väitökset

VTM Sanna Karhu väittelee lauantaina 23.9 kello 10 Helsingin yliopistossa Judith Butlerin normikritiikistä ja väkivallan vastustamisen teoretisoinnista.

Vastaväittäjänä toimii prof. Catherine Mills Monashin yliopistosta ja kustoksena prof. Tuija Pulkkinen. 


Lisätietoja: https://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/kalenteri/suomi.aspx#.Wb6d7Yy0P...

FM Tuukka Tomperin väitöstilaisuus "Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena", Tampereella lauantaina 22.4.2017 (Linna-rakennus, Väinö Linna -sali, Kalevantie 5). (https://www.uta.fi/en/node/1610)
 
Väitöskirja kuuluu kasvatustieteen alaan.
Vastaväittäjänä on dosentti Eero Salmenkivi (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Veli-Matti Värri. Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
 
***
 
Filosofianopetus kriittisen ajattelun ja demokraattisen keskustelun edistäjänä: väitöskirja johdattaa filosofian oppiaineen tutkimiseen ja kehittämiseen.
 
Filosofian kasvatuksellinen anti itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun virittäjänä herättää yhä enemmän kiinnostusta 2000-luvulla. Suomessa uusin lukion tuntijako tuplasi filosofian yhteiset kurssit kahteen ja oppiainetta on ehdotettu myös peruskouluun. Lapsille ja nuorille suunnatun pedagogisen filosofoinnin harrastus on vilkastunut monissa muodoissa eri puolilla maailmaa.
 
– Filosofianopetukseen kohdistuva kiinnostus ei ole yllättävää. Kriittisen ajattelun, tiedollisen tarkkaavaisuuden sekä fiksun keskustelukulttuurin edistäminen ovat perin ajankohtaisia haasteita kouluopetukselle, kuten viime vuosina on hyvin tajuttu, toteaa tutkimuksellaan väittelevä Tuukka Tomperi.
 
Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia on ensimmäinen filosofian oppiainetta käsittelevä suomalainen kokonaistutkimus. Se myös pyrkii tuomaan pedagogisen filosofoinnin näkökulmia lukio-opetuksesta käytävään keskusteluun. Luodessaan kokonaiskuvaa filosofiasta oppiaineena kirja johdattaa pohtimaan, mitä filosofianopetus on ollut, mitä se voisi olla ja millaisista lähtökohdista se toteuttaisi merkittävät kasvatukselliset mahdollisuutensa.
 
Kirja sisältää laajan ja monipuolisen katsauksen oppiaineen historiaan suomalaisessa lukiossa. Teos rakentaa niin teoreettista ja käsitteellistä kuin käytännöllistä ja historiallistakin perustaa filosofianopetuksen tutkimukselle ja kehittämiselle.
 
Tutkimus hahmottelee muun muassa John Deweyn kasvatusfilosofiaan tukeutuvaa näkemystä kriittis-reflektiivisen filosofisen ajattelun merkityksestä kasvatuksessa. Filosofoivan opetuksen käytännössä harjoitellaan valmiuksia, joita tarvitaan demokratian ja sivistyksen kannalta olennaisen tärkeissä yhteiskunnallisissa toimissa koulun ulkopuolella. Ajattelemista ja keskustelemista pyritään edistämään juuri niiden itsensä vuoksi, eikä vain välineenä muihin päämääriin. Filosofinen ajattelu on ennakko-oletusten kyseenalaistamista, perusteiden ja päämäärien pohtimista, oman elämän merkityksellistämistä sekä ajattelemisen ja kokemisen mahdollisuuksien avartamista.
 
– Filosofisen ajattelun harjoittelu kannattaa sitoa ongelmiin ja kysymyksiin, jotka opiskelijat kokevat merkityksellisiksi. Kriittisen ajattelun anti tunnistetaan, kun se koetaan omakohtaisesti. Koko opetusryhmä on miellettävä ajattelevaksi yhteisöksi, sillä demokraattisen harkinnan arvo välittyy parhaiten, jos kaikki pidetään mukana ja jokaista kunnioitetaan, Tomperi korostaa.    

                                          ******

Tomperin väitöskirja ilmestyy Eurooppalaisen filosofian seura ry:n julkaisemana, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä netn.fi/kirjat/filosofianopetus, Eurooppalaisen filosofian seura ry 2017.
 
Väitöskirjan tilausosoite: https://kauppa.netn.fi/, , puh. 0407214891
 
***
 

Julian Honkasalo väittelee lauantaina 23.1.2016 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Sisterhood, Natality, Queer - Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt". Väitöstilaisuus järjestetään Päärakennuksen Auditorium XII:ssa. Tilaisuuden jälkeen seuraa kahvitarjoilu.


Vastaväittäjänä toimii Professor Eleni Varikas (Université Paris 8) ja kustoksena professori Tuija Pulkkinen.


