24.9 Filosoficafé i Åbo – Kasper Braskén – Den liberala antifascismens kris?


filosoficafé

Söndagen den 24.9 Filosoficafé i Åbo – Kasper Braskén – Den liberala antifascismens kris?

Talare: historiker Kasper Braskén

Tema: Den liberala antifascismens kris?

Synopsis: I det långa perspektivet kunde man påstå att det största problemet för den liberala antifascismen efter 1945 inte handlade om hur man behandlade fascismens hot, utan hur man förhöll sig till den västerländska kolonialismen. Den koloniala världen hade i stort anslutit sig till det brittiska imperiets försvar mot löftet om koloniernas självbestämmande och självständighet efter kriget. Antikolonialismen hade övergivits för antifascismens skull. Efter 1945 frågade antikolonialismens förespråkare med all rätt: Hur länge kunde den europeiska imperialismen gömma sig bakom antifascismen? Under 1930-talet vilade idén om en bred samhällelig opposition mot fascismen på den så kallade folkfronten; en kompromiss mellan vänstern, liberalerna och den demokratiska centern för ett gemensamt försvar av de demokratiska friheterna och rättigheterna. Det som sällan uppmärksammas är att antikolonialismen och antifascismen inte kunde förenas i denna allians. Vilka konsekvenser hade detta för den liberala antifascismens framtid och hur påverkar konfrontationen med kolonialismens arv dagens liberala antifascism? I detta möte finner vi även kärnan till den liberala antifascismens kris.

Plats: Historiesalen i Restaurang Skolan (Koulu), Eriksgatan 18, Åbo

Datum: 24.9

Tid: kl.17.15-19.00

Filosoficafét spelas in och går att se efteråt på FBF’s websida www.fbf.fi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

Arrangör:
Folkets Bildningsförbund r.f.

Kontakt: Folkets Bildningsförbund r.f.
tel. 050 3226154
Epost: bildningfbf(at)gmail.com
Websida: www.fbf.fi