Edvard Westermarcks brev till Rolf Lagerborg

Edvard Westermarcks brev till Rolf Lagerborg 1894-1939 [75 st]  

Lagerborg var filosof och skriftställare, och innehade en professur i filosofi vid Åbo Akademi 1933-1942.