjelma koostuu lyhyistä alustuksista, joiden jälkeen puheenvuoron saavat aiheeseen ennakolta tutustuneet nuoret haastajat. Haastajien jälkeen myös yleisö saa tilaisuuden osallistua keskusteluun. Yleisöpuheenvuoroissa etusija on edelleen nuorilla.

Tiedotusvälineet ovat tervetuleita seuraamaan, kuinka aktiiviset ja älykkäät nuoret ottavat mittaa yhteiskunnan huipuista. Odotettavissa on mielenkiintoista keskustelua, uusia ja raikkaita mielipiteitä sekä filosofista osaamista.

Tapahtuman järjestämisestä vastaa Prometheus-leirin tuki ry apunaan Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry sekä Helsingin yliopiston filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Dilemma ry. Sokrates-väittelykilpailu järjestetään yhteistyössä Nuoren Voiman Liiton kanssa.

Nuorten filosofiatapahtuman verkkosivut löytyvät osoitteesta www.nufit.fi. Sivuilta löytyy muun muassa tapahtuman tarkempi ohjelma sekä kaikki alustajat.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Niklas Virkkala
niklas.virkkala(at)helsinki.fi
050 344 0030
 
Apeiron Kirjojen uusin julkaisu on ilmestynyt:

Janne Kurki: Lacanin diskurssiteoria: Lähiluenta Lacanin Seminaarista XVII ja Heideggerin luennosta Was ist das – die Philosophie?

Myymme kirjaa hintaan 40 euroa/kappale (sis. alv) + pakkaus- ja postitusmaksut 8 euroa/kirja (sis. alv).

Kirja on sidottu (kovat kannet) ja sisältää 265 sivua. ISBN: 978-952-5538-20-5.

Useamman kirjan tilaukset toimitamme ilman postitusmaksua.

Tilaukset sähköpostiosoitteeseen: tilaukset(at)apeironkirjat.com

Tai kirjeitse:
Apeiron Kirjat
Ruuvikuja 9 A
01650 Vantaa

Alla laajempi esittely kirjasta.

Ystävällisin kirjaterveisin,
Apeiron Kirjat
www.apeironkirjat.com


Lacanin diskurssiteoria: Lähiluenta Lacanin Seminaarista XVII ja Heideggerin luennosta Was ist das – die Philosophie? esittelee ranskalaisen psykoanalyytikon Jacques Lacanin vuosina 1969–1970 pitämässään seminaarissa L’envers de la psychanalyse, Psykoanalyysin kääntöpuoli, artikuloimaa diskurssiteoriaa.

Kirja rakentuu käytännössä neljästä osasta: 1) Lacanin seminaarista otettujen keskeisten lainausten muodostamasta pitkästä epigrammista, 2) johdannosta ja siihen liittyvästä Lacanin diskurssiteorian viittä peruskäsitettä avaavasta lyhyestä aapisesta, 3) Lacanin seminaarin L’envers de la psychanalyse lähiluennasta sekä näihin liittyvästä 4) Martin Heideggerin vuonna 1955 pitämän luennon Was ist das – die Philosophie? lähiluennasta.

Näiden osien kautta lähestytään useita keskeisiä, yhä tänään polttavia kysymyksiä: Mitä on psykoanalyysi? Mitä on filosofia? Entä yliopisto? Minkälaisia diskurssimuotoja on olemassa, ja miten ne eroavat tosistaan? Mikä on psykoanalyysin ja yliopiston suhde? Entä filosofian ja yliopiston, tai filosofian ja psykoanalyysin? Kenellä on valtaa ja miten? Kenen pussiin pelaamme, kun osallistumme arkeamme strukturoiviin diskursseihin? Mitä on totuus ja missä ja miten se tapahtuu? Mitä tekemistä totuudella on psykoanalyysin, filosofian tai yliopistojen kanssa? Entä kuka on herra, ja missä ja miten hän lymyää? Kenen käskyjä seuraamme, kenen joukoissa seisomme?

Kysymyksiä on siis paljon, vastauksia paljon vähemmän, mutta joka tapauksessa Lacanin antamat vähätkin vastaukset hätkähdyttävät, provosoivat ja haastavat ajattelemaan. Mistään kevyesti purtavasta kakunpalasta tässä ei ole kyse.

Janne Kurki (dosentti, FT, LL) työskentelee lastenpsykiatriaan erikoistuvana lääkärinä. Hän on aikaisemmin julkaissut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhteisöttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia, Intellektuellin muotokuva, Hylättyjen salonki ja Lapsi - Toinen. Hän on kirjoittanut artikkeleita ja esittelyjä mm. Heideggerista, Lacanista, Badiousta, Žižekistä ja Blanchot’sta sekä kääntänyt mm. Badioun, Žižekin, Rancièren ja Blanchot’n kirjoituksia. Hänen artikkelejaan on julkaistu englanniksi, ranskaksi ja kiinaksi.

Apeiron Kirjat julkaisee mannermaista filosofiaa ja lacanilaiseen tutkimuskenttään kuuluvaa kirjallisuutta.

ISBN: 978-952-5538-20-5
 
Vi söker en doktorand i filosofi med inriktning bioetik och miljöetik inom ramen för det nya Mistraprogrammet Mistra Biotech. Programmet handlar om utveckling av grön bioteknologi.
 
Lämplig bakgrund är magisterexamen eller motsvarande i etik eller filosofi.

Även sökande med huvudexamen inom biologiskt eller jordbruksanknutet ämne kan komma i fråga. Kunskap om jordbruksfrågor och/eller bioteknologi är meriterande. Tjänsten kräver kunskaper i något skandinaviskt språk.

Utlysningstext med instruktioner hur man ansöker finns här:
http://www.kth.se/jobb/phd-phil

Sista datum för ansökan är 9 januari 2012.

Sprid gärna detta till sådana ni tror kan vara intresserade! Den som har frågor eller vill diskutera något är välkommen att kontakta mig.

Bästa hälsningar
Per Sandin

-------------------------------------------------

Per Sandin, Ph.D.

Senior Lecturer in Bioethics and Environmental Ethics
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala

Dept of Plant Physiology and Forest Genetics
P.O. Box 7080
SE-75007 Uppsala, Sweden
Phone +46(0)18673342
e-mail: per.sandin(a)slu.se

http://www.slu.se/persandin
FM Ilmari Jauhiainen väittelee 10.12.2011 kello 10.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Constructions and situations – a constructivist reading of Hegel's System". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, auditorio XIII, Unioninkatu 34 [Helsinki].

Vastaväittäjänä on professori Andreas Arndt, Humboldt-yliopisto, Berliini, ja kustoksena on professori Matti Sintonen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7321-2

Väittelijän yhteystiedot:
Ilmari Jauhiainen
ilmari.jauhiainen(at)helsinki.fi
 

Käsitekahviloiden sarja jatkuu lauantaina 19.11.2011 Kulttuurikahvila
Hertassa Tampereen keskustassa Näsilinnankatu 22, kello 14.00.

 

Kahvilat vastaavat syvällisten kansankeskusteluiden tarpeeseen.
Käsitekahvila suunnistaa maailmassa filosofisin käsittein ja
psykokahvila paneutuu ihmiseen psykologian kautta. Seisomme jalat
maassa korkealentoisten asioiden äärellä ja pyrimme ratkaisemaan
maailman ongelmat.

 

Vuorossa keskustelua siitä, kuinka puhua ei mistään, eli vuorossa
käsite "Ei-mikään" ja alustajana Antti Salminen.

 

http://www.filosofia.fi/node/5868

http://www.facebook.com/home.php#!/event.php?eid=140419946064510

 

Yhteistyössä: Totuusradio, niin & näin, Filosofia.fi, Hertta

Tilaisuuksissa myös niin & näin -kirjojen myyntiä messuhinnoin.

 

Ohjattu filosofinen keskustelu Oulussa kulttuuritalo Valveella 23.11. klo 18, ohjaajana Vesa Teppo ja tämän vuoden viimeinen kerta 7.12. klo 18.15, ruorissa silloin Hannu Juuso. Tervetuloa!

 

Tulevat keskustelut näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogin etusivulla:
http://sokrateskahvila.wordpress.com/

 

Nuori filosofi Salosta kirjoitti parhaiten

Kansainvälisen filosofian päivän esseenkilpailun voitto meni Salon lukion opiskelija Juho Tammiselle ja hopeaa sai Tikkurilan lukion Aleksi Korpela. Pronssia sai norjalainen, kunniamainintaan ylsivät intialainen ja virolainen opiskelija. Perusopetuksen oppilaiden filosofoinnista palkittiin kahdeksan oppilasta ja annettiin viisi kunniamainintaa. Palkinnot jaettiin Kansainvälisenä filosofian päivänä, jota vietetään marraskuun kolmantena torstaina. Helsingin yliopistolla järjestetyssä symposionissa puhui kansainvälisen filosofian opettajajärjestön puheenjohtaja Werner Busch. Samassa tilaisuudessa julkistettiin kirja Secular Ethical Education, johon ovat kirjoittaneen Timo Airaksinen, Pekka Elo, Heta Gylling ja Juha Savolainen.

Suomen UNESCO -kouluverkko, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry (FETO) ja Suomen filosofinen yhdistys (SFY) järjestävät filosofisen esseetapahtuman perusopetuksen sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten oppilaille.  Esseetapahtumassa on erilliset sarjat peruskoulun oppilaille ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Peruskoulujen oppilaat kirjoittavat esseen omalla äidinkielellään. Esseiden aiheissa on otettu huomioon niin pienet kuin suuremmat oppilaat. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijat englanniksi, ranskaksi tai saksaksi (ei kuitenkaan omalla äidinkielellä). Vieraalla kielellä kirjoittavat saavat käyttää sanakirjaa apuna.  Toisen asteen oppilaitosten sarjassa esseekilpailu toimii samalla myös Suomen joukkueen karsintana vuoden 2012 filosofian olympialaisiin, jotka järjestetään Oslossa toukokuussa 2012. Olympialaisten vastuullinen järjestäjä on International Federation of Philosophical Societes (FISP), jonka jäsen Suomen Filosofinen Yhdistys on. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä UNESCOn filosofian osaston kanssa.


Lukion esseekilpailun tulokset:

Kulta
Juho Tamminen, Salon lukio, opettaja Matti Taneli

Hopea
Aleksi Korpela, Tikkurilan lukio, opettaja Antti Kajas
Lassi Saario, Salon lukio, opettaja Matti Taneli

Pronssi
Stian Follevaag Ersvær, Bergen Handelsgymnasium, opettaja Ewa Siarkiewicz-Bivand
Nelli Kraufvelin, Linnankosken lukio, opettaja Leila Kiviuoma

Kunniamaininta
Abhinav Menon, Abhinav Vidyalay & Jr. College, opettaja Kedar Soni
Jani Patrakka, Tampereen lyseo, opettaja Mikko Virolainen
Karl Kontus, Pärnu Coeducational Gymnasium, opettaja Peedu Sula


Peruskoulun esseekilpailun tulokset

1-3lk sarja

Palkitaan:
Pihla Järvinen Latokartanon peruskoulu, opettaja Anna-Maija Karjula
Akseli Kontiokari Oulun normaalikoulu, opettaja Anja Lindh

Kunniamaininta:
Jenna Einonen Ouluun normaalikoulu, opettaja Anja Lindh

4-6lk sarja

Palkitaan:
Bertram Sammeli Valkeavuoren koulu, opettaja Tanja Sirén
Onni Sistonen Viikin normaalikoulu, opettaja Sirkku Myllyntausta
Petteri Strömberg Oulun normaalikoulu, opettaja Anja Lindh
Roosa Nieminen Latokartanon peruskoulu, opettaja Sirkku Sagath

Kunniamaininta:
Sara Ruokolainen Pukinmäen peruskoulu, opettaja Muru Juurola
Jenna Syvävirta Hyrkin koulu, opettaja Riku Välitalo

7-9lk sarja

Palkitaan:
Ville Lehto Karkkilan yhteiskoulu, opettaja Eino Huotari
Miika Kalliokoski Pukinmäen peruskoulu, opettaja Elisa Eljendy

Kunniamaininta:
Anniina Päiväniemi Suutarilan yläaste, opettaja Karoliina Käpylehto
Jussi Kelavuori Valkeavuoren koulu, opettaja Tanja Sirén

----------------------------------------------------------------------------------------------


UNESCO Maailman filosofian päivä 17.11.2011
SYMPOSION, Helsinki Finland

Helsingin yliopisto, Metsätalo, Unioninkatu 40, 4. kerros, Sali 18 (B402)
(http://www.helsinki.fi/teknos/opetustilat/keskusta/u40/ls18.htm)

Kansainvälinen filosofian opettajien yhdistyksen (AIPPh) Baltic Sea Net ja Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian yksikkö järjestävät yhdessä Suomen UNESCO ASPnetin, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n ja  Suomen filosofisen yhdistyksen kanssa symposionin.

Ohjelma
17.11.2011

14.15        Avaus, Filosofia ja vapaus, professori Heta Gylling

14.30        Some Aspects of Immanuel Kant's Moral Theory for Schools - Is Kant's Moral a Critical one?
Dr. Werner Busch, president of AIPPh

15.10        Discussion

15.20        Kirjan julkistaminen: Secular Ethical Education

15.30        Palkittavat: Maailman filosofian päivän Itämeren essee -tapahtuma (lukiot ja perusopetus)

16.00        Millainen on hyvä filosofinen essee: keskustelemassa
professori Timo Airaksinen (YTL),
opetusneuvos Pekka Elo (YTL),
yliopistolehtori Eero Salmenkivi (HY),
filosofi Juha Savolainen (IPO)
filosofian opettaja Ukri Pulliainen (FETO)

16.45        Päätös

       -----------------

19.00        Kansainvälinen Immanuel Kant biljarditurnaus,

Corona -baari, Eerikinkatu 11, Helsinki

http://www.andorra.fi/default.aspx?site=11


***

In Finland the essay event also functions as a selection for the Philosophy Olympiad in 2012. The papers should be prompt and concise, approximately one or two pages long, and they should be written in English or in German or French (however, not in the student's own mother tongue. Philosophically the most illuminating papers will be awarded with material connected to the given philosophical topics. The names of the awarded participants will be announced on November 17th, and the best essays will be published in the internet in the following address:
www.feto.fi. ja
www.tykografi.com/ipo
Pekka Elo, National Board of Education, tel. +358 40 348 7215, pekka.elo(at)oph.fi
 
PLATON-klubi Kirjakauppa Kirjassa 8.11. klo 18-20

Filosofi Tommi Uschanov ja päätoimittaja Ville Lähde keskustelevat niin & näin -kirjojen julkaisemasta Ludwig Wittgensteinin teoksesta Ajatusliikkeitä. Ensimmäinen Wittgenstein-käännös yli 20 vuoteen valottaa filosofin persoonaa ja ajatuksia moninaisista aiheista aina musiikista uskontoon.

TERVETULOA!

Kirjakauppa Kirja
LASIPALATSI | Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
http://kirja.lasipalatsi.fi/
 
Samuel Weber in Helsinki 13–17 December 2011
http://figuresoftouch.com/?p=278

Samuel Weber, one of the leading American thinkers across the disciplines of literary theory, philosophy, and psychoanalysis will visit Helsinki in December 2011, invited by the Figures of Touch research project.

Weber will give three open lectures at Aalto/Taik. Additionally, he will be one of the main speakers at the Hölderlin Research Day on 17 December at Teak, which is also an open event. In the frame of Weber’s visit, Figures of Touch research project organizes in cooperation with the Media Aesthetics research group also a closed text seminar with Weber. Invited participants will be informed about the programme and readings in advance.

Weber’s open lectures at Taik focus on the topic of singlarity in regard to media, politics and poetics. The references he will take up include, among others, Leni Riefenstahl’s “Triumph of the Will”, Carl Schmitt’s thesis of “redemptive killing” and “911″. He will also discuss the relation of money, time, credit and credibility as well as the crisis of “sovereign debt” that is currently upon us. A further theme will be the significance of anxiety for psychoanalysis, but also for politics and culture more generally.

Samuel Weber’s open lectures

Aalto / Taik
Hämeentie 153 C, Helsinki
8th floor, lecture hall
10–12am

Tuesday 13 Dec: “Aesthetics, Media and Terror—Clouds”
Thursday 15 Dec: “Money is Time”
Friday 16 Dec: “On the Singularity of Poetic Knowledge”

––––––––

Samuel Weber is the Paul de Man Chair at the European Graduate School (EGS) and the Avalon Professor of Humanities at Northwestern University. Earlier he has also been a Professor of English and Comparative Literature at the University of California, Los Angeles, and the Director of the Northwestern University’s Paris Program in Critical Theory. He has played a major role in introducing and commenting the thinking of Mikhail Bakhtin, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Jacques Derrida and Jacques Lacan in the United States. His work is not limited to the academic context. In numerous occasions he has engaged himself in debates that touch upon decisive questions of our time. He has also served as a dramaturge to German opera houses and theaters in Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, and Ludwigsburg during the 1980s.
 
Filosofia.fi:n verkkoensyklopediassa Logoksessa on julkaistu artikkeli Hegel: Logiikan tiede. Artikkelin kirjoittaja on Ilmari Jauhiainen Helsingin yliopistosta.
UNESCO Maailman filosofian päivä 17.11.2011
SYMPOSION, Helsinki Finland


Helsingin yliopisto, Metsätalo, Unioninkatu 40, 4. kerros, Sali 18 (B402)
(http://www.helsinki.fi/teknos/opetustilat/keskusta/u40/ls18.htm)

Kansainvälinen filosofian opettajien yhdistyksen (AIPPh) Baltic Sea Net ja Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian yksikkö järjestävät yhdessä Suomen UNESCO ASPnetin, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n ja Suomen filosofisen yhdistyksen kanssa symposionin.

Ohjelma (draft)
17.11.2011

14.15             Avaus, Filosofia ja vapaus, professori Heta Gylling
14.30            Some Aspects of Immanuel Kant's Moral Theory for Schools - Is Kant's Moral a Critical one? Dr. Werner Busch, president of AIPPh
15.15             Discussion
15.30            Palkittavat: Maailman filosofian päivän Itämeren essee -tapahtuma (lukiot ja perusopetus) sekä syksyn 2011 ylioppilastutkinnon filosofian ja elämänkatsomustiedon reaalikokeen kirjoittajat
16.00            Millainen on hyvä filosofinen essee: keskustelemassa professori Timo Airaksinen (YTL), opetusneuvos Pekka Elo (YTL), yliopistolehtori Eero Salmenkivi (HY), filosofi Juha Savolainen (IPO) ja filosofian opettaja Ukri Pulliainen (FETO)
16.45            Päätös

*****
19.00            Kansainvälinen Immanuel Kant biljarditurnaus,
Corona -baari, Eerikinkatu 11, Helsinki
http://www.andorra.fi/default.aspx?site=11

*****
In Finland the essay event also functions as a selection for the Philosophy Olympiad in 2012. The papers should be prompt and concise, approximately one or two pages long, and they should be written in English or in German or French (however, not in the student's own mother tongue). Philosophically the most illuminating papers will be awarded with material connected to the given philosophical and world heritage topics. The names of the awarded participants will be announced on November 17th, and the best essays will be published in the internet in the following address: www.feto.fi. ja www.tykografi.com/ipo

Pekka Elo, National Board of Education, tel. +358 40 348 7215, pekka.elo(at)oph.fi
 
Oulun Sokrates-kahvila kulttuuritalo Valveella on ohjattu filosofinen keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen, syyslomalla tauko. Seuraava tapaaminen on 9.11.2011. Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo.

Aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa tai spontaaneina ehdotuksina itse tilaisuuksissa. Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy.
Seuraavat tapaamiset näkyvät blogin etusivulla:
http://sokrateskahvila.wordpress.com/
 
Hautaudutko internetin tietotulvan alle? Eikö tarvitsemasi tieto löydy verkosta kirveelläkään? Miten saat sosiaalisesta mediasta kaiken irti? Ajattelu ei ole vain aivotoimintaa - ajattelua voi siivittää myös ulkoisten apuneuvojen avulla. Osallistu verkkoteknologiaa ja sosiaalista mediaa käsittelevään EDISON – Verkkoäly - työpajaan ja opi hyödyntämään tietoverkkoa ennennäkemättömän ketterästi.

Helsingin yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalvelut järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

EDISON – Verkkoäly
Teknologia ajattelun apuvälineenä –työpaja

Aika: Keskiviikko, 23.11.2011 klo 9:15–15:45
Paikka: Exactum, Kumpula, luokka CK 107

EDISON – Verkkoäly -työpajassa opit hyödyntämään nykyteknologiaa ajattelun apuvälineenä. Työpajassa käsitellään monipuolisesti erilaisia hakutekniikoita, verkkopilven hyödyntämistä muistin laajentajana, informaatiokohinan eliminointia ja internetin lähes rajattomien informaatiosisältöjen jäsentämistä tarkkarajaisesti omien mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Työpaja koostuu sekä tiiviistä, osallistavista luento-osuuksista että näitä soveltavasta työpajatyöskentelystä. Kurssi ei edellytä aiempaa verkkoteknologian tuntemusta. Kouluttajana toimii FM Timo Tiuraniemi. Kurssilla on kahvi- ja välipalatarjoilu.

Ajattelu ei tapahdu vain pääsi sisällä - opettele siis hyödyntämään nykyteknologian tarjoamat ajattelun laajentamisen mahdollisuudet. Työpajaan osallistuttuasi tiedät kaiken, minkä internet tietää, etkä unohda mitään, mitä et halua unohtaa.

Kurssisisältö:
1. ACCESS: Google ja Wikipedia - kaikki tieto taskussasi
2. ARRANGE: Informaatioimmersio - kuinka suodatan internetin tietotulvasta olennaisen?
3. ARCHIVE: Evernote - lisämuisti mielellesi
4. Mitä nyt - mitä seuraavaksi?
5. Työpaja

Koulutukseen otetaan mukaan 20 nopeimmin ilmoittautunutta.
Koulutus on maksuton Helsingin yliopiston opiskelijoille ja työntekijöille.

Lisätiedot ja sitova ilmoittautuminen 18.11.2011 mennessä erto.ornberg(at)helsinki.fi
HUOM! Tarvitset koulutuksen työpajaosioon oman kannettavan tietokoneen.

Filosofian Akatemia on filosofiseen tutkimukseen ja koulutukseen erikoistunut yritys.
www.filosofianakatemia.fi
 

I 1900-talets brännspegel

Seminarium om Georg Henrik von Wrights essäistik


Fredagen den 4 november 2011,
Svenska litteratursällskapets hus, Riddaregatan 5, Helsingfors.

Georg Henrik von Wright gjorde sig ett namn inom 1900-talets filosofi genom sin engelskspråkiga produktion inom bland annat logik, handlingsfilosofi och etik, men har kanske alltid i sitt hemland varit mera känd för sin svenskspråkiga essäistiska insats som sträcker sig från essäer om Tolstoj och Dostojevskij, via populärvetenskapliga framställningar om filosofi, till 80–90-talens samtidskritiska debatter. Detta seminarium ger en bred inblick i von Wrights svenskspråkiga arbete och dess plats i 1900-talets tankeströmningar.

Programmet:

11–11.20 Henrik Meinander: Inledning
11.20–11.55 Johan Strang: Georg Henrik von Wright och Ingemar Hedenius ¬– rollen som intellektuell analytisk filosof i Finland och Sverige
12.00–12.35 Merete Mazzarella: Några synpunkter på Georg Henrik von Wright som essäist

Kaffe med smörgås

13–13.35 Anna-Stina Lindholm: Från tanke till omtanke – en undersökning av von Wrights och Lilius essäistik
13.40–14.15 Thomas Wallgren: Mitt i 1900-talets brännspegel: Den oförlösta spänningen mellan vetenskapstro och utvecklingspessimism som kreativ drivkraft i von Wrights verk
14.20–14.55 Bernt Österman: Värdefilosofin i von Wrights essäer

Efter föredragen fortsätter diskussionen fritt över ett glas vin fram till ca.15.50. Seminariet är öppet för allmänheten. För att vi ska kunna bedöma mängden av traktering som behövs vill vi gärna att du anmäler dig senast måndagen 31.10 till Bernt Österman, bernt.osterman(a)helsinki.fi.

Arrangörer är arbetsgruppen för von Wright, von Wright och Wittgenstein-arkivet vid HU samt SLS, med stöd från Svenska Kulturfonden.
http://www.helsinki.fi/wwa/
Guidelines for abstract proposal for presentation at the symposium

Philosophy with Children
– How and Why?


at the 40th NERA conference in Copenhagen, 8-10th of March 2012

Abstract
• A maximum of 350 words
• It is beneficial if the proposal indicates the following:
1. Title of paper
2. Author(s) of proposal
3. Research topic/aim
4. Theoretical and methodological framework (if applicable)
5. (Expected) conclusions/findings
6. Relevance to Nordic educational research
7. Attachment to NERA-network (i.e., Network 16: Nordic Society for Philosophy of
Education)
8. Attachment to NERA-symposium (i.e., the symposium entitled ”Philosophy with
Children – How and Why?”)
• Deadline for submission: 8th of November 2011
• Each presenter must submit the abstract separately (as a ”symposium presentation”)
• The abstract, paper and presentation must be in English.
• Submit your abstract through using the following Internet address:
http://nera2012.au.dk/callforpresentations/

Information about the symposium
The symposium regards philosophy with children (or even wider: philosophy in education), with focus on different perspectives on the performing of it and why it should be performed. The scope is broad, and theoretical as well as practical contributions are welcome. There will be a discussant at the symposium who have read the conference papers in advance and who will provide response. This requires that each presenter sends his or her conference paper to the discussant within appropriate time limits. More information about this will be sent to you further on.
Information about the specific date and time will be found in the general programme for the NERA conference presentations when this is set.

For other questions regarding the symposium: Please contact Ylva Backman, organiser of the symposium, at: ylva.backman(at)ltu.se

Further requirements
• All presenters are expected to bring copies of their papers (10-15 will be sufficient)
• Each participant must register to the general NERA conference to be able to participate in the symposium. Information about registration is to be found at:
http://nera2012.au.dk/registrationaccommodation/

For more (general) information about the 40th NERA conference,
please visit: http://nera2012.au.dk/
 
”Café Philo” Kirjakauppa Arkadiassa

Café Philo-keskustelu Kansainvälisessä Arkadia Kirjakaupassa, (Arkadia International Bookshop), Pohjoinen Hesperiankatu 9 [Helsinki] keskiviikkona 2.11. 2011 klo 18.00-19.30.

Ranskasta lähtöisin olevassa Café Philossa philos tarkoittaa ystävää ja sofia viisautta eli filosofia viisauden ystävyyttä. Tämä on jokamiehenoikeus. Filosofia on tässä ja nyt. Mikä sinua ihmetyttää, hämmästyttää, puhuttaa omassa elämässäsi ja tässä maailmassa? Tule mukaan sellaisena kuin olet ja puhu ominkin sanoin.

Illalle pyritään valitsemaan yksi teema jonka puitteissa yritetään pysytellä. Ennen tilaisuuden alkua juuri siihen keskustelukertaan osallistuvat ehdottavat toiveita ja teemoja, joista sitten valitaan useimpia kiinnostava teema. Ideana on että teemassa pysyttäisiin, puheenvuoroja pyydettäisiin ja niitä kuunneltaisiin ja kunnioitettaisiin erilaisuutta. Teeman kannattaa olla mahdollisimman konkreettinen tai täsmennetty, ”elämän tarkoituksen” vetäjä on varannut Monty Pythonille. Melkein kaikki muu käy. Teema voi olla myös väite tai kysymys.

Vetäjänä toimii filosofi Pekka Hongisto. Hän on toistakymmentä vuotta vetänyt kymmeniä filosofiakahviloita Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Hänen haastattelunsa viimeaikojen kokemuksista on juuri ilmestynyt Kulttuurivihkoissa 3/2011 ”Joutoaikaa filosofian parissa”.

Tilaisuus on kaikille avoin ja jokainen on tervetullut. Kirjakauppa toivoo 2 euron vapaaehtoista lahjoitusta ja tarjoilee vihreää teetä.

”Café Philo” in International Bookshop Arkadia, Pohjoinen Hesperiankatu 9, Helsinki
Every first Wednesday of the Month, beginning 7.9. 2011 18.00-19.30. (5.10., 2.11.)

The discussion shall be in Finnish but maybe also in English. It is originally French idea where ”philos” means ”friend” and ”sofia” wisdom. Events are open to anyone and everybody. Participants propose themes for discussion in the beginning and one is chosen to be discussed together.   The moderator tries to keep the discussion in the subject and hopes that participants listen to others and respect other´s opinions.
The Moderator: Philosopher Pekka Hongisto
 
Suomen akatemian projekti
Objects, Modality, and the Propositional Attitudes: Quinean Perspective
järjestää monitieteisen työpajan

Naturalistinen epistemologia ja empiirinen psykologia

Tampereen yliopisto, maanantai 7.11.2011
Pinni 2077

OHJELMA

10:00-10:15 Avaussanat
Antti Keskinen

10:15–10:45 Vauvojen havaintopreferenssit ja niiden tulkinta
Jukka Leppänen, psykologia

10:45-11:15 Intersubjektiivisuus, kieli ja sosiaalinen kognitio epistemologian
näkökulmasta
Antti Keskinen, filosofia

11:15-11:45 Sinun kuvasi katse ei ole sinun katseesi: pohdintaa katseen havaitsemisen hermostollisista mekanismeista
Laura Pönkänen, psykologia

11:45-12:45 lounas

12:45-13:15 Miksi filosofinen näkemys hiljaisesta tiedosta edellyttää implisiittisen oppimisen tutkimista?
Joose Järvenkylä, filosofia

13:15-13:45 Varhaiset perhesuhteet ja eksplisiittinen/implisiittinen tunteiden säätely
Jallu Lindblom, psykologia

13:45-14:15 Affektiivis-motivationaaliset neuraaliset reaktiot katsekontaktiin autistisesti käyttäytyvillä lapsilla
Anneli Kylliäinen, psykologia

14:15- Yleinen keskustelu työpajan teemoista ja psykologisen ja filosofisen tutkimuksen yhtymäkohdista


Lisätietoja Antti Keskinen, antti.keskinen(at)uta.fi
 
*** Filosoficafé - "Romer behandlas som rosk" ***

Tid: Söndag 23.10.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnestys finländska sektion
Tema: "Romer behandlas som rosk"

Romerna är den mest utsatta minoriteten i Europa, den fattigaste och mest diskriminerade. Alla experter erkänner problemet, men regeringarna är ovilliga att göra något. I Finland ville förra regeringen sopa undan "rosken" genom att kriminalisera tiggeri, dvs förbjuda fattigdom. Samtidigt jobbar några tjänstemän med ett ambitiöst program för att föra Finlands egna goda erfarenheter av en inkluderande rompolitik till resten av Europa.

Hurudana människorättskränkningar utsätts romer för, vad borde göras och vad är på gång i EU just nu?

Fritt inträde & alla välkomna!

arrangör:
Folkets Bildningsförbund rf
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Rosa Rantasen ja Juha Räikän (Turun yliopisto) kirjoittama artikkeli "Kuoleman filosofia" on julkaistu ensyklopedia Logoksessa. 
Talouskirja Nyt - Anders Chydeniuksen kirjoituksia englanniksi
Helsinki 18.10.2011 klo 13:00 - 14:30

Suomen Pankin Talouskirja Nyt  sarja avaa talouden käsitteitä kirjallisuuden kautta. Suomenkielisissä tilaisuuksissa keskustellaan tuoreesta kotimaisesta talousaiheisesta kirjasta. Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Rahamuseo sijaitsee aivan tuomiokirkon vieressä, osoitteessa Snellmaninkatu 2. Tilaisuuteen on vapaa pääsy mutta ennakkoilmoittautumista toivotaan osoitteeseen: info(at)bof.fi.

Anders Chydenius  -säätiö ja Suomen Pankki järjestävät yleisölle ja medialle suunnatun Talouskirja Nyt  -keskustelutilaisuuden tiistaina 18.10.2011 klo 13.00 Suomen Pankin rahamuseossa. Käsiteltävä talouskirja on Anders Chydeniuksen teos Anticipating The Wealth of Nations. The Selected Works of Anders Chydenius (1729–1803). Teoksen kirjoitukset esittelevät ja kommentoivat elinkeinovapautta ja demokratiaa käsitteleviä Chydeniuksen kirjoituksia.

Kirjasta alustavat Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, fil. toht. Risto E. J. Penttilä, joka on toiminut mm. kansanedustajana ja EVAn johtajana, ja Helsingin yliopiston dosentti, valtiot. toht. Antti Kuusterä, joka on tunnettu pankkihistorioitsija. Suomen Pankin johtokunnan jäsen, valtiot. toht. Seppo Honkapohja ja Anders Chydenius -säätiön puheenjohtaja, teol. toht. Gustav Björkstrand isännöivät tilaisuutta. Kokkolan yliopistokeskuksesta Chydeniuksesta mukana ovat kirjan toimittajat Maren Jonasson ja Pertti Hyttinen.

Talouskirja Nyt - Anders Chydeniuksen kirjoituksia
http://www.suomenpankki.fi/fi/suomen_pankki/tapahtumakalenteri/Pages/tal...

Tiedustelut:
Jaakko Koskentola
jaakko.koskentola(at)bof.fi
puh. 010 831 2981
 
 
Filosofisen Praktiikan Verkoston perustaminen ja ensimmäinen verkostoitumistapahtuma pidetään torstaina 10.11.2011 kello 18.30 – 20.30. Kalliolan kansalaisopiston tiloissa osoitteessa Kalliolanrinne 5, Helsinki. Ilmoittaudu tilaisuuteen sähköpostitse perttu.salovaara(at)gmail.com tai vuorila(at)gmail.com maanantaihin 7.11. mennessä.

FiPran tarkoituksena on yhdistää Suomessa eri aloilla toimivia filosofeja. Samalla keräämme yhteystietoja henkilöistä ja järjestöistä, jotka ovat kiinnostuneita Filosofisen Praktiikan Verkoston toiminnasta.

FiPran tarkoitus ja toiminta koostuvat neljästä linjasta. Perustetaan sähköpostilista, joka tiedottaa praktisen filosofian toiminnasta. Luodaan kotisivu, johon halukkaat järjestöt tai toimijat saavat linkkinsä näkyviin. Järjestetään 1-2 kertaa vuodessa yhteinen verkostoitumistapahtuma, jossa esitellään praktisen filosofian eri toimintamuotoja. Verkosto toimii pohjoismaisen filosofisen praktiikan suomalaisena verkostokumppanina.

Verkostoa ei rekisteröidä yhdistykseksi, eikä näin ollen kerää jäsenmaksua. Luultavasti kerätään vapaaehtoinen kannatusmaksu, jotka käytetään nettisivun tekemiseen ja ylläpitämiseen.

FiPra pyrkii verkostoitumaan aktiivisesti Suomessa toimivien praktisen filosofian ammattilaisten ja harrastajien kanssa. FiPra tulee olemaan pohjoismaisen Nordic Philosophical Practioners NPP:n (www.nordicpp.org) -verkoston jäsen.

Filosofista toimintaa voi harjoittaa myös akateemisen maailman ulkopuolella.
Erilaisia filosofisen toiminnan muotoja ovat muun muassa sokraattinen dialogi, filocafe, filosofia koulussa sekä muut lapsille ja nuorille suunnatut toiminnat, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen.

Järjestelyterveisin Ferdinand Garoff, Perttu Salovaara, Heikki Vuorila
 
Luonnonfilosofian seura — Samfundet för naturfilosofi ry — The Finnish Society for Natural Philosophy
www.lfs.fi

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6 (Helsinki).
Aika: 18.15 - 20.00.

Luonnonfilosofian seuran loppusyksyn ohjelma:

18.10.2011 Professori, FT Matti Sintonen: Holismin paluu? Kommentaattorina Viljo
Martikainen. Sali 505.

01.11.2011 Emeritusprofessori, TkT, Heikki Hyötyniemi: Emergentin informaation teoria. Kommentaattoreina Tarkko Oksala ja Petri Lievonen. Sali 104.

15.11.2011 Dosentti, FT Riku Juti: Tietoteorian historia. Kommentaattorina Viljo Martikainen. Sali 505.

29.11.2011 Tutkijatohtori, FT Markku Keinänen: Ominaisuuksien
ontologia tieteessä. Kommentaattorina Avril Styrman. Sali 505.

13.12.2011 Professori Jussi Rastaan raportti Seuran perustajan  K.V. Laurikaisen muistokirjasuunnitelmasta ja jäämistön sijoittamisesta. Perinteinen pikkujouluateria Tiedekahvilan organisoimana, puuropuhe ja keskustelua seuran tulevaisuudesta. Sali 505.

Terveisin,

Avril Styrman, sihteeri, www.lfs.fi
+358 40 7000 589
 
TEATTERIN, ELOKUVAN, FILOSOFIAN JA TUTKIMUKSEN NÄKÖKULMIA VASTAKERTOMUKSEEN TÄSSÄ AJASSA

Vastakertomus (Counter-History) 2011 yhdistää taiteen ja tieteen ainutlaatuisella tavalla. Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen kuuluva tapahtuma käsittää sarjan teatteri- ja elokuvaesityksiä sekä neljä päivää kestävän yleisötapahtuman. Elokuvafestivaali järjestetään 15.-18.10. ja yleisötapahtuma 20.-23.10. Teatteriesitys Animaliksen ennakko on 15.10. ja ensi-ilta 18.10.

Kolmas Tila – Tredje Rummet ry tuottaa tapahtuman yhteistyössä Åbo Akademin ja Turun Yliopiston kanssa. Tapahtumapaikkana on Manillan Vanha viinatehdas, Turussa. Elokuvafestivaali järjestetään Puutarhakadun Auditoriossa.

Vastakertomus löytää ja nostaa  esiin piilossa olevan, hiljennetyn, marginaalisen äänen, tapahtuman tai ajatuksen ja asettaa näin rinnakkain erilaisia kokemuksia ja tietämisen  tapoja. Samaa ilmiötä tarkastellaan eri näkökulmista.


Trinh T. Minh-ha ja Michel Onfray kansainvälisiä kärkivieraita

Vastakertomus käynnistyy Trinh T. Minh-han elokuvista koostuvalla festivaalilla. Hänen elokuvistaan kuusi nähdään nyt ensimmäistä kertaa kootusti Suomessa. Vietnamissa syntynyt Trinh T. Minh-ha toimii professorina Berkeleyn yliopistossa, Kaliforniassa.

Tapahtuma tuo paikalle avoimeen yleisötilaisuuteen myös muita merkittäviä kansainvälisiä vieraita, kuten filosofi ja kirjailija Michel Onfrayn Ranskasta. Vieraina ovat myös Clandestino Institutet -ryhmään kuuluvat kulttuurihistorioitsijat ja esseistit Michael Azar ja Edda Manga, filosofi ja kirjailija Aleksander Motturi sekä runoilija Johannes Anyuru Göteborgista.

Lisäksi mukana on joukko kiinnostavimpia suomalaisia taiteen ja tieteen edustajia, kuten kirjallisuuden tutkija, FT Päivi Kosonen ja esseisti, käsikirjoittaja ja näytelmäkirjailija Kari Hukkila.

Yleisötapahtuma koostuu esitelmistä, puheenvuoroista, väittelystä sekä dialogista yleisön ja esiintyjien, tutkijoiden ja taiteilijoiden välillä. Tapahtuma luo foorumin kriittiselle ja avoimelle dialogille johtoajatuksena vastakertomuksen tarkastelu.


Animaliksen kantaesitys ja ylistetyn Tähden hetken uusintaesitys

Vastakertomus-tapahtumaan kuuluvat myös teatteriesitykset Tähden hetki ja Animalis, joista jälkimmäinen saa lokakuussa kantaesityksensä. Animaliksen ohjaa Juha Malmivaara.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta osoitteessa:
http://www.kolmastila.net/Vastakertomus.html
 
Kriittisen korkeakoulun loppusyksyn kursseja:
http://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/

****

NOJATUOLIFILOSOFIAA?
- keskustelupiiri arjen ilmiöistä

Sunnuntaisin alkaen 6.11. klo 18-20.
Albertinkatu 27

Kurssilla keskustellaan vapaamuotoisesti erilaisista filosofisesti kiinnostavista arkielämän ilmiöistä. Kurssin aikana voimme myös reagoida nopeasti ajankohtaisiin tapahtumiin ottamalla niitä keskustelunaiheiksi. Tule pohtimaan esimerkiksi median moraalia ja "täysillä elämistä" filosofin johdattelemana.

Johdattelijana filosofi Valtteri Ristilä.

Hinta 50e / 6 kertaa. Sarja jatkuu keväällä.

****

Kovalainen goes Emerson!
Torstaisin alkaen 10.11. klo 18?20

Filosofi Heikki A. Kovalainen lukee Ralph Waldo Emersonin kuuluisien
esseiden uusia suomennoksiaan, ja niistä keskustellaan.

Emersonin myöhäiskauden pääteos The Conduct of Life (1860) - ELÄMÄN TAITO tai ELÄMISEN TOIMET - on eräs parhaista koskaan kirjoitetuista elämänfilosofisista teoksista. Kirjan yhdeksän esseetä piirtävät eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä syväluotaavan kaaren aina kohtalosta ja vallasta vaurauteen ja kauneuteen.

Tuoreina Heikki A. Kovalaisen ja Antti Immosen suomennoksina esseiden kypsä
ja korkealle viritetty elämänfilosofia puhuttelee yhä ajankohtaisena nykylukijaa.

Teoksen esseistä oman mainintansa ansaitsevat esseet "Sivistys" (Culture), joka tarjoaa amerikkalaisen tulkinnan saksalaisella kielialueella syntyneestä Bildung-tematiikasta, sekä "Uskonto", jossa Emerson esittää radikaalin mutta houkuttelevan uskontotulkintansa vaihtoehdoksi modernin arvomurroksen myllertämälle kristinuskolle. Eräs teoksen ansioista piileekin siinä, että Emerson tiedostaa länsimaisen 1800-luvun yhteiskunnan murroksen - joka muistuttaa monilta osin edelleen käynnissä olevaa murrosta - kuitenkaan kääntämättä selkäänsä perinteisille arvoille, sivistykselle tai uskonnolle.

Koska esseet ovat alun perin olleet ääneen lausuttuja, on aika palata yhdessä lukemisen äärelle. Kullakin kokoontumiskerralla Kovalainen lausuu ääneen yhden esseesuomennoksen, jonka jälkeen esseestä keskustellaan. Keskustelu on vapaamuotoista ja etenee osallistujien intressien mukaisesti.

Hinta 45 euroa/5 kertaa. Sarja jatkuu keväällä.

***
 
Levinasin etiikka ja politiikan vaatimukset
Levinas's ethics and the demand of politics


Colloquium (in English and in Finnish) in honour of the 50th anniversary of Emmanuel Levinas's magnum opus Totalité et infini; English translation below.

Konferenssi Emmanuel Levinasin pääteoksen Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority) 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Järjestäjänä Filosofian oppiaine, Yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen yksikkö, Tampereen yliopisto.
Aika: 28. 10. 2011, klo 10 - 18.
Paikka Pinni B 1097
Venue PinniB 1097 (http://www.uta.fi/esittely/sijainti.html)

Emmanuel Levinasin pääteoksen Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority) julkaisemisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.  Kirja on yksi 1900-luvun filosofian itseoikeutetuista klassikoista. Levinas tuo siinä filosofian vastatusten kauhistuttavan sodan kokemuksen kanssa, ja hahmottelee tätä taustaa vasten ensimmäisen varsinaisen fenomenologisen etiikan, jonka hän kehittelee eksitentiaalisesti painottuneen fenomenologian keinoin.

Totalité et infini on ollut tavattoman vaikutusvaltainen teos ennen kaikkea siksi, että se sisältää radikaaleimman mahdollisen ajatuksen siitä, että ihmisyyden mitta on ääretön vastuu toisesta ihmisestä. Vaikka Totalité et infinin perusajatusta yleensä pidetäänkin hyvin vaikuttavana, teos on myös herättänyt useita merkittäviä kiistoja filosofisen etiikan tehtävästä. Levinasin tapa perustaa etiikka intiimiin kokemukseen synnytti feminismin piirissä kiistan siitä, onko Levinasin eksplisiittisesti maskuliinen näkökulma hänen teoriansa voima vai heikkous. Edelleen, Levinasin vaatimusta äärettömään vastuuseen toisesta ei ole ymmärretty vain henkilökohtaisena vaatimuksena, vaan myös kysymyksenä siitä, missä määrin 1900-luvun vaikuttavista poliittisista teorioista kuten marxilaisuudesta tai liberalismista puuttuu etiikka. Toisaalta Levinasia on myös syytetty politiikan merkityksen vähättelemisestä (Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, ja nyttemmin Alain Badiou, L'éthique: essai sur la conscience du mal (suom. Etiikka: essee pahan tiedostamisesta). Sen takia kysymyksemme kuuluukin: mitä on Levinasin etiikka? Missä määrin Levinasin etiikka haastaa politiikan ja missä määrin päin vastoin politiikka haastaa sen?

Konferenssin pääpuhuja on prof. Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV, La Sorbonne). Hän on filosofi, musikologi ja runoilija, joka on erikoistunut yhtäältä saksalaisen idealismin musiikinfilosofiaan, sellaisiin nykyajattelijoihin kuin Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Levinas, Derrida, Blanchot, Nancy, sekä myös juutalaiseen filosofiaan. Hän on julkaissut useita kirjoja, ja toimittanut mm. kokoelmat Emmanuel Levinas, Pour une philosophie de l'hétéronomie (Bayard 2006), Levinas et les théologies (co-dir. Shmuel Trigano) (InPress 2007), Levinas/Derrida: lire ensemble, (co-éd. Marc Crépon) (Éditions Herrman, à paraître) sekä Lire Totalité et infini d'Emmanuel Levinas. Études et interprétations. Herrman, 2011.

Ohjelma

10 - 10.15 Konferenssin avaus (Susanna Lindberg)
10.15-11.15 Prof. Danielle Cohen-Levinas (englanniksi): Neither knowledge nor power: Eros, transcendence and fecundity
11.15- 12 Irina Poleschuk: From the face of the Other towards the one-for-the-other and the other-in-the-same (englanniksi)
12-13 lounas
13-13.45 Olli-Pekka Moisio: Ernst Bloch and Emmanuel Levinas on Death
13.45-14.30 Mika Ojakangas: Levinas ja omatunto
14.30 - 14.45 tauko
14.45 - 15.30 Virpi Lehtinen: Irigarayn tulkinta Eroksen fenomenologiasta
15.30 - 16.15 Marke Europaeus: tba
16.15 - 16.30 tauko
16.30 - 17.15 Ilmari Kortelainen: tba
17.15 - 18 Janne Porttikivi: tba
 

Lisätietoja: filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindbergiin, Susanna.E.Lindberg(at)uta.fi
 

Levinas's ethics and the demand of politics

Colloquium in honour of the 50th anniversary of Emmanuel Levinas's magnum opus Totalité et infini. Languages. English and Finnish.
Organised by the discipline of Philosophy of the School of Social Sciences and Humanities of the University of Tampere
The 28 october 2011, from 10 AM to 18 PM.
Venue PinniB 1097 (http://www.uta.fi/english/locations.html)

This year is the 50th anniversary of Emmanuel Levinas's magnum opus Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority). The book is one of the essential classics of the 20th century. In it, Levinas confronts philosophy with the terrifying experience of war, and against this background he draws the outline of the first phenomenological ethics, developped by means of an existential phenomenology.

Totalité et infini has been an extremely influential book, because it formulates most radically the idea that the measure of humanity is an infinite responsibility of the other human being. Although this main idea is generally held to be very impressive, the book has also risen several important debates concerning the task of philosophical ethics. Levinas's way of grounding ethics on intimate experience has made feminist philosophers ask whether Levinas's explicitely masculine point of view is a force or a weakness. Furthermore, Levinas's demand of an infinite responsibility of the other has not been understood only as the foundation of  personal ethics, but also as a question adressed to the 20th century political theories (like marxism and liberalism) that seem to be incompatible with such an ethics. On the other hand Levinas has also been said to underestimate politics (e.g. Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, Alain Badiou, L'éthique: essai sur la conscience du mal). This is why we ask: what is Levinas's ethics? To what extent does Levinas's ethics challenge politics, to what extent does it is on the contrary challenged by politics?

The keynote speaker of the conference is professor Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV, La Sorbonne). She is a philosopher, a musicologist and a poet, who is specialized in the philosophy of music in german idealism, contemporary thinkers like Levinas, Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Derrida, Blanchot, Nancy, as well as in jewish philosophy. She has published several books on these subjects and edited the collections Emmanuel Levinas, Pour une philosophie de l'hétéronomie (Bayard 2006), Levinas et les théologies (co-dir. Shmuel Trigano) (InPress 2007), Levinas/Derrida: lire ensemble, (co-éd. Marc Crépon) (Éditions Herrman, à paraître) and Lire Totalité et infini d'Emmanuel Levinas. Études et interprétations. Herrman, 2011.

