Welin, Johan (1705-1744)

(1.1.1705 - 31.1.1744)

Welin, Johan (1705-1744)


Filosof och matematiker.

Welin blev 1729 fil.mag. i Åbo och 1732 assistent i filosofi. Han var den förste som förde fram upplysningsfilosofen Christian Wolffs rationalistiska tankar vid den Kungliga Akademien i Åbo. Welin var känd som en god föreläsare och utnämndes 1738 till professor i logik och metafysik. Han kom dock aldrig att sköta denna tjänst. Han vistades tidvis i Stockholm 1733-37, och inledde 1737 ett kringvandrande liv i Europa. Bl.a. besökte han Christian Wolff i Marburg och uppehöll sig i Paris och i London, där han som fösta finländare blev ledamot av Royal Society 1741. Han avled enligt uppgift vid en brand i Paris. Welin sägs ha talat sju språk. Han var en av de första som påvisade släktskapen mellan finska och ungerska.

(J. Siukonen (2006): Mies palavassa hatussa. Professori Johan Welinin maailma.)

© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 

RESURSER

Welin i Filosofia.fi:s arkiv