Väitöskirja on saatavissa myös elektronisena julkaisuna ja luettavissa E-thesis -palvelussa.

 

Julian Honkasalo will defend the doctoral dissertation entitled "Sisterhood, Natality, Queer - Reframing Feminist Interpretations of Hannah Arendt" in the Faculty of Arts, University of Helsinki, on 23 January 2016 at 12:00. The public examination will take place at the following address: Auditorium XII, University Main Building. Coffee reception follows.


Professor Eleni Varikas, Université Paris 8, will serve as the opponent, and Professor Tuija Pulkkinen as the custos. The dissertation is also available in electronic form through the E-thesis service.

 

ABSTRACT in English:

 

Hannah Arendt (1906-1975) did not theorize gender as a political question. None of her major works deal with women s liberation, women s rights, or with gendered aspects of power. In her public life, she neither participated nor spoke up in favor of any feminist group. Yet, her works have generated a rich and polyphonic tradition of feminist scholarship. This dissertation provides the first monograph length, systematic examination of four decades of feminist responses to Arendt's political thought.

 

In this study I ask how and for what purposes have feminist interpreters of Arendt singled out concepts and topics for scrutiny and debate in their efforts to understand the absence of a theory of gender in Arendt's oeuvre. Why has precisely Hannah Arendt been so widely and passionately read by feminist theorists, despite the fact that she did not engage in this field of inquiry at all?

 

By analyzing and contextualizing how each text in feminist secondary literature on Arendt constitutes a distinct response to her silence on gender, and by then grouping these responses, this study finds that feminist efforts to make sense of the absence of a theory of gender in Arendt s political thinking can best be understood through a threefold categorization. First, Anglophone, early second wave sisterhood-interpretations approach Arendt through the conceptual pairs of the public and the private, and the social and the political, arriving at the conclusion that Arendt is a masculine anti-feminist. Second, Continental, French and Italian interpretations operate with Arendt s concept of natality and regard Arendt as a female genius. Finally, postmodern and queer readings highlight concepts such as unique distinctness, speech and action and pariahdom, establishing Arendt as a precursor to feminist elaborations on performativity as well as critiques of identity politics. I contend that taken together, these three feminist perspectives form a prism through which Arendt's enigmatic silence on gender becomes meaningful. At the same time, the history of contemporary feminist political theorizing emerges as a highly polyphonic tradition. Hence, there is no single, univocal feminist theory or feminism that can be applied to Arendt s texts in order to answer the question of how and why she left questions related to gender and sexuality unanswered. Instead, Arendt s account on gender and sexuality can only be grasped through multiple perspectives and multiple feminist voices.


Väitöstilaisuus/Disputation 18.9
Åbo Akademi

Kl0. 12.15, Arken, Armfelt
Tehtaankatu 2/Fabriksgatan 2

FL Yrsa Neuman: Standing Before a Sentence. Moore's paradox and a perspective from within language
http://www.doria.fi/handle/10024/113681

Vastaväittelijä/Opponent: Kevin Cahill, Universitetet i Bergen
Kustos: Prof. Martin Gustafsson, Åbo Akademi

Väitös: 5.9. YTM Saana Jukola (Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, filosofia)

Alkamisaika: lauantai 05. syyskuuta 2015, 12.00

Paikka: Seminaarinmäki, Vanha juhlasali, S212

 

YTM Saana Jukolan filosofian väitöskirjan ”On the conditions for objectivity: How to avoid bias in socially relevant research” tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä PhD, apulaisprofessori Endla Lohkivi (Tarton yliopisto) ja kustoksena akatemiatutkija Miira Tuominen(Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuus on englanninkielinen.


Mitä lääketieteellisen tutkimuksen, ravitsemustieteen tai ilmastotieteen objektiivisuus oikeastaan on ja mitkä ovat sen saavuttamisen ehdot? Näitä kysymyksiä Jukola tarkastelee tieteenfilosofian alan väitöskirjassaan.


Lisätietoa: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/08/tapahtuma-2015-08-07-11-00-38-655815


Väitös: Jussi A. Saarinen, "A Conceptual Analysis of the Oceanic Feeling - With a Special Note on Painterly Aesthetics", 7.3. Jyväskylä

 

Lauantaina 7. maaliskuuta 2015 kello 12 esitetään Jyväskylän yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi PsM Jussi A. Saarisen filosofian väitöskirja "A Conceptual Analysis of the Oceanic Feeling - With a Special Note on Painterly Aesthetics" (Valtamerellisen tunnetilan käsite ja sen soveltaminen estetiikassa). Virallisena vastaväittäjänä toimii FT, dosentti Joona Taipale (University of Copenhagen) ja kustoksena professori Jussi Kotkavirta (Jyväskylän yliopisto).