Program

10 - 10.15 Opening (Susanna Lindberg)
10.15-11.15 Prof. Danielle Cohen-Levinas (in English): Neither knowledge nor power: Eros, transcendence and fecundity
11.15- 12 Irina Poleschuk: From the face of the Other towards the one-for-the-other and the other-in-the-same (in English)
12-13 lunch
13-13.45 Olli-Pekka Moisio: Ernst Bloch and Emmanuel Levinas on Death (in English)
13.45-14.30 Mika Ojakangas: Levinas ja omatunto
14.30 - 14.45 pause
14.45 - 15.30 Virpi Lehtinen: Irigarayn tulkinta Eroksen fenomenologiasta
15.30 - 16.15 Marke Europaeus: tba
16.15 - 16.30 pause
16.30 - 17.15 Ilmari Kortelainen: tba
17.15 - 18 Janne Porttikivi: tba


Further information: lecturer of philosophy Susanna Lindberg, Susanna.E.Lindberg(at)uta.fi
 
UNESCOn kansainvälinen filosofian päivä 17.11. 2011

Suomen UNESCO -kouluverkko, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry (FETO) ja Suomen filosofinen yhdistys (SFY) järjestävät filosofisen esseetapahtuman perusopetuksen sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten oppilaille. Kaikki esseen lähettäneet opiskelijat saavat UNESCO -kassin, opettajat ja julkaistavien esseiden kirjoittajat saavat lisäksi "UNESCO PHILOSOPHER ON DUTY" paidan.

Esseetapahtumassa on erilliset sarjat peruskoulun oppilaille ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Peruskoulujen oppilaat kirjoittavat esseen omalla äidinkielellään. Esseiden aiheissa on otettu huomioon niin pienet kuin suuremmat oppilaat. Toisen asteen oppilaitosten opiskelijat englanniksi, ranskaksi tai saksaksi (ei kuitenkaan omalla äidinkielellä). Vieraalla kielellä kirjoittavat saavat käyttää sanakirjaa apuna.

Toisen asteen oppilaitosten sarjassa esseekilpailu toimii samalla myös Suomen joukkueen karsintana vuoden 2012 filosofian olympialaisiin, jotka järjestetään Oslossa toukokuussa 2012. Olympialaisten vastuullinen järjestäjä on International Federation of Philosophical Societes (FISP), jonka jäsen Suomen Filosofinen Yhdistys on. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä UNESCOn filosofian osaston kanssa.

Esseetapahtumaan osallistuvien toisen asteen oppilaitokset voivat tilata esseiden aiheet 19.10. mennessä joko sähköpostitse osoitteesta karri.liikkanen(at)helsinki.fi tai postitse osoitteesta Opetushallitus UNESCO ASP/ Pekka Elo, PL 380, 00531 Helsinki. Oppilaitokset järjestivät kontrolloidun 2 tunnin tilaisuuden 26. - 28.10. välillä. Esseetapahtuma on myös avoin kaikille Itämeren maille. Filosofiaa ja filosofisia kysymyksiä pohtivan kirjoituksen on tarkoitus olla ytimekäs ja tiivis. Tapahtumaan osallistuvien oppilaitosten tulee valita enintään kaksi esseetä ja lähettää kirjoitukset 4.11. mennessä sähköpostilla tai postitse yllä mainittuun osoitteeseen.  Peruskoulusarjan tapahtuman järjestäminen on vapaamuotoisempi ja aikaa kirjoittaa on 19.10. - 3.11.  Tuotokset voitte toimittaa viimeistään 4.11. yllä mainitulla tavalla.

UNESCOn kansainvälisenä filosofian päivänä torstaina  17.11. järjestetään Helsingissä filosofinen symposio, jossa julkaistaan palkittujen osallistujien nimet tiedotusvälineille ja heidän esseensä julkaistaan internetissä osoitteissa www.feto.fi. Sen vuoksi pyydämme osallistujilta lupaa kirjoituksen julkaisemiseen. Esseistä, seminaarista ja tapahtumista kootaan julkaisu.

Lisätiedot: Pekka Elo 040 348 7215; pekka.elo(at)oph.fi
 
10th Anniversary of Helsinki Collegium for Advanced Studies
HCAS celebrates its 10th Anniversary on Thursday 20 October
http://www.helsinki.fi/collegium/events/anniversary.htm

Free admission but registration is required for catering purposes. Please sign up by sending an email to:

maria.soukkio(at)helsinki.fi

PROGRAMME:

Thursday 20 October
What’s the Use? The Human Sciences in Contemporary Society
Venue: Unioninkadun juhlahuoneistot, Unioninkatu 33, Helsinki

09:30 Refreshments
10:00 Welcome words by Chancellor Ilkka Niiniluoto and Director Sami Pihlström

Discussion: ”What’s the Use of the Human Sciences?”
Chair: Sami Pihlström

Professor Paavo Hohti, CEO, Council of Finnish Foundations
Professor Marja Makarow, Chief Executive, European Science Foundation 

12:00 o’clock  Lunch break

2:00 p.m. Teach in: "Putting Use into Action: Research done by Collegium Fellows"

5-minute short presentations by HCAS fellows
Chair: Anne Birgitta Pessi

William van Andringa: Religion and Integration: Learning from the Roman Empire Experiences
Kathryn Edwards: The Science of Spirits
Pentti Haddington: Conversation Analysis and Traffic Safety
Maijastina Kahlos: Outsiders and Human Rights - The Heritage of Late Antiquity Sari Kivistö: Johann Balthasar Schupp and a Seventeenth-century Satirical Utopia of Useful Knowledge
Nikolay Koposov: History and Democratic Citizenship
Rogier De Langhe: Understanding the Nature of Mankind's Most Valuable Economic Resource: Knowledge
Alejandro Lorite Escorihuela: Our Laws over Animal Life: Thinking the Global Dominion
Kirill Postoutenko: Social Asymmetries: What They Are, And How They Shape Our Lives.
Simon Rabinovich: Setting and Navigating the Boundaries of Religious Autonomy in the Modern State (tbc)
Peter Swirski: Two Cultures... and the Twain Shall Never Meet
Thomas Wallgren: Search for Truth as Search for Oneself: Socrates and Gandhi on the Unity of Philosophy and Politics
Sirpa Wrede: Professionalism as an Inequality Regime in Globalising Care

3:30 p.m. Coffee break

4:00 p.m. Concluding discussion
 
                                                      
Miksi Cicero on yhä yksi kaikkien aikojen mestaripuhujista? Miten Barack Obama selätti John McCainin USA:n presidentinvaaleissa 2008? Laajenna ymmärrystäsi mestariargumentaatiosta ja opi sukkelaksi kieliniekaksi Kriittisen korkeakoulun ja Filosofian Akatemian filosofisen argumentaation intensiivikurssilla. Suosittu argumentaatiokurssi järjestetään jälleen marraskuussa.

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

FILOSOFISEN ARGUMENTAATION INTENSIIVIKURSSI

Kriittisen korkeakoulun tiloissa la 26.11. – su 27.11. klo 12–18

Mukaansatempaavalla intensiivikurssilla opit taitavaksi väittelijäksi ja neuvottelijaksi. Opit tunnistamaan huonot argumentit ja selviytymään vaikeista puhetilanteista. Kurssilta saat mukaasi monipuolisen argumentoinnin ja retoriikan työkalupakin, jonka avulla perustelet vakuuttavasti näkemyksesi ja rakennat sujuvasti puheesi. Kurssi päättyy argumentaatiotyöpajaan, jossa pääset heti soveltamaan oppimaasi käytännössä. 

Filosofisen argumentaation intensiivikurssi ei edellytä aiempaa filosofian tai argumentaatioteorian tuntemusta. Kurssin koulututtajana toimii FM Lauri Järvilehto.

Jos haluat oppia argumentoimaan sujuvasti keskustelutilanteissa ja kirjoittamaan vakuuttavia esseitä ja artikkeleita, osallistu filosofisen argumentaation intensiivikurssille.

Kurssin sisältö:

1. Filosofisen argumentaation perusteet: Mistä argumentaatiossa on kysymys?

2. Filosofisen argumentaation metodit: Näin muodostat vakuuttavan argumentin

3. Argumentin kritiikki: Näin tyrmäät tymäkän vasta-argumentin

4. Retoriikka: Kuinka vakuutat kuulijasi

5. Argumentaatiotyöpaja

Ilmoittaudu 18.11. mennessä osoitteeseen info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi. Kurssin hinta on €70,-.

Mukaan mahtuu 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus.

Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.

Lisätietoja:


www.kriittinenkorkeakoulu.fi
www.filosofianakatemia.fi
 
Oulun Sokrates-kahvila kulttuuritalo Valveella on ohjattu filosofinen keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen. Seuraava tapaaminen on 12.10.11 .

Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku Välitalo ja Vesa Teppo. Aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa tai spontaaneina  ehdotuksina itse tilaisuuksissa. Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy.

Tulevat keskustelut näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogin etusivulla:

http://sokrateskahvila.wordpress.com/
 
Filosofian Akatemia etsii graduntekijää

HUOM! Hakemusten deadline 30.11.2011

Filosofian Akatemia etsii graduntekijää filosofian, psykologian, tai kognitiotieteen alalta. Etsimme opintojensa loppusuoralla olevaa, omasta alastaan voimakkaasti motivoitunutta ja opinnoissaan erinomaisesti suoriutunutta tutkijanalkua. 

Tarjoamme mielenkiintoisen ja erittäin ajankohtaisen tutkimusaiheen, joka kytkeytyy osaksi omia tutkimusprojektejamme. Tarjoamme graduntekijälle myös laitoksen ohjausta tukevaa gradunohjausta. Lopullinen toimeksianto ja gradun tarkka aiherajaus neuvotellaan yhdessä laitoksesi graduohjaajan kanssa.

Maksamme graduntekijälle korvauksen valmistuneesta työstä. Lisäksi tuemme tutkimusta kirjahankintojen ja matkakorvausten muodossa.

Jos olet kiinnostunut tekemään gradun tarjoamastamme aiheesta, lähetä lyhyt luonnehdinta siitä, miksi juuri sinä olet oikea henkilö suorittamaan tutkimushankkeen. Liitä hakemuksen liitteeksi opintosuoritusotteesi. 

Lähetä hakemuksesi 30.11.2011 mennessä osoitteeseen info(at)filosofianakatemia.fi

Tällä hetkellä etsimme pro gradun tekijää seuraavalle tutkimuskohteelle:

Mielen systeemiteoriat

Gradutoimeksiannon kohteena on mielen toimintaa systeemisessä viitekehyksessä kuvaavien teorioiden tarkastelu ja arviointi. Perinteisesti ihmismieltä on tarkasteltu joko Descartesiin juurensa juontavan mieli-ruumis -dualismin, tai erityisesti viime vuosisadalla yleistyneissä reduktivistisissa viitekehyksissä, joissa mielen toiminnan katsotaan lankeavan yksiin aivotoiminnan kanssa.

Viime vuosikymmeninä ovat erilaiset mielen toimintaa laajemmassa systeemisessä viitekehyksessä tarkastelevat teoriat saaneet alati kasvavaa kannatusta. Ruumiillisen kognition (embodied cognition) kannattajat katsovat, ettei mielen toiminta ole vain aivotoimintaa, vaan siihen liittyy olennaisesti koko vartalon toiminta. Tilannekognition (situated cognition) kannattajat puolestaan katsovat, että myös ympäristöllä on keskeinen rooli mielen toiminnalle. (Gibson 1979.)

Erityiseen suosioon viime vuosina on noussut niin sanottu laajennetun mielen hypoteesi, jonka mukaan mielen toiminnot voivat konkreettisesti laajeta ympäristöön. (Clark & Chalmers 1998.) Systeemiälyssä (systems intelligence) ympäristössä sijaitsevat komponentit luetaan myös tavallaan osaksi mielen toimintaa. (Saarinen & Hämäläinen 2010.) Hajautetun kognition (distributed cognition) kannattajat puolestaan katsovat, että ympäristö on ylipäätään ennakkoehto mielen toiminnalle. (Cowley 2004.) Äärimmilleen systeeminen näkökulma on viety systeemisessä psykologiassa, jossa yhteisö katsotaan toiminnan ensisijaiseksi agentiksi, ja yksittäiset organismit sen tuloksia tuottaviksi osakokonaisuuksiksi. (Järvilehto 2009.)

Tutkimuksessa on tarkoituksena kartoittaa mielen systeemiluonnetta käsittelevää kirjallisuutta eri positioita vertaillen ja arvioiden. Gradutoimeksianto liittyy Filosofian Akatemian käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin The Extended Mind, The Extended Medium Theory, Intersubjectivity in Eldercare ja Principles of Systems Psychology.

Lähdeviitteet:

Clark, A., & Chalmers, D. 1998. The Extended Mind. Analysis, 58, 10–23.

Cowley, S. 2004. Contextualizing Bodies: Human Infants and Distributed Cognition. Language Sciences,. Gibson, J. J. 1979. The Ecological Approach to Visual Perception. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Järvilehto, T. 2009. The Theory of the Organism-Environment System as a Basis of Experimental Work in Psychology. Ecological Psychology, 21(2), 112–120.

Saarinen, E., & Hämäläinen, R. P. 2010. The Originality of Systems Intelligence. In R. P. Hämäläinen & E. Saarinen (Eds.), Essays on Systems Intelligence. Espoo: Systems Analysis Laboratory. 9–26.
 

Lisätietoja:

www.filosofianakatemia.fi
informaatio(at)filosofianakatemia.fi
 
Logos-ensyklopediassa on julkaistu fenomenologi Maurice Merleau-Pontya käsittelevä artikkeli. Artikkelin ovat kirjoittaneet Saara Hacklin, Juho Hotanen sekä Hermanni Yli-Tepsa.

Oulun Sokrates-kahvila kulttuuritalo Valveella on ohjattu filosofinen
keskustelu, joka järjestetään joka toinen keskiviikko klo 18 alkaen.
Seuraava tapaaminen on 28.9.2011( sitten 12.10.11 jne.)

Keskustelua ohjaavat vuorollaan Hannu Juuso, Markku Veteläinen, Riku
Välitalo ja Vesa Teppo.
Aiheet tulevat osallistujilta joko etukäteen sovittujen ensipuheenvuorojen muodossa tai spontaaneina  ehdotuksina itse tilaisuuksissa. Keskusteluihin on kaikilla vapaa pääsy.
 

Tulevat keskustelut näkyvät myös Sokrates-kahvilan blogin etusivulla:

http://sokrateskahvila.wordpress.com/

 

 

Logos-ensyklopediassa on julkaistu länsimarxilaisuuden klassikkoa Georg Lukácsia käsittelevä artikkeli. Artikkelin on kirjoittanut Ilja Lehtinen. 
Keskiviikko 28.9. 2011 klo 18.00 - 19.30
Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, Helsinki (auditorio)

Poliittisen filosofian uudet käsitteet


Tutkija Markku Koivusalo luennoi italialaisen nykyfilosofin Giorgio Agambenin ajattelusta.

Giorgio Agamben (s. 1942) on italialainen filosofi sekä kirjallisuus- ja oikeustieteilijä. Hän on kirjoittanut lain rakenteeseen liittyvistä ongelmista ja käsitellyt myös pakolaisten asemaa. Lisäksi Agamben on tarkastellut poikkeustilan käsitettä, ja hänen mukaansa elämme nykyään globaalin poikkeustilan aikaa. Agamben on julkaissut vetoomuksen, jossa hän kieltäytyy tunnustamasta biometristen tunnisteiden käyttöä passeissa. Tällä perusteella hän peruutti oman vierailuprofessuurinsa Yhdysvalloissa, ja on kehottanut  kaikkia eurooppalaisia intellektuelleja toimimaan samoin.

Agambenin filosofisia ja kirjallisia vaikuttajia ovat muun muassa Walter Benjamin, Carl Schmitt, Hannah Arendt ja Martin Heidegger. Jotkut katsojat muistanevat Agambenin roolistaan Pier Paolo Pasolinin elokuvassa Matteuksen evankeliumi.

Luento kuuluu Italialainen syksy - Autunno Italiano 2011-ohjelmistoon. Vapaa pääsy.

Lisätiedot: Sinikka Koskinen, Helsingin kaupunginkirjasto, gsm 050 340 3621
 
An International PPhiG Symposium
Feminist Theory and the Philosophical Tradition


University of Helsinki, Finland
Main building, Room 5
Fabianinkatu 33, third floor
December 2nd, 2011

This symposium will explore the connections and the tensions between contemporary feminist theory and the tradition of philosophy. Contemporary feminist thinkers have appropriated the tradition of philosophy in imaginative ways, but these allegiances also divide feminist thinkers: they sometimes appropriate very different or even opposing philosophical ideas about the subject, gender and power, for example.

Some of the questions that we want to explore in this symposium are: How are various philosophical ideas and thinkers appropriated in contemporary feminist theory? What are the implications of these allegiances for our understanding of sex, gender, and sexuality? To what extent is it necessary for feminists to engage in a fundamental rethinking of philosophical concepts and categories in order to act politically in the present? Is it possible to identify something like ‘feminist philosophy’ or should we contend that there are only ‘feminist philosophies’ fundamentally contesting each other?

Keynote speaker: Dr Stella Sandford

Stella Sandford is Reader at the Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University, London. She is the author of The Metaphysics of Love: Gender and Transcendence in Levinas (2001), How to Read Beauvoir (2006) and Plato and Sex (2010).

Program

10.15-10.30 Johanna Oksala: Welcome

10.30-12.00 Stella Sandford (Kingston University): Short Circuits: Contemporary Feminist Theory and the History of Philosophy

12.00-13.30 Lunch break

3.30-15.00 Panel I:
Miira Tuominen (University of Jyväskylä): Diotima and the Erôs of the Individual in Plato's Symposium
Eva Maria Korsisaari (University of Helsinki): The Discourse of Ennobling Love in Antiquity and the Middle Ages: Irigarayan Approaches

15.00-15.30 Coffee break

15.30-17.00 Panel II:
Rachel Jones (University of Dundee): Feminist Philosophy as a Post-Kantian Project: Irigaray's Transformation of the Transcendental
Tuija Pulkkinen (University of Helsinki): Traces of Hegelian Thought in Contemporary Feminist Theory

19.00 Dinner

This symposium is free and open to all. If you would like to attend the conference dinner (at your own expense), please send an email to tuija.modinos(at)helsinki.fi by November 15, 2011.

Organizer: Research team Politics of Philosophy and Gender (PPhiG), Centre of Excellence Political Thought and Conceptual Change, University of Helsinki. http://www.coepolcon.fi/pphig

Further information: Coordinator Tuija Modinos tuija.modinos(at)helsinki.fi
 
*** Filosoficafé 2.10 - Politisk konsumtion ***

Tid: Söndag 2.10.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Filosof Yrsa Neuman & statsvetare Henrik Serup Christensen, Åbo Akademi
Tema: Politisk konsumtion

Människors politiska preferenser styr också deras konsumtionsbeteende, eller åtminstone en del av det. Det kan röra sig om att bojkotta vissa produkter eller att medvetet köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Men när kan man kalla konsumtionsval ”politiska”? Och fungerar det? I så fall när? Bidrar fenomenet politisk konsumtion till ett starkare medborgarsamhälle, eller kan utvecklingen vara ett hot mot demokratin?

Christensen och Neuman diskuterar dessa och andra frågor i relation till politisk konsumtion.

Fritt inträde & alla välkomna!

arrangör:

Folkets Bildningsförbund rf
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Filosofian illat Metsossa
syksyllä 2011
 
Sivistys 2000-luvulla
 
Tampereen kaupunginkirjasto viettää 150. juhlavuottaan. Merkkivuosi johdattaa ajattelemaan kirjastotoiminnan historiallista ja nykyistä merkitystä sivistyksen tyyssijana. Kirjastot syntyivät kansansivistyksen ihanteiden innoittamina. Viihteellistyneessä kulttuurissa, lyhytjänteisessä ajassa ja tavarakeskeisessä elämäntavassa kirjastot toimivat edelleen rauhoittumisen, syventymisen ja ymmärryksen rakentamisen paikkoina. Ne tarjoavat tilan myös ihmisten kokoontumisille ja eläville keskusteluille, kuten Filosofian illoissa, joissa tänä syksynä pohditaankin juuri sivistyksen luonnetta tässä ajassa.
 

Ke 28.9. klo 18.00–20.00, Pietilä-sali
Dosentti Mikko Lahtinen:
Kirjasto ja suomalaisen sivistyksen tilat
 
Ke 2.11. klo 18.00–20.00, Pietilä-sali
Kulttuuri- ja ihmisoikeustoimittaja Maila-Katriina Tuominen:
Sivistys vierastaa kiirettä ja kaihtaa rajoja
 

Juontajana Tuukka Tomperi.
 
Tervetuloa!
 
(Järj. Tampereen kaupunginkirjasto ja filosofinen aikakauslehti niin & näin.)
 
 
Helsinki Metaphysical Club 27.9.

Erkki Kilpinen:

"George Herbert Mead as an Empirically Responsible Philosopher"

The first meeting of the Helsinki Metaphysical Club for this academic year will take place in lecture room 19 of the University main building on 27 September at 4 pm. The meeting will include a presentation by Erkki Kilpinen and planning for the upcoming sessions during the autumn term.

Announcements about upcoming Metaphysical Club meetings in the autumn term will be posted (only) on the Finnish mailing list for pragmatism. To join this list, please visit
http://list.filosofia.fi/cgi-bin/mailman/listinfo/pragmatismi. (The page is also
available in English from the pull-menu on the upper right corner.)

Welcome!

Best wishes,
Henrik Rydenfelt
 
AJATTELUN ASIALLA
TIEDE & EDISTYKSEN 35-VUOTISJUHLASEMINAARI


Perjantaina 18.11. klo 10.15. ̶ 17.00
Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Tutkijaliitto järjestää Tiede & edistys -lehtensä 35-vuotisen taipaleen kunniaksi seminaarin, jossa tarkastellaan lehden historiaa ja kehitystä 1970-luvulta tähän päivään. Lisäksi seminaarissa hahmotellaan humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden tulevaisuutta. Seminaarin aiheina ovat muun muassa luonnontiede, marxismi, kriittinen teoria, yhteiskuntateoria, aikalaisanalyysi, ranskalainen filosofia, fenomenologia sekä postmodernismi lehden historiassa.

OHJELMA

10.15 Mika Ojakangas, ”Tiede & edistys akateemisena tiennäyttäjänä 70-luvulta nykypäivään”

10.30 Sakari Hänninen, ”Tieteidenvälisyys ja tutkijoiden liitto”

11.00 Antti Gronow ”Tiede & edistyksen sosiaalinen verkosto”

11.30 Yrjö Haila, ”Luonnontieteen kriittiset ulottuvuudet”

12.00 Petri Ylikoski, ”Suomalaisen biologianfilosofian unohdettu historia”

12.30 LOUNAS

13.30 Risto Heiskala, ”Vieläkö Marx elää?”

14.00 Semi Purhonen, ”Kulissien takana, näyttämöllä, valepuvussa, negaationa: sosiologia Tiede & edistyksessä”

14.30 Tuija Pulkkinen, ”Moderni ja postmoderni Tiede & edistys ”

15.00 Markku Koivusalo, ”Tiede & edistys ja eurooppalainen ajattelu”

15.30 KAHVI

15.45 Ari Hirvonen, ”Lain opit, normien tieteet ja oikeuden filosofiat Tiede & edistyksessä”

16.15 Sara Heinämaa, ”Tiede & edistys ja fenomenologia”

16.45 Lopetus

Vapaa pääsy. Tervetuloa!


Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi ja tutkijaliitto (at) helsinki.fi.
Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja, Tutkijaliitto ry
 
Ctrl-Z
New | Media | Philosophy
http://www.ctrl-z.net.au/#

Ctrl-Z is a peer-reviewed international online journal and exhibition space from the Centre for Culture&  Technology at Curtin University.

The journal flickers at the intersection of multiple possible relations between ‘new’, ‘media’ and ‘philosophy’, disrupting any notion of these being understood as a simple series of modifying terms. To what extent, for example, do ‘new media’ represent a new concept and mode of art, or provide for radically different forms of social and political practice?

What kinds of histories, social formations and aesthetic transformations may be called for or identified by ‘new media’ understood in the broadest possible sense of the term? What does philosophy have to say about new media, given that it has never had much to say about ‘old’ media? What are the implications of media—new or old—for the objects or fields of enquiry (existence, knowledge, ethics and so on) that have traditionally been the domain of philosophy? What might a philosophy of (new) media look like? What forms and concepts might it invent?

Alternatively, have art and philosophy been made redundant by new media?
Or can electronic and networked communications technologies function as new media of philosophical investigation and creative practice? Is a new philosophy (a ‘new ontology’, forinstance) or a philosophy of ‘the new’ possible today and, if so, to what extent must such philosophy allow for questions of (the) media? To what extent, too, do new media necessitate a rethinking of traditional concepts of communication and representation? If these concepts may be seen to underpin traditional ideas of community and the public (to which, historically, journalism has addressed itself), then what might new media have to say to and about contemporary political, professional and philosophical frameworks for traditional media practice? These and similar matters—questions concerning culture and technology, as it were—are the focus of Ctrl-Z, which welcomes creative and critical submissions in experimental, traditional and multimedia formats.

Editors:
Robert Briggs
Niall Lucy

Website:
http://www.ctrl-z.net.au/#!
 
STUDIA SEMIOTICA 2011

Ajan merkit: humanismin kohtalo

Onko humanismi mahdollista nykyisenä teknologian ja tehokkuuden aikana? Miten humanismi kehittyi, mitkä arvot kuvaavat sitä, mitkä ovat sen symboleita? Humanismin ihmiskeskeisyys on ehdotonta, mutta ei jyrkkää, se on lempeää, jaloa, myötätuntoista; humanismi on universaalia, mutta sillä on omat tekstinsä, narratiivinsa, paikkansa, tunteensa, ja kulttuurinsa. Humanismi on unelma ja utopia paremmasta maailmasta.

Esitelmäsarja, järjestäjät: Suomen semiotiikan seura, Imatran Kansainvälinen semiotiikan instituutti, Helsingin yliopiston semiotiikan opintokokonaisuus

Maanantaisin klo 18, Fabianinkatu 26 [Helsinki], 3. krs, Musiikkisali (Kielikeskus), vapaa pääsy

Puheenjohtaja: prof. Eero Tarasti

Tiedustelut: juuso-ville.gustafsson (at) helsinki.fi / 045-6304013

Tervetuloa!


OHJELMA:

2011

19.9. Eero Tarasti: Semiotiikkakin on humanismia - Eurooppalaisen humanismin merkit

26.9. Juha Varto: Filosofian inhimillisyys

3.10. Hannu Riikonen: Humanismin juuria ja käsitehistoriaa antiikin aikana

17.10. Altti Kuusamo: Humanismin perintö ja ranskalaisen antihumanismin
'humanismi'

31.10 Ahti Pietarinen: Semiotiikka - aikamme kolmas kulttuuri?

7.11. Pirjo Kukkonen: Kieli - humanismin voima

14.11. Aki-Mauri Huhtinen: Humanismi ja turvallisuus

21.11. Matti Klinge: Humanismi ja humanistit

28.11. Jessica Parland: Digitoitu humanismi

5.12. Mauri Ylä-Kotola: Yliopiston hallinto ja transsendentalismi

12.12. Jari Kaukua: Inhimillinen itsetietoisuus islamilaisessa filosofiassa -
Ibn Sina, Suhrawardi, Mulla Sadra

2012

16.1. Dario Martinelli: Animals, Humanism and Humanities

23.1. Osmo Pekonen: Arbor scientiae, tiedon puu

30.1. Pertti Ahonen: Antihumanismista humanismiin: Poliittinen diskurssiteoria semiotiikkana kulttuurisen institutionalistisen tutkimuksen kannalta
 

Valon aika Turussa: Luonnontieteet ja Kunink. Akatemia 1700-luvulla

Ljusets tid i Åbo: Naturvetenskaperna och Kungl. Akademien på 1700-talet

Oppihistoriallinen seminaari Turun Akatemian luonnontieteellisestä kukoistuskaudesta 1700-luvulla pidetään Åbo Akademin Arkenissa 7 - 8 lokakuuta 2011, järjestäjinä Suomen oppihistoriallinen seura ja Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura. Kotimaisten asiantuntijoiden lisäksi esitelmöitsijöitä saapuu Ruotsista, Venäjältä ja Saksasta. Esitelmät ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja koskevat Turun akatemiaa, luonnontieteitä, sekä kemiaa, fysiikkaa ja tähtitiedettä; erityishuomiossa on turkulainen matemaatikko Anders Johan Lexell. Ohjelmaan sisältyy kävely akatemiakortteleissa. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Johan Stén (Johan.Sten(a)vtt.fi) tai Päivi Maria Pihlaja (Paivi.Pihlaja(a)helsinki.fi)

Ett lärdomshistoriskt seminarium om Kungliga Akademiens i Åbo naturvetenskapliga blomstringstid under 1700-talet hålls i Åbo Akademis Arken  den 7 - 8 oktober 2011. Seminariet organiseras av Finlands lärdomshistoriska samfund r.f. samt Finska sällskapet för 1700-talsstudier r.f. Utöver inhemska sakkunniga har talare inbjudits från Sverige, Ryssland och Tyskland. Föredragen hålls på finska, svenska och engelska, och berör Åbo Kungl. Akademi, naturvetenskaperna, samt kemin, fysiken och astronomin; speciell uppmärksamhet ägnas den Åbobördiga matematikern Anders Johan Lexell. Vandring genom akademikvarteren ingår i programmet. Fritt inträde. Tilläggsuppgifter och program: Johan Stén (Johan.Sten(a)vtt.fi) eller Päivi Maria Pihlaja (Paivi.Pihlaja(a)helsinki.fi)

http://www.helsinki.fi/historia/1700/su/dokum/akatemia.htm
Käsitekahvila syksyllä 2011

Kulttuurikahvila Hertassa (Näsilinnankatu 22, 33210 Tampere)
http://www.kahvilahertta.org/

Joka neljäs viikko kokoontuva kaikille avoin leppoisten keskusteluiden sarja. Kahvilat vastaavat syvällisten kansankeskusteluiden tarpeeseen. Käsitekahvila suunnistaa maailmassa filosofisin käsittein ja psykokahvila paneutuu ihmiseen psykologian kautta. Seisomme jalat maassa korkealentoisten asioiden äärellä ja pyrimme ratkaisemaan maailman ongelmat.

Ohjelma:

24.9.2011 Käsitekahvila: Olli Herranen & Mikko Niemelä - Käsite
22.10.2011 Käsitekahvila: Tapani Laine - Konstruktiiviset koneet – tuottavat tuotteet
19.11.2011 Käsitekahvila: Antti Salminen - Ei-mikään
17.12.2011 Käsitekahvila: Juha Koivisto - Ideologia

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Yhteystiedot: olli.herranen (at) uta.fi

Yhteistyössä: Totuusradio, niin & näin, Filosofia.fi, Hertta
 
ONE-DAY CONFERENCE

PRACTICAL CONFLICTS AND DEGREES OF MORAL RIGHTNESS

The Department of Philosophy at Stockholm University in association with the Swedish Research Council will host a one-day conference on  November 9th 2011. The conference seeks to address such questions as: What is the nature of moral conflict? Can conflicting obligations successfully be resolved into an all-things-considered moral verdict and, if so, what is the structure of such verdicts? Are deontic concepts such as rightness and wrongness binary or can they be a matter of degree?

Organiser: Anna Bergqvist

Please note that Prof. Wlodek Rabinowicz will also present at this conference.
The conference will therefore start at 9.30 am, and not at 10 am as previously
advertised.

Location: Stockholm University, Main Frescati Campus, Geovetenskapens Hus, Room U29.

Date: Wednesday 9 November 2011
Time: 9.30 am - 6 pm

CONFERENCE PROGRAM
[updated 20.10.2011]

9.30 – 10.15 Brief welcome and introduction, followed by Martin Peterson (Eindhoven) and Nicolas Espinoza (Stockholm): ‘Degrees of Moral Rightness’

10.15 – 11.15 Johan Brännmark (Lund): ‘About Right’

11.15 – 11.30 Coffee 11.30 – 12.30 Keynote Address: Jonathan Dancy (UT Austin): ‘More Right than Wrong’

12.30 – 13.45 Lunch

13.45 – 14.45 Wlodek Rabinowicz (Lund): ‘Aggregation of Value Judgments vs. Aggregation of Preferences’

14.45 – 15.45 Andrew Sepielli (Toronto): ‘What to Do When You Don’t Know What to Do When You Don’t Know What to Do’

15.45 – 16.00 Coffee

16.00 – 17.00 Björn Eriksson (Stockholm): ‘Degrees of Moral Wrongness’

17.00 – 18.00 Alan Thomas (Tilburg): 'Laws and Generalisations in Ethics’

REGISTRATION
If you wish to attend, please contact Anna Bergqvist
(anna.bergqvist(at)philosophy.su.se). The conference is free of charge, but places
are limited. The deadline for registration is October 31st 2011. There will be a
dinner afterwards (at self-cost). If you wish to attend the conference dinner,
please indicate this in the email. Email to Anna Bergqvist
anna.bergqvist(at)philosophy.su.se

Campus map:
http://www.su.se/english/about/campus/maps/frescati

Travel directions:
http://www.su.se/english/about/campus/getting-to-stockholm-university Please forward this information to anyone you think might be interested. Thank you.
 
CFP:

ESITELMÄKUTSU

Kutsumme 1800-luvusta kiinnostuneita eri alojen tutkijoita osallistumaan 1800-luvun tutkimuksen verkoston neljänteen vuosiseminaariin

Modernin kohtaaminen 1800-luvulla

1800-lukua luonnehtivat monenlaiset aatteet, ismit ja ilmiöt, joita voidaan kutsua modernin ilmentymiksi. Miten moderni kohdattiin 1800-luvun tieteessä, taiteessa ja kirjallisuudessa, miten arjessa ja juhlassa? Miten siihen vaikuttivat sukupuoli, säätyasema ja maantiede? Mitä modernin omaksuminen, puolustus tai vastustus merkitsi makro- ja mikrotasolla? Mitä annettavaa modernin käsitteellä on nykytutkimukselle? Yhtenä erityisaiheena on näyttämötaide. Miten moderni kohdattiin oopperassa, teatterissa tai kabareessa? Session "Näyttämöillä! / På scener! / On Stages!" keynote-esitelmöitsijä on yhdysvaltalainen Roberta M. Marvin. Lisätietoja: anne.sivuoja[at]siba.fi.

Konferenssi järjestetään Helsingissä 26.-27.1.2012 yhteistyössä Topelius-seuran kanssa. Järjestelytoimikuntaan kuuluvat Anna Kuismin (Helsingin yliopiston tutkijakollegium), Eeva-Liisa Bastman (Helsingin yliopisto), Kaisa Kauranen (SKS & Helsingin yliopisto) ja Kirsi Tuohela (Turun yliopisto).

Pyydämme ehdotuksia yksittäisistä esityksistä (20 min.) tai kolmen esityksen
kokonaisuuksista. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi esitelmän otsikko sekä henkilö- ja yhteystiedot. Korkeintaan yhden A4-liuskan mittaiset tiivistelmät lähetetään järjestelytoimikunnan jäsenille 30.11.2011 mennessä (anna.kuismin[at]helsinki.fi, eeva-liisa.bastman[at]helsinki.fi, kaisa.kauranen[at]finlit.fi, kirsi.tuohela[at]utu.fi.

Konferenssin kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta esiintyä voi myös englanniksi.

http://www.finlit.fi/tutkimus/1800/index1800.htm


CALL FOR PAPERS

Vi inbjuder forskare från olika vetenskapsområden att delta i nätverket för
1800-talsstudiers fjärde årskonferens som går under temat

1800-talet och mötet med det moderna

1800-talet karakteriseras av ett flertal fenomen, ideologier och ismer som kan ses som yttringar av moderniteten. Hur möttes tradition och modernitet i 1800-talsmänniskornas vardag och fest? Hur kom dessa möten till uttryck inom vetenskapen, konsten och litteraturen? Vilken inverkan hade faktorer som kön, stånd eller geografi på sättet att förhålla sig till det moderna? På vilka sätt bejakade, försvarade eller förkastade man moderna intryck och idéer och vilka blev konsekvenserna på makro- och mikronivå? Vad kan begreppet modernitet tillföra forskningen?

Konferensen ordnas i Helsingfors den 26.-27.1.2012 i samarbete med Topeliussällskapet. Organisationskommittén består av Anna Kuismin (Forskarkollegiet vid Helsingfors universitet), Eeva-Liisa Bastman (Helsingfors universitet), Kaisa Kauranen (Finska litteratursällskapet & Helsingfors och Kirsi Tuohela (Turun yliopisto).

Intresserade ombeds komma med förslag på föredrag (20 min.) eller förslag på helheter med tre föredrag. Abstraktet (max. en A4:a) förses med föredragets rubrik samt forskarens namn och kontaktuppgifter och sänds till organisationskommitténs medlemmar senast den 30.11.2011 (eeva-liisa.bastman[at]helsinki.fi, kaisa.kauranen[at]finlit.fi, anna.kuismin[at]helsinki.fi, kirsi.tuohela[at]utu.fi).

Konferensspråken är finska och svenska men föredrag kan också hållas på engelska.

http://www.finlit.fi/tutkimus/1800/index1800.htm
 
TIETO - TEORIOISTA TIETEENFILOSOFIAAN-symposium

Lauantaina 26. marraskuuta 2011 klo 12-15
Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa (Maunonkatu 1).

* Tiedon ongelma filosofian historiassa, FT, dosentti Riku Juti

* Tieteenfilosofian uusia tuulia, FT, teoreettisen filosofian yliopistonlehtori Panu Raatikainen

Järj. Oulunseudun Vapaa-ajattelijat ry
Tilaisuus on maksuton.

Yhteyshenkilö: Jouko Saksio
S-posti: jsaksio(at)netti.fi
Puhelin: 040 536 0345
 
KUTSU
 
Jumalan kuva vai oman elämänsä sankari?
 
Edistyksen Päivillä 2011 tarkastellaan ihmisenä olemista sekä ihmisen tutkimista ja tulkitsemista tieteen, taiteen ja yhteiskunnan näkökulmasta. Mitä on ihminen? Miten erilaiset psykologiset, biologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat ihmiseen? Mikä on ihmisen hinta ja arvo tässä ajassa?
 
Tervetuloa!
 
Leila Risteli
puheenjohtaja
 

Perjantai 14.10.2011

9.30 Ilmoittautuminen

10.00 Avaus, ylilääkäri Leila Risteli, Edistyksellisen tiedeliiton puheenjohtaja

10.10 Ihmiskuvan ulottuvuudet, Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluodon tervehdys

10.30 Keskustelu: Ihminen tieteen keksintönä ja kehityskohteena
Keskustelemassa tutkija Mianna Meskus, Helsingin yliopisto,  erikoistutkija Jaana Parviainen, Tampereen yliopisto, yliopistotutkija Jussi Silvonen, Itä-Suomen yliopisto. Puheenjohtajana professori Mikko Lehtonen, Tampereen yliopisto

12.00 Lounastauko

13.00 Niin tai näin, aina väärinpäin – fundamentalistiperheen lapsi ja neljännen käskyn kirous
sosiaalipsykologi, antropologi Katriina Järvinen, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Homo economicus: markkinaistuvan yhteiskuntamme ihmismuotti?
akatemiaprofessori Uskali Mäki, Helsingin yliopisto

14.30 Kahvi

15.00 Aistimellinen antropologia – tieteen ja sivistyneen ihmisen rappio?
kulttuurintutkija,  Taina Kinnunen

Oppiva ihminen – leikkien lukemaan
professori Heikki Lyytinen, Jyväskylän yliopisto

Vastuu ihmisen mittana
professori Veli-Matti Värri, Tampereen yliopisto

17.15 Ensimmäisen päivän päätös

18.00 Iltavastaanotto
Helsingin yliopiston rehtorin vastaanotto Edistyksen Päivien osallistujille
 

Lauantai 15.10.2011
 
9.30 Vettä harjakattoisen talon laella
muusikko Samuli Putro

”… ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen”
taideyliopistopedagogiikan lehtori Ville Sandqvist, Teatterikorkeakoulu

11.00 Tauko

11.15 Kun terveydestä tuli uskonto ja syömisestä uskontunnustus
FT, lääketieteen toimittaja Ulla Järvi, Suomen Lääkärilehti

Ihmiskuva latinalaisamerikkalaisessa vapautuksen teologiassa
TT, dosentti Elina Vuola, Helsingin yliopisto

Yhteenveto
viestintäpäällikkö Erkki Kauhanen, Metsäntutkimuslaitos

13.00 Päätöskahvit


Edistyksen Päivät 2011 järjestetään 14.–15.10.2011 Svenska social- och kommunalhögskolanin juhlasalissa, osoite: Snellmaninkatu 12.
 
SEMINAARIMAKSU Kahdelta päivältä 50 euroa, yhdeltä päivältä 30 euroa. Edistyksellisen tiedeliiton jäsenille 30 euroa kahdelta ja 20 euroa yhdeltä päivältä. Opiskelijoille 20 euroa kahdelta ja 10 euroa yhdeltä päivältä. Hinta sisältää ohjelman, seminaarikansion, perjantain ja lauantain kahvit sekä iltavastaanoton. Ilmoittautumisen yhteydessä osallistujien tulee  erikseen ilmoittautua perjantain iltavastaanotolle. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille.

MAJOITUS Osallistujat hoitavat itse hotellivaraukset. Majoituskiintiö on varattu Sokos Hotel Helsingistä, Kluuvikatu 8, 00100 Helsinki. Yhden hengen huone maksaa sopimushinnalla 107 euroa ja kahden hengen huone 127 euroa/vrk. Varaukset: Sokos Hotels myyntipalvelu puh. 020 1234 600. Mainitse kiintiön nimi EP 2011, varaukset 28.9.2011 mennessä.

ILMOITTAUTUMISET 7.10.2011 mennessä sähköpostilla, Tiedeliiton kotisivun kautta www.tiedeliitto.net  (ilmoittautumislomake) tai puhelimitse. Ilmoittautumisen vahvistukseksi lähetetään sähköpostiviesti ja noin viikkoa ennen seminaaria vahvistuskirje sekä maksukuitti, jolla seminaarimaksun voi maksaa pankkiin. 12.10.2011 jälkeen tehdystä ilmoittautumisen perumisesta veloitetaan puolet seminaarimaksusta.

TIEDUSTELUT
Edistyksen Päivät 2011
PL 344, 00101 Helsinki
Puh. 040 728 3893, fax 09-75120211
Sähköposti: tiedeliitto(at)netlife.fi

PÄÄJÄRJESTÄJÄ Edistyksellinen tiedeliitto ry yhdessä Maaseudun Sivistysliitto ry:n ja Ajatuspaja e2:n kanssa.

---------------
Tuija Rimmi
pääsihteeri
Edistyksellinen tiedeliitto ry
Tiedepolitiikka -lehti
PL 344
00101 HELSINKI
puh 040 728 3893
faksi (09) 7512 0211
tiedeliitto(at)netlife.fi
www.tiedeliitto.net
www.facebook.com/Tiedeliitto
 
Uppsala University welcomes applications for the Chair in Theoretical Philosophy (previously named "Chair in Logic and Metaphysics"). The position has existed since 1604 and has previously been held by, among numerous others, Stig Kanger and Krister Segerberg. The successful candidate does not need any prior proficiency in Swedish but is expected to be able to teach and to take part in departmental meetings in Swedish within two years.

There is information on the web:
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/962Chair.html
 
Nordic Network for German Idealism (NNGI)
Sixth international conference
German Idealism Today

October 31 — November 2 2011
Aarhus University, Denmark
Lakeside Lecture Theatre
(Sø-auditoriet)

The conference is sponsored by Nordforsk and The Department of Philosophy and History of Ideas, Aarhus University

Attendance is free but prior registration is required at:
www.webshop.dpu.dk/german_idealism_today_2011
Please visit nngi.org for further information

Speakers:
Markus Gabriel
Universität Bonn
Sebastian Gardner
University College London
Arne Grøn
University of Copenhagen
Rolf-Peter Horstmann
Humboldt-Universität zu Berlin
Stephen Houlgate
University of Warwick
Axel Hutter
Ludwig-Maximillians-Universität München
Robert Pippin
University of Chicago
Sebastian Rödl
Universität Basel
Camilla Serck-Hanssen
University of Oslo
Günter Zöller
Ludwig-Maximillians-Universität München
 
The program can be found here:
http://www.idealismekredsen.dk/blog/wp-content/Endeligt-program-uden-PhD...
 
Filosofia.fi:n verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli Martin Heideggerin taidefilosofia. Artikkelin on kirjoittanut Jani Vanhala.
”Café Philo” Kirjakauppa Arkadiassa

Café Philo-keskustelut alkavat Kansainvälisessä Arkadia Kirjakaupassa, (Arkadia International Bookshop), Pohjoinen Hesperiankatu 9

Kuun ensimmäisinä keskiviikkoina alkaen 7.9. 2011 klo 18.00-19.30 (5.10., 2.11.)

Ranskasta lähtöisin olevassa Café Philossa philos tarkoittaa ystävää ja sofia viisautta eli filosofia viisauden ystävyyttä. Tämä on jokamiehenoikeus. Filosofia on tässä ja nyt. Mikä sinua ihmetyttää, hämmästyttää, puhuttaa omassa elämässäsi ja tässä maailmassa? Tule mukaan sellaisena kuin olet ja puhu ominkin sanoin.

Illalle pyritään valitsemaan yksi teema jonka puitteissa yritetään pysytellä. Ennen tilaisuuden alkua juuri siihen keskustelukertaan osallistuvat ehdottavat toiveita ja teemoja, joista sitten valitaan useimpia kiinnostava teema. Ideana on että teemassa pysyttäisiin, puheenvuoroja pyydettäisiin ja niitä kuunneltaisiin ja kunnioitettaisiin erilaisuutta. Teeman kannattaa olla mahdollisimman konkreettinen tai täsmennetty, ”elämän tarkoituksen” vetäjä on varannut Monty Pythonille. Melkein kaikki muu käy. Teema voi olla myös väite tai kysymys.

Vetäjänä toimii filosofi Pekka Hongisto. Hän on toistakymmentä vuotta vetänyt kymmeniä filosofiakahviloita Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Hänen haastattelunsa viimeaikojen kokemuksista on juuri ilmestynyt Kulttuurivihkoissa 3/2011 ”Joutoaikaa filosofian parissa”.

Tilaisuus on kaikille avoin ja jokainen on tervetullut. Kirjakauppa toivoo 2 euron vapaaehtoista lahjoitusta ja tarjoilee vihreää teetä.

”Café Philo” in International Bookshop Arkadia, Pohjoinen Hesperiankatu 9, Helsinki

Every first Wednesday of the Month, beginning 7.9. 2011 18.00-19.30. (5.10., 2.11.)

The discussion shall be in finnish but maybe in future also in english. It is originally french idea where ”philos” means ”friend” and ”sofia” wisdom. Events are open to anyone and everybody. Participants propose themes for discussion in the beginning and one is chosen to be discussed together.   The moderator tries to keep the discussion in the subject and hopes that participants listen to others and respect other´s opinions.

The Moderator: Philosopher Pekka Hongisto
 
Pohjoinen filosofiyhdistys AGON ry täyttää kymmenen vuotta. Juhliaksemme tapausta järjestämme paneelikeskustelun ja juhlasymposionin.

Paneelikeskustelu "MILJÖÖN EETOS - Tarvitaanko kaupunkirakentamisessa filosofiaa?" Lapin maakuntakirjastolla perjantaina 16.9. klo 17:00 - 20:00.
Mukana: Heikki Autto, Tarja Outila, Juha Pentikäinen, Esa Tikkala ja Jarno Valkonen.

AGON 10v juhlasymposion "ARKTINEN EETOS" Lapin yliopiston Castrén-salissa (ls 11) lauantaina 17.9. klo 9:00 - 16:00.

Mukana: Juha Perttula, Juha Pentikäinen, Päivi Naskali, Mervi Kutuniva, Kosti Joensuu, Bengt Pohjanen, Heta Gylling, Timo Airaksinen, Jyrki Siukonen, Kari Väyrynen, Voitto Kuosmanen, Kati Kanto ja Toivo Salonen.

Ohjelma löytyy osoitteesta:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Uutisarkisto/2011.iw3?showlocation=37f72b38-4cb4-4288-915f-25e3649e54c6&newsID=fddeae01-9105-41bd-9907-4053e5cd6989
 
AIVOT JA MIELI, KÄSITTEET JA KIELI 19.09 - 20.09.2011.

Tieteiden talo, sali 104. Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki.
Luonnonfilosofian seura, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Konferenssissa tarkastellaan asiantuntijoiden johdolla mielen ja maailman kytkeytymiä aivojen neuroniverkkojen, kielen ja käsitteiden välittäminä prosesseina ja tietoisina toimintoina. Seminaarin ensimmäisen aamupäivän kielenä on englanti, muu ohjelma on suomenkielistä.

OHJELMA:

MAANANTAI 19.09.2011

9:00 Ilmoittautuminen, Kahvi

9:20 Tervetuliaissanat - Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran pj.

9:30 Ilkka Niiniluoto, Professor of Theoretical Philosophy, Chancellor of the University of Helsinki: Brain and Mind: Reflections by a Scientific Realist.

10:15 Chris Sinha, Professor, Lund University: Concepts of cognition.

