"Hälsa och sjukdom inom rättspsykiatrin", Filocaféer om HÄLSA OCH SJUKDOM


14.10.2007
Helsinki
filokahvilat

Filocaféer om

HÄLSA OCH SJUKDOM

hösten 2007 på Luckan i Helsingfors, Simonsgatan 8, söndagar kl 17-19

30.9 Olli Lagerspetz: "De  humanistiska vetenskaperna och medicinen".

14.10 Roope Tikkanen: "Hälsa och sjukdom inom rättspsykiatrin".

11.11 Monica Eriksson: "Från riskfaktor för sjukdom till resursfaktorer för
hälsa"

25.11 Merete Mazzarella: "Vad är hälsa?"

Filocafé är ett forum som erbjuder möjlighet för seriösa filosofiska
diskussioner om livet, samhället och universum i en icke-akademisk miljö.
Inledningarna är på svenska men finska och engelska inslag välkomnas i
diskussionen. Man får också bara lyssna...

Hjärtligt välkomna! Fritt inträde.

Arr. Interbaas rf.