lexikal definition

 ett ords betydelser angivna i ordböcker i enlighet med det gällande språkbruket.