11:00 Matias Palva, PhD, Academy Research Fellow, Neuroscience center,
University of Helsinki: Brain dynamics for multi-scale mental states.

11:45 Lounas

13:15 Mikko Sams, Professori, Aalto-yliopisto: Useiden aivojen synkronoituminen.

14:00 Urpo Nikanne, Professori, Åbo Akademi: Konseptuaalisen semantiikan käsitys mielestä ja kielestä

14:45 Kahvitauko

15:15 Tuukka Raij, MD, PhD Clinical research fellow, Academy of Finland, University of Helsinki and Aalto University: Totta vai harhaa: Aivojen ja mielen suhteesta ympäröivään todellisuuteen.

16:00 - 17:00 Paneelikeskustelu: Tuukka Raij, Urpo Nikanne, Mikko Sams, Matias Palva, Chris Sinha, Ilkka Niiniluoto

18:00 Kaupungin vastaanotto


TIISTAI 20.09.2011

9:00 Pauli Brattico, Dosentti, Jyväskylän yliopisto: Kieli aivoissa.

9:45 Viljo Martikainen, TkT Luonnonfilosofian seuran pj: Käsitteet kielen ja mielen dynaamisina rakenteina mentaalisessa realismissa.

10:30 Kahvitauko

11:00 Jussi Niemi, Professori, Itä-Suomen yliopisto: Kielen ja mielen rajamailla.

11:45 Paavo Pylkkänen, Dosentti, Helsingin yliopisto: Tietoisuuden ongelman ytimessä.

12:30 Lounas

13:30 Arto Annila, Professori, Helsingin yliopisto: Ajatuksia ajattelusta yleisen luonnonlain mukaisesti.

14:15 Timo Honkela, Research Scientist, Department of Information and Computer Science, Aalto-yliopisto: Itseorganisoituvat hermoverkot kielen käsittelyssä"

15:00 Kahvitauko

15:30 Risto Ilmoniemi, Akatemiaprofessori, Aalto-yliopisto: Miten
aivokuvantamisella voidaan lähestyä mielen tiloja?

16:15 Kirsti Lonka, Professor of Educational Psychology, University of Helsinki, Vice Dean, Faculty of Behavioral Sciences (& Foreign Adjunct Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden): Mitä aivotutkimus voi kertoa oppimisen tutkijoille?

17:00 - 18:00 Paneelikeskustelu: Pauli Brattico, Viljo Martikainen, Jussi Niemi, Paavo Pylkkänen, Arto Annila, Timo Honkela, Risto Ilmoniemi, Kirsti Lonka


Osallistumismaksu on 50€ (30€ Luonnonfilosofian seuran jäsenille ja opiskelijoille). Ilmoittautua voi Seuran kotisivulla ja maksamalla osanottomaksun seuran tilille Nordea 101930-204652, viitenumerolla 11099. Pyydämme ilmoittautumaan mahdollisimman pian, jotta käytännön järjestelyt kuten kaupungin vastaanotto voidaan mitoittaa oikein. Ilmoittautuminen sivulla http://www.lfs.fi/ota_yhteytta_jasenhakemus/ Laita rasti kohtaan "Muu viesti seuralle", ja laita kohtaan "Viestisi Luonnonfilosofian seuralle" KONFERENSSI.

Terveisin,
Avril Styrman, sihteeri, www.lfs.fi
 
Levinas' ethics and the demand of politics

Colloquium in honour of the 50th anniversary of Emmanuel Levinas' magnum opus Totalité et infini. Languages. English and Finnish.

Organised by the discipline of Philosophy of the School of Social Sciences and Humanities of the University of Tampere

The 28 october 2011,
Venue PinniB 1097 (http://www.uta.fi/english/locations.html)

This year is the 50th anniversary of Emmanuel Levinas' magnum opus Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority). The book is one of the essential classics of the 20th century. In it, Levinas confronts philosophy with the terrifying experience of war, and against this background he draws the outline of the first phenomenological ethics, developped by means of an existential phenomenology.

Totalité et infini has been an extremely influential book, because it formulates most radically the idea that the measure of humanity is an infinite responsibility of the other human being. Although this main idea is generally held to be very impressive, the book has also risen several important debates concerning the task of philosophical ethics. Levinas' way of grounding ethics on intimate experience has made feminist philosophers ask whether Levinas' explicitely masculine point of view is a force or a weakness. Furthermore, Levinas' demand of an infinite responsibility of the other has not been understood only as the foundation of  personal ethics, but also as a question adressed to the 20th century political theories (like marxism and liberalism) that seem to be incompatible with such an ethics. On the other hand Levinas has also been said to underestimate politics (e.g. Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, Alain Badiou, L'éthique: essai sur la conscience du mal). This is why we ask: what is Levinas' ethics? To what extent does Levinas' ethics challenge politics, to what extent does it is on the contrary challenged by politics?


Konferenssin pääpuhuja on prof. Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV, La Sorbonne). Hän on filosofi, musikologi ja runoilija, joka on erikoistunut yhtäältä saksalaisen idealismin musiikinfilosofiaan, sellaisiin nykyajattelijoihin kuin Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Levinas, Derrida, Blanchot, Nancy, sekä myös juutalaiseen filosofiaan. Hän on julkaissut useita kirjoja, ja toimittanut mm. kokoelmat Emmanuel Levinas, Pour une philosophie de l'hétéronomie (Bayard 2006), Levinas et les théologies (co-dir. Shmuel Trigano) (InPress 2007), Levinas/Derrida: lire ensemble, (co-éd. Marc Crépon) (Éditions Herrman, à paraître) sekä Lire Totalité et infini d'Emmanuel Levinas. Études et interprétations. Herrman, 2011.

Program (changes are possible)

10.00 Opening of the conference (Susanna Lindberg)
10.15-11.15 Prof. Danielle Cohen-Levinas (in English)
11.15- 11.45 Irina Poleschuk (in English)
11.45 - 12.45 lunch
12.45 - 13.15 Tommi Wallenius
13.15 - 14.45  Olli-Pekka Moisio
14.45 - 15.15 Marke Europaeus
15.15. - 15.30 pause
15.30 - 16.00 Virpi Lehtinen
16.00 - 16.30 Ilmari Kortelainen
16.30 - 17.00 Mika Ojakangas
17.00 - 17.15 pause
17.15 - 17.45 Janne Porttikivi
17.45 - 18.15 Riku Roihankorpi

Further information: lecturer of philosophy Susanna Lindberg, Susanna.E.Lindberg(at)uta.fi
 
****************************************************************

Levinasin etiikka ja politiikan vaatimukset
Levinas' ethics and the demand of politics
Colloquium (in English and in Finnish) in honour of the 50th anniversary of Emmanuel Levinas' magnum opus Totalité et infini; English translation below.

Konferenssi Emmanuel Levinasin pääteoksen Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority) 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Järjestäjänä Filosofian oppiaine, Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikkö, Tampereen yliopisto.

Aika: 28. 10. 2011, klo 10 - 18.45.
Paikka Pinni B 1097
Venue PinniB 1097 (http://www.uta.fi/esittely/sijainti.html)

Emmanuel Levinasin pääteoksen Totalité et infini. Essai sur extériorité (Totality and infinity: Essay on exteriority) julkaisemisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.  Kirja on yksi 1900-luvun filosofian itseoikeutetuista klassikoista. Levinas tuo siinä filosofian vastatusten kauhistuttavan sodan kokemuksen kanssa, ja hahmottelee tätä taustaa vasten ensimmäisen varsinaisen fenomenologisen etiikan, jonka hän kehittelee eksitentiaalisesti painottuneen fenomenologian keinoin.

Totalité et infini on ollut tavattoman vaikutusvaltainen teos ennen kaikkea siksi, että se sisältää radikaaleimman mahdollisen ajatuksen siitä, että ihmisyyden mitta on ääretön vastuu toisesta ihmisestä. Vaikka Totalité et infinin perusajatusta yleensä pidetäänkin hyvin vaikuttavana, teos on myös herättänyt useita merkittäviä kiistoja filosofisen etiikan tehtävästä. Levinasin tapa perustaa etiikka intiimiin kokemukseen synnytti feminismin piirissä kiistan siitä, onko Levinasin eksplisiittisesti maskuliinen näkökulma hänen teoriansa voima vai heikkous. Edelleen, Levinasin vaatimusta äärettömään vastuuseen toisesta ei ole ymmärretty vain henkilökohtaisena vaatimuksena, vaan myös kysymyksenä siitä, missä määrin 1900-luvun vaikuttavista poliittisista teorioista kuten marxilaisuudesta tai liberalismista puuttuu etiikka. Toisaalta Levinasia on myös syytetty politiikan merkityksen vähättelemisestä (Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas, ja nyttemmin Alain Badiou, L'éthique: essai sur la conscience du mal (suom. Etiikka: essee pahan tiedostamisesta). Sen takia kysymyksemme kuuluukin: mitä on Levinasin etiikka? Missä määrin Levinasin etiikka haastaa politiikan ja missä määrin päin vastoin politiikka haastaa sen?

Konferenssin pääpuhuja on prof. Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV, La Sorbonne). Hän on filosofi, musikologi ja runoilija, joka on erikoistunut yhtäältä saksalaisen idealismin musiikinfilosofiaan, sellaisiin nykyajattelijoihin kuin Rosenzweig, Benjamin, Adorno, Levinas, Derrida, Blanchot, Nancy, sekä myös juutalaiseen filosofiaan. Hän on julkaissut useita kirjoja, ja toimittanut mm. kokoelmat Emmanuel Levinas, Pour une philosophie de l'hétéronomie (Bayard 2006), Levinas et les théologies (co-dir. Shmuel Trigano) (InPress 2007), Levinas/Derrida: lire ensemble, (co-éd. Marc Crépon) (Éditions Herrman, à paraître) sekä Lire Totalité et infini d'Emmanuel Levinas. Études et interprétations. Herrman, 2011.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

10-00 - 10.15 Konferenssin avaus (Susanna Lindberg)
10.15-11.15 Prof. Danielle Cohen-Levinas (englanniksi)
11.15- 11.45 Irina Poleschuk (englanniksi)
11.45 - 12.45 lunch
12.45 - 13.15 Tommi Wallenius
13.15 - 14.45  Olli-Pekka Moisio
14.45 - 15.15 Marke Europaeus
15.15. - 15.30 pause
15.30 - 16.00 Virpi Lehtinen
16.00 - 16.30 Ilmari Kortelainen
16.30 - 17.00 Mika Ojakangas
17.00 - 17.15 pause
17.15 - 17.45 Janne Porttikivi
17.45 - 18.15 Riku Roihankorpi

Lisätietoja: filosofian yliopistonlehtori Susanna Lindberg, Susanna.E.Lindberg(at)uta.fi

Filosofian opiskelijoilla on mahdollisuus kirjoittaa konferenssista raportti osana suoritusta PHILAIK5 Etiikka tai PHILSY 1 E Etiikka ja yhteiskuntafilosofia. Kiinnostuneet kutsutaan valmistelevaan istuntoon 20.9. klo 12-14 Pinni B 3108.
 
Sosiaalisen toiminnan perusta (toim. Kotiranta, Niemi & Haaki)

Uudessa kirjassa asiantuntijat paneutuvat sosiaalisuuden ulottuvuuksiin

Sosiaalisuus on kompleksinen ja monimuotoinen ilmiö. Se kuuluu ihmiselämään ikiaikaisesti ja on samalla jotakin tavoiteltavaa ja hyvää, jonka liudentumisesta ollaan huolestuneita. Tuija Kotirannan, Petteri Niemen ja Raili Haakin toimittamassa uudessa tietoteoksessa Sosiaalisen toiminnan perusta (Gaudeamus 2011) sosiaalisuus avautuu monikerroksisena ilmiönä, jonka merkitykseen ja vaalimiseen havahdutaan usein vasta, kun se on jollain tavoin uhattuna.

”Sosiaalisuuden pohtiminen on tärkeää sosiaalialan työn perusajatuksen kirkastamiseksi ja sen sisällön ymmärtämiseksi”, tekijät sanovat. Sosiaalisen toiminnan perusta -teoksen keskeisin viesti on, että inhimillisen toiminnan ja hyvinvoinnin juuret ovat syvällä sosiaalisuudessa ja kasvavat siitä.


Teoksen sisältö:

1. Sosiaalisen muutos, monimuotoisuus ja tutkimus  (Petteri Niemi, Tuija Kotiranta & Raili Haaki)

2. Sosiaalinen sosiaalipolitiikan historiassa  (Mikko Mäntysaari & Tuija Kotiranta)

3. Sosiaalitieteet, sosiaalisuus ja sosiaalisen toiminnan teoria  (Pekka Kuusela)

4. Lyhyt johdatus sosiaalisen ontologiaan (Eerik Lagerspetz)

5. Sosiaalinen toiminta (Raimo Tuomela & Pekka Mäkelä)

6. Toimijuus ja sosiaalisen toiminnan teoria  (Tuija Kotiranta & Tuija Virkki)

7. Hoivan sosiaaliset merkitykset (Anneli Anttonen)

8. Sosiaalinen näkökulmana vanhuudessa (Kari Salonen)

9. Minä itse ja sen määrääminen (Petteri Niemi)

10. Hyvän kehä sosiaalipolitiikan ytimenä  (Jouko Kajanoja & Robert Hagfors)

11. Henki, hyvyys ja sosiaalinen (Eero Ojanen)

12. Sosiaalisuus ja sosiaalinen hyvinvointi (Tuija Kotiranta, Raili Haaki & Petteri Niemi)

 
Otteita teoksesta:

”Riippuvuus ja tarvitsevuus kuuluvat inhimilliseen elämään, sosiaalisiin suhteisiin ja jopa ultramoderninkin elämän järjestykseen. Sen kieltäminen on sosiaalisen kieltämistä. Riippuvuus toisesta ihmisestä, esimerkiksi juuri hoivan tarvitsevuuden muodossa, on otettava tärkeäksi lähtö­kohdaksi paitsi sosiaalista käsittelevissä teorioissa myös yhteiskuntapolitiikassa.” (Anneli Anttonen)

”Sosiaalisen todellisuuden perusluonne tai lainalaisuus, joka samalla siis on tavoite ja myös vaatimus, voidaan kiteyttää kahdella sanalla: ollaan ihmisiksi. Se on yhtä aikaa tosiasia ja normi. Se on yhtä aikaa avoin, monia mahdollisuuksia sisältävä ja suvaitsevainen, mutta samalla myös perustaviin arvoihin selkeästi sitoutunut näkökulma. Ihmisyyttä voi toteuttaa ja elää monella tavoin, yksilöllisesti, mutta tietyt perusasiat on oltava kunnossa ja niitä on ehdottomasti kunnioitettava.” (Eero Ojanen)

 
Kirjan tiedot:

Tuija Kotiranta, Petteri Niemi & Raili Haaki (toim.):  Sosiaalisen toiminnan perusta. Gaudeamus 2011.


Toimittajat:

Tuija Kotiranta, YTT, yliopistonlehtori (ma.), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Petteri Niemi, YTT, tutkijatohtori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.

Raili Haaki, YTL, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen sosiaali­alan osaamiskeskus (Koske).


Lisätiedot ja arvostelukappalepyynnöt:

Heidi Simomaa
Gaudeamus
Vuorikatu 3 A, 00100 Helsinki
puh. 050 540 1299
heidi.simomaa(at)gaudeamus.fi
http://gaudeamus.fi/

Gaudeamus on osa HYY Yhtymää.
 
*** FBF:s Filosoficafé 18.9 - Vårt behov av andra för att bli oss själva - Victoria Fareld ***

Inledare: Idéhistoriker Victoria Fareld, Göteborgs universitet
Tema: "Vårt behov av andra för att bli oss själva. Om Hegel, erkännande och utsatthet"
Tid: Söndag 18.9.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo


Fritt inträde & alla välkomna!

Synopsis

Fareld diskuterar om man kan bygga en politisk filosofi på människors beroenden och sårbarhet istället för på deras självständighet, socialitet eller förnuftskapacitet. Med 1800-tals filosofen Hegel som bundsförvant omformulerar hon den politisk-filosofiska frågan om människors behov av erkännande och argumenterar för en filosofi som utgår från människors utsatthet - en vidkännandets filosofi.

Victoria Fareld är författare till boken "Att vara utom sig inom sig : Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet".

Victoria Fareld är författare till boken "Att vara utom sig inom sig : Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet".

http://www.daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=388

http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/g-w-f-hegel-andens-fenomenologivictoria-fareld-att-vara-utom-sig-inom-sig

--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Kriittinen korkeakoulu, syksy 2011:

FILOSOFIAN KURSSEJA

* Filosofian klassikot -seminaari tiistaisin 6.9. alkaen klo 17-18.30
* Filosofiaa poliittisille eläimille 15.9.-27.10.2011 klo 17-18.45
* Epäakateemisen filosofisen kirjoittamisen kurssi keskiviikkoisin 21. ja 28.9., 12. ja 19.10. sekä 2. ja 9.11. klo 17-19.30

***

FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI
Tiistaisin 6.9.2011 alkaen klo 17-18.30, Albertinkatu 27

Seminaarissa tarkastellaan olemassaolon, kielen ja ilmaisun kysymyksiä mannermaisessa nykyfilosofiassa. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina, jossa tutustutaan keskeisiin filosofisiin kirjoituksiin. Tule rohkeasti mukaan! Vetäjänä on FL, tutkija Miika Luoto. Hinta 70 euroa / 12 kertaa. Ilmoittautumiset 30.8. mennessä.

***

FILOSOFIAA POLIITTISILLE ELÄIMILLE
Torstaisin 15.9. 22.9. 29.9. 6.10. 13.10. 20.10. ja 27.10. klo 17-18:45 Albertinkatu 27 a B 12

Miten oppia ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä ja käsitteitä? Kurssilla tutkitaan ajankohtaisia ilmiöitä yhteiskuntafilosofian klassikoiden avustuksella. Luennoilla ja keskusteluryhmissä käydään läpi kuusi teemaa ja kuusi keskeistä ajattelijaa antiikista 2000-luvulle.

Kurssi on suunnattu kaikille filosofiasta ja politiikasta kiinnostuneille, jotka haluavat syventää näkemystään yhteiskunnasta. Se soveltuu niin filosofiaa tai politiikkaa ennen harrastaneille kuin aloittelijoillekin, kaikille poliittisille eläimille.

Ohjelma:
1. Aloituskerta. pohditaan filosofian ja politiikan yhteyksiä.

2. Demokratia vai totalitarismi? Onko edustuksellinen demokratia kriisissä?
Olisiko valistunut itsevaltius parempi? Teemaan liittyen tarkastellaan Platonin valtioteoriaa ja demokratian kritiikkiä.

3. Poliitikon hyveet ja paheet. Millainen on hyvä poliitikko? Vai voiko poliitikko olla hyvä? Mitä voimme oppia Machiavellin Ruhtinaasta?

4. "Ihmisen työ ja hänen käsiensä aikaansaannokset ovat varsinaisesti hänen." Onko omistusoikeus oikeuksista tärkein? Pitääkö Locken käsitys omistuksesta yhä paikkansa?

5. Kenelle ja miksi työtä tehdään? Tuliko teollisuustyöstä tietotyötä, ja tietotyöstä teollisuutta? Katoaako työ? Vastauksia ja kysymyksiä haetaan Marxin työn käsityksestä.

6. Missä valta sijaitsee? Tuovatko valvontakamerat turvallisuutta? Saako biopassilla liikkua vapaasti? Foucault?n ajatuksia kontrollista.

7. Terrori ? Uhkakuva vai fantasia? Onko terrori mielentila? Teemassa selviää mitä yhteistä Zizekin mukaan on wtc-tornien iskuilla ja hollywoodilla.

Ilmoittautumiset 8.9. mennessä. Hinta 80 euroa.
Jokaista ohjelman teemaa kohden teksti, alustus ja vapaata keskustelua. Kahvitarjoilu.
Vetäjinä FM Antti Heinonen VTM Matias Huttunen.

***

EPÄAKATEEMISEN FILOSOFISEN KIRJOITTAMISEN KURSSI
Keskiviikkoisin 21. ja 28.9., 12. ja 19.10. sekä 2. ja 9.11. klo 17-19.30

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa työstämään mielellään jopa julkaisukelpoinen filosofinen kirjoitus itse valitsemastaan aiheesta. Tekstille asetettavat muoto- ja sisältövaatimukset vaihtelevat oletettavan julkaisukanavan, kohderyhmän ja kirjoittajan tavoitteiden mukaan; emme ensisijaisesti tavoittele yliopistollisten opinnäytteiden kaavoja, vaikka kurssi saattaa sellaisenkin kirjoittamista tukea.

Työskentely on seminaarinomaista: käsittelemme kurssilaisten tekstejä eri vaiheissaan ja näiden lisäksi muita teemoja:

1. Filosofisesta kirjoittamisesta: Miksi kirjoittaa? Mitä on filosofinen teksti? Aiheen valitsemisesta. Kenelle kirjoitetaan?

2. Tekstilajeista: Proosa, essee, asia-artikkeli. Miksei myös runo?

3. Filosofisen ajattelun välineitä.

4. Kirjoittaja lukijana: Toisten kirjoituksista oppiminen. Oman tekstinsä lukemisesta.

5. Tekstin tuottamisen päiväjärjestyksestä. Etenemistapoja, kikkoja ongelmatilanteisiin.

6. Tekstin toimittamisesta ja uudelleen kirjoittamisesta. Julkaisukanavan etsimisestä. Paluu ensimmäisen oppitunnin kysymyksiin.

Vetäjänä kirjailija Jukka Laajarinne. Ilmoittautumiset 14.9. mennessä. Hinta 80 euroa.

***

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki
(09) 684 0010, ma-to klo 12-15
info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 
Apeiron Kirjoilta on ilmestynyt kaksi uutta julkaisua, uudistettu painos Slavoj Žižekin nykyfilosofian klassikosta Ideologian ylevä objekti (366 sivua), sekä Janne Kurjen Lapsi – Toinen (33 sivua). Alla esittely kummastakin kirjasta.

 
Janne Kurki: Lapsi – Toinen
ISBN: 978-952-5538-25-0

”Yhteiskunnan ja aikuisen mitta onkin siinä, mitä tapahtuu lapsille. Aikuisten keskinäiset suhteet mittaavat aikuisia aikuisuuden mittapuilla, mutta lapsi mittaa aikuista ta­valla, joka on mittaamaton – ja siten yhtä aikaa univer­saali ja ajaton. Tässä suhteessa lapsi on aikuiselle aikui­sen ääretöntä mittaamista. Lapsessa äärettömyys (apei­ron) kosket­taa aikuista. Lapsen aikuiselle asettama vas­tuu on ääretön. Vaikka sitä kuinka jaettaisiin, se pysyy aina yhtä äärettömänä. Silti olisi yleensä kaikkien etu, jos tuota vastuuta voitaisiin jakaa ja ottaa vastaan: siitä ja sitä riittää kyllä kaikille halukkaille. En ole vielä tavannut yhtään lasta, jolla olisi liikaa vastuunsa tuntevia aikuisia elämässään, mutta lukemattomia, joilla on lähellään liian vähän aikuisuutensa kantavia aikuisia. Lapsettomuus voi olla aikuiselle raskas taakka, mutta se ei ole verratta­vissa­kaan lapsen kokemaan aikuisettomuuden taakkaan.”

Dosentti Janne Kurki (FT, LL) työskentelee lasten­psykiatriaan erikoistuvana lääkärinä. Hän on aikaisemmin jul­kais­sut muun muassa teokset Lacan ja kirjallisuus, Yhtei­söttömien yhteisö, Taideteos, Demokratia, Taide/teos, Intellektuellin muotokuva ja Hylättyjen salonki. Hän on kirjoittanut artik­keleita ja esit­te­lyjä mm. Heideggerista, Lacanista, Badiousta, Žižekistä, La­planchesta ja Blan­chot’sta sekä kään­tänyt Badioun, Žižekin, Rancièren, Blan­chot’n, Van Hauten ja Verhaeghen kirjoi­tuksia. Hänen artikkelejaan on julkaistu englanniksi, ranskaksi ja kiinaksi.

10 euroa/kappale (sis. alv) + pakkaus- ja postitusmaksut 4 euroa/kirja (sis. alv).

Useamman kirjan tilaukset toimitamme ilman postitusmaksua.

*

Slavoj Žižek: Ideologian ylevä objekti, uudistettu 2. painos
ISBN: 978-952-5538-24-3

Ideologian ylevä objekti on Slavoj Žižekin jo klassikoksi muodostunut, alun perin vuonna 1989 julkaistu läpimurtoteos. Siinä hän esittelee ensimmäistä kertaa kansainväliselle lukijakunnalle lacanilais-hegeliläis-marxilaisen ideologiakritiikkinsä ja kulttuuriteoriansa perussuuntaviivat. Mukana ovat jo kaikki Žižekin ajattelun peruspiirteet: nopeat siirtymät niin taiteesta kansainväliseen politiikkaan ja kliiniseen psykoanalyysiin kuin abstrakteimmasta teoriasta banaaleihin vitseihin ja Hollywood-elokuviin. Kuten tämä kirja osoittaa, mikään inhimillinen tai epäinhimillinen ei ole vierasta Žižekille: politiikka, taide ja populaarikulttuuri, hyvät ja huonot vitsit, Kant ja Hegel, mannermainen ja analyyttinen filosofia – kaikki käy. Samalla esimerkkien runsaus sidotaan lacanilais-hegeliläis-marxilaisen teorian avulla kokonaisesitykseksi, joka jatkuu yhä tänä päivänä keskeytyksettömänä kirjoitusten virtana.

Kaikessa ajankohtaisuudessaan kirjan sivuilta voi kuulla myös historian siipien havinaa: tätä kirjoittaessaan Žižek oli vielä Jugoslavian kansalainen, ja siten ikään kuin aitiopaikalla todistamassa Itä-Euroopan sosialismin nopeaa luhistumista.

Tämän 2. painoksen suomennos on uudistettu kauttaaltaan, ja siihen on lisätty Žižekin uusi esipuhe ’Ajattelun ummetus?’.

30 euroa/kappale (sis. alv) + pakkaus- ja postitusmaksut 4 euroa/kirja (sis. alv).

Useamman kirjan tilaukset toimitamme ilman postitusmaksua.

*

Tilaukset sähköpostitse:
tilaukset (at) apeironkirjat.com

Tai postitse:
Apeiron Kirjat
Ruuvikuja 9 A
01650 Vantaa

Ystävällisin terveisin,
Apeiron Kirjat

www.apeironkirjat.com
 
Hei / Dear all (in English below),

Prof. Huw Price (University of Sydney; Cambridge) luennoi Helsingin yliopistossa otsikolla "Rethinking Representationalism" 12-14 syyskuuta 2011.

Kurssin järjestää Nordic Pragmatism Network yhteistyössä teoreettisen filosofian oppiaineen kanssa. Lisätietoja kurssille ilmoittautumisesta, kurssin suorittamisesta sekä materiaaleista on osoitteessa:

http://www.nordprag.org/nlp1.html

Professor Huw Price (University of Sydney; Cambridge) will give a set of six lectures with the title "Rethinking Representationalism" at the University of Helsinki in 12-14 September 2011.

The course is organized by the Nordic Pragmatism Network in cooperation with Theoretical Philosophy at the University of Helsinki. For more information about enrolment and completion as well as the course materials, please see:

http://www.nordprag.org/nlp1.html


Parhain terveisin / Best wishes,
Henrik Rydenfelt
 
MARX JA TALOUSKRIISIN TEORIAT

Aika: 26. elokuuta 2011 klo 18.00-19.30.
Paikka: Työväenliikkeen kirjasto, Sörnäisten Rantatie 25 A 1 [Helsinki].

Professori Vesa Oittinen, YTT Juha Koivisto sekä YTK Antti Ronkainen keskustelevat Marxin tuotannon ja marxilaisen kriisiteorian ajankohtaisuudesta Vastapainon 2010 julkaisemien "MEGA-Marx - johdatus uuteen Marxiin", sekä syksyllä 2011 ilmestyvän "Kurssi kohti konkurssia – Talouskriisin syyt ja seuraukset" pohjalta.

Tilaisuuden järjestävät Karl Marx -seura sekä Työväenliikkeen kirjasto.

Vapaa pääsy, kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

***

Juha Koivisto & Vesa Oittinen (toim.): MEGA-Marx. Johdatus uuteen Marxiin. Vastapaino:  Tampere 2011.

Mega-Marx tutustuttaa lukijansa Marxin ja Engelsin koottujen teosten kriittiseen kokonaislaitokseen (MEGA:an), jossa on julkaistu tuhansien sivujen verran aiemmin tuntemattomia Marxin käsikirjoituksia, jotka monin tavoin tarkentavat ja syventävät kuvaa hänestä teoreetikkona. Kansainvälisenä yhteistyönä julkaistu MEGA-projekti antaa mahdollisuuden tutustua Marxin ”luovaan laboratorioon” aivan toisella tavalla kuin aiemmin. Vasta nyt ovat esimerkiksi Pääoman kaikki esityöt ja eri luonnokset tutkimuksen saatavilla, ja monet aiemmat Marxin teoriaa koskevat kiistakysymykset pystytään nyt ratkaisemaan aiempaa yksiselitteisemmin.


Kallinen Yrjö, Koivisto Juha, Lahikainen Lauri, Ronkainen Antti (toim.): Kurssi kohti konkurssia. Talouskriisin syyt ja seuraukset. Vastapaino: Tampere 2011.

Kirjassa kansainvälisesti tunnetut tutkijat selvittävät seikkaperäisesti finanssikriisinä alkaneen globaalin talouskriisin taustoja ja kehityskulkua. Kirjoittajat käyvät myös keskustelua kapitalismin historiallisista vaiheista ja
tulevaisuudennäkymistä. Minkälaisia mahdollisuuksia kriisi avaa eri poliittisille ryhmille? Onko uusliberalismin aikakausi ohi, olemmeko siirtymässä kriisin myötä takaisin keynesiläisyyteen vai onko tilalle tulossa jotain aivan uutta?
 
Tiedätkö, miksi teet sitä, mitä teet? Vai eikö tenttiin luku nappaa, ja gradukin polkee paikoillaan motivaation puutteen takia? Aristoteelinen maksiimi kuuluu: "Kutsumuksesi on siellä missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet." Miten tämä yhtälö ratkaistaan juuri sinun kohdallasi?

Helsingin yliopiston Tutkimus- ja innovaatiopalvelut järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

KOLUMBUS – Suunnanottoseminaari
Aika: Keskiviikkona 14.9.2011 klo 12:15-17:45
Paikka: Siltavuorenpenger 3 A, seminaarihuone 302

KOLUMBUS-suunnanottoseminaarissa käsitellään opiskeluelämän ja työelämän peruskysymyksiä. Seminaarista saat uusia ajatuksia ja työkaluja kutsumukselliseen opiskeluun ja työntekoon sekä hyvän elämä rakentamiseen. Seminaarissa käsitellään monipuolisesti opiskelijaelämään, hyvinvointiin ja työllistymiseen liittyviä kysymyksiä.

Seminaari on ratkaisukeskeinen. Se koostuu tiiviistä luentojaksoista ja osallistavista työpajaosuuksista. Luennoilta saat uusinta tietoa akateemisen tutkimuksen eturintamalta. Työpajaosiot puolestaan jalkauttavat elämääsi konkreettisia työkaluja, joiden avulla löydät uraauurtavia näkökulmia oman elämäsi keskuskysymyksiin.

Seminaarin kouluttajina toimivat Filosofian Akatemian tutkijat ja kouluttajat, FM Lauri Järvilehto ja Karoliina Jarenko.

Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia ydinkysymyksiä:
    • Miten ruokit opiskelumotivaatiota?
    • Miten opintosi edistävät hyvinvointiasi?
    • Miten valitset innostavan gradun aiheen?
    • Miten työskentelet stressittä?
    • Mitä juuri sinun kannattaa tehdä?

Sitova ilmoittautuminen sähköpostitse 9.9.2011 mennessä osoitteeseen erto.ornberg(at)helsinki.fi.
Seminaari on maksuton Helsingin yliopiston opiskelijoille ja työntekijöille. Seminaarissa on kahvi- ja välipalatarjoilu.
HUOM! Seminaariin mahtuu vain 70 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Seminaarit täyttyvät vilkkaasti, joten toimi nopeasti.

Filosofian Akatemia on filosofiseen tutkimukseen ja koulutukseen erikoistunut yritys.

Lisätietoja:
www.filosofianakatemia.fi/
info(at)filosofianakatemia.fi
 
Professor (em.) ALAN KIRMAN (Université d'Aix-Marseille) will give a lecture on

"The crisis in economic theory"

TIME AND PLACE:
Thursday, September 1st, 18:15 – 19:15
Small Festival Hall (Pieni Juhlasali), University Main Building

ABSTRACT:
In this presentation I will discuss modern macroeconomic and financial models in the light of the current crisis. Theory has been revealed to be inadequate in its explanation of the origins and the nature of the crisis, as Jean-Claude Trichet the Governor of the European Central bank and his colleagues at other central banks have indicated. Basic macroeconomic models, however sophisticated have continued to be based on the same foundations shown to be wanting in the 1970s and financial market models have continued to use the « efficient markets hypothesis » despite warnings by numerous mathematicians and economists since 1900 as to its unsound foundations. I will not dwell on the details of standard macroeconomic models but will suggest some ways forward. We need to construct models, which may not be able to predict the timing of the onset of a crisis but will encompass the possibility of one. The most promising candidates for such models are those, which view the economy as a complex adaptive system, may use some of the tools of statistical physics and do not necessarily use the standard equilibrium approach. Such models put the interactions between individuals in the centre of the picture, and reveal how major changes in the states of the economy can result, as in many models in physics and in biology, from relatively minor changes in key parameters. Crises are a characteristic of the endogenous dynamics of the system and not the result of some unspecified exogenous shocks.

The visiting lecture is a part of the IX conference of the International Network of
Economic Methodology (INEM 2011), but OPEN FOR ALL.

For further enquiries, please contact paivi.a.seppala(at)helsinki.fi

Welcome!
 
TRANSMISSIO
Helsingin Poetiikkakonferenssi
27.-28.8.2011
Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

(For announcement in English, see below.)

Helsingin Poetiikkakonferenssi laajenee tänä vuonna kaksipäiväiseksi ja entistä kansainvälisemmäksi. Konferenssiin saapuu yli kaksikymmentä puhujavierasta kahdestatoista maasta. Taiteen ja tieteen kohtaamispaikkana toimivan tapahtuman ohjelmassa on esitelmien ja runoesitysten lisäksi muun muassa paneelikeskusteluja, työpajoja sekä iltaklubi. Konferenssi järjestetään osana Juhlaviikkojen Runokuuta 27.-28.8.2011 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki).

Vuoden 2011 konferenssin teemana on Transmissio. Konferenssissa tutkimme kirjallisuuden ja kirjailijoiden muuttoliikkeitä, kääntämistä, maanpakoa, maahanmuuttoa, vientiä ja tuontia ajassa ja tilassa, keskustasta periferiaan ja takaisin, kansakunnista ja kielialueilta toisiin sekä sukupolvilta toisille niin globaalisti kuin lokaalistikin. Miten kirjallisuus matkustaa näiden ajallisten, maantieteellisten, kielellisten ja kulttuuristen rajojen ylitse? Onko tänä kansallisvaltioiden heikentymisen ja uuden jälkinationalistisen globaalin identiteetin aikakautena olemassa enää paikallista, kansallista poetiikkaa? Mikä on poetiikan osa maahanmuuttoon, pakolaisuuteen, sananvapauteen ja mielipidevankeuteen liittyvissä poliittisissa kysymyksissä?

KONFERENSSIN OHJELMA osoitteessa:
http://poetiikkakonferenssi.fi/2011-helsingin-poetiikkakonferenssi-trans...


*** Kutsu erikoistyöpajoihin ***

Konferenssissa järjestetään kaksi ennakkoilmoittautumisen vaativaa työpajaa, Brandon Brownin järjestämä käännöspaja lauantaina ja Anna Aguilar-Amatin QUARKpoesia-yhteisöä käsittelevä paja sunnuntaina. Erilliskutsu näihin pajoihin löytyy Kääntöpiirin sivuilta:
http://xn--kntpiiri-0zaa4r.fi/en/component/k2/item/46-helsinki-poetics-c...

Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)poetiikkakonferenssi.fi (vain 20 ensimmäistä mahtuvat mukaan). Sekä konferenssi että työpajat ovat täysin maksuttomia.

*** Konferenssin puhujat ***

Konferenssin kansainväliset kutsuluennoitsijat ovat professori Michael Cronin (Dublin City University, Irlanti), kääntäjä ja runoilija Brandon Brown (USA) ja professori Anna Aguilar-Amat (Universitat Autònoma de Barcelona, Espanja). Suomenkieliset luennoitsijat ovat Anna-Riikka Carlson (BTJ Avain), Antti Nylén ja Jarkko Tontti.

Luentojen lisäksi konferenssi pitää sisällään yhden suomenkielisen
ja kolme kansainvälistä esitelmätyöryhmää, joissa esitelmöivät kansainvälisiä tutkijoita, runoilijoita ja eturivin kääntäjiä.

* Michael Cronin on yksi nimekkäimmistä ja kiinnostavimmista tämän päivän käännöstutkijoista. Cronin on The Royal Irish Academyn jäsen, ja hän toimii professorina Center for Translation and Textual Studies -yksikössä, Dublin City Universityssä. Hän on julkaissut useita käännöstutkimuksen alaan kuuluvia teoksia, jotka käsittelevät käännöshistoriaa, kääntämisen filosofiaa, irlantilaista kirjallisuutta, matkakirjallisuutta, globalisaatiota ja identiteettiä. Akateemisen uransa ohella Cronin on julkaissut sekä irlannin- että englanninkielisiä proosa- ja esseeteoksia.

* Brandon Brown on sanfranciscolainen kääntäjä ja runoilija. Hänen avantgardistiset, rajoilla leikittelevät käännöksensä antiikin runoudesta ovat herättäneet paljon keskustelua yhdysvaltalaisissa runopiireissä. Hänet tunnetaan aktiivisena blogikirjoittajana ja -vierailijana muun muassa San Franciscon modernin taiteen museon Open Space -blogissa.

* Anna Aguilar-Amat opettaa kääntämistä Barcelonan autonomisessa yliopistossa, missä hän on myös on suorittanut tohtorintutkintonsa. Aguilar-Amat on yksi katalaaninkielisen runouden merkkihenkilöistä ja hän on julkaissut useita palkittuja runoteoksia sekä esseitä. Hänen runojaan on käännetty yhdeksälle eri kielelle. Vuodesta 2003 hän on toiminut puheenjohtajana QUARKpoesia-järjestössä, jonka tehtävänä on edistää ja tukea vähempilevikkisen ja pienillä kielillä kirjoitetun runouden asemaa. Vuonna 2006 Aguilar-Amat perusti monikielisiin runoteoksiin erikoistuneen Refraccions-kustantamon.

Lisätietoa vuoden 2011 konferenssista:
http://poetiikkakonferenssi.fi/2011-helsingin-poetiikkakonferenssi-trans...
http://poetiikkakonferenssi.fi/
info@poetiikkakonferenssi.fi


////////////////////////////////


TRANSMISSION

2011 Helsinki Poetics Conference
August 27–28

The House of Science and Letters (Tieteiden talo)
Kirkkokatu 6, Helsinki

The theme for the seventh annual Helsinki Poetics Conference in 2011 is Transmission. With this theme we want to investigate the migration, translation, exile, expatriation, exportation and importation of literature(s) and authors across time and space, from the center to the periphery and back again, from one nation and language to another and from one generation to another, both globally and locally. How does literature travel across these temporal, linguistic, geographical and cultural borders? Is there such a thing as a local, national poetics in a time defined by the erosion of nation-states and the birth of a post-national, global identity? What is the place of poetics in the real political debates in which nations and individuals are constantly facing in the form of immigration, refugees, exiles, freedom of speech and prisoners of conscience?

CONFERENCE PROGRAMME
http://poetiikkakonferenssi.fi/2011-helsinki-poetics-conference-transmis...


*** Special workshops ***

This year the Helsinki Poetics Conference hosts two workshops meant for translators and writers.

On Saturday, Brandon Brown will direct a playful workshop where you can try out experimental and artistic translation methods; Brown is known for his inventive and experimental translations of Catullus, and has stirred conversation amongst American poets and translators. On Sunday, Anna Aguilar-Amat will discuss her involvement with QUARKpoesia, an organisation dedicated to the translation and publication of minor languages.

If you want to take part in either workshop or even both, please notify us immediately at our email address info (at) poetiikkakonferenssi.fi. Tell us which workshop you'd like to take part in. The first 20 for each will be accepted. We will let you know of your admission at least a week before the Conference. 

*** Speakers ***

The international keynote speakers are professor Anna Aguilar-Amat (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain), professor Michael Cronin (Dublin City University, Ireland) and the poet and translator Brandon Brown (USA). The Finnish keynotes are Anna-Riikka Carlson (Avain Publishing), author Antti Nylén and the chairman of PEN Finland Jarkko Tontti.

In addition to Keynote lectures, the conference hosts a number of international presentation sessions delivered by academic scholars in the fields of literary, cultural and translation studies.

* Michael Cronin is one of the most renowned and interesting contemporary thinkers in the field of translation studies. Cronin works as a professor at The Center for Translation and Textual Studies, Dublin City University, and he is a member of The Royal Irish Academy since 2006. He has published a wide range of scholarly studies dealing with translation history, Irish literature, travel literature, globalization and identity. Parallel to his academic career he has also written essays and prose in both Irish and English.

* Brandon Brown is originally from Kansas City, Missouri, and has been living in San Francisco since 1998. A poet and a translator, his works on translating ancient literature – among them The Persians by Aeschylos and The Poems of Gaius Valerius Catullus - have raised a lively discussion within the poetic circles in the States. He is also an author of several chapbooks and a featured blogger at Open Space, the blog of the San Francisco Museum of Modern Art.

* Anna Aguilar-Amat is a professor at Universitat Autònoma de Barcelona where she teaches at the Faculty of Translation and Interpreting. She is a mainstay of Catalan poetry and has written several award-winning poetry collections. Her work has been included in several anthologies of Catalan poetry and has been translated into nine different languges.  Since 2003 Aguilar-Amat has been acting as president of QUARKpoesia, a non-profit group  whose main purpose is the promotion of lesser-known poets and writers in less translated languages, as well as the exchange of ideas and poetic works. In 2006 she founded the poetry publisher Refraccions similarly dedicated to publishing bi- and trilingual poetry books.

For more information about the conference, the programme and the venues:
http://poetiikkakonferenssi.fi/2011-helsinki-poetics-conference-transmis...
http://poetiikkakonferenssi.fi/
info(at)poetiikkakonferenssi.fi
 
IMAGINING SPACES / PLACES
Kansainvälinen, monitieteinen konferenssi
24.-26.8.2011, Helsingin yliopisto

Mielen ja mielikuvituksen maisemat

Helsingin yliopistossa järjestetään elokuussa kansainvälinen konferenssi Imagining Spaces / Places. Konferenssiin saapuu pari sataa koti- ja ulkomaista tutkijaa pohtimaan tilaa ja paikkaa eri tieteenalojen näkökulmasta. Tila ja paikka näyttäytyvät konferenssin puheenvuoroissa konkreettisena maisemana, kaupunkikuvana, mielen- tai muistin maisemana sekä ruumiin tiloina. Osallistujat tarkastelevat sitä, millaisia jännitteitä ja risteyskohtia kuvitellun ja konkreettisen, ruumiin ja mielen, keskustan ja marginaalin kosketuksista ja törmäyksistä syntyy. Esitelmissä käsitellään muun muassa Lontoon, Pariisin ja Venetsian, mutta myös puutarhojen, vankiloiden ja erilaisten rajavyöhykkeiden kuvauksia kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja elokuvissa. Konferenssi kokoaa yhteen taidehistorian, kirjallisuuden ja sukupuolentutkimuksen tuloksia, mutta kolmipäiväiseen konferenssiin osallistuu myös arkkitehtejä, kuvataiteilijoita ja sosiologeja.

Konferenssin pääpuhujat ovat:

Professori Claire Farago, Early Modern Art, Theory, and Criticism, University of Colorado, Boulder, Yhdysvallat. Professori Farago on renessanssin taiteen ja Leonardo da Vincin töiden tuntija, joka on julkaissut ja toimittanut useita teoksia. Viime vuosina hän on tutkimuksissaan keskittynyt heterogeenisten yhteisöjen taiteellisissa tuotannoissa ilmenevään kuvien sosiaaliseen käyttöön.

Professori Bart Keunen, Comparative Literature, Ghent University, Belgia. Professori Keunen on kehitellyt Mihail Bahtinin aika-kronotoopin käsitettä, jonka avulla voi kuvata tilan ja ajan suhteita kirjallisuudessa. Lisäksi Keunen on konkretisoinut, miten tilan ulottuvuus on tärkeä kirjallisuusanalyysin keskeisille lähtökohdille: periodeille, suuntauksille ja eri lajeille.

Professori Irit Rogoff, Visual Cultures, Goldsmiths College, University of London, Iso-Britannia. Professori Rogoff on kehitellyt sukupuolentutkimukselle tärkeää ajatusta tutkijan ja tutkimuksen kohteen välisen valtasuhteen purkamisesta. Lisäksi hänen tapaansa käsitteellistää nykytaiteen avulla liikkumisen ja paikan suhteita nykyisellä, globalisaation ja transnationaalisten muuttoliikkeiden aikakaudella, voi pitää uraauurtavana.

Englanninkielinen konferenssi on maksullinen ja se pidetään Yliopiston päärakennuksessa (Fabianinkatu 33). Konferenssin järjestävät Kirjallisuudentutkimuksen, Naistutkimuksen ja Taidehistorian valtakunnalliset tohtoriohjelmat. Lisätietoa konferenssista ja esitelmien abstraktit: http://blogs.helsinki.fi/imagining-spaces-places/ Lisätietoja antaa myös koordinaattori Paula Arvas, puh. 09 191 21660, paula.arvas[at]helsinki.fi
Hei,

elokuu on tullut, ja niinpä on myös Paatoksen numero 2/11!
http://www.uta.fi/jarjestot/aatos/paatos/index.html

Filosofinen kulttuurilehti Paatos on nettijulkaisu, jonka toimituskunta koostuu Tampereen yliopiston filosofian opiskelijoista. Uusimman numeron teemana on PUOLA: Millainen on neuvostoblokin hajoamisen jälkeinen puolalainen todellisuus? Muunmuassa tähän esitetään muutamia vastauksia. Ohessa ja lisäksi erilaisia näkökulmia uskontoon (ja yksi rakkauteen).

Sivuilta on luettavissa myös edelliset numerot, käy tutustumassa!

Paatoksen toimituskunnan ja kirjoittajien puolesta,
Elina Halttunen-Riikonen & Lauri Polvivaara

P.S. Kiinnostuitko kirjoittamaan Paatokseen? Lähetä tekstisi/arviosi/juttuideasti osoitteeseen elina.halttunen(at)uta.fi.
 
4th Edition
BUCHAREST CONFERENCE IN APPLIED ETHICS 2011
“Ethical Aspects in New and Emerging Technologies”
October 28-29, 2011
Bucharest, Romania

[CALL FOR PAPERS]

What are the ethical challenges raised by the new and emerging technologies? How will these technologies affect the way we perceive ourselves and the society at large? Can we establish a common ground for evaluating the moral implications of any new or emerging technology? Should we be more cautious or should we let the chance take its course when we develop a new technology? In a world more and more concerned with the risks of its developments, these questions come to open the public debate on the need for ethical evaluation in technology research, development and implementation.

The 4th edition of the Bucharest Conference in Applied Ethics will provide the platform to make this debate as rich as possible for both specialists and the public. Our aim is to bridge the academic sector with the economic and research sectors and discover the ways ethical evaluation can lead to smoother acceptance of those technologies that best respond to our common ethical concerns.

The BCAE 2011 is being organized by a consortium of organizations with Smart Solutions & Support, Romania, and the Research Centre in Applied Ethics of the University of Bucharest as coordinators. Among our partners are the UNESCO Romanian National Committee and Victor Babeş National Institute of Pathology Bucharest (Romania).

The 2011 edition will be dedicated to ethical explorations in borderline fields regarding new and emerging technologies, with a particular focus on ethical evaluation and the new democratic societies. Five directions of interest have been set up. Each direction is circumscribed by subsequent topics that might guide the specialists interested in delivering presentations or participating with corporate presentation panels:

1. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES & GAMES: privacy issues; piracy and free access to knowledge; digital divide; Information Society and public participation; Informational Capitalism vs. Info-Communism; aesthetic ownership in games; on-line pornography and regulating the Internet; the new Internet security enhancements.
2. MEDICINE & PHARMACEUTICS: BioBanks and Human Genetic Information Security; ethical aspects of Cell Therapies; new drugs research ethical evaluation.
3. ROBOTICS & ARTIFICIAL INTELLIGENCE: the proliferation of robots in industries and the social impact on labour; the proliferation of robots in home environments; robots, humans and moral agency; robot enhanced reality; interconnected sexual robots.
4. BIOTECHNOLOGIES & ARTIFICIAL LIFE: Bioengineered foods, food safety and moral concerns; seeds and food labelling; bio-terrorism and moral use of biotechnologies; artificial life and moral agency.
5. NANOTECHNOLOGIES: military vs. civil research and usage of nanotechnologies; human enhancement; privacy and freedom in ICT applications of nanotechnologies; ethical responsibilities in nanotechnology research.

