Ketonen, Oiva Toivo (1913-2000)

(21.1.1913 - 3.9.2000)

Ketonen, Oiva Toivo (1913-2000)


Filosof, fil.dr. 1946, professor i teoretisk filosofi, Helsingfors universitet.

Ketonen var 1948-51 docent och 1951-77 professor i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet. Ketonen studerade filosofi för Eino Kaila tillsammans med Erik Stenius och G.H. von Wright. Han inledde sin karriär som en av formallogikens pionjärer i Finland. Ketonen vistades vid flera tillfällen som gästforskare i England och USA. Senare ägnade han sig åt ett idéhistoriskt och kulturfilosofiskt författarskap, främst i verken Suuri maailmanjärjestys (1948), Eurooppalaisen ihmisen maailmankatsomus (1961) och i essäsamlingen Ihmisenä olemisesta (1981). Boken Se pyörii sittenkin (1975) var en populär introduktion till vetenskapsfilosofin. Som professor fostrade han två generationer av analytiska filosofer. Ketonen hade under 1960-talet en framskjuten roll inom den statliga högskoleadministrationen. Erhöll akademikers titel 1980.

(Lars Hertzberg)
© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 

 

RESURSER

Oiva Ketonen i Filosofia:fi:s arkiv

 

LÄNKAR