Perander, Johan Julius Frithiof (1838-1885)

(15.11.1838 - 28.12.1885)

Perander, Johan Julius Frithiof (1838-1885)


Filosof och pedagog, fil.dr 1879.

Perander var 1880-84 extra ordinarie professor i filosofi och 1884-85 professor i pedagogik och didaktik vid Helsingfors universitet samt undervisade även i klassiska språk och modersmålet vid finskspråkiga läroverk i Helsingfors. Han var en ivrig anhängare av Snellmans fennomanska idéer.  Perander var en enstöring, men skådespelerskan Ida Aalberg, som han också stödde finansiellt, var en person som ändå kom honom nära.

Perander hörde till de första som skrev filosofiska texter på finska och som den första nämns ofta ”Yhteiskunta uutena aikana” (Samhället under den nya tiden) från 1866.

(Perander, J. J. F, Lahtinen, Mikko, red: Yhteiskunta uutena aikana ja muita kirjoituksia. 23⁰45, Tampere 2004.)

(Henrik Ekberg)

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi

 

RESURSER

Perander i Filosofia.fi:s arkiv

 

LÄNKAR