To provide an integrative perspective over the ethical aspects and social impact of New and Emerging Technologies in the European Union, we also propose three longitudinal topics covering the five directions. The first topic examines the fairness of technology transfer between Western democracies and those from the rest of Europe. The second one focuses on intellectual property, identity and knowledge control in the era of logical and biological malleability. The last one proposes the mapping of social inequalities and knowledge gaps driven by new and emerging technologies.

The conference will also host a 3 hours public round-table. The topic will be “Experts vs. Participatory Democracy: what kind of policies should we have for new and emerging technologies?” The keynote speakers will be announced by October 1, 2011.

Only one paper per person/research group is permitted and must represent an original contribution, not published or submitted elsewhere. Early submissions are highly encouraged. This way, the prospective participants may receive the acceptance letters sooner. Prospective participants must send a 400 words abstract by August 29, 2011, and final papers by September 19, 2011. Papers will circulate before conference and will be temporarily published on the official website. After the conference, a selection of the presented papers will be published in the BCAE Proceedings. The selection will be determined via a peer reviewing system with the support of the Scientific Advisory Board.

The official language is English and papers must be proofread before submission. All papers must observe the editorial guidelines and must be prepared for blind-review (one Word/OpenOffice file containing the title, author's name, and the academic affiliation + a separate Word/OpenOffice file containing the 400-words abstract with only the title). All correspondence should be sent to: 2011(at)bcae.ro.

Companies and their representatives are encouraged to participate with conference lectures or presentation panels about their technologies and the ethical frameworks they employ in assessing their technologies. Special panel sessions (2 days show cases) and conference open space will be provided to them. Live presentations of their technologies can be set up during the 2 days. Refer to “Company package” from our website. Inquiries should be directed to corporate(at)bcae.ro.

There is no participation fee, but the participants will have to manage on their own travelling and accommodation costs. The organizers will provide a list of hotels (3, 4 and 5 stars), close to the conference hall, that can accommodate the participants.

BCAE has been developed mainly as a debate and experience sharing platform where theorists and practicians meet together and discuss the most important topics in the fields of Applied Ethics. The general aim of these conferences is the advancement of significant solutions for the real word.
www.bcae.ro

Previous Editions:
3rd Edition: “Legislating Ethics”
October 29-30, 2010; University of Bucharest, Faculty of Philosophy
2nd Edition: “Ethics Committees and Other Ethical Tools”
October 30-31, 2009; University of Bucharest, Faculty of Philosophy
1st Edition: “Ethical Management, Corporate Strategy, and Sustainable Development”
October 30-31, 2009; University of Bucharest, Faculty of Philosophy
 
CFP Nordic Wittgenstein Review

FIRST CALL FOR PAPERS: Nordic Wittgenstein Review

The new journal Nordic Wittgenstein Review invites submissions.

The journal welcomes original contributions on all aspects of Wittgenstein's thought and work - exegetical studies as well as papers drawing on Wittgensteinian themes and ideas in  contemporary discussions of philosophical problems.

The journal is interdisciplinary in character, and welcomes contributions in the subject areas of philosophy and other human and social studies including philology, linguistics, cognitive science, and others. The journal includes a book review section, and a section in which high-quality seminal works are re-published or where previously unpublished archive materials are made available for the first time.

While we encourage papers on Wittgenstein and Ethics for the first issue of the journal, we would also welcome submissions on other themes.

The journal articles will be interlinked with other online Wittgenstein resources such as Wittgenstein Source (www.wittgensteinsource.org, containing 5000 pages of Wittgenstein Nachlass material). By the help of high quality peer review and indexing, the journal will provide its contributors with academic support and wide visibility.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS: http://www.nordicwittgensteinreview.com

Theme: Wittgenstein-related research
Publication: Nordic Wittgenstein Review, Issue 1 (2012) – Submission
deadline: Dec. 1, 2011
Publication form: Open Access online & Print by Ontos Verlag
Form of peer-review: Double-blind
Range: International
Language: English

Published by the Nordic Wittgenstein Society.

FURTHER INFORMATION
http://www.nordicwittgensteinreview.com
 
Koneen Säätiön apurahojen haku on alkanut. Apurahojen hakuaika on 1.8.–30.9.

Koneen Säätiö tukee humanistista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristöntutkimusta sekä taiteellista tutkimusta. Näille aloille on haettavana:

-tutkijastipendejä väitöskirjan tekijöille ja post doc –tutkijoille
-hankerahoitusta
-tietokirjoittamisen apurahoja tietokirjojen kirjoittamiseen ja kääntämiseen sekä rahoitusta suomenkielisille tieteellisille lehdille.

Haettavana on myös hankerahoitusta aiheesta väestönmuutos. Lisäksi voidaan myöntää rahoitusta taiteen ja kulttuurin hankkeille.

Lisää tietoa apurahoista ja hakemisesta: www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/hakeminen
Lisää tietoa Väestönmuutos-hankehausta: www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/suunnatut/vaestonmuutos

***

Application period for Kone Foundation grants has begun. Application period ends on 30 September.

Kone Foundation grants are mainly awarded for research in the humanities, social sciences and environmental sciences. Read more at www.koneensaatio.fi/en/grants/applying.
 
The international conference Axel  Hägerström and Modern Social Thought, on occasion of the centennial of  his 1911 lecture On the Truth of Moral Ideas, will take place on  September 23-24 in Uppsala.

For information: www.hagerstromcentennial.se
Välkommen till filosofiseminarium i Hangö i augusti 2011!

Det traditionella filosofiseminariet ordnas 19.-21.8.2011 i Hangö. Om
jag inte räknat fel, så är det faktiskt 10-års(!) jubileum för seminariet i år. Programmet och de praktiska arrangemangen följer samma mönster som tidigare. Bakom arrangemanget och finansieringen står Interbaas rf.

Avsikten med seminariet är att i en informell omgivning diskutera frågor kopplade till ämnet filosofi på ett filosofiskt sätt. Vi fortsätter att behandla ämnen som är relevanta för såväl akademisk som mer tillämpad filosofi. Alla filosofiintresserade är välkomna!

I år kretsar frågorna och programmet kring olika sätt att förverkliga och leda filosofiska samtal i grupp. Vi bekantar oss med och jämför olika sätt och metoder att göra filosofi tillsammans. Programmet kommer att bestå av en sokratisk dialog, två workshopaktiga programpunkter (Filosofi med barn – en presentation av ett projekt vid Helsingfors kulturcentral Annegården samt Filosofi i Oscar Brenifiers anda) och en avslutande diskussion. Vi återkommer med detaljer i början av augusti.

Programmet börjar punktligt kl 18 på fredagen 19.8 hos familjen Garoff, Högbergsgatan 5 i Hangö. En del av diskussionerna och måltiderna äger rum på Café Park mitt emot Hangö Casino, eller utomhus om vädret tillåter. Seminariet avslutas med söndagens frukost. Det är möjligt att ta sig ett morgondopp före frukosten.

Att delta i seminariet är gratis och seminariedeltagarna bjuds på filosofiskt stimulerande program, övernattning hos Garoffs, hemlagad middag på fredag, frukost och lätt lunch på lördag på Café Park samt frukost på söndag. På lördag äter vi middag på restaurang där varje deltagare betalar för sin egen mat och dryck.

Så boka in datumen i kalendern och anmäl ditt intresse att delta till adressen marianne.airisniemi(a)helsinki.fi. Vi skickar mer information när datumet närmar sig. Meddela också gärna ifall du inte tänker övernatta hos Garoffs.

Om du har frågor, kontakta Ferdinand Garoff, ferdinand.garoff(a)gmail.com eller Marianne Airisniemi, marianne.airisniemi(a)helsinki.fi.

mvh, Marianne Airisniemi
Interbaas rf.
tel. + 358 50 358 9640
FT Veli-Matti Saarinen:
TAITEEN ELÄMÄ JA KUOLEMA.
Kirjoituksia kahdesta modernista taidekäsityksestä

Modernista taidekäsityksestä puhutaan usein ikään kuin se olisi itsestään selvästi luonnollinen, yhtenäinen kokonaisuus. Taiteen elämä ja kuolema -teos kuitenkin väittää, että moderni taidekäsitys sisältää jo alun perin sisäisen jännitteen. Toisin sanoen alusta lähtien on olemassa vähintäänkin kaksi erilaista, toisilleen vastakkaista modernia taidekäsitystä.

Modernin taidekäsityksen filosofisena lähtökohtana on Immanuel Kantin kriittisen filosofian mahdollistama ajatus esteettisten ilmiöiden autonomisuudesta. Moderni taidekäsitys kuitenkin jo syntyessään jakaantuu kahteen tulkintaan autonomian merkityksestä.

Saksalaisille varhaisromantikoille taide on elävää, jatkuvaa sellaisten uusien esitystapojen synnyttämistä, joiden avulla voidaan tavoittaa muilla keinoin tavoittamattomissa olevia asioita. G.F.W. Hegel sen sijaan väittää, että totuuden esittämisen suhteen taide on - antiikin Kreikan huippuvaiheen jälkeen - kuollut. Taiteen tekemistä voidaan jatkaa, kuitenkin ainoastaan siten alisteisena filosofialle, että totuutta ei enää määritellä taiteessa vaan filosofiassa.

Teos näyttää viimeisessä osassaan, miten kaksi erilaista modernia taidekäsitystä - joita kutsutaan tässä taiteen elämäksi ja kuolemaksi - kietoutuvat toisiinsa Walter Benjaminin tuotannossa. Benjaminin yritys hylätä idealistiseen filosofiaan perustuva moderni taidekäsitys osoittautuu kyvyttömäksi tekemään selväksi suhdettaan taiteen autonomisuuden kysymykseen.

Teoksen tarkoituksena on näyttää, mitä moderni taidekäsitys pitää sisällään valikoitujen, keskeisten filosofisten tekstien valossa. Toisaalta tarkoituksena on myös näyttää, että pohdittaessa modernista taidekäsityksestä luopumista on tärkeää määritellä, ollaanko luopumassa taiteen elämän vai kuoleman määrittämästä modernista taidekäsityksestä.

Saarinen on väitellyt saksalaisesta varhaisromantiikasta Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen laitoksella ja toimii filosofian opettajana Kuvataideakatemiassa.

Veli-Matti Saarinen: Taiteen elämä ja kuolema. Kirjoituksia kahdesta modernista taidekäsityksestä.

Kuvataideakatemia 2011. ISBN 978-951-53-3343-8 Hinta 20,00 €.


Lisätietoja:

www.kuva.fi/portal/julkaisut/
julkaisut(at)kuva.fi
 
IAPh Helsinki Summer Symposium on Feminist Philosophy
17th - 18th June 2011


University of Helsinki
Metsätalo, Unioninkatu 40 (U 40)

Friday 17th June
Venue: U 40, 3rd floor, sali/room 6

10.30 – 12.00
Welcome: Tuija Pulkkinen
Key note
Denise Riley: ‘Time lived, but without its flow’: on an altered experience of temporality, after a child’s death
Annemie Halsema: Understanding the Body. The Relevance of Ricoeur´s View of the Body for Feminist Theory

12.00 – 13.30                    Lunch

13.30 – 15.15
Stella Villarmea: Conceptual change and critical rationality in emancipatory languages
Waltraud Ernst: Explicit laws and implicit rules: epistemological considerations on gender and the erotic
Tuija Pulkkinen: The Role of Darwin in Elizabeth Grosz’s feminist thought
 
15.15–16.00                      Coffee break

16.00 – 18.00
Helsinki Doctoral students’ presentations (PPhiG):
Sanna Karhu: Judith Butler on Norms and Subjectivity
Heini Kinnunen: The Term “Public Sphere” in Iris Marion Young’s Work
Jacek Kornak: “Queer” as a Political Concept
Eeva Urrio: Elizabeth Grosz and the Feminist Politics of Unpredictability

Saturday 18th June
U 40, 2nd floor, sali/room 2

 10.30 – 12.15
Penelope Deutscher: Briefly, Precarious, Immune: Reproductive Biopolitics, Judith Butler and Roberto Esposito
Veronica Vasterling: The Political Hermeneutics of Hannah Arendt
Federica Giardini: Difference after Queer Theory

Lunch 12.15 – 13.30

13.30 – 17.00
IAPh Board Meeting:  (with a coffee break)
Chair: Veronika Vasterling


Symposium is organized by IAPh, PPhiG and Gender Studies at the University of Helsinki.
Symposium is open to public and attendance is free of charge.


The International Association of Women Philosophers (IAPh) is a professional association and network that provides a forum for discussion, interaction and cooperation among women engaged in teaching and research in all aspects of philosophy, with a particular emphasis on feminist philosophy. Founded in 1976 in Würzburg (Germany) as APh (Association of Women Philosophers) the IAPh has gradually grown into an international organization with members all over the world. Currently the IAPh has 380 members from as many as 35 different countries, although most of our members are from continental Europe, Canada and the United States.

http://www.iaph-philo.org/

Politics of Philosophy and Gender (PPhiG) is a research the team within the Academy of Finland Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change. PPhiG work focuses on conceptual contingency and politics of theory within discourses on gender and sexuality in philosophy, history and politics.

http://www.coepolcon.fi/pphig/

Speakers

Keynote speaker
Denise Riley
Denise Riley took degrees in philosophy at the universities of Cambridge and Sussex. She was Professor of Literature with Philosophy at the University of East Anglia, and is currently A.D. White Professor-at-Large at Cornell University. She teaches occasionally for the London Consortium and for other parts of the University of London, including Birkbeck and Goldsmiths. Riley is a member of the scientific advisory board of PPhiG. Her recent writing is concerned with the immediate emotionality of language, and has included investigations in the philosophy of language and the nature of self-description and irony. Her main books are War in the Nursery: Theories of Child and Mother [1983]; ‘Am I that Name?’ Feminism and the Category of Women in History [1988]; The Words of Selves: Identification, Solidarity, Irony [2000]; The Force of Language, with Jean-Jacques Lecercle [2004]; and Impersonal Passion: Language As Affect [2005].  She has also published many collections of poetry, including Penguin Modern Poets 10 with Douglas Oliver and Ian Sinclair [1996] and Denise Riley: Selected Poems [2000]. She edited Poets on Writing; Britain 1970-1991[1992] and co-edited the Language, Discourse, Society Reader [2004]. Formerly Writer in Residence at the Tate Gallery, London, her teaching has included European modernism and art movements, political philosophy and phenomenology, poetry and poetics.

Speakers

Penelope Deutscher is professor at the Department of Philosophy in the Northwestern University, USA. She specializes in twentieth-century and contemporary French philosophy and philosophy of gender. Her main publications include Yielding Gender: Feminism, Deconstruction and the History of Philosophy  (Routledge 1997); A Politics of Impossible Difference: The Later Work of Luce Irigaray  (Cornell University Press, 2002), How to Read Derrida  (Granta/Norton 2006), and The Philosophy of Simone de Beauvoir: Ambiguity, Conversion, Resistance  (Cambridge University Press, 2008). She is co-editor with Kelly Oliver of Enigmas: Essays on Sarah Kofman (Cornell University Press, 1999), and, with Françoise Collin of Repenser le politique: l'apport du féminisme, an anthology of French translations of contemporary Anglo-American women political philosophers (Paris: Campagne première /Les cahiers du grif, 2004.). She also guest edited for Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy the special issue 'Contemporary French Women Philosophers' (15:4, 2000). Other areas of special interest include theories of genealogy and biopolitics (Nietzsche, Foucault, Agamben).

Waltraud Ernst, Ph.D, works at the Department of Gender Studies at the Johannes Kepler University in Linz, Austria. She specializes on concepts of gender in natural sciences and technologies, feminist epistemology and methods of gender studies. Her current research project on “Erotic economies of science. Concepts of the erotic in the emerging european life sciences 1750-1850.” Her publications include: Diskurspiratinnen. Wie feministische Erkenntnisprozesse die Wirklichkeit verändern, Wien: Milena Verlag 1999. She has been the treasurer of the IAPh since 2008.

Federica Giardini teaches Political Philosophy at the Università Roma Tre. She graduated in Philosophy at the University of Pisa with a dissertation on Luce Irigaray’s work (1992). She then worked on the relation between philosophy and psychoanalysis. Her latest investigations use the category of difference to recombine the significations of contemporary issues such as the political realm of relations between human and non human (cosmopolitics) or relations of obedience and disobedience.  She co-founded the Italian feminist journal in philosophy Sofia. Materiali di filosofia e cultura di donne and is a member of the philosophical community “Diotima”; of the directory board of IAPh (Internationale Assoziation von Philosophinnen); of the editorial board of the most ancient Italian feminist journal, DWF.donnawomanfemme; of the international editorial board of European Journal of Women’s Studies, for which she is review editor (www.ejws.uk) . She has authored: L’inquieta alleanza. Dimensioni politiche del linguaggio (“On the political dimensions of language”, Firenze: Le lettere, 2011) and Relazioni. Differenza sessuale e fenomenologia (“Relations. Sexual difference and phenomenology”. Roma: Sossella, 2004); has edited Sensibili guerriere. Sulla forza femminile (“On feminine force”, Roma: Jacobelli, 2011) and co-edited Il pensiero dell’esperienza (“Thinking experience”, Milano: Baldini Castoldi Dalai, 2008), a selection of the papers presented at the XII IAPh Symposyum she directed in Rome in 2006. She works with Luce Irigaray and Françoise Collin, and has translated in Italian several of their texts.

Annemie Halsema, PhD, is Assistant Professor at the Department of Philosophy of VU-University Amsterdam. Her research focuses on the relationship between hermeneutics and feminist philosophy. She is especially interested in the notion of the (embodied) self in the work of Ricoeur, Irigaray, and Butler. She published in the field of feminist philosophy, and is member of the board of the International Association of Women Philosophers (IAPh).  Publications include: ‘The Gift of Recognition. Self and Other in the Multicultural Situation’. (In: H. Fielding, G. Hiltmann, D. Olkowski, A. Reichold (Eds.), The Other. Feminist Reflections in Ethics. Palgrave-Macmillan, 2007, pp. 23-41.), Luce Irigaray and Horizontal Transcendence (Utrecht: SWP, 2010), ´The Time of the Self. A Feminist Reflection on Ricoeur´s Notion of Narrative Identity´ in: C. Schuess, D. Olkowski, H. Fielding (Eds.), Time in Feminist Phenomenology. Indiana University Press, 2011.

Tuija Pulkkinen, is Academy of Finland Academy professor (2011–2015) and professor of Gender Studies at the University of Helsinki. She is the leader of the research team Politics of Philosophy and Gender (PPhiG) within the Finnish Centre of Excellence in Political Thought and Conceptual Change, and she works on feminist theory, political theory and history of feminist thought. Her recent publications include Pulkkinen & Sorainen (eds) Siveellisyydestä seksuaalisuuteen – poliittisen käsitteen historia [From Sittlichkeit/sedlighet to sexuality – history of a political concept] (SKS, 2011);  Hutchings & Pulkkinen (eds) Hegel’s Philosophy and Feminist Thought (Palgrave 2010); Palonen, Pulkkinen, Rosales (eds) The Ashgate Reseach Companion to the Politics of Democratization in Europe: Concepts and Histories (Ashgate, 2008). Pulkkinen is a member of the Board of the International Association of Women Philosophers (IAPh).

Veronica Vasterling is associate professor at the Department of Philosophy and the Institute for Gender Studies of Radboud University Nijmegen in the Netherlands. She is speaker of the board of the International Association of Women Philosophers. She has published numerous articles in gender and feminist theory, political philosophy, philosophical anthropology and hermeneutic phenomenology. She is co-editor of Feministische Phänomenologie und Hermeneutik (Würzburg: Königshausen & Neumann 2005), Practising Interdisciplinarity in Gender Studies (York: Raw Nerve Books 2006).

Stella Villarmea is Associate Professor at University of Alcalá, Madrid, Spain. She has conducted research at St. John's College, Oxford, and taught philosophy at Saint Louis University, Humboldt Universität and Lund University. She is the author of Las direcciones de la mirada moral (Directions of the moral view) (2003), El problema del escepticismo en la epistemología analítica (Scepticism in analytic epistemology) (2003), and of "Good, Freedom and Happiness" (2005), "So you think you can tell sense from nonsense, real doubts from sceptical games" (2006), and "Rethinking the origin: birth and human value (2009). She has published on scepticism, Wittgenstein, hermeneutics, ethics, and feminist theory. She is currently doing research on the moral justification of our beliefs, and the relationship between knowledge and emancipatory action. She is member of the Board of the International Association of Women Philosophers (IAPh).

PhD workshop speakers
Sanna Karhu,
Heini Kinnunen,
Jacek Kornak,
Eeva Urrio

are PhD students in Gender studies at the University of Helsinki and prepare their dissertations within the research team Politics of Philosophy and Gender (PPhiG).
 
 
Mediatiedote
(vapaa julkaistavaksi)

Edvard Westermarckin kirjoituksia verkossa
 
Kansallinen Filosofia.fi -portaali on julkaissut digitaalisen kokoelman filosofi-antropologi-sosiologi Edvard Westermarckin (1862–1939) kirjoituksia. Westermarck on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia tieteilijöitä kautta aikojen. Hänet tunnetaan etenkin moraalirelativismistaan ja avioliiton historiaa käsitelleistä tutkimuksistaan. Westermarck oli myös perustamassa Åbo Akademia ja toimi sen ensimmäisenä rehtorina.

Kokoelma noudattaa Filosofia.fi -portaalin avointa verkkojulkaisukäytäntöä (Open Access) ja kirjoitukset ovat luettavissa osoitteessa http://filosofia.fi/Westermarck/

Westermarck-kokoelman toteutti portaalin ruotsinkielinen toimitus, jonka päätoimittaja on Yrsa Neuman (FL, tieteenfilosofian vs. yliopistonopettaja, Åbo Akademi). Kokoelmaa on pohjustettu ja kehitetty yhteistyössä tutkimusprojektin ”Westermarck and Beyond” kanssa. Tutkimusprojektia (2009–2011) johtaa FT, dosentti Olli Lagerspetz Åbo Akademissa ja sen on rahoittanut Koneen säätiö (289 000€).

Westermarck-kokoelman digitalisointisuunnitelman on tehnyt FT, dosentti Juhani Ihanus (Helsingin yliopisto). Digitalisoinnin käytännön pohjatyöstä on vastannut FK Fanny Malmberg Åbo Akademissa.

”Voi sanoa, että Åbo Akademi on tänä vuonna saanut aikaan suoranaisen virran Westermarck-julkaisuja. Tutkimusprojektin puitteissa on juuri julkaistu Westermarckia käsittelevä teemanumero Laboratorium för folk & kultur -lehdessä 1/2011 (http://www.brage.fi/folkliv/laboratorium/). Kesäkuussa ilmestyy puolestaan vastaava kaksikielinen teemapaketti filosofisessa niin & näin -aikakauslehdessä 2/2011 (http://www.netn.fi/). Kun nyt sitten on saatu näiden lisäksi julki digitalisoitu kolmeosainen kirjoituskokoelma, johon kuuluu 18 artikkelia ja esitelmää sekä Westermarckin kirjeenvaihtoa, on osuvaa puhua merkittävien Westermarck-aineistojen virrasta”, toteaa kokoelman projektivastaava Yrsa Neuman.

Åbo Akademin kirjasto on kuluneen vuoden aikana julkaissut myös joukon kiinnostavia teoksia Westermarckista. Digitalisointi toteutettiinkin yhteistyössä kirjaston käsikirjoitus- ja kuvaosaston (etenkin Tommy Lahtisen ja Catherine af Hällströmin) kanssa. Ylikirjastonhoitaja Pia Södergård on ystävällisesti antanut luvan Westermarckin kirjeenvaihdon digitalisointiin ja julkaisemiseen jatkossakin. Jo aiemmin portaalissa julkaistiin laaja valikoima valokuvia Westermarckista sekä hänen itsensä ottamia valokuvia kenttätutkimusten ajalta Marokosta. (http://filosofia.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=310

”Nyt on kertynyt kaikkiaan jo viitisen vuotta yhteistyötä Åbo Akademin kirjaston kanssa – ja kaikki on sujunut esimerkillisen joustavasti ja hyvässä hengessä”, toteaa Yrsa Neuman.
 

Filosofia.fi avattiin syksyllä 2007. Sivuston on tuottanut Eurooppalaisen filosofian seura ry yhteistyössä Åbo Akademin filosofian oppiaineen kanssa.


Lisätietoja:

Portaali ja digikokoelma:
Yrsa Neuman
fifi(at)abo.fi
020-7861465/044-5968967
Arken, Åbo Akademi

Westermarck ja tutkimushanke:
Olli Lagerspetz FD, docent, akademilektor i filosofi
olagersp(at)abo.fi 040-5353198


Verkkolinkit:

Westermarck-kokoelma / The Edvard Westermarck online collection:
http://filosofia.fi/Westermarck

Lyhyt Westermarck-biogafia
suomeksi: http://filosofia.fi/suomalainen_filosofia/galleria/2711
ruotsiksi: http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland/galleri/2711

Laaja Logos-verkkosanakirjan artikkeli Westermarckista
suomeksi: http://filosofia.fi/node/2420 
ruotsiksi: http://filosofia.fi/tallennearkisto/tekstit/2871

Westermarck kuva-arkistossa:
http://filosofia.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=310
 
Pressmeddelande
(fritt att publicera)

Edvard Westermarcks texter på Internet


Den nationella finländska filosofiportalen Filosofia.fi har i dagarna publicerat en digital samling med texter av filosofen-antropologen-sociologen Edvard Westermarck (1862-1939). Westermarck är en av Finlands internationellt mest kända forskare genom tiderna. Han är särskilt känd för sin s.k. moralrelativism och för sitt arbete om äktenskapets historia. Westermarck medverkade vid grundandet av Åbo Akademi och blev dess förste rektor.

Samlingen följer portalens Open Access-policy och är fritt fram att läsa för alla via Internet på http://filosofia.fi/Westermarck

Westermarcksamlingens digitaliseringsplan har gjorts av FD, docent Juhani Ihanus (Helsingfors Universitet).

Den digitala samlingen har förenhetligats och utökats i samarbete med forskningsprojektet Westermarck and Beyond vid ämnet filosofi, ÅA 2009-11. Projektet leds av FD, docent Olli Lagerspetz och finansieras av Konestiftelsen (289 000€).

Filosofiportalen Filosofia.fi (http://www.filosofia.fi) öppnades hösten 2007. Portalen produceras av Eurooppalaisen filosofian seura ry (baserad i Tammerfors) och den därtill knutna filosofiska tidskriften niin & näin (www.netn.fi) i samarbete med ämnet filosofi vid Åbo Akademi. Som svensk redaktör fungerar Yrsa Neuman (FL, tf universitetslärare i vetenskapsfilosofi).
 
”Man kan säga att ÅA just nu är står för ett ordentligt flöde av Westermarckrelaterat material som sprutas ut över världen. Forskningsprojektet har precis publicerat ett temanummer av tidskriften Laboratorium för folk och kultur (http://www.brage.fi/folkliv/laboratorium/) som handlar helt om Westermarck. Dessutom är det en tvåspråkig temahelhet på kommande i nästa nummer av den finländska filosofiska tidskriften niin & näin. Lägg till den här digitala samlingen med 18 artiklar eller föredrag och ett antal brev i tre volymer så är det ett bra flöde” säger portalens projektansvariga Yrsa Neuman.

Åbo Akademis bibliotek har under åren också givit ut en del intressanta böcker om Westermarck och för den här digitala samlingen har vi samarbetat med Handskrifts- och bildenheten (särskilt Tommy Lahtinen och Catherine af Hällström) och fått benäget lov av den nya Överbibliotekarien Pia Södergård att publicera flera brev ur Westermarcks korrespondens. Från tidigare innehåller portalen en stor samling fotografier av och tagna av Westermarck under hans fältforskning i Marocko. ”Samarbetet har efterhand pågått i 5 år – det har gått smidigt och varit trevligt” anser Yrsa Neuman.

Den viktigaste länken för den här samlingens tillkomst är helt klart FK Fanny Malmberg som fungerat som praktikant hos portalen under våren. Hon har konkret skannat och transkriberat texterna för samlingen och matat in dem i portalstrukturen under tre månaders tid.

Kontakt om portalen
Yrsa Neuman
fifi(at)abo.fi
020-7861465/044-5968967
Arken, Åbo Akademi
www.filosofia.fi/se

Kontakt om Westermarck och forskningsprojektet Westermarck and Beyond
Olli Lagerspetz FD, docent, akademilektor i filosofi
olagersp(at)abo.fi 040-5353198


Länkar
Westermarcksamlingen i Filosofia.fi/The Edvard Westermarck online collection
http://filosofia.fi/Westermarck

Kort biografi över Edvard Westermarck (av docent O. Lagerspetz):
http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland/galleri/2711

Bildsamlingen Westermarck i Filosofia.fi
http://filosofia.fi/index.php?q=gallery&g2_itemId=310
 
TIEDOTE

Kirjauutuus Tutkijaliitolta ja väitöstilaisuus lauantaina 11.6.2011

Erika Ruonakoski:

Eläimen tuttuus ja vieraus

Fenomenologisen empatiateorian uudelleentulkinta ja sen sovellus vieraslajisia eläimiä koskevaan kokemukseen

Eläimen tuttuus ja vieraus selvittää, miten vieraslajiset eläimet ilmenevät havaintokokemuksessamme. Kirja tarkastelee empaattista ja kehollista tapaamme ymmärtää vieraslajisten eläinten liikkeitä ja muita ilmaisuja. Lähtökohtana on Maurice Merleau-Pontyn, Edmund Husserlin ja Edith Steinin fenomenologia, jota sekä valotetaan, kritisoidaan että sovelletaan. Tutkimus näyttää, kuinka kokemuksiimme vieraslajisista eläimistä liittyy sekä yhteneväisyyksien että erojen tunnistamista – sekä tuttuutta että vierautta. Tämä tunnistaminen ei kuitenkaan perustu älyllisiin vertailuihin vaan se eletään kehollisena, tilannekohtaisesti vaihtelevana suhteena toiseen kehoon.

Inhimillinen olemassaolo kietoutuu vieraslajisten eläinten olemassaoloon neljällä alueella: empaattisissa aistimuksissa, vastavuoroisessa kommunikaatiossa, kokemuksessa ympäröivästä maailmasta ja itsemäärittelyssä. Vieraslajisten eläinten merkitys inhimilliselle kehotietoisuudelle paljastuu siis monisyisemmäksi kokonaisuudeksi kuin perinteisissä määritelmissä ihmisen ja eläimen erosta on edellytetty.

Erika Ruonakoski (s. 1968) on helsinkiläinen filosofi, jonka kiinnostuksen kohteita ovat suhde vieraslajisiin eläimiin, kehollisuus sekä feministinen filosofia. Ruonakoski on kirjoittanut näistä aiheista lukuisia artikkeleja. Lisäksi hän on tunnettu Simone de Beauvoir -suomennoksistaan: vuonna 2007 ilmestyi kokoelma Onko Sade poltettava? ja muita esseitä ja vuonna 2009 Toinen sukupuoli I: Tosiasiat ja myytit, jonka hän käänsi yhdessä Iina Koskisen ja Hanna Lukkarin kanssa. Syksyllä 2011 ilmestyvät Toinen sukupuoli II: Eletty kokemus sekä  Moniselitteisyyden etiikka, jonka julkaisijana on Tutkijaliitto.

Tutkijaliitto. Episteme-sarja. ISBN 978-952-5169-80-5. Nid. 273 s. Ovh. 30 euroa.


Lisätiedot ja tilaukset tutkijaliitto(at)helsinki.fi sekä www.tutkijaliitto.fi.


*  *  *


FM Erika Ruonakosken väitöskirja esitetään tarkastettavaksi 11.6.2011 kello
10 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Väitöstilaisuus
järjestetään osoitteessa Metsätalo, luentosali 2. Vastaväittäjänä on
Yliopistonlehtori, FT Susanna Lindberg, Tampereen yliopisto ja kustoksena
professori Gabriel Sandu.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5169-80-5

 
Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja, Tutkijaliitto ry
 
Religion and Equality in an Age of Pluralism
June 20–21, 2011

An International Colloquium hosted by the Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS), the Philosophical Society of Finland, and the Academy of Finland (AF)

Venue: House of Science and Letters (Tieteiden talo), Kirkkokatu 6, Helsinki

Organizing committee: Martha C. Nussbaum (University of Chicago, HCAS, AF), Juha Sihvola (University of Jyväskylä), Sami Pihlström (HCAS), Sara Heinämaa (HCAS), Risto Vilkko (AF), Maria Soukkio (HCAS), Taavi Sundell (HCAS)

Preliminary Program (to be revised and supplemented)

Monday, June 20

12.00–12.15 Juha Sihvola: Opening of the Meeting
12.15–13.45 Martha Nussbaum: Keynote lecture on Political Liberalism and Human Capabilities as the Basis of Pluralist Democracy
13.45–14.00 Break
14.00–15.15 Ute Sacksofsky: Religion and Evolving Standards of Equality
15.15–15.45 Coffee Break
15.45–17.00 Diane Wood: Another Gathering Storm? Tensions between Free Exercise and Establishment of Religion in the United States
17.00–18.15 Sara Heinämaa: Communities of Equals: A Husserlian Analysis
18.15 Wine & Cheese (House of Sciences and Letters)

Tuesday, June 21

9.30–10.45 Mushirul Hasan: Gandhi, Nehru and the Making of an Inclusive Society
10.45–12.00 Zoya Hasan: Religion and Secular Practice in India
12.00–13.00 Lunch Break
13.00–14.15 Ville Päivänsalo: Religious Values and Three Dimensions of Political Fairness.
14.15–15.30 Juha Sihvola: Religious Equality and Pluralism in Finland
15.30–16.00 Coffee Break
16.00–17.15 Thomas M. Schmidt: Religion and Public Reason
17.15–18.30 Sami Pihlström: Pluralism in Pragmatist Philosophy of Religion
 
Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning (www.helsinki.fi/fhkt/) är en institution som hör till humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Institutionens styrka ligger i mångvetenskaplig humanistisk forskning och undervisning.

Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning vid Helsingfors universitet söker en

UNIVERSITETSLEKTOR

för tiden 1.9.2011–31.7.2013 (vikarie).  Området för anställningen är filosofi. Anställningen har en prövotid på 4 månader.

***

För mer information, se:
http://www.helsinki.fi/rekrytering/index.html?id=39215
 
Uususkontojen tutkijan vierailuluento Helsingin yliopistossa 9.6.11 klo 15

"Youth crisis or mid-life crisis" - James R. Lewis

Maailmankuvan muodostumisen tekijöitä vapaan yksilön uudessa
kulttuuriprosessissa.

Tapahtumapaikka:
Helsingin yliopisto, päärakennus, auditorio II
9.6.11 klo 15
Osoite: Fabianinkatu 31, 00100 Helsinki auditorio II

James R. Lewis on yksi tunnetuimpia uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijoita. Järjestäjänä USVA uusien uskonnollisten liikkeiden tutkijaverkosta USVA ry

Vapaa pääsy.

yht.t.
jussi sohlberg
0503272945
jussi.sohlberg(at)evl.fi
 
CALL FOR PAPERS

Suomen Filosofinen Yhdistys ry järjestää 9.-10.1.2012 Helsingissä Tieteiden talolla perinteisen "yhden sanan kollokvion", jonka teemana on tällä kertaa TALOUS. Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään tarjottuja suomen- tai ruotsinkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu aikaa 20 minuuttia, sekä lisäksi 10 minuuttia keskustelua varten. Esitelmiä voidaan hyväksyä kollokvioon yhteensä noin 40. Valikoima esitelmistä pyritään julkaisemaan kirjoituskokoelmana.

Esitelmissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja:
• taloutta koskevan ajattelun historia
• taloustieteiden filosofia
• talous, politiikka ja oikeudenmukaisuus
• liiketoiminnan etiikka
• ajattelun talous

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin 400 sanan (yhden sivun) abstraktia 30.9.2011 mennessä. Otsikon ja abstraktin pyydämme lähettämään osoitteeseen: risto.vilkko(at)aka.fi

Hyvää kesää toivottaen,

Järjestelytoimikunta
Jaakko Kuorikoski, Ilkka Niiniluoto ja Risto Vilkko
 
AGON 30 on postituksessa.
(Helatorstai saattaa hieman viivästyttää lehden kulkua.)

Lehden teemana on Immanuel Kantin filosofian pohdinta.

Leibnizin ja Kantin tietoteorian vertailua 
Olli Koskela 6

Kirjaesittely                                                        

Rainer Salosensaari 10

Vapauden käsitteestä, erityisesti Immanuel Kantin filosofiassa
- alustavia huomioita      
                                
Rainer Salosensaari 12

Kantin ja Schellingin luonnonfilosofia pohjoisessa valossa

Kati Kanto 18

Puhtaan järjen kritiikki rakennussarjana     
  
Sam Krause 21

Pelastakaa tiedemies Laestadius!         
        
Kosti Joensuu 22

Meänmaan filosofii - Kuohleena kerkiää olla  

Bengt Pohjanen 25

Kant ja dynaaminen ylevä: Mielikuvitus aistimellisuuden ja moraalin välittäjänä
Mari-Anne Virkkala 26

Brändiä, komisario Stubb!                           

Juha Ruusuvuori 32

32 sivua kesälukemista filosofian harrastajille!

Niilo Nikkonen
Päätoimittaja/AGON

http://www.ulapland.fi/agon
Pohjoinen filosofiyhdistys AGON on myös Facebookissa.

Tilaukset ja kyselyt:
agon(at)ulapland.fi
 
WORKSHOP OM DEN MOTIVATIONELLA INTERNALISMENS RELEVANS

Göteborgs universitet, 17-18:e augusti 2011

Relationen mellan moraliska omdömen och motivation är ett centralt forskningsområde i metaetik, och har länge antagits ha implikationer för moraliska omdömens natur, innebörden hos normativa termer och möjligheten av objektiv sanning i moraliska frågor. Enligt en stark form av s k motivationell internalism är kopplingen mellan moraliska omdömen och motivation både intrinsikal och nödvändig: att uppfatta en handling som moraliskt fel är i sig att vara motiverad att inte utföra den. Tillsammans med en humeansk syn på motivation så har denna form av internalism ofta setts som oförenlig med former av moralisk kognitivism eller objektivism.

På senare tid har emellertid olika svagare former av internalism föreslagits. Målet med den här workshopen är att diskutera den motivationella internalismens relevans i ljuset av denna utveckling. Bland de inbjudna talarna finns både förespråkare av olika former av internalism och kritiker. Stort utrymme kommer lämnas till både formell och informell diskussion.

Presentationer av:

*        Jon Tresan (Chapel Hill)
*        Nick Zangwill (Durham)
*        Michael Ridge (Edinburgh)
*        James Lenman (Sheffield)
*        Gunnar Björnsson (Linköping, Göteborg)
*        Caj Strandberg (Göteborg)
*        John Eriksson (Göteborg)
*        Ragnar Francén (Stockholm)

Ytterligare information om schema och lokal kommer anslås på
http://www.phil.gu.se/mmer/MMER/workshop2.html.

Deltagande är kostnadsfritt men vi uppskattar anmälan per e-post till
gunnar.bjornsson(at)gu.se före den 10:e augusti för att kunna anpassa lokalen.

Workshopen organiseras av VR-projektet MMER och Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.
 
Opiskelijaprotestointina syntynyt idea taiteellisesta filosofisesta alastonkuvakalenterista etsii kaikenikäisiä malleja ketkä haluavat osallistua protestointiin filosofiapääaineen lakkauttamista vastaan Itä-Suomen yliopistossa tuottavuusongelmien takia. Luonnonfilosofiasta kreikkalaisten pitojen kautta nykyaikaan filosofisina kuvasarjoina.

Yhteydenotot:
kallius(at)cc.joensuu.fi
aleksi.kallius(at)gmail.com
0466154792
 
Joonatan Aleksi Kallius
Yhteiskuntatieteiden yo.
UEF
 
Folkets Bildningsförbunds Korpo Filosofidagar 26-27.7.2011

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo
Fritt inträde! | Alla välkomna!

Korpo filosofidagar 2011: Arbetets idé

Arbetet har en alldeles central plats i vårt samhälle. Det ses ofta som samhällsorganisationens fundament och arbetet behövs för sysselsättningens, konkurrenskraftens och välfärdens skull.  Oberoende politisk hemvist är makthavarna därför så gott som eniga om att mera arbete måste skapas. Med dessa utgångspunkter är risken stor att vi glömmer avgörande frågor om arbetes innehåll och mening. Vad arbetar vi för och hur vill vi göra det?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2011 diskuterar vi arbetet som en filosofisk, moralisk och existentiell fråga. Vi kommer att samtala inte enbart om vilka samhälleliga syften arbetet kan tjäna, utan om arbetet i sig. Vilken roll borde arbetet ha vi våra liv? Hur tänker vi på vårt förhållande till det egna arbetet? Vad är det goda arbetet? Kan vi föreställa oss ett samhälle där arbetet inte tjänar syften utöver sitt eget?

Program

Tisdagen den 26.7

kl. 16-18 Inledare: Filosof Mari Lindman, Åbo Akademi
Tema: Arbetstid & arbetets tid.

kl. 18-20  Inledare: Sociolog Roland Paulsen, Uppsala Universitet
Tema: Arbetsideologins lager - från förmodernitet till idag.

kl. 20-> samtalen fortsätter under fria former

Onsdagen den 27.7

kl. 12-14 Inledare: Filosof Göran Torrkulla, Åbo Akademi
Tema: Att arbeta eller inte arbeta – det är inte frågan. Om arbete, livsföring och mening.

kl. 14-16 Inledare: Filosof Ingela Josefson,  Universitetet i Nordland, Bodö & Stockholms dramatiska högskola
Tema: Vad innehåller ditt arbete? Om akademiska teorier och det praktiska yrket.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Övernattningsmöjligheter i Korpo:

Skärgårdscentrum Korpoström, Hotell-, restaurang- och gästhamntelefon 0400 599 319.  Verksamhetsledare Pia Relanto pia.relanto(at)centret.fi, Telefon: 02-46 31 700, Postadress: Korpoström 21710 Korpo.
www.skargardscentret.fi

Rumarstrands gäststugor: Restaurang Rumar Strand tel. 02-4645200
www.rumarstrand.com

Se www.matkahuolto.fi för bussförbindelser till och från Korpo.

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068  el. +358 50 5147297
E-mail    FBF (a) kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi

Förfrågningar riktas till Jonas Ahlskog fbf (a) kaapeli.fi
(tel. 050 5147297)
https://www.tyonhaku.vantaa.fi/

Filosofian ja elämänkatsomustiedon päätoiminen tuntiopettaja
 
Työavain 3-538-11
Määräaikainen virka  alkaen 01.08.2011 (päättyy 31.07.2012)
Hakuaika päättyy 10.06.2011  kello 16:00
Tikkurilan lukio , Valkoisenlähteentie 53 01370 Vantaa
Sivistystoimi, Suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutus
Opetusala
 
Tehtävän kuvaus: Tikkurilan lukiossa on haettavana ajalle 1.8.2011-31.7.2012 päätoimisen filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajan määräaikainen tehtävä, johon etsimme jo lukiossa kokemusta hankkinutta, muodollisesti pätevää opettajaa. Tehtävään kuuluu filosofian ja ToK-oppiaineen opetusta myös englanninkielisellä IB-linjallamme. Kyseessä on sijaisuus.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki ja se on voimakkaasti kasvava osa pääkaupunkiseutua. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka kannustaa henkilöstöään oppimaan uutta sekä etenemään ammatillisella urallaan. Työyhteisöjen ilmapiiri on Vantaalla tutkitusti hyvä ja esimiestyön laatua ja johtamisjärjestelmiä kehitetään suunnitelmallisesti.

Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme verkostoyhteistyö ja kansainvälisyys tukevat laadukasta opetusta. Vantaalla on viisi suomenkielistä lukiota sekä yksi ruotsinkielinen lukio. Lisäksi Vantaalla toimii Sotungin etälukio ja Vantaan aikuislukio. Kaikki Vantaan suomenkieliset lukiot ovat opiskelijamääriltään keskimääräisiä lukioita suurempia; niissä on laaja kurssitarjonta ja hyvät mahdollisuudet suorittaa opiskelijan kiinnostuksen mukaisia opintoja.

Tikkurilan lukio on Suomen suurin nuorisoasteen lukio. Opiskelijamäärämme on syksyllä 2011 lähes 1200 ja päätoimisia opettajia n. 70. Toimimme hyvin varustellussa v. 2002 valmistuneessa koulurakennuksessa, joka on täynnä nykyaikaista viestintätekniikkaa (mm. langaton verkko, oppimisympäristö Fronter, kaikissa luokissa dokumenttikamerat ja dataprojektorit, useita kielistudioita ja kaikilla opettajilla kannettavat tietokoneet). Opettajilla on omat työtilansa oppiainekohtaisissa työhuoneissa.

Humanististen aineiden opettajia Tikkurilan lukiossa on tämä tehtävä mukaan lukien kaikkiaan yksitoista. Tähän joukkoon etsimme nyt motivoitunutta, innostunutta opettajaa. Hakijan erityisansioksi lasketaan oppimisympäristö Fronterin käyttökokemus.

Tikkurilan lukio sijaitsee Jokiniemessä, lähellä Hiekkaharjun ja Tikkurilan asemia, hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Lähempiä tietoja lukiostamme ja mm. filosofian opetussuunnitelmasta kotisivuiltamme.


 
 
Kelpoisuusehto:  Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaisesti. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi, onko tutkinto aineenopettajan koulutusohjelmasta ja missä aineissa on opetettavan aineen opinnot, ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole aineenopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta virkaan kuuluvien aineiden vastaavuustodistuksesta ja todistus opettajan pedagogisista opinnoista (35 ov/60 op). Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.
 
 
Lasten (alle 18 vuotta) kanssa työskentelevien tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä.
 
Työsuhteen tietoja
Sopimusala: Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukainen
 
 
 
Lisätietoja
Linkki lisätietoihin
 
Risto Väyrynen, rehtori
83925119, 0405860912
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi
 
Kriittinen korkeakoulu, syksy 2011:

FILOSOFIAN KURSSEJA

* Filosofian klassikoita -seminaari tiistaisin 6.9. alkaen klo 17-18.30
* Mitä mieltä musiikissa? Pohdiskeluja musiikin esittävyydestä ja ilmaisevuudesta. Maanantaisin 12.9. alkaen klo 17-18.30
* Filosofiaa poliittisille eläimille 15.9.-27.10.2011 klo 17-18.45
* Epäakateemisen filosofisen kirjoittamisen kurssi keskiviikkoisin 21. ja 28.9., 12. ja 19.10. sekä 2. ja 9.11. klo 17-19.30

***

FILOSOFIAN KLASSIKOITA -SEMINAARI
Tiistaisin 6.9.2011 alkaen klo 17-18.30, Albertinkatu 27

Seminaarissa tarkastellaan olemassaolon, kielen ja ilmaisun kysymyksiä mannermaisessa nykyfilosofiassa. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina, jossa tutustutaan keskeisiin filosofisiin kirjoituksiin. Tule rohkeasti mukaan! Vetäjänä on FL, tutkija Miika Luoto. Hinta 70 euroa / 12 kertaa. Ilmoittautumiset 30.8. mennessä.

***

MITÄ MIELTÄ MUSIIKISSA

Pohdiskeluja musiikin esittävyydestä ja ilmaisevuudesta.
maanantaisin 12.9. alkaen klo 17-18.30,  Albertinkatu 27

Kurssi yhdistää musiikin historian esteettis-filosofisiin tarkasteluihin. Pohdittavana on erityisesti renessanssista nykypäivään juontuva musiikinhistoriallinen traditio. Kurssilla tarkastellaan renessanssiteoreetikkojen traditiolle antamia lähtökohtia, musiikin ja kielen yhteenkietoutumista barokin aikaisessa musiikillisessa retoriikassa, tradition huipentumaa wagnerilaisessa estetiikassa sekä problematisoitumista moderneissa oopperoissa.

Kurssi koostuu vetäjän pitämistä alustuksista, tutustumisesta teoreettisiin teksteihin sekä musiikkinäytteistä.

Vetäjänä FM Noora Arvola. Hinta 60 euroa / 10 kertaa. Ilmoittautumiset 5.9. mennessä.

***

FILOSOFIAA POLIITTISILLE ELÄIMILLE
Torstaisin 15.9. 22.9. 29.9. 6.10. 13.10. 20.10. ja 27.10. klo 17-18:45 Albertinkatu 27

Miten oppia ymmärtämään yhteiskunnallisia ilmiöitä ja käsitteitä? Kurssilla tutkitaan ajankohtaisia ilmiöitä yhteiskuntafilosofian klassikoiden avustuksella. Luennoilla ja keskusteluryhmissä käydään läpi kuusi teemaa ja kuusi keskeistä ajattelijaa antiikista 2000-luvulle.

