humanitet

(lat. humanitas), mänsklighet.

1. Det som karaktärisera människan som sådan; det som gör människan till människa. Detta förstås först och främst normativt.

2. Det som är människans bestämning, dvs. det som hon skall förverkliga för att bli människa. Människan skall bildas och bilda sig själv som människa. Humanitet kan följaktiligen också beteckna:

3. ett bildningsideal.