Harva, Urpo Hemminki (1910-1994)

(22.5.1910 - 29.7.1994)

Harva, Urpo Hemminki (1910-1994)


Filosof och pedagog, fil.dr. 1935, professor.

Harva var 1946-73 professor i folkbildningslära, senare vuxenpedagogik vid Yhteiskunnallinen korkeakoulu/Tammerfors universitet. Förutom en dissertation om G.I. Hartmans filosofi (1935) och ett antal verk om vuxenpedagogik publicerade han några filosofiska arbeten om kristendomen och psykologin, människan i välfärdssamhället, abort, eutanasi m.m. Harva deltog aktivt i samhällsdebatten särskilt i etiska frågor.

© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 

RESURSER

Harva i Filosofia.fi:s arkiv

LÄNKAR