yhdistykset

Dosentit Jani Hakkarainen (Tampere) ja Markku Keinänen (Turku) sekä Tutkijatohtori Tuomas Tahko (Helsinki) ovat yhdessä perustaneet suomalaisen metafysiikan tutkimusverkoston. Verkoston sivut löytyvät osoitteesta http://www.dynamisfi.org/. Meillä on myös Facebook-sivut: https://www.facebook.com/DynamisFI. Verkoston tarkoitus on nostaa suomalaisen metafysiikan tutkimuksen profiilia niin Suomessa kuin maailmallakin. Otamme vastaan jäsenhakemuksia. Lisätietoja: info at dynamisfi.org.


Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys perustettu

Suomen nais- ja feministifilosofien yhdistys (NFY) perustettiin Helsingissä 27.3.2012. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää naisten filosofian harjoittamista ja feminististä filosofiaa sekä parantaa nais- ja feministifilosofien asemaa. Näiden tavoitteiden
toteutumiseksi yhdistys seuraa yhteiskunnallista ja tiedepoliittista keskustelua, antaa julkilausumia, luo yhteistyösuhteita, tiedottaa jäsenistöään sekä järjestää seminaareja, tapahtumia ja lukupiirejä.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä naisfilosofit, feministisen filosofian harjoittajat, alan opettajat ja opiskelijat sekä muut sellaiset henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tavoitteita.
Jäsenyys on maksuton.

Perustajajäsenet: Virpi Lehtinen, Saara Hacklin, Merja Hintsa, Sanna Tirkkonen, Erika Ruonakoski ja Iina Koskinen.

Hallitus 2012: Puheenjohtaja Virpi Lehtinen, varapuheenjohtaja Erika Ruonakoski, sihteerit Iina Koskinen ja Sanna Tirkkonen, taloudenhoitaja Saara Hacklin ja Merja Hintsa.

Lisätietoja: PJ Virpi Lehtinen (virpi.lehtinen at helsinki.fi)

"Nordic Network of Thanatology"

Pohjoismainen kuolemaa sivuavien aiheiden tutkijoiden seura on 
perusteilla. Suomesta toivotaan mukaan lisää eri alojen tutkijoita, 
ei vain yhteiskunnan ja kulttuurin tutkimuksen aloilta, vaan myös 
esim. terveydenhuollon piirissä näitä asioita käsitteleviä tutkijoita.

Tarkoituksena on tarjota eri alojen pohjoismaisille tutkijoille 
mahdollisuuksia yhteistyöhön, uusien yhteyksien löytämiseen ja 
kuolemaan liittyvien aiheiden tunnetuksi tekemiseen.

Viestiä saa levittää edelleen kaikille kiinnostuneille (pahoittelut 
mahdollisesta ristiinpostituksesta). Yhteydenotot Ilona Kemppaiselle
(ilona.kemppainen (at) helsinki.fi) ja/tai Eva Reimersille (eva.reimers 
(at) isv.liu.se).
NORDISKA WITTGENSTEINSÄLLSKAPET/NORDIC WITTGENSTEIN SOCIETY

In English: http://nnwr.net/NWS-english.htm

Härmed kallas alla intresserade till det Nordiska Wittgensteinsällskapets konstituerande möte i Åbo den 28 mars 2009 kl.17.15  (Åbo Akademi, Arken, Fabriksgatan 2). Mötet sker i  samband med konferensen Wittgensteinian Approaches to Ethics and the Philosophy of Culture:
http://web.abo.fi/fak/hf/filosofi/Research/nnwr/index.htm

Vid detta möte skall sällskapets stadgar antagas samt styrelse och ordförande väljas. Förslag till stadgar, dagordning för mötet, och ytterligare information finns här: http://nnwr.net/NWS-svenska.htm
 

IADA conference 2009 and an invitation to join SADA (Scandinavian Association for Dialogue Analysis)

 

(i) Colleagues interested in the study of dialogue, including interdisciplinary approaches to dialogic communication, are welcome to join *SADA (Scandinavian Association for Dialogue Analysis)* - a website will be available soon. SADA is one of the regional associations of IADA (International Association for Dialogue Analysis): You can find detailed information about IADA at the following website:
http://www.uni-muenster.de/Ling/iada/

 
I am a member of the scientific committee for the next *IADA conference* which will take place in Barcelona (15-18 September 2009). The special theme is *'Polyphony and Intertextuality in Dialogue'*. The deadline for paper and panel proposals is 15 December 2008. Further information can be found at the following website:
http://www.upf.edu/dtf/activita/IADA2009/index.html

 
I particularly encourage interested colleagues to send abstracts and join
the following proposed panels:

- Metacommunication in dialogue (functions of metadiscursive devices,
metadiscursive parentheticals, paraphrases, etc.)
- Intertextuality and humour: cross-cultural perspectives
- Intertextuality in academic dialogue: quotes, citations, plagiarism

 
(ii) I am the co-organiser of the *1st International Conference on Linguistic and Intercultural Education (CLIE)* at the University of Alba-Iulia, Romania (27-29 November 2008). This year's theme is *Multilingualism and Plurilingualism, Migrants' Languages, Minority Languages*. The conference will take place under the patronage of Leonard Orban, Member of the European Commission responsible for multilingualism. The conference is dedicated to the European Year of Intercultural Dialogue and to the celebration of 90 years since the unification (in 1918) of Transylvania, Basarabia and Bukovina with the Kingdom of Romania.

