premiss

(av lat. praemi´tto förutskicka), förutsättning som man utgår från i en slutledning eller i ett bevis.