Karsten, Rafael (1879-1956)

(16.8.1879 - 21.2.1956)

Karsten, Rafael (1879-1956)


Socialantropolog och religionsforskare, fil.dr. 1907, professor i praktisk filosofi, Helsingfors universitet.

Karsten var en av Edvard Westermarcks främsta elever. Han blev 1907 docent i jämförande religionsvetenskap vid Helsingfors universitet och var 1922–46 professor i praktisk filosofi. Under flera forskningsfärder till det inre av Sydamerika studerade han indianernas religiösa och sociala förhållanden, skildrade bl.a. i The Civilization of the South American Indians (1926) och The Head-Hunters of Western Amazonas (1935). Karsten var 1946–47 ledare för en finländsk-svensk Amazonasexpedition. Han utgav även ett flertal religionshistoriska arbeten, bland vilka märks doktorsavhandlingen The Origin of Worship (1905), Naturfolkens religion (1923) och Inledning till naturfolkens religion (1935). Av statsvetenskapligt intresse är hans arbete Inkariket och dess kultur i det forna Peru (1938), som översattes till flera språk. Karsten publicerade också flera läroböcker i sociologi och socialantropologi, såsom Naturfolkens samhällsliv (1920) och Sociologiens historia (1954).

(I. Salomaa, R. Karsten as a Finnish Scholar of Religion: the life and career of a man of science, 2002)

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi

 

RESURSER

Karsten i Filosofia.fi:s arkiv

 

LÄNKAR