varseblivning

att bli varse om något med sinnenas hjälp.