eklekticism

att osjälvständigt eller okritiskt välja ut, förena och använda ideer, teorier och metoder från olika håll.