operationell definition

Förklaring kommer senare.