Suomalaisen filosofian historia Ajatus-vuosikirjassa​

Kokoelma sisältää Suomen Filosofisen yhdistyksen Ajatus-vuosikirjassa ilmestyneitä suomalaisen filosofian historiaa käsitteleviä artikkeleita Aineistoarkistossa. Julkaistu Suomen Filosofisen yhdistyksen luvalla.


I Arkiv finns artiklar som handlar om finska filosofihistorian och har utkommit i Ajatus-vuosikirja.

Fasc. II, 1927

Grotenfelt, Arvi, Hegelin valtioaate ja Snellmanin kansallisuusaate

Fasc. IX, 1938

Grotenfelt, Arvi, Muistosanoja Thiodolf Reinistä (1838–1919)

Fasc. XVII, 1952

Ketonen, Oiva, "Erik Gustaf Ahlman 8.5.1892-27.8.1952" (Tulossa.)

Koskenniemi, V. A., Erik Ahlmanin "aforistiset ajatukset"

Fasc. XXIII, 1960

von Wright, Georg Henrik, 'Hahmottuva maailma' - Eino Kailan keskeneräiseksi jäänyt maailmankatsomusteos

Fasc. XXVII, 1965

von Wright, Georg Henrik, Edward Westermarck och Filosofiska föreningen

Fasc. XXXV, 1973

von Fieandt, Kai, J.V. Snellman und die romantische Phase der kontinentalen Psychologie

Fasc. 38, 1980

Stroup, Timothy, Westermarck's Ethical Relativism

Wilenius, Reijo, Dialektik des Selbstbewusstseins in J. W. Snellmans "Idee der Persönlichkeit"

Fasc. 40, 1983

Kirja-arvioita:

Matti Sintonen, Tekojen määräytymisestä (Arvio teoksesta Georg  Henrik von Wright, Freedom and Determination)

Kari Väyrynen, Fenomenologinen synteesi ihmisestä maailman järjestyksen kuvana (Arvio teoksesta Sven Krohn, Ihminen, luonto ja logos.)

Fasc. 50, 1993

Salmela, Mikko, Erik Ahlmanin arvofilosofia – hyvää elämää vai elämän tarkoitusta etsimässä?

Fasc. 52, 1995

Niiniluoto, Ilkka, In Memoriam: Raili Kauppi

Fasc. 55, 1998

Pursiainen (myöh. Kiiskinen), Terhi, Sigfridus Aronus Forsius. Pohjoismaisen renessanssin astronomi ja luonnonfilosofi

Salmela, Mikko, Arvot kulttuurin kulmakivenä 1900-luvun suomalaisessa filosofiassa

Fasc. 56, 1999

Niiniluoto, Ilkka, In memoriam: Sven Krohn (1903-99)

Pursiainen (myöh. Kiiskinen), Terhi, Sigfridus Aronus Forsius (n. 1550–1624) luonnonfilosofina

Vilkko, Risto, Thiodolf Reinin logiikka ja logiikan filosofia

Wallgren, Thomas, Georg Henrik von Wright som tidsdiagnostiker

Fasc. 59, 2002

George Henrik von Wright, Muistoja Filosofisen Yhdistyksen toiminnasta Eino Kailan puheenjohtajakaudella

 

Oiva Ketonen in memoriam

Sami Pihlström, Oiva Ketosen pragmatismi- ja naturalismivaikutteista

Jan von Plato, Elämä ja teos - ajatuksia Oiva Ketosen tieteellisen saavutuksen johdosta

Fasc. 60, 2003 

Ilkka Niiniluoto, In memoriam: Georg Henrik von Wright (1916–2003)

Fasc. 62, 2005

Ilkka Niiniluoto, In memoriam: Jussi Tenkku

Erikoisnumero:

Niiniluoto, Ilkka & Ilpo Halonen (toim.), 1997, Järki, Yliopistopaino, Helsinki:

Salmela, Mikko, Olemassaolon 'järjellisyys' — Eino Kailan ja Erik Ahlmanin debatti metafysiikan mielekkyydestä 1930- ja 1940-luvuilla