Krohn, Sven (1903-1999)

(9.5.1903 - 26.6.1999)

Krohn, Sven (1903-1999)


Filosof och diktare, professor i filosofi.

Krohn var 1929-49 läroverkslärare i tyska, filosofi, psykologi och historia, blev fil.dr. 1950, var docent i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet 1951-70, tf. professor i filosofi vid Helsingfors universitet (svenskspråkig tjänst) 1954-55, 1958 och 1961-63; tf. professor i filosofi vid Åbo universitet 1956-60, ordinarie professor 1960-70. Krohn är den mest inflytelserika företrädaren för den fenomenologiska riktningen inom finländsk filosofi. Till Krohns filosofiska verksamhet anslöt sig en idealistisk och religiös, av teosofiska tankar inspirerad världsåskådning. Han engagerade sig också för religionsforskning (gnosticism) och för parapsykologiska studier.

Krohn gav ut flera diktsamlingar; han fortsatte att skriva dikter till slutet av sitt liv.

Bland Krohns verk kan noteras Der logische Empirismus I-II (1949-50), Die normative Wertethik in ihrer Beziehung zur Erkenntnis und zur Idee der Menschheit (1958), Totuus, arvo ja ihminen (1967), Ihminen, luonto ja logos (1981), Ydinihminen: ihmisen mitta ja tulevaisuus (1989), Planeetan uni (1992), Valkoinen aukko: tieto, usko ja filosofia (1993) och Etsin ihmistä (1996). Krohns son, Aarni Krohn (f. 1930), har framträtt som författare bl.a. med ett antal kulturhistoriska arbeten. Krohns bror Eino Krohn var estetiker och professor i Helsingfors.

(Lars Hertzberg)
© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 
 

RESURSER

Krohn i Filosofia.fi:s arkiv

LÄNKAR