cartesianism/cartesiansk

(av lat. Cartesius, Descartes).

1. Huvudriktning i fransk filosofi som bygger på Descartes' filosofi.

2. Generell filosofisk betecknig på en dualistisk uppfattning om förhållandet mellan själ (medvetande) och kropp.

3. Generell beteckning på den kunskapsteoretiska åsikten, att kunskap har (eller bör visas ha) ett fundament av otvivelaktiga sanningar, s.k. fundamentalism.