Westermarcks brev till Julio Reuter

Edvark Westermarcks brev till Julio Reuter 1898 [2 st]

Reuter var en finländsk språkvetare. Han var e.o. professor i sanskrit och komparativ indoeuropeistik vid Helsingfors universitet 1903-1931.