Palander, Gabriel (1776-1821)

(1.1.1776 - 1.1.1821)

Palander, Gabriel (1776-1821)


Filosof, matematiker och professor i teoretisk filosofi vid Kungliga akademien i Åbo 1814-1821

Gabriel Palander föddes 1.8.1776 i Vånå (Vanaja). Han blev student 1794 och filosofie magister 1798 i Åbo.  Efter det stannade han vid universitetet i Åbo och blev 1799 docent i matematik, professor i litteraturhistoria 1811. Under tiden 1814-1821 verkade Palander som professor i teoretisk filosofi. Han avled 17.11.1821 i Åbo.

Palander var en skicklig matematiker och de flesta av hans avhandlingar behandlade detta ämne. Till följd av sina matematiska kunskaper deltog Palander 1801-02, tillsammans med matematikern Jöns Svanberg, i en gradmätning i Västerbotten och Lappland. Den franske matematikern och filosofen Pierre-Louis Moreau de Maupertuis’ tidigare mätningar gjordes om och rättades. Utländska astronomer följde med intresse gradmätningsföretaget i norden, och det blev under lång tid Sveriges enda betydande bidrag till de matematiska vetenskapernas historia. 

I sitt filosofiska värv har Palander räknats till en av Finlands första Kantianer. I sina föreläsningar 1818-1819 utvecklade Palander bland annat det teleologiska begreppet om naturen i anslutning till Kants Kritik der Urteilskraft. Under Palanders presidium utgavs endast två avhandlingar med filosofiskt innehåll. Bägge behandlade främst den formella logikens område, och författaren intog inte någon bestämd filosofisk ståndpunkt. Den ena avhandlingen utvecklar skillnaden och förhållandet mellan syntetiskt och analytiskt tillvägagångssätt i formellt logiskt avseende, medan den andra behandlar den logiska indelningen av omdömen med hänsyn till kvalitet. Palanders studier i filosofi stannade inte vid Kant, utan sträckte sig även till postkantianska riktningar. Det intygas bland annat att han gjort bekantskap med Hegels logik som utkom 1812-16. Palander höll åtskilliga föreläsningar på grundval av Kants filosofi, men hans inflytande blev till följd av hans tidiga bortgång inte betydande.

Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008
 

Källor

Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria: Gustavianska tiden, (Stockholm 1981).
Rein, Thiodolf, Åbo universitets lärdomshistoria 10: Filosofins studium vid Åbo Universitet, (Helsingfors 1908).
 

Centrala verk

De methodi logicae in syntheticam & analyticam divisione (1813)
De divisione judiciorum ex respectu qualitatis oriunda (1815)
 

LÄNKAR