Conference website: http://www.uab.ro/sesiuni_2008/limbi_moderne/index.htm

 

One of the initiatives to be launched at the conference concerns the setting up of a Network for European Integration of Multicultural Education Activities. One idea is to develop a number of collaborative activities together with other related projects/networks in Europe. For example, we have identified the need for a Summer School where to present and discuss ongoing projects concerning the development of integrative approaches to the use of intercultural rhetoric in undergraduate and postgraduate education, as well as multicultural approaches to oral and written academic discourse. Further suggestions about these and other initiatives are most welcome.

 

Colleagues interested in this European Network are welcome to contact me:
Cornelia Ilie, Professor of English Linguistics, Örebro University,
cornelia.ilie (at) gmail.com

 

02.10.2007


Vuonna 2001 perustettu Nordic Society for Phenomenology/ Nordisk Selskab for Fænomenologi (NoSP) kutsuu kaikkia fenomenologian ja mannermaisen filosofian parissa työskenteleviä liittymän jäseniksi ja osallistumaan toimintaan.

Pohjoismaisen fenomenologisen yhdistyksen päämääränä on edistää keskustelua ja yhteistyötä fenomenologien välillä Pohjoismaissa ja tukea fenomenologiaan liittyvää tutkimusta, opetusta ja julkaisutoimintaa. Fenomenologia ymmärretään tässä laajasti, ja yhdistyksen toiminta kattaa kaikki ns. jälkifenomenologisen hankkeet mm. dekonstruktion ja foucault'laisen genealogian.

Aikaisempien vuosikokouksien aiheita ovat olleet intersubjektiivisuus, aikatietoisuus, minuus ja persoonallisuus, luonnonfilosofia, ruumiin ja sukupuolen filosofia, matematiikan fenomenologia, psykoanalyysi, etiikka ja politiikan filosofia sekä fenomenologinen estetiikka. Seuraava kokous pidetään Kaunaksen kaupungissa Liettuassa 25.–27. huhtikuuta 2008, ja aiheena on Fenomenologia ja ihmistieteet (Phenomenology and Human Sciences).

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Sara Heinämaa (Helsinki) ja hallituksen muina jäseninä Anna Granberg (Bergen), Hans Ruin (Södertörn, Tukholma), Bjør Thorsteinsson (Reykjavik) ja Dan Zahavi (Köpenhamina).

Liittyminen käy kätevästi lähettämällä sähköpostia Joona Taipaleelle: joona.taipale@helsinki.fi

Yhdistyksen kotisivut: http://www.helsinki.fi/filosofia/nsp/
The European Philosophy of Science Association (EPSA)
 
It is our pleasure to announce that the European Philosophy of Science Association (EPSA) has been established and will be registered in Vienna, Austria. EPSA was brought to life by the recognition that the time was ripe for a forum that would bring together professional philosophers of science and students from the whole of Europe (and the rest of the world) and foster collaboration and exchange of ideas among them.
 
The general aim of the EPSA is to promote and advance philosophy of science in Europe. It will do this by furthering contacts among philosophers of science in Europe; by ensuring that information relating to philosophy of science in Europe is regularly circulated; by supporting, on the international level, progress in philosophical studies of science; and by promoting the public understanding of science within the learned and educated public.
 
Membership to EPSA is open to everyone, irrespective of nationality. Every member has the right to vote and to be elected in the Steering Committee of EPSA, which is the governing body of the Association. The first Steering Committee of EPSA has been formed on an ad hoc basis by the ten founders aiming to co-ordinate the activities of EPSA until the first meeting of the General Assembly which will vote for the officers of the first elected Steering Committee.
 
The first Conference of EPSA (in which the General Assembly will convene) is envisaged to take place towards the end of 2007 in Madrid. Then, the aim is for a European conference every two years. We hope that we shall soon be able to advertise the details of the first conference and to issue a call for abstracts, judged for inclusion by a Programme Committee and additional experts consisting of philosophers of science throughout Europe.
 
We invite all philosophers of science to join us in this endeavour and to embrace the EPSA.

The Members of the Steering Committee of EPA
 
Henk DE REGT, Amsterdam (Member)
Mauro DORATO, Rome (Vice-Treasurer)
Maria Carla GALAVOTTI, Bologna (Member)
Stephan HARTMANN, London (Member)
Berna KILINC, Istanbul (Member)
Stathis PSILLOS, Athens (Secretary)
Miklos REDEI, Budapest (Treasurer)
Matti SINTONEN, Helsinki (President)
Friedrich STADLER, Vienna (Vice-President)
Mauricio SUAREZ, Madrid (Vice-Secretary)
 
 
Helsinki and Vienna
December 8, 2006
Syndicate content