Lisätietoja osoitteesta:

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/02/tiedote-2015-02-25-08-20-05-770421Väitös: Beyond Germany Fragmented. The Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel’s Early Romantic Philosophy of History

Turku, Kaivokatu 12

28.3.2015 klo 12:00


Lauantaina 28. maaliskuuta 2015 kello 12 esitetään Turun yliopistossa julkisesti tarkastettavaksi FM Asko Nivalan väitöskirja ”Beyond Germany Fragmented. The Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel’s Early Romantic Philosophy of History” (Hajanaisen Saksan tuolla puolla. Kulta-ajan idea Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa  historianfilosofiassa).Virallisena vastaväittäjänä toimii Associate Professor Robert S. Leventhal The College of William & Mary -yliopistosta Virginiasta Yhdysvalloista ja kustoksena professori Hannu Salmi Turun yliopistosta.


FK, TaL Hannu Eerikäisen väitöstutkimus Cybersex and Prosthetic God. “Sex,” Desire and the Posthuman Body in Cyber Discourse tarkastetaan perjantaina 28. marraskuuta 2014 klo 12.00 alkaen Lapin yliopiston luentosalissa 2, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi. Vastaväittäjänä toimii professori Altti Kuusamo Turun yliopistosta ja kustoksena professori Eija Timonen Lapin yliopistosta.


Taustatietoja väittelijästä:

FK, TaL Hannu Eerikäinen (s. 1.11.1947 Kuopiossa) on kirjoittanut ylioppilaaksi Kuopion Klassillisesta Lyseosta vuonna 1967. Hän on suorittanut teoreettisen ja käytännöllisen filosofian, sosiologian ja valtio-opin opintoja Turun yliopistossa vuosina 1967-1970, elokuvaopintoja Taideteollisessa Oppilaitoksessa vuosina 1970-1972, tiedotusopin opintoja Tampereen yliopistossa vuosina 1974-1976 ja 1988-1990 sekä kirjallisuustieteen opintoja Tampereen yliopistossa 1977-1979. Eerikäinen on valmistunut filosofian kandidaatiksi Turun yliopistosta vuonna 1991 pääaineenaan kirjallisuustiede ja taiteen lisensiaatiksi Lapin yliopistosta vuonna 1994 pääaineenaan mediatiede. Hän on toiminut elokuva-aktivistina ja dokumenttiohjaajana vuosina 1974-1981. Hän on työskennellyyt urallaan freelance-toimittajana vuosina 1974-1979 ja 1984-1988 sekä televisiotoimittajana YLE TV-1:ssä vuosina 1979-1984. Eerikäinen on työskennellyt tuntiopettajana Taideteollisessa Korkeakoulussa, Taideakatemiassa ja Lahden Muotoiluinstituutissa sekä luennoitsijana Suomen eri yliopistoissa vuosina 1978-1993. Hän on toiminut assistenttina ja erikoissuunnittelijana Lapin yliopistossa vuosina 1992-1994 sekä tutkija-luennoitsijana Europa-Universität Viadrinassa Frankfurt an der Oderissa Saksassa vuosina 1994-1999. Tällä hetkellä hän työskentelee vapaana kulttuurintutkijana Berliinissä.


Julkaisun myynti: Lapin yliopistokustannus, Lapin yliopiston pääkirjasto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi, puh. 040 821 4242, julkaisu at ulapland.fi, verkkotilaukset: www.ulapland.fi/lup


Väitös: Virtues of Man, Woman - or Human Being?

Helsinki, Unioninkatu 34

10.9.2014 klo 12:15


FL Liisa Tuomela väittelee 10.9.2014 kello 12.15 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Virtues of Man, Woman - or Human Being? - An Intellectual Historical Study on the Views of the Later Stoics Seneca the Younger, Musonius Rufus, Epictetus, Hierocles and Marcus Aurelius on the Sameness of the Virtues of Man and Woman" (Naisten, miesten - vai ihmisten hyveitä? Aatehistoriallinen tutkimus myöhäisstoalaisten Seneca nuoremman, Musonius Rufuksen , Epiktetoksen, Hierokleen ja Marcus Aureliuksen näkemyksistä naisten ja miesten hyveitten samuudesta ). Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on dosentti Marja-Leena Hänninen, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Olli Salomies.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa.


FM Malin Grahn väittelee 25.10.2013 kello 12 Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa aiheesta "Gender and Sexuality in Ancient Stoic Philosophy". Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston Päärakennuksessa, Auditorium XIV (käyntiosoite Unioninkatu 34, 3. krs.).

Vastaväittäjänä on professori Julia Annas, University of Arizona, ja kustoksena on professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Filosofisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta. Väitöskirjaa myy kirjoittaja.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa<http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9309-8>.

Väittelijän yhteystiedot:
Malin Grahn
malin.grahn at helsinki.fi

Syndicate content