sekularisering

(av lat. saeculum, tidsålder, sekel), förvärdsligande.