Kurssi on suunnattu kaikille filosofiasta ja politiikasta kiinnostuneille, jotka haluavat syventää näkemystään yhteiskunnasta. Se soveltuu niin filosofiaa tai politiikkaa ennen harrastaneille kuin aloittelijoillekin, kaikille poliittisille eläimille.

Ohjelma:

1. Aloituskerta. pohditaan filosofian ja politiikan yhteyksiä.

2. Demokratia vai totalitarismi? Onko edustuksellinen demokratia kriisissä? Olisiko valistunut itsevaltius parempi? Teemaan liittyen tarkastellaan Platonin valtioteoriaa ja demokratian kritiikkiä.

3. Poliitikon hyveet ja paheet. Millainen on hyvä poliitikko? Vai voiko poliitikko olla hyvä? Mitä voimme oppia Machiavellin Ruhtinaasta?

4. 'Ihmisen työ ja hänen käsiensä aikaansaannokset ovat varsinaisesti hänen.' Onko omistusoikeus oikeuksista tärkein? Pitääkö Locken käsitys omistuksesta yhä paikkansa?

5. Kenelle ja miksi työtä tehdään? Tuliko teollisuustyöstä tietotyötä, ja tietotyöstä teollisuutta? Katoaako työ? Vastauksia ja kysymyksiä haetaan Marxin työn käsityksestä.

6. Missä valta sijaitsee? Tuovatko valvontakamerat turvallisuutta? Saako biopassilla liikkua vapaasti? Foucault'n ajatuksia kontrollista.

7. Terrori? Uhkakuva vai fantasia? Onko terrori mielentila? Teemassa selviää mitä yhteistä Zizekin mukaan on wtc-tornien iskuilla ja Hollywoodilla.

Ilmoittautumiset 8.9. mennessä. Hinta 80 euroa.

Jokaista ohjelman teemaa kohden teksti, alustus ja vapaata keskustelua. Kahvitarjoilu. Vetäjinä FM Antti Heinonen VTM Matias Huttunen.

***

EPÄAKATEEMISEN FILOSOFISEN KIRJOITTAMISEN KURSSI
Keskiviikkoisin 21. ja 28.9., 12. ja 19.10. sekä 2. ja 9.11. klo 17-19.30

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa työstämään mielellään jopa julkaisukelpoinen filosofinen kirjoitus itse valitsemastaan aiheesta. Tekstille asetettavat muoto- ja sisältövaatimukset vaihtelevat oletettavan julkaisukanavan, kohderyhmän ja kirjoittajan tavoitteiden mukaan; emme ensisijaisesti tavoittele yliopistollisten opinnäytteiden kaavoja, vaikka kurssi saattaa sellaisenkin kirjoittamista tukea.

Työskentely on seminaarinomaista: käsittelemme kurssilaisten tekstejä eri vaiheissaan ja näiden lisäksi muita teemoja:

1. Filosofisesta kirjoittamisesta: Miksi kirjoittaa? Mitä on filosofinen teksti? Aiheen valitsemisesta. Kenelle kirjoitetaan?

2. Tekstilajeista: Proosa, essee, asia-artikkeli. Miksei myös runo?

3. Filosofisen ajattelun välineitä.

4. Kirjoittaja lukijana: Toisten kirjoituksista oppiminen. Oman tekstinsä lukemisesta.

5. Tekstin tuottamisen päiväjärjestyksestä. Etenemistapoja, kikkoja ongelmatilanteisiin.

6. Tekstin toimittamisesta ja uudelleen kirjoittamisesta. Julkaisukanavan etsimisestä. Paluu ensimmäisen oppitunnin kysymyksiin.

Vetäjänä kirjailija Jukka Laajarinne. Ilmoittautumiset 14.9. mennessä. Hinta 80 euroa.

***

Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki
09-6840010, ma-to klo 12-15
info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
 
CALL FOR PAPERS
Arkitekturfilosofisk konferens vid Åbo Akademi, 22-24 november 2011

Plats, Minne, Tidsdjup

Vad innebär det att förstå platser, inte bara som rumsliga företeelser utan som tidsligt formade entiteter? Hur kan en medvetenhet om det historiska tidsdjupet prägla erfarenheten av en stad eller ett enskilt byggnadsverk?  Hur kommer tidsdjupet in när det gäller att se hur platsen samspelar med sin geografiska och kulturella omgivning? Vad innebär det att med hjälp av bilder åskådliggöra det historiska tidsdjupet? Och vad riskerar att gå förlorat om medvetenheten om detta tidsdjup förytligas eller försvinner?

Filosofiämnet vid Åbo Akademi anordnar den 22-24 november 2011 en svenskspråkig konferens kring dessa frågor, ”Plats, Minne, Tidsdjup”. Konferensen äger rum i anslutning till en stor arkitekturhistorisk utställning i Akademibyggnaden Arkens aula, anordnad under ledning av professor emeritus i arkitekturhistoria vid Tammerfors tekniska universitet, Tore Tallqvist.

Skicka in abstract

En väsentlig del av konferensen kommer att utgöras av workshop-sessioner, där forskare ger halvtimmeslånga presentationer som berör konferensens tema. Forskare från finska och svenska universitet inbjuds därför att senast den 25 augusti skicka in abstracts på 250-300 ord till Martin Gustafsson (martgust(a)abo.fi). Besked om vilka abstracts som accepterats skickas ut senast den 15 september. Observera att samtliga presentationer ska göras på svenska.

Huvudföreläsare

Erik Adlercreutz, arkitekt, A-konsultit, Helsingfors
Lars Berggren, professor i konstvetenskap, Åbo Akademi
Pauline von Bonsdorff, professor i estetik, Jyväskylä universitet
Ola Keijer, arkitekt, Svensk Standard, Stockholm
Lars Mikael Raattamaa, arkitekt och författare, Stockholm
Åsa Ringbom, docent i konstvetenskap, Åbo Akademi
Ullica Segerstråle, professor i sociologi, Illinois Institute of Technology, Chicago
Tore Tallqvist, professor emeritus i arkitekturhistoria, Tammerfors tekniska universitet
Sven-Olov Wallenstein, högskoleadjunkt i filosofi, Södertörns högskola

Konferensen organiseras av Martin Gustafsson, Sonja Vanto, Ylva Gustafsson och Yrsa Neuman från Åbo Akademi, samt Tore Tallqvist från Tammerfors Tekniska Universitet. Den finansieras av Stiftelsen för Åbo Akademi. För information, kontakta Martin Gustafsson (martgust(a)abo.fi).
TAMPEREEN YLIOPISTO           TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

FILOSOFIAN PROFESSORI

Tehtävä
Filosofian professorin tehtävä 1.8.2012 alkaen toistaiseksi

Tehtävän ala
Filosofia, erityisalana yhteiskuntafilosofia

Tehtävän hallinnollinen sijoituspaikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Toimintaympäristö
Filosofian professorin tehtävän sijoituspaikka on Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, filosofian tutkintoohjelma.

Tampereen yliopisto on yhteiskuntatieteissä tunnettu yliopisto, jonka toiminnassa painottuvat yhteiskunnan ja terveyden monialainen tutkimus ja opetus. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö on yksi Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä, jotka 1.1.2011 alkaen korvaavat entisen laitos- ja tiedekuntarakenteen (http://www.uta.fi/esittely/strategia/index.html). Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä tutkitaan ja opiskellaan monipuolisesti yhteiskunnan ja ihmisen välisiä suhteita ja niiden muutoksia. Yksikössä vankka yhteiskuntatieteellisen tutkimus yhdistyy humanististen tieteiden perinteisiin.

Yksikössä voi suorittaa yhteiskuntatieteellisen, humanistisen ja psykologian alan alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja (kandidaatti, maisteri, lisensiaatti ja tohtori). Opetusta annetaan yhteensä 11 pääaineessa: etnomusikologia, filosofia, historia, logopedia, naistutkimus, psykologia, sosiaaliantropologia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö.

Filosofia pääaineena voi suorittaa kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon. Filosofia pääaineena valmistuu vuosittain keskimäärin 9 - 10 filosofian maisteria ja 1 - 2 tohtoria. Oppiaineesta koordinoidaan filosofian valtakunnallista tohtoriohjelmaa.

Filosofian oppiaineessa on kaksi professoria ja yksi yliopistonlehtori sekä opetukseen osallistuva opetusamanuenssi. Nyt täytettävänä olevan professuurin erityisala on yhteiskuntafilosofia. Toisen, täytettynä olevan professuurin ala on filosofia, erityisesti logiikka ja tietoteoria.

Filosofian oppiaineessa harjoitettavan tutkimuksen vahvuusalueita ovat tiedon tutkimus sekä filosofian historia varhaismodernista ja modernista filosofiasta 1900-luvun perinteisiin. Tutkimus painottuu tällä hetkellä teoreettiseen filosofiaan. Myös tieteenfilosofialla, erityisesti yhteiskunta- ja humanististen tieteiden filosofialla, on keskeinen asema oppiaineessa.

Uusi filosofian tutkinto-ohjelma alkaa 1.8.2012 ja se muodostuu filosofian kandidaatintutkinnosta ja maisteriopinnoista. Täytettävänä olevaan professuuriin valittava henkilö vastaa oppiaineessa käytännöllisen filosofian opetuksesta.

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön toiminnasta ja filosofian oppiaineesta on saatavissa tietoa yksikön verkkosivuilta:
http://www.uta.fi/yky/
http://www.uta.fi/yky/esittely/filosofia.html

Kelpoisuus professorin tehtävään

Tampereen yliopiston professorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta. Tehtävään valittavalta edellytetään lisäksi sellaista kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja (TaY henkilöstöjohtosääntö, 4-5 §).

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Filosofian professorin tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen hallintaa. (VN asetus yliopistoista 770/2009 1 §). Professorin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa englannin kielen hallintaa. Lisäksi yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä. (TaY henkilöstöjohtosääntö 4 § 2 mom.)

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon menestyminen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ansiot tohtorikoulutuksessa, kansainvälinen tieteellinen työskentely ja kansalliset ja kansainväliset luottamustehtävät.

Professorin työtehtävät
Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen tai taiteen kehitystä alallaan sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistyöhön (Yliopistolaki, 33 §). Opetus ja tutkimushenkilöstön tehtävänä on myös TaY:n henkilöstöjohtosäännön 3 §:n mukaan
1) ohjata opiskelijan opintoja ja tarkastaa opinnäytteitä sekä osallistua hänelle kuuluvien tenttitilaisuuksien toteuttamiseen ja opintosuoritusten arviointiin
2) osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen
3) antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan, toimittamistaan tenteistä ja opintosuoritusten arvioinneista

Palkkausperuste ja alustava vaativuustaso
Yliopistojen palkkausjärjestelmän mukainen; alustava vaativuustaso 8-9.

Hakemukseen liitettävä aineisto
1. Ansioluettelo, josta käy ilmi tarkat tiedot tutkinnoista ja työkokemuksesta (nimike, alku- ja loppupäivämäärät, työstä vapautukset)
2. Lyhyt kirjallinen selvitys filosofian professorin tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta. Selvitykseen tulee sisällyttää myös tiedot tutkimustyön ohjaukseen ja johtamiseen liittyvistä ansioista, selvitys ansioista tohtorikoulutuksessa, selvitys kansainvälisestä tieteellisestä työskentelystä ja luottamustehtävistä sekä selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää filosofian alaa Tampereen yliopistossa.
3. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ohjeiden mukaisesti laadittu julkaisuluettelo. Ohje täyttösuunnitelman liitteenä.
4. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ohjeiden mukaisesti laadittu selvitys opetusansioista (opetusportfolio). Ohje täyttösuunnitelman liitteenä.
5. Luettelo enintään kymmenestä (10) tieteellisestä julkaisusta, jotka hakija edellyttää otettavan huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuuttaan ja ansioitaan tehtävään.
6. Mainitut kymmenen (10) tieteellistä julkaisua neljänä (4) kappaleena, Julkaisut ja muut työt tulee numeroida luettelon mukaisesti ja järjestää valmiiksi nipuiksi.

Mahdollisia ulkomaalaisia asiantuntijoita varten kohdissa 1-5 mainitut
asiakirjat on toimitettava myös englanninkielisinä.

Professorin tehtävään ottaminen
Tampereen yliopiston rehtori ottaa filosofian professorin tehtävään yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtajan esityksestä. Tehtävän täyttöä valmistelee johtajan asettama valmisteluryhmä (Yliopistolaki, 33 §, TaY henkilöstöjohtosääntö, §§ 13-17).

Professorin tehtävää täytettäessä käytetään asiantuntijamenettelyä. Johtaja kutsuu valmisteluryhmän ehdotuksesta 2-4 asiantuntijaa. Asiantuntijoita valittaessa noudatetaan tasapuolisuutta ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat. Asiantuntijoita pyydetään antamaan kohtuullisessa määräajassa kirjallinen lausunto hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muusta akateemisesta ansioituneisuudesta kyseiseen tehtävään. Asiantuntijat voivat antaa yhteisen lausunnon. Valmisteluryhmä arvioi opetusnäytteet ja muut opetusansiot, haastattelee parhaiksi arvioimansa hakijat tai kutsuu heidät esittelemään tutkimustoimintaansa ja tekee ehdotuksen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtajalle siitä, ketkä hakijoista tulevat kysymykseen tehtävää täytettäessä ja ketä tehtävään tulisi valmisteluryhmän mukaan ehdottaa.

Yksikön johtaja tekee johtokuntaa kuultuaan rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista tehtävään tulisi ottaa ja ketä ehdotetaan varalle mahdollisen kieltäytymisen vuoksi.

Tehtävää koskevat tiedustelut
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtaja Risto Kunelius
risto.kunelius(at)uta.fi; puh: 040-190 4085

Filosofian professori Leila Haaparanta
leila.haaparanta(at)uta.fi; puh: 040-190 9780

Hallintopäällikkö Paula Järvenpää,
paula.k.jarvenpaa(at)uta.fi; puh: 03-3551 6222

Ohjeet julkaisuluettelon laatimiseksi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä opetus- ja tutkimustehtäviin hakevien tulee liittää hakemusasiakirjoihinsa julkaisuluettelo. Julkaisut tulee ryhmitellä kansainvälisiin ja kotimaisiin julkaisuihin seuraavissa kategorioissa:
1. Artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa referee-käytäntö
2. Tieteelliset artikkelit kokoomateoksissa
3. Monografiat
4. Väitöskirjat ja muut opinnäytteet
5. Oppikirjat
6. Muut julkaisut (tieteelliset lehdet ja laitosten sarjat, joilla ei ole referee käytäntöä, tiedettä popularisoivat lehdet, ammattilehdet, sanomalehdet)

Lisäksi voidaan erikseen luetella patentit, ohjelmat ja algoritmit, aihepiiriin liittyvät muut työt, abstraktit, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym.

Alkuperäisartikkelit referoiduissa julkaisusarjoissa tulee listata erikseen kirja- ja yleiskatsausartikkeleista. Jokaisesta artikkelista tulee mainita kaikki tekijät, artikkelien nimi ja täydellinen kirjallisuusviite. Haluttaessa julkaisuluettelon voi laatia vain viimeisen 10 vuoden ajalta.

Ohjeet opetusansioista annettavan selvityksen laatimiseksi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä professorin, tutkimusjohtajan, yliopistonlehtorin, yliopistotutkijan, tutkijatohtorin tai yliopisto-opettajan tehtävää tai dosentin arvoa hakevien tulee liittää hakemusasiakirjoihinsa selvitys opetusansioistaan (opetusportfolio) seuraavan luokittelun mukaisesti:
1. Opetustyössä hankittu käytännön kokemus
- työskentely opetustehtävissä (nimikkeet ja kesto)
- tuntiopetus ja erillisin määräyksin annettu muu opetus
- muu opetus: vierailuluennot, täydennyskoulutus ja henkilöstökoulutus
2. Ohjaaminen ja johtaminen
- tutkielmien ohjauksessa, jatkokoulutuksessa ja tutkijankoulutuksessa hankittu käytännön kokemus (ohjatut tutkielmat, väitöskirjat, tutkijankoulutuksen erityistehtävät)
- koulutushankkeiden suunnittelu ja johtaminen
3. Pedagoginen koulutus ja toiminta
- dokumentein osoitettu korkeakoulupedagoginen tai muu pedagoginen koulutus tai opetustehtäviin valmentava koulutus
- korkeakoulupedagogiset julkaisut
4. Oppimateriaalin tuottaminen
- oppikirjat ja muu julkaistu oppimateriaali (esim. artikkelit)
- monisteet
- muu opetusmateriaali
5. Opetuksen kehittäminen
- merkittävät opetuskokeilut ja –uudistukset, opetusta koskevat selvitykset ja tutkimukset
- dokumentein osoitetut opetuksen kehittämistyöt
6. Dokumentoidut opetusansiot, arviot ja tunnustukset
- dokumentoitu osallistuminen yliopiston tai muun korkeakoulun jonkin yksikön opetuksen suunnitteluun ja arviointiin
- hyvän opettajan palkinnot ja vastaavat
- muut opetukseen liittyvät ansiot
7. Opetusnäytteet
- opetustehtäviin annetut opetusnäytteet (liitteeksi pöytäkirjanote tai muu vastaava luotettava selvitys).
 
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/
Helsinki

In the PMP Reseach Seminar this week:

Thursday, 26 May, 10-12 (Auditorium II, Main Building, Unioninkatu 34, 2nd floor)

John Marenbon (Cambridge), Pomponazzi, Aristotelian Morality and Paganis
 
Elisabeth von Wright, edesmenneen filosofi Georg Henrik von Wrightin leski lahjoitti Helsingin yliopistolle puolisolleen kuuluneen kirjoituskoneen ja kaksi Ludwig Wittgensteinille kuulunutta esinettä: kävelykepin ja nenäliinan, joka asetettiin Wittgensteinin kasvoille tämän kuoleman jälkeen.

Lahjoitustilaisuus pidettiin 23.5.2011 Helsingin yliopiston lehtisalissa von Wrightin perillisten ja yliopiston edustajien läsnäollessa. Tilaisuudessa puhuivat mm. rehtori Thomas Wilhelmsson, kansleri Ilkka Niiniluoto, Anita von Wright-Grönberg ja von Wright ja Wittgenstein -arkiston johtaja, yliopistonlehtori Thomas Wallgren.

Esineitä on määrä säilyttää Helsingin yliopiston Historian, filosofian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitoksen von Wright ja Wittgenstein -arkistossa. Arkisto on muodostettu Georg Henrik von Wright yliopistolle vuonna 2000 lahjoittaman Wittgenstein-arkiston ympärille. Arkistossa säilytetään paitsi kopioita Wittgensteinin käsi- ja konekirjoituksista ja hänen kirjoittamistaan kirjeistä, myös huomattavaa määrää von Wright-aiheista materiaalia ja Wittgensteinin kirjallisen jäämistön julkaisemiseen ja editointiin liittyvää aineistoa.

Lahjoitus on noteerattu myös kansainvälisessä mediassa. Mm. itävaltalainen Der Standard otsikoi: "Wittgensteins Spazierstock wandert nach Helsinki".

Linkkejä:
Uutinen lahjoitustilaisuudesta Helsingin yliopiston sivuilla
Lehdistötiedote Helsingin yliopiston sivuilla (sama teksti saksaksi ja englanniksi)
Der Standardin uutinen aiheesta
von Wright and Wittgenstein Archives
Bergman, M., Paavola, S., Pietarinen, A.-V., & Rydenfelt, H. (Eds.)

IDEAS IN ACTION:
Proceedings of the Applying Peirce Conference

Nordic Studies in Pragmatism 1

The first volume of the new online book series, Nordic Studies in Pragmatism, is now
available at:

http://www.nordprag.org/nsp/1/

The volume “Ideas in Action: Proceedings of the Applying Peirce Conference” collects
together selected papers presented at the Applying Peirce conference arranged at the
University of Helsinki, 11-13 June 2007. The meeting brought together scholars and
researchers to explore and discuss Charles S. Peirce’s thought and its applications. The
volume, edited by Mats Bergman, Sami Paavola, Ahti-Veikko Pietarinen and Henrik
Rydenfelt, includes a selection of extended papers representative of the contents of the
conference.

The purpose of the series Nordic Studies in Pragmatism is to publish high-quality monographs and collections of articles on the tradition of philosophical pragmatism and closely related topics. It is published online in an open access format by the Nordic Pragmatism Network, making the volumes easily accessible for scholars and students anywhere in the world. For more information, please see http://www.nordprag.org/nsp/
 
Professor Nicholas Humphrey, London School of Economics, http://www.humphrey.org.uk/
Artikel om Humphrey i Fokus: http://www.fokus.se/2011/04/hjarnornas-kamp-om-sjalen/

Kungshuset, Lund, sal 104 15-17:

Tisdag 24 maj 1. “Soul-dust: the magic of consciousness.”
Onsdag 25 maj 2. “Nature’s hidden persuaders: self-regulation and the placebo effect.”
Torsdag 26 maj 3. “Beauty’s child: sexual selection, nature worship and the love of God.”
Fredag 27 maj 4. “What shall we tell the children? Religious indoctrination and children’s rights.”

Årets fyra föreläsningarna är fristående och inte samlade kring ett gemensamt tema. De riktar sig till en publik utan specialistkompetens.

http://www.pufendorf.se kan du se och lyssna till T. M. Scanlons Pufendorfföreläsningar från 2010, liksom till tidigare föreläsningar av Robert Stalnaker (2009) François Recanati (2008), Patricia Churchland (2007) John R. Searle (2006), Philip Pettit (2005), David Armstrong (2004), och Margaret Boden (2003).
 
Please find below some info about a workshop that may be of interest:

Shaping Moral Psychology
A workshop funded by the Oxford Centre for Neuroethics

*Karolinska Institute,Stockholm, Sweden, 22-23 June 2011*

*Theme*: The human capacity to behave morally is limited and frail, and human societies have always attempted to shape moral dispositions through education, social norms, and institutions that promote and enforce them. In recent years, moral psychology has become the focus of intense scientific research. This research is beginning to suggest new ways to influence moral psychology—for example, by shaping our environment to ‘nudge’ people towards appropriate behaviour, or through direct biomedical interventions such as those that, at least in laboratory settings, have been shown to improve trust and cooperation. Although some of this research is still in its infancy, it is likely that in the future it will offer powerful means of shaping people’s moral emotions, motivations, judgments, and ultimately their behaviour. This possibility raises profound questions that have so far been largely neglected. Is intervention to improve morality even conceptually coherent? What social or biological interventions, if any, might make us morally better? Which would make us morally worse? What means may we permissibly use to modify our own moral psychology, or the moral psychology of others? Is there an important difference between biomedical and social means to modifying moral psychology? We propose to bring the latest work in moral psychology and ethical theory to bear on these questions in a two-day workshop, the very first devoted to this topic.

*Organisers*: Julian Savulescu, Guy Kahane,Barbro Froding, Tom Douglas

*Speakers*: Molly Crockett, John Harris, Sven Ove Hansson, Niels Lynoe, Reinhard Merkel, Ingmar Persson, Walter Sinnot-Armstrong, Kelly Sorensen, Guy Kahane, Julian Savulescu, Tom Douglas,.

*Timing*: 10am 22 June - 4:30pm 23 June.

*Attendance fee*: £75 for those wishing to attend conference dinner on the 22nd, otherwise £20. We have 15 spaces available.

*How to register*: please email Rachel Gaminiratne
(rachel.gaminiratne(a)philosophy.ox.ac.uk) with the following information:

- Your name and affiliation
- Whether you would like to attend the conference dinner (and if so any
dietary requirements)
 
Tervetuloa "Time in the mental activity"  -COST-hankkeen sekä Suomen
Akatemian rahoittaman "Neuroethics of Brainreading" projektin järjestämään
"From the Metaphysics of Time to the Phenomenology of Time"
-tutkimusseminaariin!

Aika ja paikka:

Torstai 19.5.2011, Filosofian oppiaine, Turun yliopisto

Ohjelma:

12:15-13:00         Markku Keinänen (Turku): The existence of time and endurant objects
13:00-14:00        Sean Power (Cork): The Metaphysics of 'the specious present'
Coffee break
14:30-15:15        Valtteri Arstila (Turku): Why the strong continuity hypothesis is wrong?
15:15-15:45        Bruno Mölder (Tartu): Experiencing time

Lisätiedot: Valtteri Arstila, valtteri.arstila(at)utu.fi
 
Biosynteesi-symposio XI, 12.-13.5.2011
Kieli ja kommunikaatio eläimillä ja ihmisellä

Paikka: Viikin Biokeskus 3 (Viikinkaari 1), luentosali 2402 ”Telkänpönttö”

Torstai 12.5.
09.15-09.30 Kristian Donner: Symposion avaus
09.30-10.10 Fred Karlsson ”Mitä uutta kielen evoluutiosta?"
10.10-10.30 KAHVI
10.30-11.10 Riitta Salmelin "Time-resolved brain imaging of language perception"
11.10-11.50 Mia Liljeström ”Multimodal imaging of speech production”
11.50-12.30 Sirpa Nummela ”Akustista kommunikaatiota biologian ehdoilla”
12.30-13.30 LOUNAS
13.30-14.10 Outi Vesakoski ”Makro- ja mikroevoluutiota uralilaisittain”
14.10-14.50 Jussi Viitala ”Puheen siemenistä ja vähän kukastakin”
14.50-15.10 KAHVI
15.10-15.50 Dario Martinelli ”How can semiotics be of assistance to natural sciences?”
15.50-16.30 Pauli Brattico ”Biolingvistiikan isot kysymykset”
16.30-17.00 Yleiskeskustelu
17.00 - WINE AND SNACKS

Perjantai 13.5.
09.15-10.00 Ahti-Veikko Pietarinen ”Baldwin-efekti ja kielen evoluutio”
10.00-10.40 Minna Huotilainen ”Aivojen kielikone adaptoituu äidinkieleen”
10.40-11.00 KAHVI
11.00-11.40 Sonja Koski ”What can chimpanzees tell us about language evolution?”
11.40-12.20 Sanni Somppi ”Koiran ja ihmisen välinen kommunikaatio ja koiran kognitio”
12.20-13.00 Kristian Donner ”Yhteenveto: evoluutio, kommunikaatio ja kieli”

Klo 14.00 alkaa Viikin Infotalo Koronassa prof. Ilkka Hanskin
Crafoord-palkintojuhlatilaisuus, johon symposion osallistujat ovat tervetulleita.

Biosynteesi on nyt myös Facebookissa:
http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=113527888732404
Jee!

Järjestäjä: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Biotieteiden laitos
 

Perjantaina 20.5. kokoontuu Platonin Akatemia 15. kerran Kallio-Kuninkalan kartanossa Järvenpäässä (Ristinummentie 6). Tapahtuma alkaa Leonora-salista klo 10 ja päättyy kartanon päärakennuksessa klo 18. Kahvit tarjotaan. Lounas (myös kasvisvaihtoehto) maksaa noin 10 euroa.

Teemana on Suuret kertomukset. Vieraina mm. A J Annila, Pekka Elo, Antti Filppu, Vesa Korkkula, Eero Paloheimo, Mika Pekkola, Ukri Pulliainen, Eero Salmenkivi, Tuukka Sandström ja Tuukka Tomperi.

Tapahtuman tuottaa Platonin Akatemian kannatusyhdistys yhteistyössä Feton ja Dilemma ry:n kanssa.
Pj Tapio Turpeinen p. 050 - 431 9717

 
Lisätietoja:

www.platoninakatemia.net

  

 

Workshop at Åbo Akademi University, May 23, 2011

ARISTOTLE AND AGENCY

14.15-15.15   Agnes Callard (University of Chicago): "Aristotle on the Unity of Action"

15.30-16.30   Miira Tuominen (University of Jyväskylä): "Why is the Virtuous/Happy Agent More Fully an Agent? Aristotelian Perspectives"

16.30-17.00   Coffee

17.00-18.00   Charlotta Weigelt (Södertörn University/Stockholm University): "The Hermeneutic Significance of Aristotle's Concept of Chance"

Location: Arken, Tehtaankatu/Fabriksgatan 2, room C101 (Westermarck)

For requests, contact Martin Gustafsson, at Martin.Gustafsson(at)abo.fi

Welcome!
 
NORDIC WORKSHOP IN EARLY MODERN PHILOSOPHY 2011
Institute of Philosophy, University of Iceland

Saturday 4 June: Seminar room, Gimli 301


Chair, morning session: Henry Alexander Henrysson

09:00–09:15     Introduction and Welcome
09:15–10:15     Toni Kannisto (Oslo) “Kant on the Role of God”
10:15–10:45     Coffee
10:45–11:45     Hemmo Laiho (Turku) “The Notion of Experience in Kant”
11:45–12:45     Helen Haav (Tartu) “Two Concepts of Respect in the Critique of Judgment”

12:45 – 14:15   Lunch

Chair, afternoon session: Jani Hakkarainen

14:15–15:15     Markku Roinila (Helsinki) “Leibniz on Emotions and the Human Body”
15:15–16:15     Hedda Hassel Mørch (Oslo) “From Active Substances to Panpsychism: Is Leibniz’s Argument Sound?”
16:15–17:15     Henry Alexander Henrysson (Reykjavik) “Installing Windows: Christian Wolff on Causality”

Sunday 5 June: Seminar room, Gimli 301

Chair, morning session: Markku Roinila

09:00–10:00     Valtteri Viljanen (Turku) “Spinoza on Activity in Sense Perception”
10:00–10:30     Coffee
10:30–11:30     Vili Lähteenmäki (Jyväskylä) “Locke on Active Perception”
11:30–12:30     Jonas Indregard (Oslo) “Modifications of the Mind: Inner Sense from Leibniz to Kant”

12:30–14:00     Lunch

Chair, afternoon session: Toni Kannisto

14.00–15:00     Jani Hakkarainen (Tampere) “Hume’s Argument for the Existential Independence of Simple Properties”
15:00–16:00     Roomet Jakapi (Tartu) “Dodwell and Norris on Immortality”
16:00–16:30     NWEMP – MEETING
 
 
VII Kasvatuksen historian päivien abstraktien palautusaikaa on jatkettu 16.5. saakka

KASVATUKSEN HISTORIAN PÄIVÄT RAUMALLA 6.-7.6. 2011

Kasvatuksen historian verkosto (Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, Suomen kasvatustieteellinen seura, Suomen Historiallinen Seura ja Suomen Kouluhistoriallinen Seura) ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö järjestävät kasvatuksen historian päivät Raumalla 6.-7.6. (ma-ti).

Esitystiivistelmien palautusaikaa on jatkettu ma. 16.5. saakka. Ilmoittautumisaika menee umpeen 16.5.

Abstraktit
Kasvatuksen historian päivät
Lauri Kemppinen
laukem(at)utu.fi
050 5696427

Kasvatuksen filosofian osasto
Risto Ikonen
risto.m.ikonen(at)uef.fi
050 3366548

Ilmottautuminen
Ilmoittautumiset sähköpostitse: susanne.levaniemi(at)utu.fi tai
www-lomakkeella osoitteessa:
http://www.edu.utu.fi/tiedostot/rokl/lomake/

Ohjelma
http://www.edu.utu.fi/laitokset/rokl/ajankohtaista/ohjelma.htm

Jos ilmoittaudut sähköpostitse, kerro viestissäsi:
-    1) Oma nimesi, 2) organisaatiosi ja 3) yhteystietosi (puh) ja:
-    oletko aikeissa jättää abstraktin teemaryhmään
-    oletko aikeissa tuoda esityksen/ käsikirjoituksen noviisityöryhmään
-    oletko aikeissa osallistua seminaarin historiakierrokselle (ma klo 19-20)
-    oletko aikeissa osallistua yhteiseen illanviettoon (ma klo 20)
-    oletko aikeissa osallistua liveroolipeliin (ti klo 9.30-11.45)

Tervetuloa Raumalle!
 
 
Arkkitehtuurin uudessa poetiikassa etsitään kohdallista suhdetta teknologiaan

Arkkitehti ja filosofian lisensiaatti Pekka Passinmäen väitöskirjassa tarkastellaan poetiikan ja teknologian suhdetta arkkitehtuurissa. Kun ihminen lähestyy luontoa teknologisesti, keskeisellä sijalla on luonnon pakottaminen ihmisen tarpeisiin. ”Poeettisessa lähestymistavassa” asenne on täysin vastakkainen. Siinä ihminen ottaa vastaanottavan asenteen luontoa kohtaa. Tutkimuksessa kartoitetaan poeettisen arkkitehtuurin mahdollisuutta nykyaikana. Lopputuloksena ei ole teknologian hylkääminen, vaan lähestymistapa, jossa teknologiselle maailmalle sanotaan yhtä aikaa ”kyllä” ja ”ei”.
 
Passinmäki kuvaa poeettisen arkkitehtuurin mahdollisuutta hyvin laajaa historiallista kokonaiskuvaa vasten. ”Kokonaiskuvan mukaan ottamisella olen pyrkinyt osoittamaan sen historiallisen tilanteen, jossa nykyään arkkitehtuurissa toimimme. Lintuperspektiivistä on helpommin nähtävissä, miksi tilanne arkkitehtuurissa tällä hetkellä on se, mikä se on, ja miksi uutta poeettista arkkitehtuuria tarvitaan.” Antiikin ja keskiajan arkkitehtuuri oli poeettista, koska se toi esiin samaa järjestystä, jota koko todellisuus noudatti. Uudella ajalla ihmisen suhde luontoon muuttui teknologiseksi. Modernissa ja postmodernissa arkkitehtuurissa todellisuuden oma järjestys on menettänyt merkitystään ja luontoa lähestytään yhä enemmän ihmisen rationaalisen ajattelun pohjalta.
 
Uuden arkkitehtuuripoetiikan mahdollisuus on yhdistetty Passinmäen väitöskirjassa fenomenologiaan. ”Fenomenologiassa on systemaattisesti pyritty palauttamaan nykyajan ihminen teknologiaa alkuperäisemmälle perustalle.” Kaikkein perusteellisimmin poetiikan ja teknologian suhdetta on tarkastellut saksalainen filosofi Martin Heidegger (1889–1976), jonka näkemys todellisuuden kokonaisuudesta itseorganisoituvana kosmoksena voidaan nähdä antiikin ajattelun suoranaisena jatkeena. Heideggerin merkitys on erityisesti siinä, että hänen ajattelussaan poeettinen ja teknologinen eivät asetu totaalisesti vastakkain vaan poeettinen luo perustan teknologiselle.
 
Poeettista lähestymistapaa edustavina arkkitehteina väitöskirjassa esitellään muun muassa Alvar Aalto sekä sveitsiläinen Peter Zumthor, jonka suunnittelemaa Valsin kylpylää (Vals, Graubünden, Sveitsi 1996) Passinmäki tarkastelee monesta eri näkökulmasta. Zumthor on avoimesti kertonut olevansa inspiroitunut Heideggerin filosofiasta, mikä antaa hänen arkkitehtuurinsa tulkitsemiselle mielenkiintoisen lisän.

Väitöstilaisuus perjantaina 13.5.


Arkkitehti ja filosofian lisensiaatti Pekka Passinmäen arkkitehtuurin alaan kuuluva väitöskirja ”Arkkitehtuurin uusi poetiikka. Fenomenologinen tutkimus teknologian ylittämisen mahdollisuudesta nykyarkkitehtuurissa” tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rakennetun ympäristön tiedekunnassa perjantaina 13.5.2011 kello 12.00 rakennustalon salissa RG 202 (Korkeakoulunkatu 6, Tampere).

Vastaväittäjinä toimivat professori emeritus Juhani Pallasmaa (Aalto-yliopisto / Teknillinen korkeakoulu) ja professori Reijo Kupiainen (Aalto-yliopisto / Taideteollinen korkeakoulu / Porin taiteen ja median laitos). Tilaisuutta valvoo professori Olli-Paavo Koponen TTY:n arkkitehtuurin laitokselta.

Pekka Passinmäki on kotoisin Kauhavalta, asuu nykyisin Nokialla ja työskentelee TTY:llä arkkitehtuurin laitoksella. Arkkitehtuurin lisäksi Passinmäki on opiskellut filosofiaa Tampereen yliopistossa, jossa hän on suorittanut filosofian maisterin (1997) ja filosofian lisensiaatin (2001) tutkinnot.

Lisätietoja: Pekka Passinmäki, puh. 040 506 0665, pekka.passinmaki(at)tut.fi
 

OTK, VTM Susanna Lindroos-Hovinheimo väittelee 13.5.2011 kello 12 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Despairing Justice and the Ethics of Legal Interpretation" (Epätoivoinen oikeudenmukaisuus ja oikeuden tulkinnan etiikka). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Porthania, Sali P III, Yliopistonkatu 3. Vastaväittäjänä on professori Desmond Manderson, McGill University, Kanada, ja kustoksena professori Kaarlo Tuori.

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan oikeuden tulkinnan teoriaa. Oikeuden tulkinnassa on kyse päätöksentekijän (esimerkiksi tuomarin) sellaisesta toiminnasta, jossa hän määrittelee oikeudellisten tekstien merkityksiä tapausten ratkaisua silmällä pitäen. Koska oikeudelliset normit ovat kielellisiä ilmaisuja, nousee tarkastelun keskiöön oikeuden ja kielen suhde. Tutkimus selvittää tätä suhdetta erilaisten kieli- ja tulkintafilosofisten teorioiden avulla. Tutkimus on poikkitieteellinen sijoittuen oikeustieteen ja filosofian leikkauspisteeseen.

Oikeudellinen tulkinta eroaa merkittävillä tavoilla muiden tekstien tulkinnasta erityisesti siksi, että sitä ohjaa oikeudenmukaisuuden vaatimus sekä usein myös ratkaisupakko. Epävarmoissa tilanteissa tuomarin on ratkaistava tekstin merkitys, eikä tätä ratkaisua voida pohjimmiltaan perustella millään kielellisellä seikalla, kuten esimerkiksi sanojen tavanomaisella tai sanakirjanmukaisella merkityksellä. Kielen monimerkityksellisyys on koettu oikeusteoriassa ongelmaksi jo jonkin aikaa. Tutkimuksen merkittävin anti on, että siinä kehitetään sellainen näkemys oikeudenmukaisesta tulkinnasta, joka ei edellytä että merkitys olisi stabiili. Avoimuus voi myös olla arvokasta oikeudenmukaisuuden kannalta.

Tutkimuksen kielifilosofinen lähtökohta on Ludwig Wittgensteinin myöhäisfilosofia, mutta sen lisäksi tarkastellaan runsaasti myös mannermaista merkitys- ja tulkintafilosofiaa, erityisesti Jacques Derridan ja Hans-Georg Gadamerin ajattelua. Wittgensteinin ja Derridan välillä on löydettävissä mielenkiintoisia yhtäläisyyksiä, samoin Derridan ja Gadamerin, jotka tosin ovat monesta asiasta eri mieltä. Tutkimus päätyy näiden teorioiden perusteella kannattamaan käsitystä, jonka mukaan merkitystä on tarkasteltava ihmisten välisissä suhteissa ja kommunikaatiossa. Kysymys tulkinnan vastuusta nousee keskiöön. Tätä kautta merkityksen ongelma johtaa etiikkaan, jossa on myös kyse ihmisten kohtaamisesta ja kunnioituksesta. Sitä pohditaan tässä tutkimuksessa erityisesti Emmanuel Levinasin ajattelun kautta. Oikeuden tulkinnan etiikka onkin tutkimuksen keskeinen aihe. Tätä kautta oikeudellisen tulkinnan ongelma sijoittuu eettiseen tilaan, joka tosin samanaikaisesti heijastuu poliittiseen. Oikeuden tulkinnalle on tunnusomaista, ettei siinä olla kasvokkain toisen ihmisen kanssa eettisessä suhteessa, vaan pohdittavana on laajempia yhteiskuntaa ja oikeudenmukaisuutta koskevia kysymyksiä.

 

 

KOSKETUKSEN FIGUURIT -tutkimushanke järjestää tutkimusseminaarin "COCKTAIL NAVIGAATTORI"  perjantaina 20.5.2011 klo 10.00 alkaen Taideteollisen korkeakoulun tutkimusintituutin luokassa 344, 2. krs. TERVETULOA!

Ohjelma:

10.00   Mika Elo: “Taide ja tutkimus: otteita ja kirpoamisia”
10.45   Sami Santanen: “Kosketuksen ulottuvuuksia”
11.30   Laura Gröndahl: “Lavastuksen kosketus”
12.15   Lounas
13.15   Kirsti Määttänen: “Tuntoisuus, elävyys ja koskettavuus”
14.00   Paneelikeskustelu (ja kahvia)
Alustaja: Miika Luoto
Juontaja: Mika Elo
Panelistit (2 min. valmistellut puheenvuorot):
Maiju Loukola, Juho Hotanen, Päivi Takala, Jan Kaila
16.15   Harri Laakso: Kokeellisuudesta taiteellisessa tutkimuksessa [alustava otsikko]
17.00   Cocktail-navigointia

Seminaarikieli on Suomi.

Lue lisää: http://figuresoftouch.com/

***

FIGURES OF TOUCH research project organizes a research seminar on Friday  20 May starting at 10.00, Taik, Research institute lecture room 344.
The seminar language is Finnish. WELCOME!

read more: http://figuresoftouch.com/

***
 
Söndagen 15.5 är det dags för vårens sista filosoficafé i Åbo!

Inledare: Elena Namli, professor i teologisk etik vid Uppsala universitet
Tema: Kamp med förnuftet: rysk kritik av västerländsk rationalism

Elena Namli (född 1966) är professor i teologisk etik vid Uppsala universitet. Hon är verksam vid Centrum för Rysslandsstudier. I sin senaste bok ”Kamp med förnuftet” (Artos 2009) analyserar hon den ryska filosofiska kritiken av västerländsk rationalism. En sådan kritik möter hos flera ryska tänkare och Namli granskar särskilt Fjodor Dostojevskij, Lev Sjestov och Michail Bachtin. Hennes inledning kommer att handla om vad dessa ryska tänkare avser med just ”västerländsk rationalism”, vad kritiken av den går ut på och vad vi kan lära oss av den.

Tid: 15.5.2011 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo

Fritt inträde & alla välkomna!

--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (vid) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Suomea edustamaan International Philosophy Olympiad IPO 2011 –kilpailuun, joka järjestetään Wienissä 26.-29. toukokuuta, on valittu

Milla Huuskonen (Helsingin kuvataidelukio)
Sakari Nuuttila (Tikkurilan lukio)

IPO eli International Philosophy Olympiad on vuosittain pidettävä kansainvälinen filosofian tiedeolympialaistapahtuma. (lisätietoa http://philoessay.at.gg/ ja www.fisp.org/olympiad.html sekä www.philosophy-olympiad.org/index.html ) Kilpailu koostuu yhdestä esseestä ja sen yhteydessä on nelipäiväinen filosofiatapahtuma. Joukkueessa on kaksi kilpailijaa ja kaksi maan virallista IPO-edustajaa. Suomen joukkueessa on lisäksi mukana valmentajia ja kilpailumatkan yhteydessä järjestetään opettajien opintomatka, johon erityisesti kilpailjoidne filosofian opettajien toivotaan osallistuvan. Suomen IPO-kilpailutoiminnan rahoittaa Opetushallitus ja käytännön järjestelyistä vastaa Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETOry:n ja Suomen Filosofisen yhdistyksen muodostama Suomen IPO. IPO-tiimiin kuuluvat opetusneuvos Pekka Elo, opettaja Juha Savolainen ja rehtori Satu Honkala sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Osallistuminen tiedeolympialaisiin on merkittävä kansainvälinen edustustehtävä. Joukkueen jäsenet edustavat tapahtumassa oman koulunsa lisäksi myös oman kuntansa opetustoimea ja Suomen koululaitosta. Joukkueeseen valittavilta vaaditaan filosofisen osaamisen lisäksi myös tehtävän edellyttämiä edustusvalmiuksia.

Valmennus ja kilpailutapahtuma ovat koululle ja opiskelijalle maksuttomia. Suomen IPO-valmennustiimi toivoo että koulu suhtautuu opiskelijan IPO-edustukseen kannustavasti ja pyrkii tarvittaessa löytämään joustavia järjestelyjä niin että opiskelija voi sekä osallistua kilpailuun että suorittaa koulutyönsä.

Kilpailumatka kestää todennäköisesti 25.-29.5. Sitä varten tarvitsemme tiedon opiskelijan vakuutuksesta. Helsinkiläiset opiskelijat ovat vakuutettuja, kun rehtori tekee heistä opetusviraston ohjeen mukaisen matkapäätöksen. Tarvittaessa vakuutamme kilpailijan erikseen.

Kilpailijoiden valmennus jatkuu kilpailuun asti ja kilpailijat ottavat varmasti mieluusti vastaan myös oman koulun filosofian, englannin ja äidinkielen opettajien neuvoja valmistautuessaan englanninkielisen kilpailuesseen laatimiseen.


Onnittelut valituille ja heidän opettajilleen!

IPO-tiimin puolesta,
Satu Honkala
 

School of Humanities and Social Sciences
Philosophy
University of Tampere, Finland
June 20-22, 2011

Programme

Monday, June 20    Paavo Koli Lecture Theathre (Pinni A Building)

9.15-9.30    Opening
9.30-11.00    Helen Beebee (Birmingham): Humean Metaphysics: An Oxymoron?
11.00-11.45    Philipp Keller (Geneve): Humean Supervenience – not quite dead yet
11.45-12.30    Tuomas Tahko (Helsinki): The Modal Basis of Humean Supervenience
12.30-14.00    Lunch Break
14.00-14.45    Crawford Elder (UConn): The Alleged Supervenience of Everything on Microphysics
14.45-15.30    George Darby (Kent): Humean Supervenience and Quantum Mechanics
15.30-16.00    Coffee Break
16.00-17.30    Markku Keinänen (University of Turku): Against Humean Trope Theory
17.30-18.15    Dolf Rami (King's College/Göttingen): An Axiomatic Bundle Theory of Substance
18.30        Welcoming Reception


Tuesday, June 21    Paavo Koli

9.30-11.00    Jonathan Lowe (Durham): Causal Powers and the Problem of Induction
11.00-11.45    Roberta Ballarin (UBC): Plenitude and Non-Essential Necessary Connections
11.45-12.30    Benjamin Curtis (Nottingham): The Humean Recombination Principle and Quidditism
12.30-14.00    Lunch Break
14.00-14.45    Pasi Valtonen (Tampere): Lewis' Anti-Haecceitism and Questions about Essences
14.45-15.30    Heikki J. Koskinen (Tampere): Anti-Humean Substance Dualism and Person-Body Symmetry
15.30-16.00    Coffee Break
16.00-17.30    Stephen Mumford (Nottingham): Hume’s Argument against Powers
17.30-18.15    Panu Raatikainen (Helsinki): A Somewhat Humean Theory of Causation
20.00        Dinner


Wednesday, June 22    Paavo Koli

9.30-11.00    Donald L.M. Baxter (UConn): Hume on Abstraction and Identity
11.00-11.45    Ferenc Huoranszki (CEU, Budapest): Hume, Powers, and Humeanism
11.45-12.30    Jani Hakkarainen (Tampere): Hume's Argument for the Existential Independence of Simple Properties
12.30-13.30    Lunch Break
13.30-15.00    Todd Ryan (Trinity College, Hartford): Hume's Metaphysics of Time
15.00-15.45    Abraham Anderson (Sarah Lawrence College): Hume's Critique of the Conceivability Principle in the Enquiry and Dialogues
15.45-16.15    Coffee Break
16.15-17.45    Don Garrett (NYU): Rethinking Hume's Second Thoughts about Personal Identity
17.45-18.30    Andrew Ward (York): Hume and Kant on the Law of Cause and Effect
19.00-24.00    Conference Dinner and Sauna (Kaupinojan sauna, Kaupinpuistonkatu)


Information:
Dr Jani Hakkarainen
jani.hakkarainen[at]uta.fi
+358 40 1904125
http://uta-fi.academia.edu/JaniHakkarainen

The conference is organised by two projects of Academy of Finland:
British Empiricism and Trope Nominalism, and Judgment and Human Rationality
and supported by
Finnish Cultural Foundation
Tampere University Foundation
Luonnonfilosofian seura
www.lfs.fi
Helsinki

Tervetuloa Luonnonfilosofian seuraan tiistaina 3.05.2011 kuuntelemaan ja keskustelemaan. Taloustieteilijät ja professorit Jaakko Kiander ja Vesa Kanniainen ovat luvanneet vastata kysymykseen: Onko taloustiede tiedettä lainkaan, jos se ei osaa kuvata kohdettaan ymmärrettävästi, eikä selittää sitä loogisesti eikä ennustaa talouden tulevaisuutta juuri lainkaan?

Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505, klo 18.15-20.00.
 
Tervetuloa Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen Filosofian yksikön järjestämään kollokvioon

PSYKOLOGIAN FILOSOFIA: TIETOINEN JA TIEDOSTAMATON MIELI

Kollokvion ohjelma, perjantai 13.5.2011

11.00–11.15     Jussi Kotkavirta: Alkusanat

11.15–11.45     Anna-Mari Rusanen: Neurosemantiikka – mallintamassa aivojen representationaalisia ominaisuuksia

11.45–12.15     Petri Ylikoski ja Samuli Pöyhönen: Addiktio ja neurotiede

12.15–13.30     Lounastauko

13.30–14.00     Pessi Lyyra: Voiko itsetietoisuuden luonteen selvittää nojatuolista käsin?

