26.2 Filosoficafé i Åbo – Fredrik Westerlund – Självkänslans kris – om skam, bekräftelsebegär och samtiden


filosoficafé
Söndagen den 26.2 Filosoficafé i Åbo – Fredrik Westerlund – Självkänslans kris – om skam, bekräftelsebegär och samtiden
 
Talare: Fredrik Westerlund, forskare i filosofi vid universitetet i Jyväskylä
Tema: ”Självkänslans kris – om skam, bekräftelsebegär och samtiden”
 
Synopsis:
Begär efter bekräftelse och erkännande är en av våra starkaste mänskliga drivkrafter. Men hur ska detta begär förstås? Det här föredraget har två syften. För det första erbjuder det en analys av vår längtan efter social bekräftelse. Vad hoppas vi på då vi hoppas på bekräftelse? Hur förhåller vi oss till andra och oss själva? Hur är vår bekräftelselängtan relaterad till känslor som självförtroende, skam, stolthet och social ångest? Vilken roll spelar denna längtan i vår självförståelse och identitet? Föredragets andra mål är att ge en bild av den självförtroendets kris som vi befinner oss i idag. Vad avses med självförtroendet kris? Jo, en alltmer utbredd och radikal upplevelse av att sakna kollektiv bekräftelse och av växande svårigheter med att förstå sig själv som socialt värdefull – en upplevelse av att vara tvungen att kämpa 24/7 för att vinna anseende på den globala digitala tävlingsarenan och ständigt vara jagad av skammens isande möjlighet. Det är en unik historisk situation som utgör bakgrunden till många av vår tids karaktäristiska psykologiska och ideologiska tendenser: ökande ångest och depression, amoklöpande tävlingsmentalitet, självoptimering, förakt för de icke-framgångsrika, ressentiment, offermentalitet, syndabockstänkande, identitetspolitik, konservativ och fascistisk backlash, polarisering, det offentliga samtalets kollaps. Hur har vi hamnat här?
 
Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo
Datum: 26.2
Tid: kl.17.15-19.00
 
Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida www.fbf.fi
Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!
 
Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.
Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: www.fbf.fi