Hartman, Gabriel Israel (1776-1809)

(28.1.1776 - 1.3.1809)

Hartman, Gabriel Israel (1776-1809)


Professor i filosofi, akademibibliotekarie, pedagog, författare till Kunskapslära.

Hartman blev 1802 docent i teoretisk filosofi i Åbo och 1807 akademibibliotekarie. Han förestod även en privat undervisningsanstalt för gossar, bedrev omfattande skriftställarverksamhet samt redigerade tidtals Åbo Tidningar. Sin viktigaste insats gjorde Hartman inom filosofin, där han framstår som anmärkningsvärt självständig. Han omtalas ofta som den första finländska filosof som utarbetat ett självständigt filosofiskt system. Han åberopade det "sunda förståndet" som högsta auktoritet och ställde sig i en medveten opposition till Kant. Hans system är en realism, kritiskt härledd ur det empiriskt givna. Sitt huvudarbete, Kunskapslära (2 bd, 1807-08), hann Hartman aldrig fullborda.

(U. Harva (1935): Die Philosophie von G.I. Hartman.)

© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
  

RESURSER

Hartman i Filosofia.fi:s arkiv

 

LÄNKAR