14.00–14.30     Niko Noponen: Käsitämmekö toisemme luonnostaan aristoteelisella tavalla? – empiirinen tutkimus, "mielenteoria" ja aristoteelinen substanssien  metafysiikka

14.30–15.00     Valtteri Arstila: Fenomenaalisuus ilman pääsytietoisuutta?

15.00–15.15     Tauko

15.15–15.45     Joona Taipale: Fenomenologian ja psykoanalyysin rajapinnassa – Tietoisuus ja tiedostamaton Husserlilla ja Freudilla

15.45–16.15     Harri Stenberg: Mielen ruumiillisuus vai ruumiin mielellisyys – Sartre ja Freud tietoisen ja tiedostamattoman suhteesta

Paikka

Seminaarinkatu 15 (Villa Rana), Paulaharju-sali, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Jussi Kotkavirta, jussi.kotkavirta(at)jyu.fi
Pessi Lyyra, pessi.lyyra(at)jyu.fi
Jussi Saarinen, jussi.a.saarinen(at)jyu.fi
  
Lehdistötiedote                    
Julkaisuvapaa heti    

FILOSOFISET VIIKOT KIRJAKAUPPA KIRJASSA 9.-24.5.2011

Helsingin Lasipalatsissa Kirjakauppa Kirjassa järjestetään toukokuussa 9.-24.5.2011 järjestyksessään kolmannet Filosofiset Viikot. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille filosofiasta ja siihen liittyvästä keskustelusta kiinnostuneille. Tapahtumapaikalla Kirjakauppa Kirjassa on tarjolla laajasti filosofista kirjallisuutta sekä mm. seuraavat keskustelutilaisuudet:

tiistai 10.5. klo 18-20 (Gaudeamus)
Dosentti Tuomo Aho ja FT Markku Roinila keskustelevat toimittamastaan teoksesta Filosofisia tutkielmia (Leibniz).

keskiviikko 11.5 PLATON-klubilla klo 17-19 (Gaudeamus)
Platonin arvoitus, emeritusprofessori Holger Thesleff,  haastattelijana teoreettisen filosofian dosentti Pauliina Remes. HUOM! tapahtuma Lasipalatsin Kohtaamispaikalla, II kerros

torstai 12.5. klo 17-19 (Tutkijaliitto)
Heidegger, Johdatus metafysiikkaan, aiheesta keskustelevat FT Jussi Backman ja FL Miika Luoto

keskiviikko 18.5. klo 18-20 (niin & näin)
Tutkijat Sami Syrjämäki ja Tommi Uschanov keskustelevat höpönlöpöstä, hypestä ja hapatuksesta sekä Normand Baillargeonin vasta suomennetusta bestselleristä ÄLYLLISEN ITSEPUOLUSTUKSEN PIKAKURSSI

perjantai 20.5 klo 17-19 (Tutkijaliitto)
Dosse, Strukturalismin historia I, aiheesta puhumassa suomentaja, FT, kirjallisuuden tutkija Anna Helle, häntä haastattelee runoilija Olli Sinivaara

Kirjakaupan iltatapahtumiin tulossa lisäyksiä, päivittyvät lähiviikkoina: kirja.lasipalatsi.fi.
Filosofiset viikot myös facebookissa.


                                                                                                                                                      
FILOSOFISET VIIKOT huipentuvat 24.5, jolloin BIO REX -teatterissa klo 18-21 järjestetään SUURI PANEELIKESKUSTELU: MIKÄ ON TAIDETTA?
Käsittämätöntä - taidetta?  Keisarin uudet taiteet?  Onko kaikki, mitä taiteeksi kutsutaan, taidetta?

Keskustelemassa ovat prof. Yrjö Sepänmaa (Joensuun yliopisto), prof. Arto Haapala (Helsingin yliopisto), elokuvaohjaaja Saara Cantell, johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén (Helsingin taidemuseo), kuvataidekriitikko Pessi Rautio (Taide-lehti),  taiteilija-ohjaaja Marita Liulia, kuvataiteilija Jani Leinonen, kirjailija ja kustantaja Leevi Lehto ja pääjohtaja Mika Myllyaho (Suomen Kansallisteatteri). Keskustelua luotsaa filosofi Jarkko S. Tuusvuori.

24.5 myös klo 16 alkaen Bio Rexin aulassa  FILOSOFINEN TORI, jossa  kustantamot myyvät niin vanhempaa kuin uutta filosofista kirjallisuutta. Myynti jatkuu klo 22 saakka.
Näytteilleasettajina ovat mm. Into kustannus, Gaudeamus, Tutkijaliitto, Rosebud, Memfis Books, Artemisia, Kustannusosakeyhtiö Siltala, niin & näin.
Sään salliessa Bio Rexin terassi on avoinna koko tapahtuman ajan.

Kaikkiin iltoihin on yleisöllä vapaa pääsy. TERVETULOA!
FILOSOFISET VIIKOT -tapahtuman järjestää Kirjakauppa Kirja.

Lisätietoja:
Marja-Liisa Laine
Kirjakauppa Kirja
mlaine(at)lasipalatsi.fi
puh. 045-32 4444 9
Kirjakauppa Kirja, lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki, kirja.lasipalatsi.fi
 
Tiedote

Tutkijaliiton ja Tiede & edistyksen Kritiikkikahvilat jatkuvat keväällä 2011 Kirjakauppa Arkadiassa (Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki).

Keskiviikkona 11.5. klo 18–20 Eetu Viren ja Jussi Vähämäki alustavat tuoreesta kirjastaan Perinnöttömien perinne. Marx ilman marxismia.

Puhetta johtaa Olli Sinivaara.


Taustaa:

Perinnöttömien perinne tarkastelee Karl Marxia poliittisena ajattelijana ilman sosialismin peikkoa (”mi’ hyytävi veren”) ja akateemisen marxismin patsastelun ulkopuolella. Kirja rakentaa Marxin käsitteistä työkalupakkia nykykapitalismin ja sen keskeisten konfliktien tutkimiseen. Tarkoituksena on astua Marxin kanssa tehtaasta ulos yhteiskuntaan, työtaisteluista työn vastaisiin taisteluihin.

Marxin ajattelun keskeisten käsitteiden tutkimisen kautta tarkastellaan ennen kaikkea sitä, miten työvoimaa kapitalismissa alistetaan ja organisoidaan. Miten poliittisesti tuotetaan työläinen, jonka on pakko myydä työvoimaansa markkinoilla ja alistua pääoman komennossa tehtävään työhön? Millaisia ovat työvoiman kamppailut työstä vapautumiseksi nykykapitalismissa? Mitä Marxin käsitteitä voidaan vielä hyödyntää kapitalismin analyysissa? Marxin ohella työkaluja etsitään ”perinnöttömien perinteen” sekalaisesta joukosta, esimerkiksi Gilles Deleuzen ja Félix Guattarin, Michel Foucault’n ja marxilaisten feministien kirjoituksista.

Alustajat:

Eetu Viren kirjoittaa muun muassa YTTT- ja Uudet barbaarit -verkkojulkaisuihin sekä toimii Vapaa liikkuvuus -verkostossa. Hän on aiemmin toiminut esimerkiksi EuroMayday ja Vapaa Helsinki -verkostoissa sekä Megafoni-verkkolehdessä.

VTT Jussi Vähämäki on aikaisemmin kirjoittanut muun muassa teokset Elämä teoriassa (Tutkijaliitto 1997), Yhteisö ja politiikka (YTY 1997), Kuhnurien kerho (Tutkijaliitto 2003) sekä Itsen alistus (Tutkijaliitto/Like 2009). Vähämäki on myös suomentanut runsaasti euroop­pa­lais­ta filosofiaa. Tällä hetkellä hän toimii Itä-Suomen yliopistossa.

Lisätietoja Tutkijaliitosta tutkijaliitto(at)helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi sekä www.arkadiabookshop.fi.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

Ystävällisin terveisin,
Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
 
Aboagora – Between Arts and Sciences

Turku, 16-18 August 2011
Full programme and online registration: www.aboagora.fi

Registration starts 26 April

Participation is free, but the workshops and lunches require registratioen (limited to 100 persons). The agora-keynote lectures are open and require no registration.

Keynote speakers: Prof. Ruth Behar (USA), Prof. Ilkka Niiniluoto (Finland), Prof. Dan Sperber (France)

Aboagora is an event that promotes dialogue between the arts, humanities and sciences, and aims at challenging and breaking boundaries between arts and the scholarly world. Aboagora is a joint effort by the Turku Music Festival, the Department of Cultural History at the University of Turku and the Donner Institute, Åbo Akademi University.

In August 2011, Aboagora brings current scholarly debates to Turku and
creates encounters between arts and sciences. Aboagora starts in Turku
during the European Capital of Culture year 2011, and the theme of the
first symposium is “Rethinking Enlightenment”. The programme consists of workshops, keynote lectures and concerts.

Please register at www.aboagora.fi to participate,

WELCOME!
 
Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Unit
Helsinki

Friday, 29 April, 12-15 (Auditorium III, Main Building, Unioninkatu 34, 2nd floor)

Mortality

Simo Knuuttila, Notes on Mortality in Ancient Philosophy
Risto Saarinen, Death in Petrarch's Remedies
Virpi Mäkinen, Suicide in Late Medieval and Early Modern Moral Philosophy
Sami Pihlström, Human Mortality as a Philosophical Problem

http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/
 
Call for papers (extended)
Moscow, Russia, November 2011

The Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, the Moscow State University and the Higher School of Economics are pleased to announce their international conference "David Hume and Contemporary Philosophy" devoted to Hume's 300th jubilee, to be held November 15-17, 2011.

The special themes of the conference are:
Hume and Epistemology
Hume and Philosophy of Mind
Hume and Scientific Method
Hume and World Philosophy
Hume's Moral Philosophy
Social and Political Philosophy

Keynote speakers: E. Agazzi, J.Bricke, J. Conant, B. Stroud, S. Fuller, R. Fogelin, R. Harre, I. Kasavin, J. Klagge, V. Lektorsky, N. Motroschilova, L. Mikeshina, J. Pitt, T. Rockmore, V. Vasiliev

Conference director: Ilya Kasavin, deputy directors: Vadim Vasiljev, Valentin Bazhanov, Aleksey Rutkevich Local organizing committee: Petr Kusliy, Ekaterina Vostrikova, Alexander Antonovsky, Anastasia Yasterbsteva, Andrey Veretennikov, Dmitriy Ivanov, Ruben Apresyan.

Papers should be no more than thirty minutes reading length (4000 words max) and must include 100 word (max) abstract and key words.

Papers must be sent to hume2011moscow(at)iph.ras.ru by April, 15, 2011.
Authors will be notified that their submissions have been received. If you
submit a paper and do not receive an acknowledgement by April 30, 2011
please email vostrikova(at)iph.ras.ru.

Papers may be submitted in English or Russian (in the latter case see
http://iph.ras.ru).

There is no conference fee for all participants.

Non-Russian citizens have to apply for visa to travel to Russia. We can provide you with an official invitation to the conference after the acceptance of the paper.

For further information, please contact the committee at:
hume2011moscow(at)mail.ru

http://iph.ras.ru/page21127539.htm
http://www.humesociety.org/conferences/other-conferences.asp
 
Haluatko oppia sanan säiläksi, joka vakuuttaa kuulijansa hetkessä? Haluatko pitää juhlapuheita, joista puhutaan kuukausikaupalla juhlien jälkeenkin? Haluatko päästä eroon esiintymisjännityksestä? Osallistu syksyllä 2011 järjestettävään Kriittisen korkeakoulun Puhujakouluun ja ala koulia itsestäsi Churchillin, Ciceron ja Martin Luther King jr.:n veroinen sananiekka.

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

PUHUJAKOULU
Kriittisen korkeakoulun tiloissa la-su 24.-25.9., 15.-16.10., 12.-13.11. ja 3.-4.12.2011 klo 12-18

Kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulu on arvostettu ja suosittu oppikokonaisuus, joka on koulinut monia kirjailijanalkuja ammattiuralle. Kirjoittajakoulusta ovat uransa alkukimmokkeen saaneet muun muassa syksyn 2003 Finlandia-palkintoehdokas Juha Itkonen sekä runoilijat Saila Susiluoto ja Aki Salmela. Syksyllä 2010 kirjoittajakoulun rinnalla aloitti toimintansa Kriittisen korkeakoulun Puhujakoulu. Lukuvuoden 2010–2011 puhujakoululaiset ovat nyt valmistuneet. Syksyllä 2011 aloitamme jälleen uuden Puhujakoulun lukuvuoden.

Mikä on puhujakoulu?

Puhujakoulu on kahden lukukauden pituinen oppikokonaisuus, joka opastaa osallistujia kohti puhetaidon mestariutta. Puhujakoulussa opit muun muassa muodostamaan vakuuttavia argumentteja ja hyödyntämään monipuolisesti retorista osaamista esimerkiksi väittelytilanteissa ja puheita laatiessasi. Pääset tutustumaan suomalaisten mestaripuhujien osaamiseen ja opit ilmaisemaan itseäsi sujuvasti erilaisissa puhetilanteissa. Puhujakoulun käyneenä osaat muotoilla vaikuttavia juhlapuheita ja selviydyt haastavista väittelytilanteista. Osaat vakuuttaa kuulijasi näkökulmastasi ja perustella taidokkaasti johtopäätöksesi.

Kenelle puhujakoulu on tarkoitettu?

Puhujakoulu on tarkoitettu kaikille ammatikseen puhuville. Voit osallistua puhujakouluun olit sitten tutkija, opiskelija, asiakaspalvelija tai myyntimies. Puhujakoulu vahvistaa osaamistasi entisestään ja ratkaisee puhumiseen liittyviä ongelmakohtia. Jos haluat hioa itsestäsi mestaripuhujan, on puhujakoulu suunnattu juuri sinulle.

Puhujakoulun sisältö

Puhujakoulu järjestetään viikonloppuisin, joten se soveltuu hyvin oman osaamisen laajentamiseen työn ohella. Puhujakoulun syyslukukauteen kuuluu neljä 12 tunnin oppijaksoa, jotka suoritetaan kerran kuussa tapahtuvana intensiivikoulutuksena. Oppijaksoissa käsitellään argumentaatiotaitoa ja puhetilanteita, retoriikkaa, väittelyä, dialogia, artikulaatiota sekä esiintymistä ja esiintymisjännitystä. Lisäksi puhujakouluun kuuluu Mestaripuhe käytännössä -seminaari, jossa vierailevat luennoitsijat kertovat puhumisesta käytännön tilanteissa. Puhujakoulussa on paljon vuorovaikutteisia harjoitteita, joissa pääset soveltamaan oppimaasi. Saat myös puhujakoulun ohjaajilta henkilökohtaista palautetta, jonka avulla opit kehittämään omia vahvuuksiasi.

Winston Churchill totesi kerran näin: “Kaikista lahjoista, jotka ihmiselle on suotu, ei mikään ole puhetaidon vertainen”. Osallistu Kriittisen korkeakoulun Puhujakouluun ja ota ensiaskeleet tielläsi kohti puhetaidon mestaritasoa.

Ilmoittautuminen

Puhujakoulun toiminta jatkuu syyskuussa 2011. Johtuen oppikokonaisuuden vuorovaikutuksellisesta luonteesta ja henkilökohtaisesta ohjauksesta, puhujakouluun otetaan vain 12 ensiksi ilmoittautunutta.

Puhujakoulun syyslukukauden hinta on 490,- ja se sisältää koulutuksen, henkilökohtaisen ohjauksen ja oppimateriaalit.

Lisätietoja ja sitova ilmoittautuminen syksyn Puhujakouluun 31.5.2011 mennessä: info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi.

Puhujakoulu järjestetään yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus.
Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.

www.kriittinenkorkeakoulu.fi
www.filosofianakatemia.fi
 
Models, Mechanisms and Algorithms:
Symposium on Philosophical Perspectives on Synthetic Biology


University of Helsinki
2.-3.5.2011

Tentative programme

Monday 2.5.2011:

Fabianinkatu 33, auditorium XII
Open day

10.00 - 10.15     Welcome and Introduction: Gabriele Gramelsberger (Berlin), Erika Mansnerus (London)
10.15 - 11.00     Werner Kogge (Berlin): On the Idea of Engineering Biological Machines
11.00 - 11.45     Axel Gelfert (Singapore): Synthetic biology as thing knowledge
11.45 - 12.15     Coffee break
12.15 - 13.00     Tarja Knuuttila (Helsinki) & Andrea Loettgers (Caltech): The Combinatorial Modeling Strategy of Synthetic Biology
13.00 - 14.00     Lunch
14.00 - 14.45     Georg Trogeman (Cologne): Programmable Material?
14.45 - 15.30     Jane Calvert (Edinburgh): New forms of collaboration: Synthetic biology, social science, art and design
15.30 - 16.00     Coffee break
16.00 - 16.45     Ursula Dam (Weimar): Are engineers inventing the culture of tomorrow?
17.15 - 17.45     Adrian Mackenzie (Lancaster): Re-thinking energy through synthetic biology (venue: lecture room K132, Alexandria)
17.45 - 18.30     Discussion

Tuesday 3.5.2011
Unioninkatu 40, lecture room 10

Closed workshop day for Helsinki and Berlin projects with their guests
More informal presentations on work in progress
10.00 - 10.45     Gabriele Gramelsberger (Berlin): The simulation approach in biology
10.45 - 11.15     Coffee break
11.15 - 12.00     Gry Oftedal: PSBio - A Nordic Project on the Philosophical Foundations
12.00 - 12.45     Veli-Pekka Parkkinen: Gene knockouts and mechanistic understanding
12.45 - 14.00     Lunch
14.00 - 14.45     Jaakko Kuorikoski (Helsinki) & Petri Ylikoski (Helsinki): Why Would a Couple of Philosophers of Social Science Find Systems Biology Interesting?
14.45 - 15.30     Nina Samuel (Berlin): Images as tools
15.30 - 16.00     Coffee break
16.45 - 17.30     Peter Bexte & Kathrin Friedrich (Cologne): ‘Do Not Ever Leave the Pathways’- Graphical Notation in Biology
17.30 - 18.00     Discussion

For more information, see:
http://www.helsinki.fi/tint/events/index.htm
 
There are still a few places left at the graduate course arranged by Åbo Akademi University in cooperation with the National Graduate School in Philosophy: "Aristotle and His Followers on Action, Choice and Purpose", taught by Agnes Callard (University of Chicago). The course starts off on May 23rd with a workshop on "Aristotle and Agency". Invited speakers are Charlotta Weigelt (Södertörn University, Stockholm), Miira Tuominen (Jyväskylä University) and Agnes Callard. For a detailed workshop program and course description, see http://www.abo.fi/student/filosofi.

Those who are interested in participating should contact Martin Gustafsson (margust(a)abo.fi), at no later than April 25.
Metafyysinen klubi 19.4.
Helsinki

Antti Gronow:
"From Habits to Social Structures"

Metafyysisen klubin seuraavassa kokoontumisessa 19.4. klo 16 Päärakennuksen auditoriossa XVII esitelmöi Antti Gronow. Esitelmä on ladattavissa osoitteessa:
http://www.helsinki.fi/peirce/MC/.

Tervetuloa!
 
Tiedätkö, miksi teet sitä, mitä teet? Vai loistaako motivaatio ajoittain poissaolollaan? Aristoteelinen maksiimi kuuluu: "Kutsumuksesi on siellä missä intohimosi kohtaa maailman tarpeet." Miten tämä yhtälö ratkaistaan juuri sinun kohdallasi?

Filosofian Akatemia järjestää kesällä 2011:
LEINO – ONNELLISUUS JA MERKITYS -KESÄSEMINAARI
11.6.2011 klo 12–18 Helsingissä, Hotelli Linnan Jugend-salissa (Lönnrotinkatu 29)

Filosofian Akatemian LEINO – Onnellisuus ja merkitys -seminaari on lennokas, innostava ja aurinkoinen kesätilaisuus, jossa saat uusia ajatuksia ja työkaluja onnellisen ja hyvän elämän rakentamiseen. Elämyksellisessä seminaarissa käsitellään monipuolisesti onnellisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Seminaari on ratkaisukeskeinen. Se koostuu tiiviistä luentojaksoista ja osallistavista työpajaosuuksista. Luennoilta saat uusinta tietoa onnellisuustutkimuksen eturintamalta. Työpajaosiot puolestaan jalkauttavat elämääsi konkreettisia työkaluja, joiden avulla löydät uraauurtavia näkökulmia oman elämäsi keskuskysymyksiin.

Seminaarin kouluttajina toimivat Filosofian Akatemian tutkijat ja kouluttajat, FM Lauri Järvilehto ja VTM Frank Martela.

Seminaarista sanottua:
"Kiitos upeasta seminaarista! Tästä sai paljon hyviä eväitä tulevaisuutta
varten.”
“Ylitti odotukseni.”
“Lämmin ilmapiiri, sympaattiset esiintyjät.”
“Todella selkeä, inspiroiva ajatuksia herättävä seminaari.”
“Syvällistä tietoa hyvin käytännönläheisesti.”
“Innostava ja motivoiva työkalupakki.”
 
Seminaarissa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:
•Mitä onnellisuus oikeastaan on?
•Miten opit onnekkaaksi?
•Miten yhteisöllisyys liittyy onnellisuuteen?
•Miten selätät huonon itsetunnon?
•Miten kamppaat lannistavan ajatuksen?
•Miten pääset eroon työperäisestä stressistä?
•Mihin suuntaat elämäsi?

Seminaarin tieteellisenä perustana ovat seuraavat teoriat: Charles Sanders Peircen pragmaattinen toiminnanteoria, William Jamesin pragmaattinen psykologia, C.I. Lewisin tietoteoria, Mihaly Csikszentmihalyin flow-teoria, Martin Seligmanin positiivinen psykologia, Charles Taylorin yksilöllisyyden analyysi, Alasdair MacIntyren yhteisöllisyyden filosofia, George Millerin työmuistitutkimukset, Timo Järvilehdon systeeminen psykologia, Esa Saarisen ja Raimo P. Hämäläisen systeemiälyteoria, viimeaikaiset neurotieteen muistamista ja tarkkaavaisuutta koskevat tutkimustulokset sekä Filosofian Akatemian harjoittama hyvinvointia ja ajattelua koskeva akateeminen
tutkimus.

Ilmoittaudu 31.5.2011 mennessä osoitteessa
filosofianakatemia.fi/kesaseminaari.
  
Hinta (sis. alv 23%): 90,- / 50,- (opiskelijat). Hinta sisältää seminaarin osallistumismaksun sekä kahvi- ja välipalatarjoilun. Ilmoittautuessasi saat paluupostissa ilmoittautumisvahvistuksen sekä maksuohjeet.

Nopean varaajan etu: jos maksat osallistumismaksun ennen 30.4.2011, saat seminaarin hinnasta 10% alennuksen.

Ryhmäalennus: yli kolmen hengen ryhmille kokonaishinnasta 10% alennus.

Lataa seminaarin esite: http://bit.ly/gsv3gO

Lisätietoja:
info(at)filosofianakatemia.fi
www.filosofianakatemia.fi
 
MARX SUOMESSA

Karl Marx-seuran seminaari
Tieteiden talolla Helsingissä 7. toukokuuta 2011
Sali 312

OHJELMA

14.00 – 14.45  VESA OITTINEN (prof., Helsingin yliopisto) –  Mitä Marx tiesi Suomesta ja suomalaiset Marxista 1800-luvulla?

15.00 – 15.45  MIKKO LAHTINEN (prof., Tampereen yliopisto) – Suomen vanhan työväenliikkeen Marx-kuva

16. 00 – 16.45  KARI SALLAMAA (tri, Oulun yliopisto) – 1930-luvun vasemmistososiaalidemokraattien Marx

17.00 – 17.30  PERTTI HONKANEN (tri, Kela) – Marxin talousteoreettisten ideoiden vastaanotosta Suomessa (puheenvuoro)


Esitelmien pituus keskimäärin 45 minuuttia, taukoja puheenvuorojen esittämiseen ja kahvitteluun järjestetään tarpeen mukaan. Tieteiden talo sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 6. Seminaariin, joka pidetään Karl Marx-seuran vuosikokouksen jälkeen, on vapaa pääsy kaikille asiasta kiinnostuneille.
 
Minervan Pöllö on filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Dilemma ry:n julkaisema neljästi vuodessa ilmestyvä aikakausijulkaisu. Uusin numero (1/2011: Suomi) on luettavissa osoitteessa:

http://minervanpollo.tumblr.com/

Lisätietoja Minervan Pöllöstä löytyy osoitteista
http://minervanpollo.tumblr.com/
http://blogs.helsinki.fi/dilemma-ry/minervan-pollo/
http://www.facebook.com/minervanpollo
 

Miksi Aristoteles elää vielä 2000-luvulla? Kuinka pieni argumentti voi kaataa jättiläisen? Minkä salaisuuden Cicero, Winston Churchill ja Barack Obama jakavat? Jos haluat oppia mestariargumentoijaksi, osallistu toukokuussa järjestettävälle filosofisen argumentaation intensiivikurssille.

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

FILOSOFISEN ARGUMENTAATION INTENSIIVIKURSSI
Aika: la 21.5. – su 22.5. klo 10–15
Paikka: Bene, Albertinkatu 27 A 6

Intensiivikurssilla opit argumentoimaan taitavasti ja vainuamaan huonojen argumenttien sudenkuopat. Opit loogisen päättelyn perusteet ja ymmärtämään myös logiikan ohittavaa argumentointia. Kurssilta saat mukaasi monipuolisen argumentoinnin ja retoriikan työkalupakin, jonka avulla keskustelet aiheesta kuin aiheesta balettimaisen ketterästi. Kurssilla käsitellään filosofisen argumentaation perusteet ja tutustutaan argumentaation ja retoriikan metodeihin. Kurssi päättyy argumentaatiotyöpajaan, jossa pääset heti soveltamaan oppimaasi käytännössä.

Kurssi ei edellytä aiempaa perehtymistä filosofiaan tai argumentaatioon. Kurssin koulututtajana toimii VTM Markus Neuvonen.

Mikäli tahdot oppia argumentoimaan sujuvasti keskustelutilanteissa ja kirjoittamaan vakuuttavia esseitä tai artikkeleita, osallistu filosofisen argumentaation intensiivikurssille.

Kurssin sisältö:
1. Filosofisen argumentaation perusteet: Mistä argumentaatiotaidossa on kysymys?
2. Filosofisen argumentaation metodit: Mistä hyvä argumentti keksitään ja kuinka se muotoillaan?
3. Argumentin kritiikki: Minkälaisin tavoin argumentti voi epäonnistua?
4. Retoriikka: Mitä tarvitaan vakuuttamiseen?
5. Argumentaatiotyöpaja

Hinta on 70 euroa. Ilmoittautuminen 13.5. mennessä.

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen Kriittisen korkeakoulun toimistolle: 09-684 0010, ma-to klo 12-15 tai sähköpostitse info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus.
Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.

Lisätietoja:
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
www.filosofianakatemia.fi
 
The Helsinki Colloquium on Social Ontology
Department of Political and Economic Studies
University of Helsinki, April 14th-15th, 2011

Colloquium Venue: Unioninkatu 40, 3rd floor, Room 10

The Helsinki Colloquium on Social Ontology brings together experts in the philosophy of social science to discuss issues such as the following: What is the mode of existence of social facts? What role do group agents, such as states and corporations, play in the construction of social reality? How do social institutions, such as money and law, depend on implicit or explicit collective acceptance? What is the ultimate relation between individual and collective agency? Does group membership compromise individual agency? Where do collective emotions come in?

Please find attached the program for the event.

Pre-registration required by Tuesday the 12th of April. Please contact:
matti.heinonen(at)helsinki.fi.


THURSDAY 14th of April
10.00-10.15 Welcome
10.15-11.15 Michael Schmitz: From we-mode to role-mode
11.15-11.30 Coffee break
11.30-12.15 Arto Laitinen: Collective acceptance and two directions of fit
12.15-14.00 Lunch break
14.00-15.00 Beatrice Kobow: Collective perspectives on individual actions
15.00-15.15 Coffee break
15.15-16.00 Matti Heinonen: Collective intentionality: Extending the analogies
19.00 Colloquium dinner (Restaurant Kosmos)

FRIDAY 15th of April
10.15-11.15 David Schweikard: Coordination and Identity
11.15-11.30 Coffee break
11.30-12.15 Mikko Salmela: The rational appropriateness of collective emotions
12.15-14.00 Lunch break
14.00-15.00 Raimo Tuomela: Searle’s new construction of social reality
15.00-15.15 Coffee break
15.15-15.45 End of colloquium and final discussion
 
En doktorandtjänst i praktisk filosofi har utlysts vid Filosofiska  institutionen,
Uppsala universitet. Sista ansökningsdatum: 26 april.  Länk:
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/914doktorand.html
 
Suomen Filosofisen Yhdistyksen julkaiseman Ajatuksen toimitus on vaihtunut.
 
Suomenkielisiä artikkeleita voi tarjota julkaistavaksi Ajatuksessa lähettämällä kirjoituksensa Juha Räikälle (jraikka(at)utu.fi) tai Hanne Appelqvistille (hanne.appelqvist(at)helsinki.fi). Ruotsinkieliset artikkelit voi lähettää Mats Bergmanille (mats.bergman(at)helsinki.fi).
 
 
Ajatuksen toimitus 2011 alkaen:
 
Päätoimittaja:
Juha Räikkä, Turun yliopisto
 
Toimittajat:
Hanne Appelqvist, Helsingin yliopisto
Mats Bergman, Helsingin yliopisto
 
Lunds universitet ledigkungör härmed följande studiestöd för utbildning på forskarnivå med tillträdesdag den 1 september 2011 med placering vid Filosofiska institutionen:

1 studiestöd i teoretisk filosofi med inriktning mot kognitiva och icke-kognitiva teorier om social kognition och regelföljande.

Studiestödet ingår i ett internationellt projekt, Understanding the Normative Dimensions of Human Conduct: Conceptual and Developmental Issues, finansierat av European Science Foundation. Projektet är tvärvetenskapligt och omfattar forskning i filosofi och psykologi. Syftet är att förklara hur normer lärs in och förstås genom social
interaktion.

Det svenska delprojektet Understanding norms: Cognitive and noncognitive models of social cognition behandlar principerna för normativ förståelse av instrumentella och sociala handlingar. Mångfalden av normativt beteende gör det mindre troligt att en enda modell kan förklara alla typer av regelföljande.

Doktorandprojektet syftar till att undersöka kognitiva och ickekognitiva teorier om normer, utveckling av normer samt hur normativitet beror av situerad och distribuerad kognition.

Utlysningen: http://www.ht.lu.se/o.o.i.s/11295

Upplysningar: Professor Ingar Brinck: http://www.fil.lu.se/persons/person.asp?filpers=694

(Den som redan sökt det ordinarie studiestöd i teoretisk filosofi i Lund som utlysts
tidigare i år måste skicka in ny ansökan för att kunna bli bedömd för detta men måste
inte bifoga alla handlingar igen.)

Björn Petersson,
prefekt Filosofiska institutionen, Lund
 
Professor Anthony J. Steinbock (Southern Illinois University at Carbondale) will present a lecture under the title "The Distinctive Structure of the Emotions" at the University of Helsinki on Monday April 11.

Professor Steinbock is one of the leading experts in phenomenology and Continental philosophy. His best-known books include Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl (Northwestern 1995) and Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious Experience (Indiana, 2007). He is also the translator of Husserl's monumental work Analyses Concerning Passive and Active Syntheses: Lectures on Transcendental Logic (2001), and the Editor-in-Chief of the Continental Philosophy Review.

Abstract:

In this paper, I investigate whether acts peculiar to the emotional sphere of experience have a unique structure that is independent of epistemic acts. Do acts peculiar to the emotional sphere simply follow the coordinates of the noesis-noema structure of intentionality? Does the emotional sphere, which concerns the person (and not simply the epistemically engaged subject), have an essentially different structure? I limit myself to one example of an emotional experience — trust — examining it with attention to three structural characteristics, namely, otherness, temporality, and the modality of possibility. In this way, I can adduce the extent to which acts of the emotional sphere have a unique structure such that they are not merely modifications of objectivating acts.


The lecture is open to all, including students. Welcome!

Date: Monday, April 11th 2011, 16:15–18:00.

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies (Fabianinkatu 24),
seminar room, 1st floor.

Organizer: Research project European Rationality in the Break from
Modernity. Studies in Phenomenology and Hermeneutics

http://www.helsinki.fi/erbm/events/index.html

For further information contact joona.taipale(at)helsinki.fi
 
Hej,

bifogat hittar ni info om konferensen "CFP:Otherness, subjectivity & representation" som
arrangeras lång med HF-krafter och som kommer att hållas här på HF den 21-22 oktober.

https://www.abo.fi/student/akthfrelvet

Välkomna med förslag till presentationer.

Mvh

Peter Nynäs
 
Knowledge in Medicine -Questions in Medical Epistemology

PhD-course/Seminar, Helsinki, Finland

Aim: To introduce central questions in medical epistemology. 

Target group: 1) PhD students in medicine and health sciences, 2) Anyone interested

Time: June 9-11, 2011

Venue: House of Sciences, Kirkkokatu 6, Helsinki, Finland

Director of the course: Docent Pekka Louhiala, Hjelt institute, University of Helsinki

Organisers: Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics, Finnish Society for Philosophy of Medicine, Doctoral Programs in Public Health

Volume:  2 credits: lectures + learning diary + exercise. Instructions about the exercise are sent in advance. (It is possible to participate without completing a learning diary and the exercise).

Preliminary programme:

Thursday, June 9 

17.00-17.15     Introduction – Doc. P. Louhiala
17.15-18.15    Current trends in the epistemology of science – Dr. Jaakko Kuorikoski
18.15-19.15    Medical epistemology: forms of rationality in health care – Prof. B.Hofmann

Friday, June 10

09.00-10.00    Identification and classification of diseases: ontological and epistemic problems - Prof. L. Nordenfeldt
10.00-11.00    Medical epistemology – epistemology of practice? Prof. S.Pihlström
11.00-11.30    Coffee
11.30-12.30    Knowledge in the natural sciences - Prof. M. Sintonen
12.30-13.30    Lunch
13.30-14.30    Knowledge in a clinical encounter – Prof. M. Leiman
14.30-15.30    Knowledge in the medical humanities – Prof. H.M. Evans
15.30-16.00    Coffee
16.00-17.00     Statistical knowledge and clinical knowledge – Dr. J. Nummenmaa

Saturday, June 11

09.00-10.30    Exercise: medicine and philosophy on the map of sciences – Doc. P. Louhiala
10.30-11.00     Coffee
11.00-12.00     Social formation of medical knowledge – Prof. P. Alanen
12.00-12.15    Closing remarks – Dr. R. Puustinen
12.15-              Lunch and departure


General information

Enquiries and registration
: by May 26 to pekka.louhiala(at)helsinki.fi

Registration Fee: The seminar is free for members of the Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics, Finnish Society for Philosophy of Medicine and Doctoral Programs in Public Health as well as undergraduate students. For others, the fee if 50 €.    

Travel: By air: several airlines fly to Helsinki. By sea: ferries from Tallinn and Stockholm. Approximately twelve grants are available for junior members of the Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics (please contact Prof. lennart.nordenfelt(at)liu.se )

Accommodation in Helsinki has to be arranged by the participants themselves. There are several possibilities in all price classes. The centre of Helsinki is small and many hotels are within walking distance from the House of Sciences.  
 
Vuoden ensimmäinen Paatos on netissä!

Paatos on vuonna 2007 perustettu noin kolme kertaa vuodessa ilmestyvä tamperelainen filosofia- ja kulttuurilehti, jonka toimituskunta koostuu filosofian opiskelijoista. Tarjoamme monipuolisia, uusia ja yllättäviä näkökulmia monenkirjaviin teemoihin. Käsittelemme ajankohtaisia kirjoja ja haastattelemme mielenkiintoisia ihmisiä. Löydät Paatoksen osoitteesta http://www.uta.fi/jarjestot/aatos/paatos/index.html.

Uusimman numeromme teema on eläin. Mikä on eläimen ja filosofian suhde? Onko filosofian mahdollista sanoa jotain eläimestä itsessään, ja ennen kaikkea: pitääkö sen?

Seuraavassa numerossa käsittelemme Puolaa. Puolalainen ajattelu ja kulttuuri, oli kyse sitten filosofiasta, kirjallisuudesta, yhteiskuntatieteistä, elokuvasta, kuvataiteesta tai runoudesta, ovat jääneet suomalaisessa keskustelussa ansaitsemattomasti vähälle huomiolle.

Onko sinulla tarjota meille teksti vaikkapa ajankohtaisesta kirjasta tai edellä kuvaillusta teemasta? Voit lähettää tiedustelusi ja juttusi osoitteeseen lauri.polvivaara(at)uta.fi tai elina.halttunen(at)uta.fi. Seuraavan numeromme deadline on 15.5.

Paatoksen puolesta,

Elina Halttunen-Riikonen & Lauri Polvivaara, päätoimittajat
 
G. H. von Wrightin Explanation and Understanding 40 vuotta myöhemmin

Tieteiden talo 29.4.2011, sali 505 (yläsali), Helsinki

G. H. von Wrightin Explanation and Understanding -teoksen ilmestymisestä on kulunut 40 vuotta. Teoksella oli suuri merkitys suomalaisen tieteenfilosofian kehitykseen ja sen käsittelemät aiheet ovat edelleen ajankohtaisia. Paljon on kuitenkin tapahtunut neljän vuosikymmenen aikana ja monet tieteenfilosofiset näkemykset ovat muuttuneet. Nyt järjestettävässä seminaarissa tarkastellaankin von Wrightin teosta nykyisen tieteenfilosofian näkökulmasta ja arvioidaan sen ajankohtaisuutta. Seminaarin puhujina ovat suomalaiset nuoren polven tieteenfilosofit.


10.15 Kansleri Ilkka Niiniluoto: Avaussanat
10.35 FT Jaakko Kuorikoski: Manipulaatio ja kausaalinen selittäminen
11.45 VTM Tomi Kokkonen: Mielenteoria ja ymmärtäminen

12.45 lounastauko

13.45 dos. Panu Raatikainen: Teon teoria ja historiallinen selittäminen
14.55 dos. Petri Ylikoski: Sosiaaliset normit ja yhteiskuntatieteellinen selittäminen
 
PMP Research Seminar
http://www.helsinki.fi/teol/pro/pmp/

PMP Research Seminar continues on Friday:

Friday, 8 April, 12-15 (Auditorium II, Main Building, Unioninkatu 34 [Helsinki], 2nd floor)

Politics and education

Sami-Juhani Savonius-Wroth, Enlightenment and ‘love of truth’

Martina Reuter, Conceptions of Educability in the Thought of Catherine Macaulay and Mary Wollstonecraft

Minna Koivuniemi, Spinoza on Society


Please, note also the following seminar:

Friday, 29 April, 12-15 (Auditorium III, Main Building, Unioninkatu 34 [Helsinki], 2nd floor)

Mortality
Sami Pihlström
Virpi Mäkinen
Risto Saarinen
Simo Knuuttila
 
Suomen Filosofinen Yhdistys
http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/

PhD Aki Lehtinen (Helsingin yliopisto) esitelmöi Suomen Filosofisen Yhdistyksen vieraana Tieteiden talon salissa 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki) keskiviikkona 30.3. klo 18 otsikolla

Welfaristinen sosiaalisen valinnan teorian kritiikki

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tilaisuuteen tervetulleita.
 
**** Filosoficafé 10.4 - Om Wikileaks och informationsfrihet ****

Inledare: Peter Sjöholm, journalist och grundare av wikileaks.fi

Tid: Söndagen 10.4.2011 kl. 17.00.
Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo.

Tema: Om Wikileaks och informationsfrihet

Synopsis

Läckor av olika slag har länge förekommit, men aldrig tidigare har de skötts lika målmedvetet som fallet Wikileaks. För första gången någonsin existerar en organisation som specialiserar sig på att få ut information som andra parter vill hålla hemlig. Linjedragningarna är ändå svåra. Wikileaks har anklagats för att riskera livet på militära källor, men nomineras samtidigt för Nobels fredspris. Hur fri får information egentligen vara?

Fritt inträde & alla välkomna!

--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies (http://www.helsinki.fi/phca/) belongs to the Faculty of Arts, University of Helsinki, and has a strong profile in the multidisciplinary research and teaching of the humanities.

The Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies invites applications for the part-time (50%) position of

CURATOR
 
to start on 1 May 2011 until further notice. The field of the position is philosophy. There is a four-month trial period for the position.
 
The curator will be responsible for the maintenance and development of the von Wright and Wittgenstein Archives in cooperation with the steering group, director and possible other employees of the Archives. 
 
The curator will be hired under the title of postdoctoral researcher. The qualification requirements shall be an applicable doctoral degree and the ability to conduct independent scholarly work. In addition, the position requires good competence in English, Swedish and Finnish as well as at least a good passive knowledge of German.  A qualification in library studies or an equivalent qualification and related work experience as well as experience of scholarly archives can be considered an asset.
 
The salary will be based on level 5 of the demands level chart for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition, the appointee will be paid a salary component based on personal work performance.
 
The application must be accompanied by a CV and a list of publications compiled in accordance with the Academy of Finland instructions (http://www.aka.fi/en-GB/A/For-researchers/How-to-apply/Appendices/List-o...). The enclosures must be submitted in four copies.
 
Applications addressed to the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies must be delivered, together with the required enclosures, to the following postal address: Registry of the University of Helsinki, P.O. Box 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 University of Helsinki, Finland, or by email: hy-kirjaamo(at)helsinki.fi. The closing date for applications is 7 April 2011 at 15.45 local Helsinki time.
 
Further information may be obtained from Chancellor Ilkka Niiniluoto, tel. +359 9 191 22206, ilkka.niiniluoto(at)helsinki.fi, and from Jaana Gluschkoff , Head of Office, tel. +358 9 191 24519,  jaana.gluschkoff(at)helsinki.fi.
 
Helsinki 25 March 2011
University of Helsinki Central Administration
 
www.helsinki.fi/university
 
PLATON-klubilla 12.4. klo 18-21: Miten pelastetaan demokratia?
http://kirja.lasipalatsi.fi/

Aiheesta keskustelemassa Outi Alanko-Kahiluoto, Heikki Patomäki, Hanna Kuusela, Thomas Wallgren, vetäjänä Tuomas Rantanen.

Keskustelun pohjana pamfletti Puolueiden kriisi:
Tuoreita ajatuksia demokratian pelastamiseksi. Pamfletti siitä, miten puolueet ovat taantuneet teknokraattisiksi ääntenkeruuautomaateiksi, joiden politiikan sisältö henkilöidään mediajulkisuudesta eläviin johtajiin. Kirjassa pohditaan, miten politiikka palautetaan puolueiden asialistalle. Into kustannus yhteistyössä Attacin ja sivistysliittojen kanssa.

Tule mukaan kommentoimaan! Tapahtumaan on vapaa pääsy.
 
The Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE) in collaboration with the reasearch project "Partial Norms" (funded by the Swedish Research Council) invites you to the 1-day workshop entitled "What should you do when you don't know what is right?" The topic of the workshop is moral uncertainty and decision making under moral uncertainty. Information about the workshop is found below.

Workshop:


"What should you do when you don't know what is right?"

Time and Date:

08.30 - 16.30, April 6, 2011

Speakers:

Anna Bergkvist (Stockholm): "Uncertainty and Rational Regret"

Johan Brännmark (Lund): "Moral Competence and Ethical Theory"

Krister Bykvist (Oxford): "Evaluative Uncertainty and Consequentialism"

William Crouch (Oxford):  "Decisions under Moral Uncertainty: What Sort of Ought?"

Johan Gustafsson & Olle Torpman (KTH/Stockholm): "How to be Morally Conscientious Under Moral Uncertainty"

Toby Ord (Oxford): "Moral Uncertainty and Discounting"

Martin Peterson (Eindhoven): "Moral Uncertainty and Degrees of Moral Rightness"

Torbjörn Tännsjö (Stockholm): "Utilitarianism. Stern But Light Duties?"

Venue:

Room 20, LIME, Floor 4
Retzius väg 3
Karolinska Institue
Stockholm

Register:

If you wish to attend please send an email to Nicolas Espinoza
(nicolas.espinoza(a)philosophy.su.se) the 30th March at the latest. The worskshop is free of charge. If you wish to attend the conference dinner please indicate this in the email.
 
Utlysning av en doktorandtjänst i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen,  Stockholms universitet, med sista ansökningsdag: 2011-04-15:

http://www.su.se/om-universitetet/lediga-anstallningar/platser-i-forskar...
 
VII  KASVATUKSEN HISTORIAN PÄIVÄT
6.-7.6. 2011 (ma-ti)

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö, Seminaarinkatu 1, 26100 RAUMA

Kasvatuksen historian verkosto (Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, Suomen kasvatustieteellinen seura, Suomen Historiallinen Seura ja Suomen Kouluhistoriallinen Seura) ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö järjestävät kasvatuksen historian päivät Raumalla 6.-7.6. (ma-ti). Kasvatuksen historian päivistä on muodostunut instituutio tutkijoiden ja alan harrastajien alati kasvavassa joukossa. Ensi kesän tapahtuma järjestetään kasvatushistoriallisessa miljöössä, Suomen vanhimman yhä toiminnassa olevan seminaaripuutarhan ympäröimässä Rauman vanhan miesseminaarin päärakennuksessa.

Merkitse Kasvatuksen historian päivien ajankohta 6.-7.6. nyt saman tien kalenteriisi.

Tärkeitä päivämääriä

- Esitystiivistelmien viimeinen jättöpäivä 2.5.2011
- Ilmoittautumiset viimeistään 16.5.2011.

Kasvatuksen historian päivillä tapaa historiantutkimuksen parissa työskenteleviä tutkijoita eri tieteenaloilta. Ohjelma koostuu työpajojen esitelmistä ja päivien teemaan liittyvistä yhteisluennoista. Raumalla teemana on eläytyminen ja tulkinta historian ymmärtämisen prosessissa.

Kasvatuksen historian päivillä kokoontuu nyt jo kolmannen kerran oma Kasvatuksen filosofian osastonsa. Jos aiot pitää esityksen tässä ryhmässä, ilmoita aikeestasi osaston vastuuhenkilölle (Risto Ikonen).

Koska kesäpäivien yleisöllä on samankaltaisia tutkimusintressejä, esitelmistä käydyt keskustelut ovat usein tavanomaista antoisampia. Moni kesäpäivien esitelmä onkin jalostunut tieteelliseksi julkaisuksi ja jopa omaksi tutkimushankkeekseen. Aloittelevia tieteentekijöitä varten järjestetään oma noviisityöpajansa, jossa voi esitellä gradun keskeisiä tuloksia tai vaikkapa ensimmäistä artikkeliaihiota. Voimme myös pohtia historiantutkimuksen tekemiseen ja artikkeliin kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä käsiteltyjen artikkeliaihioiden pohjalta.

Vaikka kyseessä on täysverinen tutkijatapaaminen referee-abstrakteineen, on tilaisuuden osallistumiskynnys on pyritty pitämään alhaisena. Siksi emme peri osallistumismaksua.

Tervetuloa Raumalle!

Kasvatuksen historian päivät
Lauri Kemppinen
laukem(at)utu.fi
050 5696427

Kasvatuksen filosofian osasto
Risto Ikonen
risto.m.ikonen(at)uef.fi
050 3366548

Ilmoittautumiset www-lomakkeella osoitteessa:
http://www.edu.utu.fi/tiedostot/rokl/lomake/

Ilmoittautumiset sähköpostitse: susanne.levaniemi(at)utu.fi
Jos ilmoittaudut sähköpostitse, kerro viestissäsi:
1) Oma nimesi, 2) organisaatiosi ja 3) yhteystietosi (puh) ja:
- oletko aikeissa jättää abstraktin teemaryhmään
- oletko aikeissa tuoda esityksen/ käsikirjoituksen
noviisityöryhmään
- oletko aikeissa osallistua seminaarin historiakierrokselle (ma klo
19-20, hinta 6 euroa)
- oletko aikeissa osallistua yhteiseen illanviettoon (ma klo 20,
omakustanteinen)
- oletko aikeissa osallistua liveroolipeliin (ti klo 9.30-11.45)


http://edu.utu.fi/rokl/

Tiedustelut:
Lauri Kemppinen <laukem(at)utu.fi> puh. 050-5696427
 
Tutkijaliiton 30. kesäkoulu 26.–28.8.2011
SUBJEKTI, SUBJEKTIUS, SUBJEKTIIVISUUS

Tutkijaliiton perinteinen, kaikille avoin kesäkoulu pidetään Sibelius-Akatemian kurssikeskuksessa Kallio-Kuninkalassa perjantaista 26.8. sunnuntaihin 28.8.

Mitä kuuluu subjektille 2000-luvulla? – Onko subjekti  edelleen joku, kuten 1900-luvun puolella esitetty kysymys "Kuka tulee subjektin jälkeen?"  antaa ymmärtää.  Voiko subjektiksi päästä?  Ja jos, niin miten? Ja jos pääsee, niin onko sitten Joku, eikä kuka tahansa?  – Entä koehenkilöt, joista on tieteellisissä kokeissa tapana puhua kokeen subjekteina?  Ja jos kuninkaan alamaiset ovat kuninkaan subjekteja, niin nostetaanko heidät subjekteiksi vai lasketaanko?

