Porträtt
Hans Ruin i Ingå skärgård
Lund 1967
Hans Ruin