skyldighet

något som man är skyldig att göra. Jfr. plikt.