Merkitseekö subjektiivisuus  mielivaltaista leikkiä merkityksillä? Onko se mitä tahansa? Entä miten käsittää oikeus, valta ja vallanalaisuus suhteessa subjektiin ja subjektiuteen?  Ja miten on yhteisön ja yhteisöllisyyden laita?

Miten subjektin käsite suhteutuu substanssin, egon, hengen, tietoisuuden ja olemisen käsitteisiin? Ja miten voi parjattu kartesiolainen subjekti? Entä sen strukturalistinen kritiikki? 

Onko kognitiotieteissä subjektia – enää tai vielä? Vai onko subjekti vain älyn kantaja, jonka tekoäly tulee voittamaan? – Onko subjektius  palautettavissa paljastamistaan odottavaan koodiin, oli  sitten kyse geneettisestä tai informaatioteknologisesta koodista?

Entä subjektin käsitteeseen perinteisesti liitetty arvokkuus ja integriteetti? Sen eettisesti velvoittava ulottuvuus?

Puhujiksi ovat tähän mennessä lupautuneet Tiina Arppe, Timo Kaitaro, Esa Kirkkopelto, Markku Koivusalo, Juho Hotanen, Turo-Kimmo Lehtonen, Jukka Mähönen, Kirsti Määttänen, Tuomas Nevanlinna, Olli Pyyhtinen, Päivi Takala, Jari Veijalainen ja Taneli Viitahuhta. Vanhaan tapaan luvassa on myös yllätysalustus ja yllätysperuutus.

Kesäkoulun pitopaikka on Sibelius-Akatemian kurssikeskus Kallio-Kuninka­las­sa­­ Tuusulanjärven kupeessa (Ristinummentie 6, Järvenpää).

Ilmoittautumiset Tutkijaliittoon 16. kesäkuuta mennessä sähköpostitse tutkijaliitto(at)helsinki.fi tai puhelimitse (09) 633 239 sekä 045-3590818. Osallistumismaksu 140 euroa (opisk. ym. 100 euroa, yrityksen tai yhteisön maksamana 250 euroa) sisältää majoituksen 2–3 hengen huoneissa sekä koko viikonlopun ateriat. Maksu suoritetaan 12.8. men­nessä Tutkijaliiton tilille.

TERVETULOA!
 
Tutkijaliiton ja Tiede & edistyksen Kritiikkikahvilat jatkuvat keväällä 2011
Kirjakauppa Arkadiassa (Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki).

Perjantaina 1.4. klo 18–20 FT, kirjallisuudentutkija Anna Helle alustaa suomentamastaan François Dossen kirjasta Strukturalismin historia I.

Puhetta johtaa Olli Sinivaara.

Kirjaesittely:

Strukturalismin historia I. Ohjelman synty 1945-1966 on ranskalaisen semiologian, strukturalismin ja jälkistrukturalismin yleisesitys, jossa teorioita ja teoreetikoita käsitellään suhteessa Ranskan 1900-luvun tiede- ja kulttuurihistoriaan. Samalla teos kuvaa värikkäitä persoonia ja kiivaita keskusteluja tuoden näin lihaa käsiteluurangon ympärille.
 
Historia esittelee tunnetuimpia teoreetikoita Jakobsonista ja Lévi-Straussista Lacaniin, Foucault’hon, Barthesiin ja Derridaan, mutta esiin nousee myös Suomessa vähemmän tunnettuja ranskalaisia ajattelijoita. Paitsi strukturalismin kolmea ydinaluetta – antropologiaa, kielitiedettä ja psykoanalyysia – teos käsittelee myös filosofiaa, sosiologiaa, kirjallisuudentutkimusta, taloustiedettä ja historiaa.

Strukturalismi on tieteiden rajat ylittävä teoreettinen hanke, jonka päämääränä on ollut rakentaa ihmistieteitä yhdistävä yleinen merkkiteoria. Sen kultakausi oli Ranskassa 1960-luvulla, mutta suuntauksen vaikutukset näkyvät yhä selvästi nykytutkimuksessa ja tavassamme hahmottaa maailmaa. Siksi strukturalismin historian tunteminen on edelleen tärkeää, ellei välttämätöntä.

Lisätietoja Tutkijaliitosta tutkijaliitto(at)helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

Merja Hintsa
toiminnanjohtaja
Tutkijaliitto ry
 
Red Cross Nordic United World Colleges (RCNUWC)
Norway
Vacancies
Teaching Positions 2011

RCNUWC is a two year residential school for 200 scholarship students aged between 16 and 19 from more than 80 nations. All our students study for the International Baccalaureate Diploma.

For August 2011 we have the following temporary teaching vacancies due to leave of absence granted to current staff:

   * A teacher of Economics HL and SL (preferably with TOK) for one year only
   * A teacher of Philosophy HL and SL (with TOK) for one year with the possibility of a second year.
   * A teacher of Mathematics HL, SL,SL Studies for one year only.

All teachers take a full part in the Extra Academic programme and residential life of the college. Further details of these responsibilities can be obtained on request by email.

Applicants should send a letter of application, addressed to the Rektor, and a Curriculum Vitae (CV), which includes the names of two referees.

All communications should be sent by email to ac78jlaw(at)staff.rcnuwc.no

http://www.rcnuwc.no/about.html
 
The Fourth Nordic Pragmatism Conference:
Inquiry

Copenhagen, Denmark
22-24 August 2011

The Nordic Pragmatism Network organizes its fourth annual conference in Copenhagen with the theme "Inquiry". The main speakers of the conference include Tom Burke (University of South Caroline), John Capps (Rochester Institute of Technology) and Laurent Thévenot (L'École des Hautes Études en Sciences Sociales).

The organizing committee invites paper proposals (abstracts) to the programme with a
deadline of 1 June 2011. As a part of the Network’s efforts to increase student mobility,
travel costs of young scholars studying or working at a Nordic university can be covered
by the Network’s funds. For more information and a full call for papers, please visit
http://www.nordprag.org/npc4.html.

Please feel free to forward this announcement to your contacts and mailing lists.

Best regards,
Henrik Rydenfelt
 
Tiedä suomeksi!

Tampereella 24.–25.3. Sosiologipäivillä pohditaan myös tiedon ja tieteen kieltä ja tieteilyä osana sitä kulttuuria ja yhteiskuntaa, missä sitä harjoitetaan: Tiedä suomeksi! -kiertueen lehdet ja -kustantajat puhuttavat ja puhuvat siitä, miksi työtään tekevät.

Päivien aikaan kiertueen päivystyspiste löytyy Tampereen yliopiston päätalon aulasta molempina päivinä kello 10–18. Yhteisen päivystyspisteen lisäksi ainakin Gaudeamus, Vastapaino, niin & näin ja Tutkijaliitto tuovat julkaisujaan myös myyntiin.

Torstai-iltana 24.3. kiertueen päivystäjä tavattavissa Telakalla klo 18–20.

Tuiskekin aiheesta on sallittua perjantain (25.3.) paneelissa. Se järjestetään Päätalon salissa A3 kello 12–14. Sanoja viskelemässä ovat Ville Lähde ja Antti Salminen (niin & näin), päätoimittaja Kari Kuoppala (Tiedepolitiikka), Laura Saarenmaa (Tampereen yliopisto, tiedotusoppi) ja Tuomas Seppä (Gaudeamus).

Halutessasi voit lähettää aiheeseen liittyviä kysymyksiä etukäteen kiertueen projektisihteerille sähköpostiin minna.m.nerg(at)jyu.fi.

Tiedä suomeksi myös Facebookissa.

Tervetuloa asian äärelle!

Tiedä suomeksi 2011: Janus, Kulttuurintutkimus, Naistutkimus, niin & näin, Nykykulttuurin julkaisusarja, Politiikka, Psykologia, Puhe ja kieli, Tiede & edistys, Teologinen aikakauskirja, Terra, Tiedepolitiikka sekä Gaudeamus, Vastapaino, Suomen tiedekustantajien liitto ja Suomen tiedetoimittajain liitto. Puheohjelman muutokset mahdollisia. Lisätietoja: minna.nerg(at)jyu.fi, puh. 044 2900 639 ja riitta.koikkalainen(at)hyy.fi.
 
 
Helsinki Metaphysical Club 22.3.

Hania Michalczyk (The Pontifical University of John Paul II in Cracow):

"A Rhetoric without a Man? Some Thoughts on a Possible Key to C. S. Peirce's Speculatice
Rhetoric"

As an addition to this spring's programme, the Metaphysical Club will meet already on
Tuesday, 22 March for a talk by Hania Michalczyk, a Polish scholar currently visiting
Helsinki. Please note that this addition results in some changes to the programme of the
rest of the spring (available at http://www.helsinki.fi/peirce/MC/).
 
Donnerska institutet och ämnet religionsvetenskap vid Åbo Akademi bjuder in till gästföreläsning:

Mattias Gardell, professor i religionshistoria, Uppsala Universitet:

Tortyrens epistemologi: om tortyr och produktion av sanning

Måndagen den 18.4 2011, kl. 14-16
Åbo Akademi, auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2

Föreläsningen utgår från professor Gardells bok Tortyrens återkomst (Leopard förlag, 2008). I Förenta staterna och många demokratiska länder har terrorismen tagits som anledning för att inskränka medborgerliga rättigheter och demokratiska friheter. Tortyr har åter kommit till heders. Förr hemligstämplad och bakom lyckta dörrar, sker den nu öppet med världsopinionen som inbjudna vittnen. Gardells föreläsning behandlar frågor om makt, motstånd och global ordning. Varför är det så tyst om Guantánamo? När ska även amerikanska krigsförbrytare kunna ställas inför den internationella brottmålsdomstolen i Haag? Var är de upprörda rösterna från de europeiska makthavare som säger sig verka för mänskliga rättigheter?

Professor Mattias Gardell är känd som framstående forskare, debattör och aktivist, specialiserad på frågor inom spänningsfältet mellan religion och politik, t.ex. rasism, nationalism, antisemitism och islamofobi. Han har gjort omfattande fältforskning i bl.a. Egypten och USA och forskat i teman som religiös rasism, vitmaktmiljöns religiösa dimensioner, förändringsprocesser i islams politiska landskap, självmordsattentat och manliga krigarideal samt tortyrens återkomst i det globala kriget mot terror. Pågående forskningsprojekt behandlar teman som islamofobi, terrorismlagstiftningen och mänskliga rättigheter, yttrandefrihetens gränser och religion, sekularism och demokrati.

Mattias Gardells senaste böcker inkluderar bl.a. titlarna Rasrisk (Natur & Kultur 2003 [1998]), Bin Laden i våra hjärtan. Globalisering och framväxten av politisk islam (Leopard 2005), Tortyrens återkomst (Leopard 2008) och Islamofobi (Leopard 2010).

Välkommen!

För ytterligare information, vänligen kontakta docent Ruth Illman, Donnerska institutet, rillman(at)abo.fi, tfn: 050-517 5917
 
Luonnonfilosofian seuran loppukevään ohjelma
www.lfs.fi

Perinteen mukaisesti kokouksemme ovat Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6 [Helsinki], parillisten viikkojen tiistaina, salissa 505, klo 18.15 - 20.00.

22.03.2011 FT Tarja Kallio-Tamminen, dos. FT Paavo Pylkkänen ja TkT
Viljo Martikainen esittävät suomenkielisen tiivistelmän esityksistään tietoisuudesta, jonka tulevat pitämään Tukholmassa  2.-8.05.2011 järjestettävässä konferensissa: Towards a Science of Consciousness.

5.04.2011 Dosentti Panu Raatikainen Helsingin yliopistosta tarkastelee esitelmässään tieteenfilosofian tehtävää ja nykytilaa. Kommentaattori nimetään myöhemmin.

19.04.2011 Professori Pekka Teerikorpi  puhuu aiheesta "Allan Sandage ja
maailmankaikkeuden laajeneminen". Kommentaattorina toimii emeritusprofessori Ari Lehto.

3.05.2011 Taloustieteilijät ja professorit Jaakko Kiander  ja Vesa Kanniainen ovat luvanneet vastata kysymykseen: Onko taloustiede tiedettä lainkaan, jos se ei osaa kuvata kohdettaan ymmärrettävästi, eikä selittää sitä loogisesti eikä ennustaa talouden tulevaisuutta juuri lainkaan?

17.05.2011 Normista poiketen kevään viimeisen kokouksen tapahtumapaikkana on Otaniemi, Dept. of Applied Physics in Aalto University, salissa 228, jossa prof. Dr. Esko I. Kauppinen kertoo meille mikä on suomalaisen nanotieteen tila ja esittelee laboratorionsa salaisuuksia. Käyntiosoite on Puumiehenkuja 2, FI-02150 Espoo. Otaniemeen pääsee Kampista bussilla No 103. Kahvitarjoilun vuoksi tilaisuuteen on ilmoittauduttava etukäteen joko Seuran kotisivun tai sihteerin kautta viimeistään 10.05.2011
 

Kaikki filosofian ja ET:n opettajat sekä sellaisiksi opiskelevat ovat lämpimästi tervetulleita filosofian ja ET:n yo-reaalikokeen pisteytyskokouksiin Helsinkiin.

Pistekokouksille on varattu seuraavat ajat ja paikat aiempien sopimusten pohjalta:

 

Filosofia
to 17.3. 17.00-19.00 Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 10, sali 115

Elämänkatsomustieto
pe 25.3. 17.00-19.00  Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 10, sali 115

(Jälkimmäisen tilaisuuden jatkona on Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien (Feto ry) kevätkokous.)

  

(Saapumisohjeita: Siltavuorenpenger 10 on ns. Aurora-talo eli talo, johon päädytään, kun Unioninkadulta kuljetaan talon läpi kohti Siltavuorenpengertä ennen viimeistä pitkää siltaa edeltävää risteystä (joka kulkee rantaa pitkin). Jos tulee toisesta suunnasta kuljetaan Snellmaninkatu
loppuun, käännytään vasemmalle, sitten tien loppuessa
alas oikealle ja taas tien loppuessa alas vasemmalle. Sali 115 on sisääntulokerroksessa ja siihen pääsee helpoiten menemällä porraskäytävän läpi (kaksi kertaa lasiovesta).)

 

Kutsumme Sinut mukaan pohtimaan tieteen tulevaisuutta ja ennen kaikkea tutkimuksen aiheita. Olemme kiinnostuneita tietämään, mitä Suomessa tulisi mielestäsi tutkia. Anna näkemyksesi rohkeasti ja ennakkoluuttomasti, sillä tiedettä ja tutkimusta voi lähestyä monelta eri kantilta. Lähetä myös kutsua eteenpäin asiasta kiinnostuneille tuttavillesi.

Paina alla olevaa linkkiä ja osallistu 1.4.2011 mennessä. Kiitos panoksestasi jo etukäteen!

http://www.mitatutkisit.fi

 

Ystävällisin terveisin,
Markku Mattila
Suomen Akatemian pääjohtaja

 

Mahdollisissa teknisissä ongelmissa ota yhteys palvelun tuottajaan
Fountain Parkiin: anu.valtari (at) fountainpark.com.

 

 

Hilary Putnam is being awarded The Rolf Schock Prize in Logic and  Philosophy 2011 by the Royal Swedish Academy of Sciences

The Rolf Schock Prize in Logic and Philosophy 2011 is being awarded to Hilary Putnam "for his contribution to the understanding of semantics for theoretical and ‘natural kind’ terms, and of the implications of this semantics for philosophy, theory of knowledge, philosophy of science and metaphysics".


Previous recipients of the prize
1993 W V Quine
1995 Michael Dummett
1997 Dana Scott
1999 John Rawls
2001 Saul Kripke
2003 Solomon Feferman
2005 Jaakko Hintikka
2008 Thomas Nagel

http://www.kva.se/sv/pressrum/Pressmeddelanden-2011/Hilary-Putnam-tilldelas-Rolf-Schockpriset-i-logik-och-filosofi/
Norjalainen Kant-seura järjestää Oslossa 5.-10. toukokuuta pohjoismaisen workshopin "Kant on Causality", jonka vetäjinä toimivat kansainväliset Kant-tutkimuksen huiput, Eric Watkins, Robert Hanna ja Houston Smit. Ohessa ohjelma. Kurssista voi saada opintopisteitä esseesuorituksella.

Pohjoismaisille osallistujille on myös tarjolla rajoitettu määrä pienimuotoisia matka-avustuksia (n. 250 euroa). Avustus edellyttää kommentaattorina toimimista ainakin yhdessä luentoalustuksista. Niille, joilla ei ole varaa hotelliin, voidaan yrittää löytää vaihtoehtoinen, maksuton majoitus (kysy!).

Tiedusteluja voi lähettää allekirjoittaneelle osoitteeseen t.t.kannisto(at)ifikk.uio.no tai
Camilla Serck-Hanssenille osoitteeseen camilla.serck-hanssen(at)ifikk.uio.no.

Ystävällisin terveisin,

Toni Kannisto

Lecture Plan:

May 5:
Camilla Serck-Hanssen (Uio)
10.15-12.00 Intro to Kant's views on causality I
14.14.-16.00 Into to Kant's views on causality II

May 6:
Robert Hanna (University of Boulder, Colorado)
10.15-12.00 Causality in the deduction
14.14.-16.00 Causality in the analogies

May 7:
Houston Smit
10.15-12.00 Causal laws and the mechanism of nature
14.00.-16.00 Kant's reply to Hume

May 9:
Houston Smit
10.15-12.00 What we know about things in themselves, the problem of noumenal causality or affection
Robert Hanna
14.15.-16.00 Kant's Theory of Free causality

May 10:
Eric Watkins (UCSD)
10.15-12.00 Causality in Kant's early writings (before 1781)
14.15.-16.00 Kant's critical theory of causality (KrV and MAN)

Venue: Georg Morgenstiernes hus 452
 
FBF - Filosoficafé 27.3 - Odemokratiska tendenser i samtiden

Filosoficafét bjuder denna gång in politiker för att diskutera den politiska framtiden i Finland. Vi vill ordna ett medborgarforum där publiken, i filosoficaféts anda, får möjlighet att diskutera samhällets grundvärderingar tillsammans med politiker som är aktuella i riksdagsvalet. Forumet skall vara ett tillfälle att föra mera djuplodande diskussioner om de olika parti...ernas samhällsvisioner och syn på demokrati. Vårt huvudsakliga mål är att skapa en deltagande diskussion om vad vi anser viktigt i samhället och hur politikerna borde förverkliga det. Filosoficafét är inte ett tillfälle för riksdagskandidaterna att vädra partiprogrammet, utan en chans att tillsammans med publiken tänka på hur vi vill leva i framtiden.

Filosof Hannes Nykänen inleder diskussionen med ett kort anförande om "odemokratiska tendenser i samtiden" som fungerar som start för diskussionen. Politikerna skall ta ställning till anförandet genom att bidra med sina egna analyser om vilka utmaningar vårt demokratiska samhälle står inför. Diskussionen öppnas för publiken efter de första kommentarerna. Representanter från de största partierna har bjudits in. I skrivande stund har följande bekräftat sitt deltagande:

Annika Lapintie (Vänstern)
Jouni Lehikoinen (Centern)
Lena Wiksten (Självständighetspartiet)
Mikael Hiltunen (SDP)
Monika Antikainen (Gröna)
Kari Salminen (Sannf)

Plats: Gallerisalen (2:a våningen, innergården) Gillesgården, Auragatan 1 G, Åbo
Tid: Söndagen den 27.3.2011 kl. 16.00
Inledare: Filosof Hannes Nykänen
Tema: Odemokratiska tendenser i samtiden

Alla välkomna! Fritt inträde!

Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, FIN-20540 Åbo
tel. +358 2 237 4068
+358 50 5147297
fax +358 2 237 9190
E-mail: FBF@kaapeli.fi
Hemsida: www.fbf.fi
Research Seminar of the Philosophy Disciplines of the University of Helsinki - March program

There is a change in the program. On 16th of March there is a talk by Jaakko Hintikka, titled The Logic of Fiction from 4-6 pm (http://www.filosofia.fi/node/5631).

In order not to have two high-class events at the same time, it is decided that the research seminar is to be held at 2-4 pm in A110 of Unioninkatu 40 A. Everyone's presence is warmly welcomed.

Below is the corrected program:

16. 3. Wednesday!, 14-16 pm Nat Hansen (Institut Jean-Nicod École Normale Supérieure, Paris): "A Slugfest of Intuitions: Contextualism and Experimental Design"

31. 3. Thursday, 16-18 pm Professor Jonathan Neufeld (Fellow of Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften, Vienna): "Beyond Musical Ontology: Descriptivism and it Discontents"

The seminar will convene in A110, Unioninkatu, 40 A, Helsinki.  Everyone's presence is warmly welcomed.
 
Suomalainen pragmatismin tiedotuslista on nyt avattu. Listalle voi liittyä osoitteessa:

http://list.filosofia.fi/cgi-bin/mailman/listinfo/pragmatismi

Listalla on tarkoitus julkaista lähinnä kotimaisia pragmatismiin liittyvien luentojen, tapahtumien ja julkaisujen tiedotteita sekä uutisia.
 
Metafyysinen klubi 8.3.

Merja Bauters:

"On Signs and Affordances"

Metafyysinen klubi kokoontuu 8.3. klo 16 Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XVII. Loppukevään päivitetty ohjelma on klubin nettisivulla osoitteessa
http://www.helsinki.fi/peirce/MC/.

Tervetuloa!
 
CFP:

Realism
--A case of mere homonymy or identifiable common commitments?

Helsinki Collegium for Advanced Studies
6-9 June 2011

http://www.nordprag.org/realism.html

The conference aims at exploring the relations different philosophical positions referred to as “realism” may have to each other. This question will be explored both from a historical perspective, focussing on the Middle Ages and Modernity, and from a systematic perspective based on contemporary debates.

The first conference days (6-8 June) are reserved for invited presentations. On the final day (9 June) the Nordic Pragmatism Network organizes a one-day follow-up symposium on “Pragmatism and Realism”, concentrating on the issue of realism with an emphasis on the philosophical tradition of pragmatism.

A tentative conference programme is available at http://www.nordprag.org/realism.html.

Call for papers

The Nordic Pragmatism Network invites paper proposals to the workshop "Pragmatism and Realism" arranged as part of the conference. The deadline for abstracts of 150-300 words is (already) 1 April, 2011.

As a part of the Nordic Pragmatism Network’s efforts to increase student mobility, travel costs of young scholars studying or working at a Nordic university can be covered by the Network’s funds. For more information and the full call for papers, see the conference webpage at http://www.nordprag.org/realism.html.

Please feel free to forward this announcement to your contacts and mailing lists.

Best regards,
Henrik Rydenfelt

Coordinator
Nordic Pragmatism Network
http://www.nordprag.org/
 
Anthropology + Materialism, A Journal of Social Research, an international and multidisciplinary journal at the crossroads of anthropology and materialism, which focuses on the critique of social phenomena, announces a call for papers for its inaugural issue to be published in September 2011.

The first issue of the journal will be dedicated to the topic “Walter Benjamin and anthropological materialism”, but propositions related to a “materialist anthropology” inspired by Michel Foucault, Pierre Clastres and other contemporary thinkers are welcomed.

Both theoretical and ethnographic articles are invited in relation to the general topic of the journal. All articles are peer reviewed and are submitted on the condition that they are not in consideration for publication elsewhere.

The present deadline for articles to be included in the first issue of the journal is set for the 1st of May 2011.

More informations on http://anthropologicalmaterialism.hypotheses.org
 
Vierailevia esitelmöitsijöitä Tampereen yliopiston filosofian oppiaineessa

10. 3. 2011 klo 12, Pinni B3109

Prof. Peter Trawny, Bergische Universität Bochum (Saksa)

esitelmöi aiheesta

What is an Intense Experience? Henri Bergson's 'Essai sur les données immédiates de la conscience'


Peter Trawny on saksalainen filosofi, joka on työskennellyt Bochumin lisäksi vierailevana professorina myös Wienissä, Shanghaissa ja Tukholmassa. Hänen työnsä kuuluu fenomenologian ja hermeneutiikan alalle, jossa hän on tutkinut ennen kaikkea poliittista filosofiaa, etiikkaa ja uskonnonfilosofiaa. Hän on julkaissut useita huomionarvoisia teoksia mm. Heideggerista, Hölderlinistä, Arendtista, Sokrateesta, ja Jüngeristä, ja hän työskentelee myös Martin Heidegger Gesamtausgaben toimitajana.


Valikoima kirjoituksia:
• Martin Heidegger. Einführung, Campus Verlag, Frankfurt und New York 2003
• Heidegger und Hölderlin oder Der Europäische Morgen, Königshausen & Neumann, Würzburg 2004
• Denkbarer Holocaust. Die politische Ethik Hannah Arendts, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005
• Sokrates oder Die Geburt der Politischen Philosophie, Königshausen & Neumann, Würzburg 2007
• Die Autorität des Zeugen. Ernst Jüngers politisches Werk, Matthes & Seitz, Berlin 2009 „Adyton“. Heideggers esotherische Philosophie, Matthes und Seitz, Berlin
 
 
*********************************************************************

15.3. 2011 Filosofian tutkijaseminaarissa klo 14, Pinni B4115
 
Sergei Prozorov, Suomen akatemian tutkija,
 
esitelmöi aiheesta
 
Three Concepts of the World : From the Universe to the Void
 
Sergei Prozorov on politiikantutkija ja filosofi, joka väitellyt Tampereen yliopistossa ja työskennellyt sen jälkeen Tanskan kansainvälisten suhteiden instituutissa, Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa sekä Suomen akatemiassa. Hän on kirjoittanut politiikanteoriasta ja kansainvälisistä suhteista.
 
kotisivut: http://helsinki.academia.edu/SergeiProzorov
 
Valikoima kirjoituksia:
·       The Ethics of Postcommunism. Hisory and Social Praxis in Russia. Palgrave 2009.
·       Foucault, Freedom and Sovereignty
·       Understanding Conflict between Russia and the UE: The Limits of Integration
·       Political Pedagogy of Technical Assistance.
 
Nyt tidsskrift og Indkaldelse af artikler

Præsentation

Vi har hermed fornøjelsen at annoncere det nye internationale tidsskrift
for pædagogisk filosofi i Norden, /Studier i pædagogisk filosofi/.

/Studier i pædagogisk filosofi/er et elektronisk /on-line/, /open acces/
og /peer-review/'ed tidsskrift, der publicerer artikler inden for den
pædagogisk filosofiske tradition i bred forstand. Artiklerne spænder fra
klassiske filosofiske undersøgelser af fundamentale emner i relation til
det pædagogiske felt til detaljerede og kritiske analyser af dannelse,
uddannelse, læring, undervisning etc. i et filosofisk perspektiv.

/Studier i pædagogisk filosofi/sigter efter at fremme en levende og
kritisk dialog mellem forskere på universiteter og læreranstalter fra
hele Norden. Tidsskriftet repræsenterer ikke én filosofisk eller
teoretisk skole eller tradition. Tværtimod er tidsskriftets mål at
fremme udveksling og samarbejde mellem filosoffer, pædagogiske
filosoffer og filosofisk orienterede forskere indenfor uddannelse og
pædagogik i Norden. Tidsskriftet stræber derfor efter en bred nordisk
spredning af artikelforfattere, fagfællebedømmere og redaktion.

Hvert nummer har et tema, men bringer også artikler uden for tema.

Alle artikler publiceres på et af de skandinaviske sprog: dansk, norsk
og svensk.

Se videre http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/announcement/view/105

Indkaldelse af artikler__

Første tema: Hvorfor pædagogisk filosofi? - deadline 1. oktober 2011

Se videre http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/spf/announcement/view/104

Med venlig hilsen

Jørgen Huggler

Chefredaktør
 
Mitä on hyvä elämä – ja miten sitä eletään? Tähän filosofiseen keskuskysymykseen on etsitty vastausta vuosituhansia. Samalla se on läsnä jokaisen omassa elämässä. Lienee selvää, ettei hyvään elämään ole vain yhtä polkua, tärkeintä onkin ratkaisujen aktiivinen etsiminen. Osallistu Kriittisen korkeakoulun ja Filosofian Akatemian keskustelukurssille ja lähde mukaan pohtimaan sitä, miten juuri sinä elät hyvää elämää.

Kriittinen korkeakoulu järjestää yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa:

HYVÄ ELÄMÄ – Keskustelukurssi
Aika: lauantaisin 19.3., 26.3., 2.4. ja 9.4.2011 klo 16:30–19:45
Paikka: Kriittisen korkeakoulun tilat, Albertinkatu 27

Mitä tarkoittaa hyvä elämä vuonna 2011? Hyvä elämä -keskustelukurssilla syvennetään yhteisen dialogin kautta kaikkien osallistujien henkilökohtaista ymmärrystä hyvän elämän luonteesta. Kysymystä lähestytään erilaisten virikkeiden kautta. Keskustelua siivittävät filosofit Frank Martela ja Karoliina Jarenko hyödyntäen elokuvakatkelmia, klassikkotekstejä, musiikkia ja lyhyitä alustuksia. Näin haetaan näkökulmia elämän keskuskysymykseen ja tehdään se helposti lähestyttäväksi sekä keskusteltavaksi.

Keskustelukurssin pääosassa ovat kuitenkin sinun omat kokemuksesi ja näkemyksesi hyvästä elämästä. Viime kädessä juuri sinä olet hyvän elämäsi paras asiantuntija.

Kurssin sisältö:
1. Hyvä elämä – enemmän kuin onnellisuus
2. Läsnäolo ja elämänasenne
3. Hyvä elämä – ja hyvä kuolema
4. Merkitys, ihmissuhteet ja pyhyys hyvässä elämässä

Kurssille mahtuu kymmenen osallistujaa. Hinta 90 euroa (opiskelijahinta 60 euroa).

Vetäjät Frank Martela & Karoliina Jarenko.

Ilmoittautumiset perjantaihin 11.3. mennessä: info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi.

Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus.
Filosofian Akatemia on filosofista tutkimusta ja koulutustoimintaa harjoittava yritys.

Lisätietoja:
www.kriittinenkorkeakoulu.fi
www.filosofianakatemia.fi
 
2-year post-doc appointments at the Faculty of Arts, Umeå University

The Faculty of Arts at Umeå University announces four 2-year post-doc appointments. Applications are invited in the following six research areas:
-Language and Cognition
- The Humanities and Information Technology
- Pre-Modern Studies
- Language Didactics
- Science, Technology and Environment
- Educations Didactics with History of Education

Candidates are eligible who have a PhD no more than three years old at the time of the application deadline and have not previously held a post-doc or post-doc like position.
Applications should include:
- a CV,
- a list of publications,
- a research plan comprising 5-8 pages.
One of the above research areas should be clearly cited in the application. If the project fits more than one area, that should be clearly cited in the application.
Each appointment will be placed at one of the departments or units at the Faculty of Arts. Interviews will be made as part of the selection process. The research must be carried out in Umeå.
For further information about the research areas, contact (by phone or e-mail):

Pär Sundström, phone +46 90 7865163 or Kirk Sullivan, phone +46 90 786 9549 (Language and Cognition)
Patrik Svensson (The Humanities and Information Technology), phone +46 70 397 8466
Jonas Carlquist (Pre-Modern Studies), phone +46 70 873 6299
Kirk Sullivan (Language Didactics), phone +46 90 786 9549
Jenny Eklöf (Science, Technology and Environment), phone+46 90 786 5456
Daniel Lindmark (Educations Didactics with History of Education), phone +46 90 786 6250

Applications that are sent electronically should be in word- or pdf-format.
Applications, marked with reference number 315-127-11 may be sent to jobb(a)umu.se (please cite the reference number in the subject line) or to: Umeå University, Registrator, SE-901 87 Umeå, Sweden, and must have arrived no later than March 21, 2011.
We look forward to receiving your application!

[This excerpt translates only the description of the area Language and Cognition, thus:]

Language and Cognition
Language and Cognition designates the cognitive science research environment at the faculty of Arts at Umeå University. Its centre of gravity is in the fields of philosophy and linguistics. Research areas in this environment include philosophy of mind, logic, philosophy of language, linguistic and conceptual development, and semantics. We welcome projects in these areas, but also other projects that focus on issues concerning language, perception, thinking, memory and action. Please visit our webpage at: http://www.org.umu.se/kognition/eng.
PLATON-klubi
Kirjakauppa Kirjassa tiistaina 8.3.2011

ATEISMI-ilta

Onko jumalaa olemassa? Mielipiteitä on ainakin kahdenlaisia, mutta monet kristinuskon ikuisuuskysymykset vaikuttavat astetta helpommilta ratkaista, kun ongelmien osatekijät riisutaan jumalallisista ulottuvuuksista.

Tutkija Ilkka Pyysiäinen ja vapaa ajattelija Jussi K. Niemelä keskustelevat uskonnosta ja ateismista Kirjakauppa Kirjassa tiistaina 8.3. klo 18-20. Keskustelun virittäjänä ja vetäjänä toimii Matti Myllykoski.

Keskustelun pohjana olevat kirjat:
Ilkka Pyysiäinen: Jumalaa ei ole (Vastapaino 2010)
Michael Martin (toim.): Ateismi. Suomentaneet Tapani Hietaniemi, Jussi K. Niemelä & Tiina Raevaara (Vastapaino 2010)

Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.


lisätietoja: Marja-Liisa Laine, 09-612 77 98, Kirjakauppa Kirja, lasipalatsi,
Mannerheimintie 22-24, 00100 HELSINKI. www.kirja.lasipalatsi.fi
 
First PLM Conference
Stockholm University,
16-18 September 2011
http://langmind.eu/conference.shtml


PLM  (Philosophy of Language and Mind)
PLM is a European network of centers, institutes and departments with a strong commitment to the philosophy of language and philosophy of mind (see http://langmind.eu/). PLM was formed 2010 and has the following members:

- Arché, St Andrews (http://www.st-andrews.ac.uk/~arche/)
- Department of Philosophy, CEU, Budapest (https://philosophy.ceu.hu/)
- CLLAM, Department of Philosophy, Stockholm University
(http://people.su.se/~ppagin/cllam/)
- CSMN, Oslo (http://www.csmn.uio.no/)
- ILLC, Amsterdam  (http://www.illc.uva.nl/)
- Institut Jean-Nicod, Paris (http://www.institutnicod.org/)
- IP, University of London (http://www.philosophy.sas.ac.uk/home.php)
- LOGOS, University of Barcelona (http://www.ub.edu/grc_logos/)
- NIP, University of Aberdeen  (http://www.abdn.ac.uk/philosophy/nip/)


First PLM Conference
Every two years PLM will organize a conference in the philosophy of language and philosophy mind area. The first PLM conference will take place at Stockholm University, Stockholm, 16-18 September 2011. A selected number of speakers will be asked to contribute a paper in a following special issue of Synthèse.

Key-note speakers will be:
- Delia Fara, Princeton University
- Hannes Leitgeb, Ludwig-Maximilians University, Munich
- Genoveva Martí, ICREA and University of Barcelona
- Elisabeth Pacherie, Institute Jean-Nicod, Paris
- Crispin Wright, University of Aberdeen / New York University


Call For Papers
The conference welcomes contributed papers in the areas of philosophy of language (widely construed, including philosophical logic) and philosophy of mind. Contributed papers will be allocated 40 minutes, including 10-15 minutes for discussion.

Submission
To submit a proposal for a contributed talk:
1. Compose an email with your name, affiliation, and the title of your talk.
2. Attach a two-page abstract of your talk, anonymized for blind refereeing, as a pdf file.
3. Send it to: info(at)langmind.eu
5. Deadline: 31 March 2011.
6. Results of the selection will be communicated no later than 31 May 2011.


For the organizing committee
Peter Pagin
 
Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind

Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen
8—12 August 2011.

This summer school is an initiative of the Nordic Society for Phenomenology. The course will provide essential insights into central themes within the philosophy of mind, viewed from a phenomenological perspective.

Topics include: transcendental philosophy, intentionality, perception, empathy, and the enactive mind.

The course will consist of a mixture of lectures and seminars (25 hours total), aimed at advanced MA students and PhD students.

Speakers include: Prof. Jocelyn Benoist (Sorbonne, Paris), Prof. Shaun Gallagher (Memphis), Prof. Camilla Serck-Hanssen (Oslo), Prof. Dan Zahavi (Copenhagen), Dr. Søren Overgaard (Copenhagen)

Space is limited, so please apply early. The deadline for applying is 9 May 2011.

Students interested in giving a short presentation (20 minutes + 10 minutes discussion) must submit an abstract when they register.

Language: English

Venue: University of Copenhagen

We welcome students from all countries.

Conference fee: DKK 300 (This fee includes conference participation, coffee/tea/refreshments, and a conference dinner.)

To register, please visit http://cfs.ku.dk/summerschool/

To request further information, please email Søren Overgaard: s.overgaard(at)hum.ku.dk

Njalsgade 140-142, 5th floor
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
Phone +45 35 32 86 80
Fax +45 35 32 86 81
Email cfs(at)hum.ku.dk
 
FILOSOFINEN PRAKTIIKKA

Seminaari pidetään tiistaina 22.3.2011, klo 12.00 - 16.30 Tampereen yliopistossa Päätalon salissa C6.


Seminaarin tarkoitus on esitellä ja pohtia filosofisen vastaanoton historiaa, nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Philosophical practice -liikkeen katsotaan saaneen alkunsa 1980-luvun alussa, kun saksalainen Gerd Achenbach aloitti filosofisen vastaanottonsa. Suomessa ensimmäisen filosofisen vastaanoton aloitti Antti Mattila 1990-luvun lopulla. Vastaanotolla filosofi voi tarjota apua maailman- ja elämänkatsomuksellisessa jäsentelyssä ja elämäntaitoihin liittyvää keskusteluapua erilaisten ongelmien kohdatessa. Seminaarin alustuksissa esitellään filosofisella vastaanotolla käytettyjen keskustelumenetelmien kuten sokraattisen dialogin lisäksi myös kehollisia työskentelyn menetelmiä. Seminaarissa pohditaan myös filosofisen vastaanoton suhdetta psykoterapiaan ja yleisesti filosofisen vastaanoton nykytilaa ja koulutusta Suomessa. Seminaarin puhujat ovat filosofeja, jotka ovat joko itse pitäneet filosofista vastaanottoa tai kouluttaneet muita filosofiseen praktiikkaan.

Seminaari on tarkoitettu filosofian opiskelijoille ja tutkijoille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Seminaari on maksuton. Ilmoittautumiset kahvitarjoilua varten risto.koskensilta (ät) uta.fi 17.3. mennessä. Seminaaria koskevat sisällölliset kysymykset: prof. Jaana Parviainen jaana.parviainen (ät) uta.fi.


Seminaarin ohjelma

12.00 Avaus

12.15 ? 13.00 Eero Ojanen: "Lyhyt johdatus filosofisen praktiikan historiaan:
Koulutustoiminta Suomessa"

13.00 - 13.45 Antti Mattila: "Filosofisen vastaanoton metodeista ja työvälineistä"

13.45 -14.15 Kahvitauko

14.15 -15.00 Elli Arivaara-Ebbe: "Filosofisen vastaanottotoiminnan haasteista ja
mahdollisuuksista"

15.00 - 15.45 Johannes Ojansuu: "Kielenkäyttö ja merkitysterapia filosofisessa
praktiikassa"

15.45 - 16.30 Timo Klemola: "Tietoisuustaidot ja kehollisuus filosofisen praktiikan
lähtökohtana"
 
At the Limits of Transcendental Phenomenology

A phenomenological workshop organized by the research project European Rationality in the Break from Modernity: Studies in Phenomenology and Hermeneutics.

Date: March 11-12, 2011

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, seminar room, 1st floor


Programme:

Friday, March 11

Keynote Speaker 16:15–18:00

Rudolf Bernet (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium):

Transcendental Phenomenology?

Abstract: There can be a phenomenology that does not understand itself as a phenomenology of a transcendental constituting conscious subject. Likewise, there can be a transcendental phenomenology that is not an eidetic science of the apodictically necessary structures of pure consciousness. In other words, within phenomenology there are also limits to sense-formation and limits to the general essential characterization of transcendental consciousness. In both cases, one should respect these limits rather than attempt to transcend them since the ultimate ground of all phenomenology lies in nothing else than the facticity of our experience. This does not mean, however, that the phenomenologist should be constrained by this facticity and be satisfied with simply narrating the history of his own experiences. In the end, the experienced phenomena themselves determine which science of them is possible and to what extent a scientific elaboration of its descriptive findings is congenial to phenomenological research.


Saturday, March 12
(Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies, Fabianinkatu 24, seminar room, 1st
floor.)

Session I: 10:15–11:45
Sara Heinämaa: Transcendental Intersubjectivity, Personhood and Normality
Timo Miettinen: Towards a Transcendental Social Ontology

Session II: 12:00–13:30
Mirja Hartimo: Scientific Objectivity and the Transcendental
Joona Taipale: From the Lived-Body to the Body-Ego: Psychoanalytic Foundations of
Phenomenology

LUNCH 13:30–15:00

Session III: 15:00–16:30
Simo Pulkkinen: Husserl and the Historicity of the Transcendental Subject
Jussi Backman: The End of the Transcendental? Post-Husserlian Transformations


The workshop is open to all. Welcome!


* * *

Rudolf Bernet is a professor in Katholieke Universiteit Leuven as well as the current director of the Husserl Archives at the same university. He is a well-known scholar of phenomenology, especially its Husserlian current, and has written extensively on the topics of transcendental philosophy, temporality, and psychoanalysis. He is the author of several books and articles on phenomenological philosophy, including Conscience et existence: perspectives phénoménologiques (2004), La vie du sujet: recherches sur l'interprétation de Husserl dans la phénoménologie (1994), and An introduction to Husserlian phenomenology (1993, together with with Iso Kern and Eduard Marcbach). He is also the editor of the Husserliana volume on time-consciousness (2001).

* * *

The workshop is a part of the seminar series on phenomenology and transcendental philosophy organized by the ERBM project:
http://www.helsinki.fi/erbm/events/index.html

For further information, please contact Timo Miettinen (timo.pa.miettinen(at)helsinki.fi)
 
Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen Filosofian yksikkö järjestää  perjantaina 13.5.2011 kollokvion otsikolla

PSYKOLOGIAN FILOSOFIA: TIETOINEN JA TIEDOSTAMATON MIELI

Kutsuttujen esitelmien lisäksi ohjelmaan sisällytetään myös tarjottuja suomenkielisiä esitelmiä. Kutakin esitelmää varten on varattu aikaa 30 minuuttia sekä 10 minuuttia keskustelulle.

Esitelmiä toivotaan seuraavankaltaisista aihepiireistä: tietoisuus ja tiedostamaton, arkipsykologian ja tieteellisen psykologian suhde, psykologisten teorioiden erityispiirteet, psykologian filosofian luonne, psykoterapian filosofia, neurotieteen filosofia

Esitelmän pitämisestä kiinnostuneilta pyydämme alustavaa otsikkoa ja noin yhden sivun abstraktia 31.3. mennessä. Tarjotut abstraktit arvioidaan.

Jussi Kotkavirta      jussi.kotkavirta(at)jyu.fi
Pessi Lyyra      pessi.lyyra(at)jyu.fi   
Jussi Saarinen      jussi.a.saarinen(at)jyu.fi
 


***Filosoficafé 27.2. - Daniel Ankarloo - Marknadsmyter och begreppsimperialism***

Inledare: D
aniel Ankarloo, fil dr i ekonomisk historia, lektor i socialt arbete Malmö Högskola. Ankarloo är författare till bland annat "Marknadsmyter: en kritisk betraktelse av nyliberala påståenden" (ETC förlag, 2008) och "Välfärdsmyter - visst har vi råd att finansiera tryggheten" (ETC förlag, 2010).

Tid: Söndagen 27.2.2011 kl. 17.00.

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo.

Tema: Nationalekonomskrået - Marknadsmyter och begreppsimperialism

Synopsis

Daniel Ankarloo kommer utifrån en kritisk analys av den neoklassiska ortodoxin inom nationalekonomin redogöra för hur nationalekonomin är unik bland samhällsvetenskaperna. Dels utifrån dess tendenser till underhållandet av marknadsmyter dels genom dess tendenser till "begreppsimperialism" inom andra samhällsvetenskaper. Både inomvetenskapliga och samhällspolitiska aspekter av nationalekonomskrået kommer att tas upp.

Några länkar för information om Ankarloo och hans publikationer:

http://www.mah.se/hs_daniel_ankarloo

http://varuhuset.etc.se/sv/product/698/Valfardsmyter-Ankarloo

http://www.aftonbladet.se/kultur/article4103598.ab

Fritt inträde & alla välkomna!
Mvh,
Jonas Ahlskog
--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Suomen Filosofinen Yhdistys
http://www.helsinki.fi/jarj/sfy/

Helsingin yliopiston kansleri prof. Ilkka Niiniluoto esitelmöi Suomen Filosofisessa Yhdistyksessä keskiviikkona 16.2. klo 18 (Tieteiden talo, Kirkkok. 6 [Helsinki], sali 505) otsikolla:

"Eino Kaila metafysiikan kriitikkona"

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tilaisuuteen tervetulleita.
 
CALL FOR PAPERS
Aesthetics of Human Spaces
Between Urban and Nature
The IXth IIAA International Summer Conference on Environmental Aesthetics
17.6.–19.6.2011, Lahti, Finland.

The International Institute of Applied Aesthetics (IIAA) will arrange the IXth IIAA International Summer Conference on Environmental Aesthetics in Lahti, Finland, 17.6.–19.6.2011. The theme of the conference is “Aesthetics of Human Spaces: Between Urban and Nature.”

The concept of space has become one of the most important instruments for investigating the constitutive factors involved in building human relationship to the surroundings. Recent research in different fields has revealed various dimensions of the concept and different viewpoints from which it can be addressed. The concept of space helps direct attention to the human, felt dimension not only of natural environments, but of urban environments as well. The concept of space is also an importantly aesthetic one, as it is connected to critical issues in contemporary aesthetics. For example, focus in aesthetics on the corporeal side of human existence has provoked new questions and may provide new insights about the aesthetic experience of human spaces: What kinds of role do the senses play in our experience of spaces? Are the different senses involved in the experience of space in equal interaction with one another, or are one or more senses in some way primary or even foundational?

One important way of approaching human spaces is to make a distinction between private and public space. Some spaces could be called “hybrid spaces,” including aspects from different kinds of spaces. What are the differences between the aesthetics of the different forms of space? What sort of a role does the experience of spaces play in human life as a whole?

A diversified approach to research into the variants of spaces, including the role different spaces play in human existence by e.g. contributing to well-being, can help in finding ways of creating more meaningful spaces and might aid those in positions of power to make informed decisions about public spaces that better satisfy the needs of human life.


People interested in exploring these issues are asked to send an abstract of no more than 300 words to iiaa-info[at]helsinki.fi. Deadline for abstracts is 28.2.2011. The time allotted to each paper is 40 minutes (30 minutes for presentation and 10 minutes for discussion).

Registration fee: 75€ (regular), 30€ (graduate students).

Keynote speakers:
Isis Brook (Writtle College, UK)
Andrew Ballantyne (University of Newcastle, UK)
Martin Seel (Johann Wolfgang Goethe-Universität, Germany)

Contact person: Kalle Puolakka, kalle.puolakka[at]helsinki.fi

Organizing committee:
Arto Haapala, Aesthetics, University of Helsinki.
Kalle Puolakka, IIAA, Palmenia Centre, University of Helsinki.
Sanna Lehtinen, IIAA, Palmenia Centre, University of Helsinki.
Lecture by Prof. Jaakko Hintikka: The Logic of Fiction

Time: Wednesday 16 March 2011 at 4:15 p.m.
Venue: university main building, small assembly hall (pieni juhlasali), Fabianinkatu 33, 4th floor (Helsinki)

Organised by Helsinki Collegium for Advanced Studies,
www.helsinki.fi/collegium

Free admission. Welcome!

Lecture abstract:
What is the Logic of Fiction

Could logical skills help an aspiring novelist or a similar writer? This very question might seem ridiculous, but only as long as it is not realized that deductive logic is at bottom the science of thought experimentation and ampliative reasoning is but skillful questioning. An author is constantly facing the very concrete question: what to say next? In answering these questions, a novelist is telling us a story about her fictional world – not unlike a scientist, who is inquiring into the nature of the actual world. Typically both are trying to answer an overall “big” question by means of a number of “small” questions, which for a scientist are typically experiments and observations. In both cases, the most important skill is in the strategic choice of these small questions.
 
In fiction, a second questioning process is also going on: reading. Reading is but a series of tacit questions put to the text in analogy to scientific observations conceived of as questions put to one’s perceptible environment. A writer’s choice of answers to her working questions is calculated to prompt new questions in the mind of the reader. Hence the answer to the question “what is the logic of fiction?” is: “logic, especially the logic of questions and answers.”

Short biography of Jaakko Hintikka:

Jaakko Hintikka (born in 1929) is currently Professor of Philosophy at Boston University and during the academic year 2010-2011 he is Distinguished Visiting Fellow at the Helsinki Collegium for Advanced Studies. He was Professor of Philosophy at the University of Helsinki from 1959 until 1970. He is the author or co-author of over 30 books and over 300 scholarly articles. Professor Hintikka has contributed to mathematical logic, philosophical logic, the philosophy of mathematics, epistemology, language theory, and the philosophy of science. His works have appeared in nine languages.

Hintikka is regarded as the founder of formal epistemic logic and of game semantics for logic. In recent decades, he has worked mainly on game-theoretical  semantics, and on independence-friendly logic, known for its "branching quantifiers" which he believes do better justice to our intuitions about quantifiers than does conventional first-order logic. He has done important exegetical work on Aristotle, Descartes, Kant, Wittgenstein, and C.S. Peirce. Hintikka's work can be seen as a continuation of analytic tendency in philosophy founded by Brentano and Peirce, advanced by Frege and Bertrand Russell, and continued by Carnap, Quine, and by Hintikka's teacher Georg Henrik von Wright.

In 2005 Jaakko Hintikka was awarded the Rolf Schock prize in logic and philosophy "for his pioneering contributions to the logical analysis of modal concepts, in particular the concepts of knowledge and belief".  “The Philosophy of Jaakko Hintikka” was published in the Library of Living Philosophers in 2006.
 
Filosofian Akatemia etsii graduntekijää filosofian, psykologian, viestinnän, kielitieteen tai tietojenkäsittelytieteen alalta. Etsimme opintojensa loppusuoralla olevaa, omasta alastaan voimakkaasti motivoitunutta ja opinnoissaan erinomaisesti suoriutunutta tutkijanalkua.
 
Tarjoamme mielenkiintoisen ja erittäin ajankohtaisen tutkimusaiheen, joka kytkeytyy osaksi omia tutkimusprojektejamme. Tarjoamme graduntekijälle myös laitoksen ohjausta tukevaa gradunohjausta. Lopullinen toimeksianto ja gradun tarkka aiherajaus neuvotellaan yhdessä laitoksesi graduohjaajan kanssa.
 
Maksamme graduntekijälle korvauksen valmistuneesta työstä.
 
Jos olet kiinnostunut tekemään gradun tarjoamastamme aiheesta, lähetä lyhyt luonnehdinta siitä, miksi juuri sinä olet oikea henkilö suorittamaan tutkimushankkeen. Laita hakemuksen liitteeksi opintosuoritusotteesi. Lähetä hakemuksesi 31.3.2011 mennessä osoitteeseen informaatio(at)filosofianakatemia.fi.

Tällä hetkellä etsimme pro gradun tekijää seuraavalle tutkimuskohteelle:

Semanttiset verkostot filosofiassa, neurotieteessä ja tietojenkäsittelytieteessä

Semanttiset verkostot ovat yksi verkkoteknologian keskeisimmistä tutkimuskohteista. Kysymys siitä, miten sanat verkottuvat toisiinsa on esimerkiksi hakukonealgoritmien suunnittelun keskiössä. Samalla on viime aikoina löydetty näyttöä siitä, että vastaavanlaisia semanttisia suhteita löytyy myös ihmisen aivoista (ks. esim. Just et al. 2010).
 
Filosofiassa semantiikkaa ja merkitysten tutkimusta on lähestytty puolestaan kielentutkimuksen ja logiikan näkökulmista: merkittävimmät filosofiset merkitysteoriat ovat Russellin (1905) ja Fregen (1892) deskriptivismi sekä Kripken (1980) ja Donnellannin (1970) kausaalinen merkitysteoria.
 
Tutkimuksessa on tarkoituksena kartoittaa ja vertailla keskeistä semanttisia verkostoja ja merkitysteoriaa käsittelevää kirjallisuutta filosofiassa, neurotieteessä ja tietojenkäsittelytieteessä. Ideaalinen kandidaatti on filosofian, psykologian tai viestinnän pääaineopiskelija, jolla on sivuaine tietojenkäsittelytieteessä.
 
Gradutoimeksianto liittyy Filosofian Akatemian käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin Naturalistic Differential Semantics, The Extended Mind ja Principles of Systems Psychology.
 
Lähdeviitteet:
Donnellan, K. 1970. Proper Names and Identifying Descriptions. Synthese, 21(3–4), 335–358.
Frege, G. 1892. Sense and Reference. The Philosophical Review, 57(3), 209–230.
Just M.A., Cherkassky V.L., Aryal S., Mitchell T.M. 2010. A Neurosemantic Theory of
Concrete Noun Representation Based on the Underlying Brain Codes. PLoS ONE 5(1).
Kripke, S. 1980. Naming and Necessity. Oxford: Basil Blackwell.
Russell, B. 1905. On Denoting. Mind, 14(56), 479–493.

Filosofian Akatemia on helsinkiläinen filosofista tutkimusta ja koulutusta harjoittava yritys.
Lisätietoja: www.filosofianakatemia.fi
 
 
Oletko kiinnostunut filosofiasta tai filosofian soveltamisesta käytännön ongelmiin?
Tule kuulemaan viimeisimmät tutkimustuloksemme ja vuoden 2011 kuulumiset!

 
Filosofian Akatemian tutkijaseminaari
Aika: perjantaina 25.3. klo 12:15 – 16:30.
Paikka: Helsingin yliopiston päärakennuksen auditorio XVI (Fabianinkatu 33).
 
Tutkijaseminaarin keynote-puhujana on viestinnän professori Leif Åberg. Professori Åberg puhuu verkkoaikakauden ajankohtaisesta ilmiöstä, laajennetusta mielestä. Laajennettu mieli on alkujaan David Chalmersin ja Andy Clarkin vuonna 1998 esittämä arvostettu ja keskusteltu hypoteesi siitä, miten ihmisen mielen toiminta laajenee myös ympäristöön. Laajennettu mieli on entistä ajankohtaisempi nykyaikaisena internetin ja sosiaalisten verkostojen aikakautena.
 
Filosofian Akatemian tutkijoiden puheenvuorot käsittelevät myös laajennettua mieltä, työhyvinvointia, ajattelun rakennetta, viestintää sekä argumentaatiota. Innostavassa seminaarissa tutustut monipuolisesti Filosofian Akatemian harjoittamaan filosofiseen tutkimustoimintaan ja kuulet, miten sovellamme tutkimustuloksiamme käytäntöön.
 
Ilmoittaudu tutkijaseminaariin perjantaihin 18.3. mennessä lähettämällä ilmoittautumisvahvistus osoitteeseen informaatio(at)filosofianakatemia.fi.

Seminaariin mahtuu mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Osallistuminen on maksuton.
Seminaarissa on kahvi- ja välipalatarjoilu.

Tutkijaseminaarin ohjelma:
12:15 Avaussanat
12:20 Keynote: professori Leif Åberg, Helsingin yliopisto: Kiehtova laajennettu mieli
13:05 Timo Tiuraniemi: Kestääkö laajennetun mielen hypoteesi?
13:35 Lauri Järvilehto: Ymmärtäminen ja ennakko-oletukset: a priori tieto käytännössä
14:05 Kahvitauko
15:35 Frank Martela: Relationaalinen ihmiskuva ja vanhainkotityö
14:35 Karoliina Jarenko: Deliberatiivinen viestintä
15:05 Markus Neuvonen: Miten vastuuta pitäisi ajatella?
16:05 Filosofisen tutkimuksen sovelluksia
16:20 Loppusanat
 
Filosofian Akatemia on helsinkiläinen filosofista tutkimusta ja koulutusta harjoittava yritys.
 
Lisätietoja: www.filosofianakatemia.fi
 

Aristotle and Agency

Workshop at Åbo Akademi University, May 23rd 2011


14.15-15.15               Agnes Callard  (University of Chicago)                                 
Ethical Hylomorphism  and theMatter of Practical Thinking

 15.30-16.30               Miira Tuominen  (Jyväskylä University)                     
Why is the Virtuous/Happy Agent More Fully an Agent? Aristotelian Perspectives
 
16.30-17.00              Coffee

17.00-18.00           Charlotta Weigelt (Södertörn University College/Stockholm)
The Hermeneutic Significance of Aristotle’s Concept of Chance

                                                                                                                         

Location: Arken, Fabriksgatan 2, C101 (Westermarck)
Inquiries: martgust(a)abo.fi
Metafyysinen klubi
http://www.helsinki.fi/peirce/MC/

Kokoonnumme tiistaina 15.2. keskustelemaan Frank Martelan esitelmästä "Ethics of
Situational Growth – A Pragmatic Approach for Being Moral". Esitelmä on ladattavissa
klubin nettisivuilta tutusta osoitteesta http://www.helsinki.fi/peirce/MC/.

Huom. Tämän ja loppukevään kokoontumisten paikka on päärakennuksen Aud XVII.
Kokoontumisajat on myös listattu nettisivulla.
 
Call for papers:

Seminar on

Prestige in Language and History: Explorations in 18th- and
19th-century Europe


28–29 April, 2011
Tieteiden talo, Helsinki

Invited keynote speakers:

Dr. Elizabeth Eger, King’s College, London
Professor Susan Fitzmaurice, University of Sheffield

Studies of prestige comprise a multidisciplinary enterprise with links to research fields like sociolinguistics, network studies, social history, and cultural evolution. In Henrich & Gil-White (2001), prestige is defined as “noncoerced, interindividual, within-group, human status asymmetries”, or as freely conferred deference on an individual who excels in valued domains of activity. Prestige is a salient factor in human societies and networks. It affects our everyday lives, as prestigious groups or individuals serve as valued models e.g. for the choices we make and the attitudes we hold on many levels including lifestyles, consumer habits, affiliations, and language varieties. But how is prestige conferred on individuals or groups; who are the prestigious in different conditions; what sorts of consequences does prestige have in different domains of activity; and how do prestige patterns change in time and how can we study prestige in language and history? Understanding prestige as a multifaceted factor in human behaviour and interpersonal relationships will ultimately help us see prestige patterns as culturally and socially conditioned changing constructs.

This multidisciplinary seminar targets historical linguists and historians in particular and aims at a dialogue between scholars of different disciplinary backgrounds. We especially encourage younger scholars to participate in our discussion. We invite presentations that deal with prestige as a sociocultural and/or linguistic phenomenon in the diverse context of eighteenth- and nineteenth-century Europe, taking into account such factors as the rise of the middle class, nationalism and political upheavals, increasing interest in vernacular languages, urbanisation, the industrial revolution, and changes in arts, science and literature. Possible topics include, for example, prestige patterns in different social, economic and political conditions, consumer cultures, language standardization, power relations and contact situations, group cohesion, status-oriented vs. identity-oriented prestige, and lack or loss of prestige.

The seminar is organized by the Language and Identity research group in the Department of Modern Languages at the University of Helsinki. The language of the seminar is English. Please send your abstract (max. 300 words) to anni.sairio(a)helsinki.fi by 28 February, 2011.

Reference:
Henrich, J. & F. Gil-White. 2001. ‘The evolution of prestige: Freely conferred deference as a mechanism for enhancing the benefits of cultural transmission’. Evolution & Human Behavior 22: 165−196.
 
 
Call For Papers
International Conference:
Phenomenological Perspectives on Cultural Change and Environmental Challenges
24-26 September 2011, Vilnius

http://www.phenomenology-conference.org/

In September 24-26, 2011 Lithuania will host the first International Symposium: Phenomenological Perspectives on Social Change and Environmental Challenges, which will be held in Vilnius. The symposium is open for educators, philosophers, and other academic scholars interested in being part of a global shift to integrate meaningful social change and environmental resiliency. The purpose of the symposium is to create a new global paradigm of ecological sustainability and social wellbeing that reintegrates human systems with more-than-human systems.

The symposium will bring together scholars from around the globe for a three-day conference. We anticipate the gathering will extend beyond its location with web conferencing, satellite locations, and long term affects that reach beyond the event and will nourish participants as they continue to work with their local institutions and organizations. We are seeking participants who will share their insights in rejuvenating the world around us by closing the gap between culture and nature, bringing together a variety of disciplines, and participating in the creation of an eco-humanistic culture.

The Conference will focus on the following themes:

1. Phenomenology, Intentionality, and Social Change
2. The concepts of environment (Umwelt) in phenomenology
3. The phenomena of social, cultural, economical environment
4. Differences and Similarities Between Nature and Culture
5. Synchronization of Social Change and Environmental Resiliency
6. Phenomenological Perspectives on Economics, Politics, and Environment
7. Phenomenology, Globalization, and Environmental Sustainability

The Conference is organized by:

Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania
Antioch University Seattle, USA

Organizers:

Prof. Tomas Kacerauskas (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
Prof. Farouk Y. Seif (Antioch University Seattle, USA)

Presentations:

The length of presentations will be 30 minutes which includes 5-10 minutes for questions and discussions. Presentations can be delivered in English, Lithuanian, or French with simultaneous interpretation. Presenters are requested to submit an abstract in English (500 words) and send it by email: filosofija (at) vgtu.lt. Presenters will be selected by a peer review of submitted works. The articles on the base of the presentations will be published in the journal “Limes” . All submitters will have received an answer by June 1st, 2011.

Deadline for submission of proposals is 20 May 2011.
 
Turun Akatemian latinankielisiä väitöksiä suomeksi             TIEDOTE 2/ii/11
 
Filosofia.fi-portaalissa ilmestyy helmi–maaliskuussa 2011 parikymmentä ensikäännöstä Turun Akatemiassa 1600–1800-luvuilla latinaksi laadituista väitöskirjoista. Helmikuun 3. päivänä Kansalliskirjastossa järjestettävässä seminaarissa julkaistaan ensimmäiset neljä suomennosta yhdessä kunkin alkutekstin kahden eri version (skannatun ja litteroidun) kanssa. Loput viitisentoista käännöstä digitoituine alkuteoksineen viedään verkkoon viimeistään maaliskuun alussa (ks. alla). Lisäksi niiden yhteyteen ilmaantuu joukko väitöskirjojen julkaisemista ja käyttämistä eri tavoin tukevia tekstejä, joista ensimmäinen on Sari Kivistön bibliografinen listaus aiemmin suomeksi saaduista latinankielisistä väitöksistä.
 
Hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli saattaa suomeen erä filosofisesti kiintoisia Turun Akatemiassa valmistuneita teoksia. Oli tarpeen liikkua yli oppialarajojen, tapaahan filosofista kiinnostavuutta eri muodoissaan myös, ja joskus eritoten, muualta kuin filosofian oppituolien ääreltä. Toisaalta uusilla käännöksillä haluttiin tarkentaa yliopistohistoriografian, muun tutkimuskirjallisuuden ja aiempien suomennosten muodostamaa kuvaa siitä kokonaisesta tieteellisestä kulttuurista, jonka piirissä erilaiset dissertaatiot, diskursiot, kommentaatiot, teesit ja aforismit aikoinaan syntyivät. Kolmanneksi: lyhyessä ja vähäväkisessä projektissa oli mukauduttava käytännöllisiin reunaehtoihin ja suosittava suhteellisen helposti käsiin saatavia ja verraten tehokkaasti suomennettavissa olevia tekstejä. Lopullisessa lajitelmassa näkyykin epäilemättä vaihtelevia preferenssejä ja kirjavia intressejä. Toivottavasti läpileikkaus Turun Akatemian tieteellis-filosofisesta elämästä on ajallisesti, aiheellisesti, arvollisesti, argumentillisesti ja agentillisesti edustava. Muutamien ponnistuksista valmistumassa oleva pieni kooste innostakoon leegioittain latinisteja ja filosofeja sekä muita tutkijoita ja uskalikkoja vastaisiin urakoihin.
 
Verkko on hyvä julkaisukanava tälle aineistolle. Latinankielisten alkutekstien ansiosta Turun väitökset puhuttelevat periaatteessa erittäin laajaa ammattilaisten ja harrastajien joukkoa ympäri maailman, samalla kun melkeinpä kenen hyvänsä suomalaisen käy nyt päinsä tutustua oman maan tiede-, kulttuuri-, aate- ja hallintohistoriaan aiemmin vaikeasti tavoitettavissa olleen materiaalin avulla. Lisäksi käännöksiä nootteineen on mahdollista muokata vielä julkaisemisen jälkeenkin: palautetta puutteista, virheistä tai osumista voi lähettää osoitteeseen jarkkostuusvuori(at)gmail.com.
 
Hankkeesta ovat vastanneet filosofinen aikakauslehti niin & näin ja filosofinen verkkoportaali Filosofia.fi, joita kumpaakin julkaisee Eurooppalaisen filosofian seura ry (EFS). Suomentajina projektissa ovat työskennelleet Raija Sarasti-Wilenius, Pekka Tuomisto, Antti T. Oikarinen ja Outi Kaltio. Toimittajana ja hankevastaavana toimi Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin / Filosofia.fi / EFS kiittää kääntäjiä ja muita panoksensa antaneita sekä Koneen Säätiötä hankkeen mahdollistaneesta apurahoituksesta. Lisää tekstejä on siis luvassa lähimmän kuukauden kuluessa.
 
Hankkeessa suomennettavat teokset aikajärjestyksessä

(listaan tullee vielä muutoksia ja täydennyksiä)
Axel Kempe, Disputatio politica de administratione reipublicæ civili togata (1664)
Samuel Gyldenstolpe, Discursus philosophicus virtutum intellectualium brevis delineationem exhibens (1675)
Daniel Achrelius, Dissertatio politica de bello ejusque causis (1682)
Anders Wanochius, Dissertatio politica de radice, causis et vinculis societatis humanæ (1690)
Henrik Hassel, Theses de stylo philosophico (1741)
Henrik Hassel, Commentatio academica de usu et abusu eloquentiæ (1751)
Karl Mesterton, Specimen academicum de materialismo (1753)
Pehr Kalm, Theses philosophicæ (1757)
Jacobus Gadolin, Dissertationem de figura mundi (1760)
Pehr Kalm, Dissertatio gradualis de noxa materialismi in oeconomia (1760)
Pehr Kalm, Aphorismi nonnulli atheismus oeconomiæ inimicus (1760)
Fridericus Collin, Dissertation de juventute in religione christiana contra opinionem Rousseauianam instituenda (1775)
F. M. Franzén, Dissertatio ideam perfectæ humanitatis definitura (1798)
Johan Bilmark, Dissertatio academica de magnis ingeniis, raro felicibus (1798)
J. H. Avellan, Dissertatio finem et viam educationis breviter adumbras (1803)
G. I. Hartman, Dissertatio academica de tribus gradibus persvasionis (des Fürwahrhaltens): credere, opinari, scire (1808)
A. J. Lagus, De emendatione morali (1815)
 
Näistä ensimmäisinä (2. helmikuuta 2011) julkaistavat käännökset
Daniel Achrelius, Dissertatio politica de bello ejusque causis (1682)
Pehr Kalm, Theses philosophicæ (1757)
F. M. Franzén, Dissertatio ideam perfectæ humanitatis definitura (1798)
G. I. Hartman, Dissertatio academica de tribus gradibus persvasionis (des Fürwahrhaltens): credere, opinari, scire (1808)
 
 
Kokoelma löytyy osoitteesta: http://filosofia.fi/Turun_Akatemia_Suomennokset
  
Studiestöd för utbildning på forskarnivå i praktisk och teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet

Lunds universitet ledigkungör härmed följande studiestöd för utbildning på forskarnivå  med tillträdesdag den 1 september 2011.

1 studiestöd i praktisk filosofi (referensnummer 117)
Upplysningar: professor Wlodek Rabinowicz.

1 studiestöd i teoretisk filosofi (referensnummer 118)
Upplysningar: professor Erik J Olsson.


Allmänna upplysningar om anställningsvillkor, regelverk etc:
byrådirektör Jesper Olsson, Kansli HT.
Telefonnummer och e-postadresser återfinns via universitetets hemsida
http://www.lu.se.

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Alla ännu icke antagna sökande ska före  ansökan ha ett samtal om ett möjligt avhandlingsarbete med ämnesföreträdaren eller  motsvarande i det berörda ämnet. I samband med antagningen upprättas en individuell  studieplan. Bestämmelser för utbildningen på forskarnivå inom området för humaniora och teologi samt  allmänna studieplaner för respektive ämne finns på områdets hemsida
http://www.ht.lu.se.

*Behörighet*
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har
den som har antingen
1. avlagt en examen på avancerad nivå
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak
motsvarande kunskaper Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå
framgår av de allmänna studieplanerna.

Övergångsbestämmelser: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande respektive särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning, ska även därefter anses ha grundläggande respektive särskild  behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

*Ansökningshandlingar*
Ansökan ska ske på blankett som tillhandahålls på Kansli HT samt på områdets hemsida
http://www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-och-antagning.

Till ansökan skall bifogas:
- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå;
- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå
- individuell studieplan (för redan antagna)
- motivering för ansökan till utbildning på forskarnivå samt ämnes- och projektbeskrivning (max 1 500 ord).


Ansökningsblanketten skickas till Registrator, Kansli HT, Box 117, 221
00 Lund eller lämnas till Registrator, Kansli HT, Sölvegatan 14A, Lund. Kopia av  ansökningsblanketten tillsammans med en uppsättning av samtliga åberopade handlingar  skickas samtidigt till aktuell institution enligt ovan.
Ansökan, inklusive åberopade handlingar, skall vara inkommen senast tisdagen den 1 mars 2011.

Ange tydligt på avsedd plats i ansökan vilket ämne och vilket eller vilka referensnummer ansökan avser.

Ansökningshandlingarna arkiveras i enlighet med Riksarkivets bestämmelser i två år.

***

Lund University invites applications for the following studentships at the Department of  Philosophy with the starting date of 1 September 2011:

1 doctoral studentship in Practical Philosophy (reg. No 117)
For information, please contact Professor Wlodek Rabinowicz
Wlodek Rabinowicz <Wlodek.Rabinowicz(a)fil.lu.se>

1 doctoral studentship in Theoretical Philosophy (reg. No 118)
For information, please contact Professor Erik J Olsson
erik_j.olsson(a)fil.lu.se


For information on general terms of employment, regulations etc., please contact Senior Administrative Officer Jesper Olsson, Faculty Office of Humanities and Theology. Telephone numbers and email addresses are available on the University’s website,
http://www.lu.se.

The selection process will primarily take into account the applicants’ ability to benefit from research studies. Before submitting an application, all candidates must discuss a potential research project with the contact person (subject representative) in the  relevant subject. On admission an individual study plan is established. The regulations for research studies at the Faculties of Humanities and Theology and general syllabi for each subject are available at the faculties’ website http://www.lu.se (in Swedish).

Eligibility
A person has basic eligibility for research (third-cycle) studies if he or she
1. has taken a second-cycle qualification
2. has completed course requirements of at least 240 higher education credits,
including at least 60 higher education credits at second cycle, or
3. has acquired essentially corresponding knowledge in Sweden or abroad. Special eligibility for research studies in each subject is specified in the relevant general syllabus.
Transitional provision: A person who fulfils the requirements for basic and special eligibility for admission to research studies before 1 July 2007 will also be considered to have basic and special eligibility for admission to research studies after that date.

Application
The application must be submitted on the form that is available at the Faculty Office or on the faculties’ website,
http://www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-och-antagning.
The application must include:
- records of first- and second-cycle studies (Ladok transcript or other transcript of courses and grades)
- first- and second-cycle theses/degree projects
- a list of other relevant administrative and educational qualifications
- scholarly journal articles, reports or papers of relevance for the subject
- where applicable, documented skills in a language of relevance for research studies
- individual study plan (for applicants already admitted)
- statement of intent for research studies, including a subject and project proposal (1500 words max).

The application is to be sent to Registrator, Faculty Office of Humanities and Theology, Box 117, 221 00 Lund, or submitted in person at the Registrar’s Office, Faculty Office of Humanities and Theology, Sölvegatan 14A, Lund. A copy of the application, including all documents referred to in the application, must also be sent to the relevant department, as specified above. The application, including attachments, must reach the Registrar’s Office no later than Tuesday, 1 March 2011. The subject and relevant registration number(s) must be clearly indicated in the  appropriate places.

Applications are filed for two years, in accordance with the Swedish National Archives  regulations.
 
Invitation to the 1st Nordic Philosophers' Networking Day

Dear colleagues and stakeholders and whoever else is just curious for any reason at all,

Please join us for the 1st Nordic Philosophers' Networking Day on Saturday, 30 April 2011.

Purpose:
To meet and connect
To exchange country news and inspire each other by way of short presentations on topics relevant to philosophical practice
To develop ideas on how to create and further develop and enhance a flourishing Nordic philosophical practitioners community: What events should we arrange in future, and in what other ways can we be useful to each other between events?
To exchange and develop ideas on how to raise awareness of the existence and usefulness of philosophical practice in the broader society
To give others a chance to see and hear what we are on about and get to know us (so please feel free to forward this invitation to whomever you think might be interested!)

Schedule (in rough outlines):
09.00-09.30 Welcome and intro
09.30-10.30 Input 1
10.30-11.00 Coffee break
11.00-12.00 Input 2
12.00-13.00 Input 3
13.00-14.00 Lunch
14.00-18.00 Nordic philosophers' program:
                  - Country news & greetings
                  - Educational news
                  - Discussing about the Nordic co-operation
                    * how to co-ordinate?
                    * web-pages?
                    * possible future co-operation: forms, forums, contents?
                  - Interest group meetings with Open Space Technology (those who want to introduce a topic and create discussion or an interest group around it, are able to do so, and others can join the group they want - or form their own!)
18.00-??.?? Dinner, Copenhagen by night

Background:
At the 10th International Conference on Philosophical Practice in Leusden, the Netherlands, August 2010, it became clear that there was a wish to have more common activities and nurture closer bonds between PP's in the Nordic countries. There were also hopes that together we would be able to promote more effectively a general awareness in society of the existence and benefits of philosophical practice and the availability of a growing number of highly qualified "local" philosophical practitioners right here in the Nordic countries. As a consequence, a five person coordination group was formed to foster ideas and take action. The 1st Nordic Philosophers' Networking Day is our first venture.

Practicalities:

    * The event will take place on Saturday, 30 April in Copenhagen, Denmark. Address details to follow.
    * In consideration of our colleagues from Finland and Iceland, the official language will be English.
    * Please send a short e-mail to Marie Lund (marie (at) samtalefilosoffen.dk)  as soon as possible if you think you will probably attend. Your feedback is non-binding. It is only to help us estimate the total number of participants so that we may look for suitable facilities.

The costs will be kept as low as possible to cover rental of facilities, lunch, tee and coffee and perhaps some fruit and biscuits. Dinner will have to be paid for seperately - it will not be included in the participation fee. As soon as we have the details in place, we will inform all those who have reported their interest, and set a deadline for final registration.

If you are interested in doing one of the three short presentations, please get back to any one of us as soon as possible. We will then choose among the suggested topics and let you know as soon as possible who has been selected.

"If you are interested in doing one of the three short presentations, please get back to any one of us as soon as possible. We will then choose among the suggested topics and let you know as soon as possible who has been selected."


Looking forward to seeing you!

Best regards,

Henning Herrestad, Norway   hherrestad (at) fransiskus.no
Tulsa Jansson, Sweden  tulsa (at) nordskiffer.com
Perttu Salovaara, Finland  perttu.salovaara (at) gmail.com
Pia Hverven Axell, Norway on behalf of Frida, Iceland  axell (at) online.no
Marie Lund, Denmark  marie (at) samtalefilosoffen.dk
 
YLIOPISTOLUENNOT I
Seitsemän teesiä yliopistosta
Tampereen yliopisto, kevät 2011

Yliopisto kuolisi, jos joku määrittelisi, mitä yliopisto on ja mitä sen on tehtävä. Yliopiston kuuluu ihmetellä itseään. Yliopisto on monta. Tule tekemään yliopistoa! Luentosarjalla esittelemme yliopistosta seitsemän teesiä, jotka provosoivat sinutkin keskustelemaan yliopistosta. Mukana myös musiikkia ja elävää kuvaa.
...
Sessiot joka toinen viikko klo 16-18 Paavo Koli -salissa (Pinni A).

1.2. Tere Vadén & Antti Salminen: Yliopisto on pinteessä
15.2. Suvi Hanste & Juhana Venäläinen: Me keksimme yliopiston
1.3. (perioditauko, ei luentoa)
15.3. Lauri Lahikainen, Jukka Peltokoski & Kirsti Lempiäinen: Yliopisto on tehdas
29.3. Susanna Lindberg & Juha Suoranta: Tasa-arvo on oppimisen lähtökohta
12.4. Mikko Lahtinen & Tuukka Tomperi: Yliopisto on sivistystä
26.4. (pääsiäisloma, ei luentoa)
3.5. Mikko Jakonen & Jouni Tilli: Yliopisto on parasta mitä meille on tapahtunut
10.5. Veera Kaleva & Antti Ronkainen: Yliopisto on kaikkialla

Luennot lähetetään livenä nettiradion ja mahdollisesti myös Bambuserin välityksellä. Myös Totuusradio seuraa tapahtumia. Seuraa sinä ilmoittelua Facebookissa http://www.facebook.com/event.php?eid=182643011767494 sekä blogissa http://yliopistoluennot.wordpress.com/.

Luennot ovat keskustelutilaisuuksia. Luentosarjan sisällöntuotantoon saa osallistua vapaasti. Tarkoituksena on vakiinnuttaa konsepti, joten Yliopistoluennot II järjestetään jo ensi syksynä. 
 
Peter Thomas (Brunel University & Historical Materialism -lehti) luennoi aiheesta

From post-Marxism to many Marxisms

Helsingissä maanantaina 31. tammikuuta 2011 (klo 14–16, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Sali 505)

Juha Koivisto & Vesa Oittinen (toim.): MEGA-Marx. Johdatus uuteen Marxiin. Vastapaino: Tampere 2011.

Tervetuloa!

Lisätiedot: Juha.Koivisto(at)uta.fi
 
Ikuisesti ajassa
kevät 2011
Pasilan kirjasto

Ikuisesti ajassa on filosofinen keskustelusarja, joka kokoontuu Tuomas Nevanlinnan johdolla vaihtuvine asiantuntijavieraineen. Teemana tänä keväänä on huoli. Keskustelut käydään Pasilan kirjaston auditoriossa klo 17.30 - 19.30. Osoite: Kellosilta 9, Helsinki.

OHJELMA

2.2. 2011 Huoleton kansalaisyhteiskunta: tutkija Leena Suurpää (tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto)

16.3. 2011 Ei huolta huomisesta? Kriisit ja utopiat 1900-luvun historianfilosofiassa: filosofi Timo Miettinen (Eurooppa-tutkimuksen verkosto, Helsingin yliopisto)

6.4. 2011 Nuorisohuoli – ikuisuuskysymys vai nykypäivän ongelma?: dosentti, akatemiatutkija Timo Harrikari (Nuorisotutkimusverkosto)

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Yhteistyökumppanit: Pasilan kirjasto, Helsingin suomenkielinen työväenopisto, Nuorisotutkimusseura ry, Kriittinen korkeakoulu, Tutkijaliitto

www.lib.hel.fi/pasila

Lisätiedot: Sinikka Koskinen, sinikka.m.koskinen(at)hel.fi
 
Filosofian illat
keväällä 2011

Valta ja kansanvalta
 
Keväällä odotetaan kiinnostuksella huhtikuisia eduskuntavaaleja, jotka tuttuun tapaan vilkastuttavat ajankohtaiskeskustelua. Päivänpoliittisen päivittelyn ja lööppijournalismin oloissa monet tärkeät asiat tahtovat kuitenkin unohtua.  Niistä muistuttaakseen Filosofian illat asettaa pohdinnan kohteiksi politiikan, yhteiskunnan ja maailman avainkysymykset: Kenellä on valtaa? Onko demokratialla vielä mahdollisuuksia?

Keskiviikkona 9.2. klo 18, Pääkirjasto Metso, luentosali 1 
Mikko Lahtinen (dosentti, Tampereen yliopisto):
Valta. Kenellä on valtaa Suomessa?
 
Keskiviikkona 23.3. klo 18, Pääkirjasto Metso, luentosali 1
Jyrki Käkönen (Jean Monnet -professori, Tallinnan yliopisto):
Kansanvalta. Miten toteutuu kansanvalta Suomessa ja maailmassa – vai toteutuuko?

Juontaa tutkija Tuukka Tomperi.
Järjestäjinä filosofinen aikakauslehti niin & näin sekä Tampereen kaupunginkirjasto.
Vapaa pääsy, tervetuloa!
 
Goethe Institut
http://www.goethe.de/ins/fi/hel/ver/fi6937934v.htm

Kirjallisuusilta
to 27.01.2011, klo 18.00
Goethe-Institut, Mannerheimintie 20 A, 6. kerros
Tilaisuus on suomenkielinen.
Vapaa pääsy
puh. + 358 9 68035515
leena.reimavuo (at) helsinki.goethe.org

Martin Heidegger: Johdatus metafysiikkaan (Einführung in die Metaphysik)
KUUKAUDEN KIRJA - Saksalaista kirjallisuutta uusina suomennoksina

Keskustelijat:
Jussi Backman (suomentaja, FT)
Merja Hintsa (Tutkijaliitto)
Olli Sinivaara (runoilija/ kirjoittaja)

”Metafysiikan peruskysymyksenä kysymme: ’Miksi ylipäätään on olevaa eikä pikemminkin ei mitään?’ Tässä peruskysymyksessä väreilee jo esi-kysymys: miten on olemisen laita? Mitä tarkoitamme sanoilla ’olla’, ’oleminen’? Yrittäessämme vastata joudumme heti hämmennyksen valtaan. Haromme jotakin, josta ei saa otetta. Silti oleva jatkuvasti koskettaa meitä, olemme edelleen suhteessa olevaan, tiedämme edelleen itsestämme ’olevana’. Pidämme ’olemista’ hädin tuskin pelkkänä sanana, loppuun hyödynnettynä nimikkeenä.”

Martin Heideggerin luentosarja Johdatus metafysiikkaan vuodelta 1935 edustaa siirtymää Olemisen ja ajan (1927) fundamentaaliontologiasta hänen myöhempään ”olemishistorialliseen” ajatteluunsa, joka hahmottelee metafyysisen tradition rajoja ja viitoittaa tietä kohti länsimaisen ajattelun ”toista alkua”. Kielen ja filosofian historiaa koskevien pohdiskelujen avulla Heidegger pyrkii osoittamaan, ettei ”oleminen” pohjimmiltaan suinkaan ole tyhjä ja epämääräinen sana, vaan sen mieli onkin länsimaisessa ajatteluperinteessä rajautunut ja määrittynyt monessa suhteessa.

Martin Heidegger (1889–1976) oli 1900-luvun merkittävimpiä ja samalla kiistellyimpiä ajattelijoita. Hän aloitti uransa Edmund Husserlin oppilaana ja oli tämän seuraaja Freiburgin yliopiston filosofian professorina. Ajattelijana Heidegger kehitti fenomenologiaa inhimillisen olemassaolon hermeneutiikan suuntaan. Myöhemmin hänen ajattelunsa laajeni koko länsimaisen ajatteluperinteen rajoituksia ja katvealueita koskevaksi pohdinnaksi, jossa etualalla olivat kieleen, taiteeseen ja teknologiaan liittyvät kysymykset.
 
Research seminar on Ancient to Early Modern philosophy arranged by the members of the ”Philosophical Psychology, Morality and Politics” Centre of Excellence Research Programme. It is open for researchers and students interested in the area, but does not give students credits.

Time: Tuesdays 14:15-15:45
Place: Porthania (Yliopistonkatu 3, Helsinki) Seminar room 344

Program:
8. 2. Toomas Lott (Tartu): Thought and its relation to ousia in Plato's Theaetetus 185A-186E

15. 2. Juhana Lemetti : Hobbes on imagining taste, touch and smell

Experiential or sensory imagination is often identified with vision and, sometimes, also with hearing. The rest of the sense modalities are assumed to work in the same way. This paper studies this claim in the context of Thomas Hobbes’s account of imagination, but the discussion may have some significance to other early modern empiristic theories of mind and imagination.

15. 3. Vili Lähteenmäki: TBA

22. 3. Ari Korhonen: Kant ja ymmärryksen esimerkit

29. 3. Minna Koivuniemi: Mind-Body Union in Descartes and Spinoza - What did they agree on, What didn't they?

5. 4. Jani Hakkarainen: Hume on the Unification of Complex Entities

19. 4. Ilmari Jauhiainen: TBA

26. 4. Jari Kaukua: Self-awareness in Avicenna, Suhrawardi and Mulla Sadra

3. 5. Mikko Tolonen: TBA

10. 5. Valtteri Viljanen: TBA

17. 5. Pauliina Remes: TBA

Please note that the seminar is based on discussion. The participants are expected to read the papers in advance. They are usually made available about four days in advance. Please contact Markku Roinila (markku.roinila (at) helsinki.fi) to receive the papers.
 
Professor Dan Zahavi (University of Copenhagen) will present a lecture under the title
"Husserl and the transcendental" at the University of Helsinki on February 17.

Professor Zahavi is the Director of the Center for Subjectivity Research (University of Copenhagen), and a Professor of Philosophy at the Department of Media, Cognition and Communication (University of Copenhagen). He is one of the leading experts in phenomenology, and he has written numerous articles in the fields of phenomenology, cognitive science, and philosophy of mind. Some of his best-known books include: Husserl und die transzendentale Intersubjektivität (1996), Self-Awareness and Alterity (1999), Subjectivity and Selfhood (2005), The Phenomenological Mind: an Introduction to Philosophy of Mind and Cognitive Science (with Shaun Gallagher) (2008).

The lecture is open to all, including students. Welcome!

Date: Thursday, February 17th 2011, 16:15–18:00

Venue: Helsinki Collegium for Advanced Studies (Fabianinkatu 24), seminar room, 1st floor.

Organizer: Research project European Rationality in the Break from Modernity. Studies in Phenomenology and Hermeneutics

http://www.helsinki.fi/erbm/events/index.html
 
For further information contact joona.taipale (at) helsinki.fi
 
Metafyysinen klubi 25.1.

Sami Paavola & Lauri Järvilehto:
The Mystery of the Method

Metafyysinen klubi kokoontuu ensimmäisen kerran 25.1. klo 16 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 8. Kokoontumisessa sovitaan myös kevään muu ohjelma.

http://www.helsinki.fi/peirce/MC/index.html
 
Platon-klubi lasipalatsin Kirjakauppa Kirjassa
8.2.2011 klo 18-20:
 
Hegel: Logiikan tiede I.
Alustaa Vesa Oittinen. Mukana myös suomentaja Ilmari Jauhiainen. Keskustelua johtaa Hannu Taanila.

Suomennoksen julkaisutilaisuus!

Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kirjakauppa Kirja
Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
puh. Marja-Liisa Laine (09) 6127 798
e-mail: kirja (at) lasipalatsi.fi
http://www.kirja.lasipalatsi.fi/
 
[Ilmoitusta päivitetty 24.1.2011]
 
Jyväskylän yliopistossa on haettavana avoimia paikkoja psykologian laitoksella ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella:

Yliopistonlehtorin tai yliopistotutkijan 3-6 tehtävää, tutkijatohtorin 4-8 tehtävää ja tohtorikoulutettavan 7-9 tehtävää / Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Lisätietoja paikoista löytyy osoitteesta:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2010/12/tiedote-2010-12-16-15-22-07-009031
 
 
Luonnonfilosofian seura — Samfundet för naturfilosofi ry
http://www.lfs.fi/

Seuran tarkoituksena on edistää luonnontieteiden ja niiden sovellusten herättämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta. Luonnonfilosofian seura pyrkii kokoamaan tiedeyhteisön eri haarojen edustajat keskusteluyhteyteen, jossa maailmankuvaa, olemassaoloa ja tietoamme siitä voidaan tarkastella ja täsmentää kunkin erikoisalan saavutusten valossa.

Seura kokoontuu Helsingissä Tieteiden talossa osoitteessa Kirkkokatu 6, parillisten viikkojen tiistaina, salissa 505, alkaen klo 18.15.

Alkukevään ohjelma:

25.01.2011  FT Juha Samela kertoo, mitä fyysikko löytää aineen pinnan rakenteista.

08.02.2011  Semiotiikan professori, FT Ahti-Veikko Pietarinen kertoo mitä on semiotiikka tieteenä. Kommentaattorina toimii TkT Viljo Martikainen.

22.02.2011  Dosentti, FT Petri Auvinen esitelmöi otsikolla: Mitä uudet DNA sekvensontimentelmät voivat paljastaa luonnonjärjestelmästä. Kommentaattorina toimii professori Arto Annila.

08.03.2011  Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen luennoi aiheesta 'Kasvun rajat', kommentaattorina toimii FT Tapio Tamminen.

22.03.2011  Dosentti, FT Riku Juti luennoi aiheesta 'Tietoteorian historia'. Kommentaatorina toimii TkT Viljo Martikainen.
 
There are vacant positions in philosophy at the university of Bergen, Norway.

Deadline is February 5th:
http://www.jobbnorge.no/job.aspx?jobid=71679
 
Helsinki Collegium for Advanced Studies
The International Symposium
DAVID HUME (1711-1776) AND NORTHERN EUROPE
To the Tercentenary of His Birth

Monday, 3 - Wednesday, 5 October 2011

Dear Colleagues,

The International Symposium to the Tercentenary of David Hume will take place at the Collegium for Advanced Studies, the University of Helsinki, Finland, on October, 3-5, 2011.

As a result of the conference a volume of full papers will be published in the beginning of 2012.

Spheres to discuss:
- "A Secret Island": British philosophy in the context of comparative studies
- David Hume and Scottish Enlightenment: ideas and receptions
- The Enlightenment: universality and special features of the 'Northernlightsment'
- David Hume: history and philosophy of history
- David Hume: human nature and natural religion
- David Hume: intellectual life outside academia
- David Hume: human mind
- David Hume: "necessity","liberty", and free will
- David Hume: common sense and moral sensibility

Proposals for additional topics are welcome.

The conference will incorporate the Round table: "How ideas move: problems of intellectual communication"

Confirmed speakers:
Peter Jones
Vesa Oittinen
Vincenzo Merolle
Valentin Bazhanov
Laszlo Kontler
Oili Pulkkinen
Henrik Bohlin
Tatiana Artemyeva
Mikhail Mikeshin

Please send us before February, 10, 2011, the title of your presentation (up to 30 minutes long) and its short abstract (about 200 words).

Participation in the Round table will be organized as an open discussion. To take part in it, please, indicate your intention.

The e-mail address is: Tatiana.Artemyeva (at) helsinki.fi

Professor Dr. Tatiana V. Artemyeva
ideashistory.org.ru
 
Joutomaanantait, kevät 2011
 
Maanantaisin 18.00–19.30.
Ravintola Toveri, Castreninkadun ja Kolmannen linjan kulma [Castréninkatu 3, Helsinki]
Vapaa pääsy. Jokaiselle.
 
Jukolan veljekset kohtasivat joutomaanantaita, torppareiden vapaapäivää, viettävät Toukolan pojat ja olivat pöllämystyneitä koska olivat ”erehtyneet lukiessaan viikkonsa päiviä humalan humussa, joka vauhdilla vie eteenpäin miehen ajan”. Toukolaisten aiheellisesta pilkasta syntyi tuima tappelus.

Skhole tarkoitti kreikaksi joutoaikaa. Filosofista keskustelua voidaan ylläpitää vain vapaassa ajassa ja tilassa. Siksipä nyt lyömme päämme yhteen ja kokoonnumme Toveriin viettämään filosofista keskustelutilaisuutta Joutomaanantaita. Aloitamme ajan pysäyttämisellä eli teemalla:
 
24.1. Hidasta ajattelua – ja heti!
Filosofi Pekka Hongisto: Hidas pää nopeassa ajassa
 
Sinunkin aivosi toimivat eri lailla kuin luulet. Entä tiede? Toimiiko tiede pikanopeudella netissä vai tarvitsisiko se hitautta, slow sciencea? Ihmisen aivojen evoluutio on hidastanut aivoja. Jatkuva tehosuorittaminen voi toteuttaa Shakespearen ennustuksen: ”Aivot älyttä päässä kiehuu”. Voiko hitautta valita vai onko se itse asiassa evoluution aivoihimme kehittämä välttämätön toimintatapa? Hitaus voi olla muotia tänään, mutta se voi olla evoluutiolle elämän ja kuoleman kysymys. Toverissa keskustellaan elämästä ja vähän hitaudestakin. Saattaa olla muutakin ohjelmaa.
 
Muut Joutomaanantait: 24.1., 21.3., 25.4. ja 23.5.
Teemat ilmoitetaan myöhemmin. 
 
**** Filosoficafé 30.1. - Den ekonomiska politiken i krisens efterdyningar - har något egentligen förändrats? ****

Inledare: Christer Lindholm, ekonomie doktor och universitetslärare i nationalekonomi (Åbo Akademi).

Tid: Söndagen 30.1.2011 kl. 17.00.

Plats: Restaurang Skolan, Historiesalen, Eriksgatan 18, Åbo.

Tema: Den ekonomiska politiken i krisens efterdyningar - har något egentligen förändrats?

Synopsis

Den globala recessionen år 2009 medförde en i vissa avseenden mycket radikal omorientering av den ekonomiska politiken såväl hos oss som på annat håll i världen. Där den doktrin som dominerat den ekonomiska politiken i nästan tre decennier betonade att ekonomin fungerade utan någon statlig inblandning gick regeringar världen över nu in för att stimulera den ekonomiska tillväxten i en omfattning som saknar sitt motstycke i historien. Samtidigt blev det igen fullt salongsfähigt att diskutera en skärpt reglering av finansmarknaderna i allmänhet och banksektorn i synnerhet – något som varit anatema under den tidigare marknadsliberala doktrinen.

Det ekonomisk-politiska paradigmskifte som många förväntade sig – och somliga fruktade – låter emellertid fortfarande vänta på sig. I stället har de gamla och bekanta marknadsliberala tongångarna igen börjat göra sig hörda. Det viktigaste är nu att få statsfinanserna i balans igen utan att höja skatterna – allra helst borde skatterna tydligen sänkas ytterligare – vilket i klartext betyder dramatiska nedskärningar i de offentliga utgifterna. Blåser förändringens vindar fortfarande inom den ekonomiska politiken, eller handlar det snarare om en annalkande orkan som hotar att blåsa bort de sista resterna av välfärdssamhället?

Fritt inträde & alla välkomna!
Mvh,
Jonas Ahlskog
--
Folkets Bildningsförbund
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi
Filosofia.fi –portaalissa julkaistavan filosofian ensyklopedia Logoksen uutena päätoimittajana toimii 6.1.2011 lähtien Toni Kannisto. Entinen päätoimittaja Sami Syrjämäki pysyy toimituksessa, jossa hänen lisäkseen toimivat Julius Telivuo, Lassi Jakola, Lotta Nelimarkka ja Jukka Mikkonen.

Logos: http://filosofia.fi/ensyklopedia
Filosofia.fi:n verkkoensyklopedia Logoksessa on julkaistu artikkeli Aristoteles. Artikkelin on kirjoittanut Miira Tuominen.

SFY:n "Ymmärrys" -kollokvion 10.–11.1.2011 (Turun yliopisto, Assistentinkatu 7) aikataulua ja ohjelmaa on hieman päivitetty.

Ajantasainen ohjelma löytyy osoitteesta:

http://www.soc.utu.fi/laitokset/filosofia/ajankohtaista/ 

 

 

Hume's Metaphysics and Humean Metaphysics
School of Humanities and Social Sciences
University of Tampere, Finland
June 20-22, 2011
Call for Papers


The idea of the conference is to celebrate the 300th anniversary of Hume’s birth by promoting fruitful discussion between Hume scholars and metaphysicians.

Abstract Submission Deadline: March 15, 2011 (Notification of acceptance by April 11, 2011)

Keynote Speakers:

Professor Donald L.M. Baxter (University of Connecticut)

Professor Don Garrett (New York University)

Professor E.J. Lowe (Durham University)

Professor Stephen Mumford (University of Nottingham)

We welcome abstract submissions in both Hume scholarship and contemporary metaphysics. The historical submissions ought to concern metaphysics and the systematic submissions must discuss Humeanism in ontology (e.g. Humean Supervenience, Humean causation, Humean trope theory).

The word limit for the abstracts is 400 words. The final papers should be no longer than 30 minutes in reading time.

Please send the abstract (PDF file preferred) including the author's name, the title of the paper, institutional affiliation, and email address to

Dr Jani Hakkarainen
jani.hakkarainen[at]uta.fi
Pinni B5097
FI-33014 Tampereen yliopisto
Finland


The conference is supported by two research projects funded by the Academy of Finland:
British Empiricism and Trope Nominalism
Judgment and Human Rationality
PLATON-klubilla Kirjakauppa Kirjassa tiistaina 11.1.11 klo 18-20:

Mitä tapahtuu sloveniaisen Slavoj Zizekin ajattelulle, kun siitä puhdistetaan kaikki epäolennainen jankutus kuten liika filosofia ja psykoanalyysi.
Politiikkaa idiootti! Vastakkainasetteluja Žižekin kanssa -kirjan toimittajat Kimmo Jylhämö ja Hanna Kuusela (toim.) vastaavat.

Haastattelukirja on journalistinen seikkailu Slavoj Žižekin poliittisen filosofian jännitteiseen maailmaan. Se pohjautuu tekijöiden keskusteluun Žižekin kanssa ja Žižekin teksteihin.

Tervetuloa kuuntelemaan ja kommentoimaan!
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

lisätietoja: Marja-Liisa Laine, 09-612 77 98, Kirjakauppa Kirja, lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24,  00100 HELSINKI.
www.kirja.lasipalatsi.fi